Vùng Đại Tây Dương (Atlantic), Canada đang trải qua một Cuộc Cách Mạng Nhập Cư

Vùng Đại Tây Dương (Atlantic), Canada đang trải qua một Cuộc Cách Mạng Nhập Cư

 

Newfoundland & Labrador, Đảo Prince Edward , Nova Scotia và New Brunswick đã gia tăng gần gấp bốn lần số dân nhập cư trong 20 năm qua.

Từ năm 2011 đến 2016, Vùng Đại Tây Dương, Canada đã có sự tăng trưởng dân số yếu nhất trong cả nước. Điều này, một phần là do khu vực này có lượng người nhập cư thấp.

Việc gia tăng dân số là điều rất quan trọng cần thiết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để duy trì mức sống cao ở khu vực Đại Tây Dương (Atlantic) Canada. Nhận thức được điều này, bốn tỉnh bang Đại Tây Dương bao gồm:  Newfoundland và Labrador, Đảo Prince Edward, Nova Scotia và New Brunswick – đang nỗ lực đáng kể để chào đón và giữ chân nhiều người nhập cư mới hơn.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả vì gần đây  khu vực đã đạt được sự tăng trưởng dân số cần thiết nhờ mức độ nhập cư cao hơn.

Hướng đến 6,5% người nhập cư Canada

Đại Tây Dương, Canada bao gồm 6,5 % dân số Canada nhưng họ đã nổ lực để thu hút số lượng người nhập cư tương ứng đến quốc gia này. Đầu những năm 2000, khu vực này chỉ có thể thu hút một phần trăm người nhập cư mới.

Tuy nhiên, điều này đang được cải thiện và khu vực hiện đang đi đúng hướng để tăng tỷ lệ người nhập cư mới đến 5% vào năm 2019. (Xem Biểu đồ 1). Tại đây, hiện đang chào đón hơn 14.000 người nhập cư mới hàng năm so với chỉ 3.000 từ hai thập kỷ trước.

Sự phát triển này đáng được ăn mừng, nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm. Ngoại trừ PEI (Đảo Prince Edward) , thì ba tỉnh ở Đại Tây Dương vẫn còn chậm hơn so với bình quân đầu người nhập cư mới của Quốc gia. (Xem bảng 2).

Tuy nhiên, các xu hướng hiện tại cho thấy khu vực này có thể chào đón tỷ lệ những người nhập cư mới tương ứng đến Canada vào khoảng những năm 2020.

Biểu đồ 1: Những người nhập cư theo tỉnh Atlantic (L) và theo tỷ lệ phần trăm của tổng số người nhập cư vào Canada (R), 1999 đến 2019

AIP & PNP nguồn nhiên liệu thúc đẩy nhập cư

Cũng giống như ở Saskatchewan và Manitoba, vùng Đại Tây Dương (Atlantic), Canada đã đang dựa vào Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) để gia tăng mức độ nhập cư.

Dự án PNP đã được đưa ra vào năm 1999 để giúp các tỉnh và vùng lãnh thổ nhỏ hơn thu hút thêm người nhập cư mới. New Brunswick là tỉnh đầu tiên ở khu vực Đại Tây Dương của Canada áp dụng PNP cùng thời điểm Chương trình được đưa ra và thời gian ngắn sau đến Newfoundland và Labrador cũng thực hiện (xem bảng 2). PEI và Nova Scotia cũng lần lượt tham gia, năm 2001 và 2003.

Đến năm 2017, Chương trình Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương (AIP) đã được giới thiệu để cung cấp thêm công cụ cho khu vực để thu hút những người nhập cư theo diện kinh tế. Kể từ đó, gần 4.200 người nhập cư mới đến đã có được thường trú thông qua chương trình Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương (AIP).

Thỏa thuận nhập cư liên bang và tỉnh / lãnh thổ

Jurisdiction

Date Agreement Signed

Start of provincial/territorial
Economic Class selection program

Quebec February 20, 1978 1978
Manitoba June 28, 1998 1999
New Brunswick February 22, 1999 1999
Newfoundland and Labrador September 1, 1999 1999
Saskatchewan March 16, 1998 2001
Prince Edward Island March 29, 2001 2001
British Columbia April 19, 1998 2001
Alberta March 2, 2002 2002
Yukon April 1, 2001 2002
Nova Scotia August 27, 2002 2003
Ontario November 21, 2005 2007
Northwest Territories August 7, 2009 2009

Newfoundland và Labrador: Sẵn sàng vượt qua mục tiêu năm 2022 trong năm nay

Newfoundland và Labrador đã chào đón nhiều hơn người nhập cư mới theo Chương trình Thí điểm Đại Tây Dương trong năm nay vượt hơn 2018 (Xem Biểu đồ 2)

Kết hợp cùng với Chương trình PNP, Newfoundland và Labrador, về cơ bản đang đi đúng hướng trong năm nay, vượt qua mục tiêu nhập cư đã đề ra cho năm 2022.

Cả hai Chương trình AIP và PNP hiện chiếm phần lớn trong số tất cả những Chương trình thu hút người nhập cư đến tỉnh bang tại Canada. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình trong việc hỗ trợ các nỗ lực của Newfoundland và Labrador, để thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua việc nhập cư.

Biểu đồ 2: Thị phần từ Chương trình AIP và PNP (L) của Newfoundland và Labrador và AIP / PNP của người nhập cư mới (R)

PEI: Người nhập cư theo Chương trình PNP đang được Chương trình AIP thay thế

Trong những năm gần đây, PNP đã chiếm khoảng 90% trên tổng số lượng người nhập cư mới đến PEI. Lượng người tham gia Chương trình PNP của tỉnh giảm trong năm 2018 và thông qua dữ liệu sơ bộ năm 2019 cho thấy sẽ không phục hồi về mức như năm 2017.

Tuy nhiên, việc giảm này đang được Chương trình AIP bù đắp một phần (Xem Biểu đồ 3).

Chương trình Thí điểm đã được áp dụng để đưa 235 người nhập cư mới vào PEI trong chín tháng đầu năm 2019, so với 200 người nhập cư trong cả năm 2018.

Nói chung, tỉnh nhỏ nhất của Canada có tỷ lệ tăng dân số cao nhất của đất nước này nhờ vào việc có được lượng người nhập cư cao nhất trên đầu người của Canada.

Biểu đồ 3: Lượng người thu hút qua Chương trình AIP và PNP (L) cùa PEI và chia sẻ AIP / PNP của tổng người nhập cư mới (R)

Nova Scotia: Chào đón 6,000 người nhập cư trong năm 2019

Lượng người thu hút qua Chương trình AIP của Nova Scotia đang tăng nhanh, với việc tỉnh bang chào đón gần 1.000 người mới tham gia chương trình trong chín tháng đầu năm 2019. (Xem Biểu đồ 4).

Điều này gần như gấp ba lần số 375 người mới mà tỉnh bang này đã chào đón thông qua thí điểm trong cả năm 2018.Nhờ số lượng nhập cư Chương trình AIP và PNP tăng lên, Nova Scotia đã đưa ra số lượng hồ sơ người nhập cư mới trong những năm gần đây: đã vượt qua 5.000 người nhập cư lần đầu tiên vào năm 2016 và AIP đã giúp Nova Scotia đạt gần 6.000 người nhập cư mới vào năm 2018, và sẵn sàng vượt qua ngưỡng này vào năm 2019.

Biểu đồ 4: Lượng người của Nova Scotia qua AIP và PNP mới (L) và tỷ lệ phần trăm AIP / PNP của người nhập cư mới (R)

New Brunswick: Hơn 5.000 người nhập cư mới vào năm 2019?

New Brunswick hiện là điểm đến hàng đầu cho những ai nhập cư Canada theo diện AIP, thông quan Chương trình này, họ chào đón gần 1.200 người nhập cư mới tham gia vào năm 2019. (Xem Biểu đồ 5).

AIP cũng đang giúp tỉnh bang New Brunswick lập kỷ lục nhập cư mới: tỉnh này đã chào đón kỷ lục 4.600 người mới vào năm ngoái và đang trên đường vượt qua ngưỡng 5.000 người nhập cư mới vào năm 2019.

Biểu đồ 5: Lượng người của New Brunswick qua AIP và PNP mới (L) và tỷ lệ phần trăm AIP / PNP của người nhập cư mới (R)

Khi nào biết được Chương trình Đại Tây Dương (Atlantic) Canada đã đang thành công?

Dữ liệu trên cho chúng ta biết khu vực này đang ở giữa cuộc cách mạng nhập cư với sự mở đường của chương trình AIP và PNP.

Để xoay chuyển tình hình, Đại Tây Dương Canada sẽ cần phải liên tục đón hơn 20.000 người nhập cư mới mỗi năm.

Một tiêu chí khác nữa cho sự thành công của Chương trình sẽ là mức độ duy trì người nhập cư mới cao hơn. Khu vực có tỷ lệ duy trì người nhập cư thấp nhất của Canada, thì với bằng chứng gần đây cho thấy rằng họ đang nổ lực gia tăng việc duy trì để giữ chân người nhập cư mới.

Việc giữ chân người nhập cư rất quan trọng để đạt được chu kỳ tăng trưởng kinh tế theo hướng tích cực – Việc thu hút và giữ chân nhiều người nhập cư sẽ thu hút và giữ lại nhiều người Canada cũng như thu hút được đầu tư từ khu vực công và khu vực tư.

Thật đáng để hy vọng việc duy trì người nhập cư mới sẽ tiếp tục được cải thiện trong khu vực vì mục đích của AIP và PNP là kết nối những người nhập cư mới với các cơ hội việc làm, và cả hai chương trình cũng hướng tới việc tạo điều kiện chuyển tiếp sang thường trú cho sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài trong khu vực.

Việc tăng mức độ người nhập cư mới của vùng Đại Tây Dương, Canada là một yếu tố chức năng xa hơn của AIP và PNP. Tỷ lệ thất nghiệp thấp ở các thành phố lớn nhất của khu vực. Ba cấp Chính quyền, cũng như chủ lao động, các tổ chức sau trung học và các tổ chức phục vụ người nhập cư, đang làm việc rất chặt chẽ để thúc đẩy khu vực như một mục tiêu lựa chọn. Đây cũng là cách tiếp cận tương tự mà Saskatchewan và Manitoba đã sử dụng thành công để tăng mức độ người nhập cư mới của họ.

Ngày nay, các bên liên quan việc nhập cư trên khắp Canada đều ngưỡng mộ Saskatchewan và Manitoba vì đã xoay chuyển vận may của họ trong vòng một thập kỷ thực hiện Chương trình PNP.

Nếu tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng ta cũng sẽ sớm nhìn thấy cuộc cách mạng nhập cư Đại Tây Dương Canada với sự ngưỡng mộ tương tự.

Nguồn tham khảo:

https://www.cicnews.com/2019/10/atlantic-canada-is-experiencing-an-immigration-revolution-1013022.html#gs.eso9ec

Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/

 


Tin liên quan khác