Welcome to the United States: A Guide for New Immigrant – Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Nhập Cư

Welcome to the United States: A Guide for New Immigrant – Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Nhập Cư

 

This comprehensive guide, Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants, contains practical information to help you settle into everyday life in the United States. It also contains basic civics information that introduces you to the U.S. system of government. You can download free copies in 14 languages:
https://www.uscis.gov/tools/settling-us/welcome-united-states
 

Welcome to the United States: A Guide for New Immigrant

Chào Mừng Quý Vị Đến Hoa Kỳ

Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Nhập Cư

https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/nativedocuments/M-618_v.pdf
 

ĐÓNG THUẾ

Thuế là số tiền mà mọi người đóng cho chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Thuế trả cho những dịch vụ được chính phủ cung cấp. Có nhiều loại thuế khác nhau, như là thuế thu nhập, thuế bán hàng và thuế bất động sản.

Thuế Thu Nhập: Thuế thu nhập được nộp cho chính quyền liên bang, hầu hết các chính quyền tiểu bang và một số chính quyền địa phương. Thu nhập chịu thuế là số tiền mà quý vị kiếm được từ tiền lương, tiền do làm nghề tự do mà có, tiền tip và tiền bán bất động sản. Hầu hết mọi người đóng thuế thu nhập, bằng cách trừ từ lương của họ. Số tiền thuế thu nhập quý vị phải đóng tùy thuộc vào số tiền quý vị kiếm được. Những người làm ra ít tiền được đóng thuế thu nhập ở mức thấp hơn. Bất cứ ai thường trú tại Hoa Kỳ và có thu nhập, và đáp ứng một số yêu cầu nhất định, đều phải khai thuế và trả bất cứ số tiền thuế nào mà họ nợ.

Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service hay IRS) là cơ quan liên bang thu thuế thu nhập. Người nộp thuế nộp Mẫu Đơn 1040, Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ cho IRS hàng năm. Bản khai thuế cho chính quyền biết số tiền quý vị kiếm được và số tiền thuế trừ ra từ chi phiếu trả lương của quý vị. Nếu tiền thuế trừ ra từ chi phiếu trả lương quá nhiều, quý vị sẽ được hoàn trả lại tiền. Nếu tiền thuế trừ ra từ chi phiếu trả lương quá ít, quý vị sẽ phải trả IRS.

Thuế An Sinh Xã Hội Và Thuế Chăm Sóc Y Tế (Medicare):

Những khoản thuế liên bang này cũng được trừ từ chi phiếu trả lương của quý vị. Chương trình An Sinh Xã Hội trợ cấp cho một số người lao động đã nghỉ hưu và gia đình của họ; một số người lao động bị khuyết tật và gia đình họ; và một số thân nhân của người lao động đã qua đời. Thuế chăm sóc y tế trả cho những dịch vụ y tế cho hầu hết những người trên 65 tuổi. Trong phần lớn các trường hợp, quý vị phải làm việc tổng cộng 10 năm (hoặc 40 quý) cuộc đời để được hưởng trợ cấp An Sinh Xã Hội dành cho người về hưu và trợ cấp Medicare. Quý vị có thể làm việc chưa đủ 10 năm mà vẫn được nhận tiền trợ cấp bệnh tật hoặc gia đình của quý vị vẫn nhận được tiền tuất sau khi quý vị qua đời căn cứ vào lương của quý vị.

Thuế Bán Hàng: Thuế bán hàng là thuế của tiểu bang và địa phương. Những khoản thuế này được cộng thêm vào giá mua món hàng nào đó. Thuế bán hàng được tính dựa trên giá của món hàng. Khoản thu từ thuế bán hàng giúp chi trả cho các dịch vụ của chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương, như đường xá, cảnh sát và cứu hỏa.

Thuế Bất Động Sản: Thuế bất động sản là loại thuế địa phương và tiểu bang thu trên nhà và/hoặc đất của quý vị. Trong hầu hết các vùng, thuế bất động sản giúp tài trợ cho những trường học công lập địa phương và những dịch vụ khác.

TÌM SỰ GIÚP ĐỠ VỀ VIỆC KHAI THUẾ

Với tư cách là một thường trú nhân, quý vị phải nộp bản khai hoàn thuế thu nhập liên bang hàng năm. Bản khai thuế này bao gồm các khoản thu nhập của quý vị từ tháng 1 đến tháng 12 của năm trước. Quý vị phải nộp bản khai thuế trước ngày 15 tháng 4. Quý vị có thể được giúp đỡ miễn phí về cách khai thuế ở Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế của IRS.
Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế có văn phòng trong các cộng đồng khắp Hoa Kỳ. Để tìm Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế ở nơi quý vị sống, vui lòng truy cập trang web www.irs.gov/localcontacts/index.html. Để nhận trợ giúp bằng điện thoại, hãy gọi IRS theo số 1-800-829-1040 hoặc 1-800-829-4059 (dành cho người khiếm thính). Để biết danh sách tín dụng thuế hiện tại, vui lòng truy cập www.benefits.gov.
 

Hiểu về Giáo Dục và Chăm Sóc Y Tế

GIÁO DỤC TẠI HOA KỲ

Để đảm bảo mỗi đứa trẻ đều được chuẩn bị để thành công, nước Mỹ có nền giáo dục công lập miễn phí từ mầm non đến hết lớp 12 cho tất cả học sinh tại Mỹ. Một số cộng đồng cũng tạo cơ hội cho trẻ em 3 tuổi học mẫu giáo. Phần này sẽ giúp quý vị biết cách ghi danh nhập học cho con mình, cách vận hành của các trường học tại Mỹ, và cách giúp trẻ học.
Phần lớn những trường học công lập ở nước Mỹ là đồng giáo dục (co-educational). Đồng giáo dục nghĩa là học sinh nam và học sinh nữ cùng học một lớp, tuy nhiên, có một số trường chỉ cho ghi danh học cho một giới: nam hoặc nữ. Hầu hết các trường thuộc về một học khu, trong đó bao gồm các trường khác nhau cho trẻ thuộc các độ tuổi khác nhau. Các độ tuổi của học sinh ở mỗi trường có thể khác nhau giữa các cộng đồng.
 

GHI DANH CHO CON QUÝ VỊ NHẬP HỌC

Một trong những việc đầu tiên quý vị nên làm là ghi danh cho con nhập học. Hãy gọi điện thoại hoặc tới trụ sở của học khu địa phương để tìm hiểu xem bé nên học trường nào. Hiện tại, tất cả các bang và Quận Columbia có các điều luật nhập học bắt buộc. Nhập học bắt buộc nghĩa là tất cả trẻ ở các độ tuổi nhất định phải đến trường. Ở phần lớn các tiểu bang, các luật này bắt buộc tất cả các trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 16 đều phải đến trường. Hãy xác nhận với học khu ở địa phương quý vị đang sống hoặc sở giáo dục tiểu bang để tìm hiểu các độ tuổi cần đến trường ở tiểu bang quý vị.
Quý vị có thể gửi con mình đến trường công lập hoặc trường tư thục. Những trường công lập thì miễn phí và không giảng dạy về tôn giáo. Tiểu bang quyết định con quý vị học gì ở trường công lập, nhưng học khu địa phương, hiệu trưởng, giáo viên địa phương và phụ huynh quyết định phương pháp giảng dạy. Các trường đặc cách là loại hình trường công lập đặc biệt, vận hành độc lập với học khu địa phương. Thuế tiểu bang và địa phương, cũng như thuế liên bang chi trả cho các trường công.
Các trường tư thục là lựa chọn khác dành cho quý vị để giáo dục con cái. Các trường tư thực được các nhóm không trực thuộc chính phủ sở hữu và điều hành, bao gồm các nhóm tôn giáo và phi tôn giáo. Nhìn chung, học sinh phải trả một khoản lệ phí (gọi là “học phí” (tuition)) để học tại trường tư thục. Trong một số trường hợp, các trường tư thục hỗ trợ tài chính cho những học sinh không thể trả học phí. Trong các trường hợp còn lại, quỹ công có thể có sẵn dưới hình thức phiếu trả tiền cho học sinh để học tại trường tư thục. Một số trường tư thục nam nữ học chung, trong khi một số trường khác chỉ dành cho nam sinh hoặc nữ sinh. Một số bang đề ra yêu cầu xin cấp phép hoặc đăng ký đối với các trường tư thục, và nhiều trường tư thục có thể chọn để được chứng thực bởi một hiệp hội chứng thực. Để hiểu rõ hơn về các trường tư thục, hãy liên hệ với sở giáo dục ở tiểu bang quý vị.
Giáo dục con tại nhà là một phương án khác. Phương án này gọi là trường học tại gia (home-schooling). Các yêu cầu về trường học tại gia khác nhau giữa các tiểu bang. Phụ huynh quan tâm đến giáo dục tại gia nên liên hệ với sở giáo dục tiểu bang để biết thêm thông tin.
Phần lớn trẻ em tại Mỹ học tại trường công lập khoảng 13 năm, từ cấp mầm non đến hết lớp 12. Ở phần lớn các trường, con quý vị sẽ được xếp lớp (gọi là “grade”) căn cứ vào độ tuổi và trình độ học vấn trước đó. Đôi khi, trường học có thể cho con quý vị làm bài thi để quyết định cháu nên học lớp nào.
 

Một số thắc mắc mà phụ huynh thường hỏi về trường học công lập bao gồm:

NĂM HỌC KÉO DÀI BAO LÂU?

Năm học thường bắt đầu vào tháng 8 hoặc tháng 9 và kết thúc vào tháng 5 hoặc tháng 6. Ở một số nơi, trẻ em đi học cả năm. Trẻ em đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nhiều trường học có chương trình sinh hoạt trước hoặc sau giờ học chính quy dành cho trẻ em có phụ huynh đi làm. Quý vị có thể phải trả một khoản lệ phí cho những chương trình trước hoặc sau giờ học chính quy, tuy nhiên một số dịch vụ phụ đạo đặc biệt có thể miễn phí ở học khu của quý vị.

TÔI ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC CHO CON MÌNH Ở ĐÂU?

Hãy gọi điện thoại hoặc tới trụ sở của học khu địa phương để tìm hiểu xem bé nên học trường nào.

TÔI CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ ĐỂ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC CHO CON MÌNH?

Quý vị cần hồ sơ y tế của bé và giấy tờ chứng minh rằng bé đã được chủng ngừa một số loại thuốc nhất định (cũng được gọi là “shots”) để bảo vệ bé khỏi nhiễm bệnh. Quý
vị cũng cần giấy tờ định danh, chẳng hạn như giấy khai sinh, và giấy tờ chứng minh quý vị đang sống trong cùng cộng đồng với trường học. Nếu quý vị đã mất những giấy tờ này, hãy hỏi nhân viên trường học để biết cách xin giấy tờ mới. Để tránh chậm trễ, hãy chuẩn bị những giấy tờ này trước khi quý vị đến trường để ghi danh nhập học cho con mình.

NẾU CON TÔI KHÔNG NÓI TIẾNG ANH THÌ SAO?

Nếu con quý vị không nói được tiếng Anh, thì học khu sẽ đánh giá các
kỹ năng ngôn ngữ của bé. Sau đó trường sẽ cung cấp cho con quý vị các dịch vụ mà bé cần để học tiếng Anh cũng như để tham gia vào các chương trình học tập ở trình độ phù hợp. Học khu chịu trách nhiệm cung cấp cho con quý vị các dịch vụ thích hợp để đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ của trẻ, và cũng thông báo cho quý vị bằng ngôn ngữ quý vị có thể hiểu về các dịch vụ mà con quý vị sẽ nhận. Quý vị có thể liên hệ với trường của con mình để hỏi về quy trình này. Ngoài các dịch vụ ngôn ngữ trong thời gian học chính quy, một số trường cung cấp các chương sau giờ học và phụ đạo để giúp học sinh cải thiện tiếng Anh ngoài giờ lên lớp. Trường học của con quý vị sẽ cho quý vị biết họ có thêm những chương trình hỗ trợ nào cho học sinh học tiếng Anh.

NẾU CON TÔI BỊ KHUYẾT TẬT THÌ SAO?

Tất cả các học sinh tại Mỹ có quyền được nhận nền giáo dục công lập miễn phí, cho dù chúng bị khuyết tật. Nếu con quý vị bị khuyết tật, bé có thể nhận được giáo dục đặc biệt và miễn phí cũng như các dịch vụ liên quan. Con quý vị sẽ được xếp vào một lớp học bình thường nếu phù hợp với nhu cầu của bé. Đôi khi, con quý vị có thể cần giáo dục đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan ngoài giờ học chính quy. Quý vị có thể tham gia khi nhân viên trường học đưa ra các quyết định mang tính cá nhân về cách giáo dục tốt nhất cho con quý vị. Trường chịu trách nhiệm liên hệ với quý vị về các quyết định này bằng ngôn ngữ mà quý vị có thể hiểu được. Để biết thêm thông tin về cách truy cập các dịch vụ và các nguồn lực khác, vui lòng truy cập http://idea.ed.gov.

CON TÔI CHƯA ĐI HỌC TRƯỚC KHI ĐẾN HOA KỲ. CHÁU CÓ THỂ THEO HỌC Ở TRƯỜNG CÔNG LẬP MIỄN PHÍ BAO LÂU?

Ở phần lớn các tiểu bang, học sinh có thể học ở các trường công miễn phí cho tới khi chúng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc đến mức tuổi tối đa, thường là 21 tuổi. Nếu học sinh dưới 22 tuổi, chúng có thể đăng ký nhập học phổ thông trung học và theo đuổi bằng tốt nghiệp phổ thông chính quy. Nếu học sinh chưa tốt nghiệp bậc phổ thông trung học trước khi 22 tuổi, học sinh đó có thể đăng ký học các lớp Đệ Nhị Cấp Của Người Lớn (ASE). Các lớp ASE giúp chuẩn bị cho học sinh đạt được bằng tương đương với bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (chẳng hạn như Bằng Phát Triển Giáo Dục Tổng Quan [GED]) thay vì bằng tốt nghiệp phổ thông trung học chính quy. Hãy liên hệ với học khu địa phương hoặc sở giáo dục tiểu bang, hoặc tìm kiếm trực tuyến để tìm hiểu các lớp GED hoặc lớp tương đương phổ thông trung học ở đâu.

CON TÔI SẼ ĐẾN TRƯỜNG BẰNG CÁCH NÀO?

Ở nước Mỹ, đôi khi trẻ em có thể đi bộ đến trường. Nếu trường học ở quá xa hoặc đi bộ không an toàn, các cháu có thể đi bằng xe buýt hoặc các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hoặc xe lửa.
Nhiều trường công có xe buýt miễn phí đưa rước học sinh ở những trạm xe buýt trường học ở gần nhà. Các trường công lập khác cung cấp cho các học sinh đủ tiêu chuẩn vé tháng để chúng có thể đi phương tiện công cộng ở địa phương miễn phí hoặc đi với giá giảm. Để biết liệu con quý vị có thể đi xe buýt tới trường hoặc nhận vé tháng phương tiện công cộng hay không, hãy liên hệ với văn phòng học khu địa phương của quý vị. Nếu quý vị có xe hơi, quý vị cũng có thể tổ chức nhóm đi chung xe (carpool) với những phụ huynh khác trong khu vực của mình để phân công đưa rước con em đến trường.
 
Nguồn: Official Website of the Department of Homeland Security

Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới:

 (유엔시

UNC Co. Ltd

UNC Migration And Education Services Pty Ltd

KOREA

B-801 Boutique Monaco, 1316-5 Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea

USA

1300 W Olympic Bivd, Los Angelese, CA 90015, USA

CANADA

Vancouver branch

Unit 251. 409 Granville Street, Vancouver, BC, V6C 1T2

Moncton branch

500 George st, Moncton, NB

AUSTRALIA

Suite 1505/87 Liverpool Street, Sydney New South Wales 2000

THAILAND

Unit 1202 Floor 12, Sivatel Tower, 53 Wittayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

VIETNAM

Hochiminh branch

Floor 15, Building AB, 76A Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Hanoi branch

7th floor, Oriental Building, 324 Tay Son Nga Tu So, Dong Da District, Hanoi

Để biết thêm về sản phẩm và dịch vụ chúng tôi, vui lòng truy cập:

Vietnamese version website: https://ngan-test.azurewebsites.net/

English version website: https://ngan-test.azurewebsites.net/en/

 

Để hiểu rõ thông tin cần được tư vấn và thẩm định hồ sơ chi tiết tại văn phòng UNC: Qúy khách xin vui lòng cung cấp thông tin liên lạc: số điện thoại, email hoặc các hình thức liên hệ khác tại mục: Hộp thư/ Messenger của Facebook UNC Fanpage:

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/

HOCHIMINH – CONSULTANT STAFF:

consultantuncvn1@uncks.com

consultantuncvn3@uncks.com

consultantuncvn2@uncks.com

 

HANOI – CONSULTANT STAFF:

hieunguyen@uncks.com

 

 


Tin liên quan khác