Tìm hiểu về E1 Treaty Traders, E2 Treaty Investors

Tìm hiểu về E1 Treaty Traders, E2 Treaty Investors

 

Thương nhân và nhà đầu tư theo Hiệp ước diện không nhập cư và Doanh nhân nước ngoài định cư theo diện đầu tư
TỔNG QUÁT

Các loại thị thực theo diện không nhập cư E1 và E2 bao gồm các thương nhân theo hiệp ước và các nhà đầu tư theo hiệp ước được quyền ở Mỹ theo một hiệp ước thương mại và giao thông song phương giữa Mỹ và quốc gia mà thương nhân hoặc nhà đầu tư theo hiệp ước là công dân hoặc mang quốc tịch.

 

·       Mục đích của một thương nhân theo hiệp ước là thực hiện giao dịch trọng yếu về hàng hóa, dịch vụ và công nghệ, chủ yếu giữa Mỹ và nước mà họ là công dân hoặc mang quốc tịch.

·       Mục đích của nhà đầu tư theo hiệp ước là chỉ đạo hoạt động của một doanh nghiệp mà họ đã đầu tư hoặc đang tích cực đầu tư, một lượng vốn đáng kể ở Mỹ.

 

Vợ / chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của người theo diện không nhập cư E1 hoặc E2 có thể được cấp với tình trạng tương tự để đi cùng với diện E1 hoặc E2.

 

Danh mục thị thực định cư theo diện đầu tư EB5 dành cho những cá nhân muốn cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ với mục đích tạo hoặc phát triển doanh nghiệp kinh doanh tại Mỹ. Loại thị thực EB5 cho phép cư trú có điều kiện cho những người đầu tư 1 triệu đô la (hoặc 500.000 đô la theo một số trường hợp nhất định) trong một doanh nghiệp thương mại mới thuê 10 công dân Mỹ hoặc công nhân nhập cư được ủy quyền ở vị trí toàn thời gian và tham gia vào doanh nghiệp thông qua việc quản lý hàng ngày hoặc cơ cấu chính sách.

 

Thương nhân theo hiệp ước diện không nhập cư, Nhà đầu tư theo hiệp ước và Doanh nhân người nước ngoài định cư:

 

Chương 1       Thương nhân theo hiệp ước E1

Chương 2        Nhà đầu tư theo hiệp ước E2

Chương 3        Doanh nhân nước ngoài theo diện đầu tư  EB5

HỎI – ĐÁP TRONG PHỎNG VẤN THỊ THỰC EB-5: http://uncvietnam.vn/english-eb-5-visa-interview-questions-answers/

[CẬP NHẬT] EB5 – CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ: http://uncvietnam.vn/english-eb-5-immigrant-investor-program/

 

Chương 1 Thương nhân theo hiệp ước E1
TỔNG QUÁT

Phân loại E-1 dành cho một công dân nước ngoài đến Mỹ chỉ để tham gia vào thương mại mang tính chất quan trọng, chủ yếu là giữa Mỹ và quốc gia của công dân nước ngoài. Thương mại liên quan phải là giao dịch quốc tế các mặt hàng thương mại giữa Mỹ và đất nước theo hiệp ước. Tiêu đề cho mặt hàng thương mại phải được chuyển từ một bên tham gia hiệp ước sang bên kia theo các hợp đồng ràng buộc được đàm phán thành công với tất cả các bên.

Nếu công dân nước ngoài đã ở Mỹ, cá nhân đó phải nộp Mẫu I-129, Đơn yêu cầu Lao động không định cư, đến USCIS để yêu cầu thay đổi trạng thái hoặc gia hạn lưu trú. Nếu công dân nước ngoài ở ngoài Mỹ, cá nhân đó phải xin visa diện E-1 tại lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài.

Câu hỏi thường gặp chung

Một quốc gia theo hiệp ước là gì?

Quốc tịch theo hiệp ước là gì?

Các yêu cầu cho loại Thương nhân theo hiệp ước là gì?

USCIS định nghĩa “thương mại” thế nào ?

Có bao nhiêu giao dịch được coi là thương mại lớn?

Những mặt hàng nào được coi là vật phẩm của thương mại?

Thương mại chính có nghĩa là gì?

Những quốc gia hoặc khu vực nào có trong danh sách cho Dịch vụ Thương nhân Theo Hiệp ước?

Trình độ chuyên môn là gì?

VIBE là gì?

Một quốc gia theo hiệp ước là gì?

Một quốc gia theo hiệp ước là một quốc gia nước ngoài mà Mỹ có một Hiệp ước Hữu nghị, Thương mại hoặc Điều hướng đủ điều kiện hoặc tương đương.

Quốc tịch theo hiệp ước là gì?

Chính quyền nhà nước của người nước ngoài là một quốc gia quyết định quốc tịch của một thương nhân theo hiệp ước cá nhân. Trong trường hợp của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, quyền sở hữu phải được chỉ ra một cách tốt nhất có thể đối với các cá nhân là chủ sở hữu cuối cùng của doanh nghiệp, tổ chức.

Các yêu cầu cho loại Thương nhân theo Hiệp ước là gì?

Trạng thái E1 được thiết kế cho các cá nhân đủ điều kiện là công dân hoặc mang quốc tịch của các quốc gia có hiệp ước thương mại và điều hướng đủ điều kiện với Mỹ và cá nhân sẽ chỉ tham gia vào giao dịch trọng yếu về hàng hóa, dịch vụ và công nghệ chủ yếu giữa Mỹ và nước đó.

USCIS định nghĩa thế nào

Các quy định nhập cư định nghĩa thương mại là trao đổi quốc tế hiện có về các mặt hàng thương mại để xem xét giữa Mỹ và quốc gia theo hiệp ước.

Có bao nhiêu giao dịch được coi là thương mại lớn

Thương mại lớn là một lượng giao dịch đủ để đảm bảo dòng chảy thương mại quốc tế liên tục giữa Hoa Kỳ và quốc gia theo hiệp ước. Về cơ bản, giao dịch được coi là đáng kể khi có nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian và thu nhập có được là đủ để hỗ trợ các thương nhân theo hiệp ước.

Lưu ý: Giao dịch một lần không cấu thành giao dịch đáng kể cho dù giá trị lớn đến đâu.

Những mặt hàng nào được coi là vật phẩm của thương mại?

Các mặt hàng thương mại bao gồm hàng hóa, dịch vụ, ngân hàng quốc tế, bảo hiểm, tiền, vận chuyển, thông tin liên lạc, xử lý dữ liệu, quảng cáo, kế toán, thiết kế và kỹ thuật, tư vấn quản lý, du lịch, công nghệ và chuyển giao của nó, và một số hoạt động thu thập tin tức không có giới hạn.

Thương mại chính có nghĩa là gì?

Thương mại chính giữa Mỹ và quốc gia theo hiệp ước tồn tại khi hơn 50% khối lượng giao dịch quốc tế của thương nhân theo hiệp ước là được tiến hành giữa Mỹ và quốc gia có quốc tịch theo hiệp ước.

Những quốc gia hoặc khu vực nào có trong danh sách cho Dịch vụ Thương nhân theo hiệp ước?

Để biết danh sách các quốc gia trong diện Thương nhân theo hiệp ước, vui lòng truy cập Trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các quốc gia theo hiệp ước.

Trình độ chuyên môn là gì?

Trình độ chuyên môn là những kỹ năng và / hoặc năng khiếu mà một nhân viên có năng lực kém hơn đưa vào một vị trí hoặc vai trò là yếu tố cần thiết cho sự thành công hoặc hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp theo hiệp ước.

VIBE là gì?

Công cụ xác thực dựa trên web dành cho doanh nghiệp kinh doanh (Vibe) là một công cụ được thiết kế để tăng cường các phán quyết của USCIS đối với một số kiến nghị nhập cư dựa trên việc làm. Vibe sử dụng dữ liệu thương mại có sẵn từ nhà cung cấp thông tin độc lập (IIP) để xác thực thông tin cơ bản về các công ty hoặc tổ chức kiến ​​nghị sử dụng lao động nước ngoài. Hiện tại, nhà cung cấp thông tin độc lập cho chương trình VIBE là Dun và Bradstreet (D & B).

Để biết thêm thông tin về VIBE, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.uscis.gov/vibe .

Nộp đơn cho trạng thái E1

Chứng nhận lao động có cần thiết cho một tình trạng E1?

Làm thế nào để một cá nhân tìm kiếm trạng thái E1 cho chính mình hoặc nhân viên áp dụng cho trạng thái Nhà giao dịch Hiệp ước E1?

Có phải là phải có một cá nhân nộp Đơn kiến nghị cho Công nhân không định cư (Mẫu I-129) để có được trạng thái E1?

Nhà tuyển dụng ở Mỹ có thể nộp trạng thái E1 cho nhân viên không?

Người sử dụng lao động có thể nhận trạng thái E1 cho một nhân viên không?

Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-129 khi nộp đơn cho tình trạng E1 là bao nhiêu?

Làm thế nào một cá nhân tìm kiếm trạng thái E1 có thể nhanh chóng lấy Mẫu I-129?

Làm thế nào một nhà tuyển dụng có thể kiểm tra trạng thái của Mẫu I-129 đang chờ xử lý?

Nhân viên của diện E1 có thể nộp Mẫu I-129 cho anh ấy / cô ấy không?

Những yêu cầu nào mà một cá nhân phải đáp ứng để trở thành Thương nhân theo Hiệp ước E1?

Bằng chứng hoặc tài liệu ban đầu nào phải được nộp cùng với Đơn xin thị thực theo diện không định cư E1 tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ?

Có thể nộp đơn kiến ​​nghị cho nhà tuyển dụng diện E1 và nhân viên theo diện E1 không?

 

Chứng nhận lao động cần thiết cho một tình trạng E1?

Chứng nhận lao động là không cần thiết và cũng không phải là một yêu cầu đối với phân loại E1.

Làm thế nào để một cá nhân tìm kiếm trạng thái E1 cho chính mình hoặc nhân viên áp dụng cho trạng thái Nhà giao dịch Hiệp ước E1?

Bảng sau đây mô tả các quy trình mà một cá nhân tìm kiếm trạng thái E1 cho anh ấy hoặc cô ấy hoặc nhân viên phải tuân theo:

 

Nếu người thụ hưởng là người dân

 

Sau đó, người thụ hưởng nên nộp:

 

Ở Mỹ trong một tình trạng không định cư hợp lệ

 

Đơn kiến nghị cho một công nhân không định cư (Mẫu I-129)

 

Ở Mỹ hết tình trạng

 

Người thụ hưởng phải rời khỏi Mỹ và xin visa tại

Lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài.

 

Bên ngoài Mỹ

 

Hiệp ước thương nhân không định cư / Đơn xin thị thực nhà đầu tư (Mẫu DS-

156E) tại lãnh sự quán Mỹ gần nơi cư trú họ nhất chấp nhận đơn xin thị thực không định cư.

 

Có phải là phải có một cá nhân nộp Đơn kiến nghị cho Công nhân không định cư (Mẫu I-129) để có được trạng thái E1?

Không. Chỉ cần nộp Mẫu I-129 nếu cá nhân đó ở Mỹ trong tình trạng không định cư hợp lệ đang tìm kiếm trạng thái E1 hoặc gia hạn trạng thái E1. Mặt khác, thị thực E1 có thể được nộp trực tiếp tại lãnh sự quán Mỹ gần nhất xử lý thị thực không định cư.

Nhà tuyển dụng ở Mỹ có thể nộp trạng thái E1 cho nhân viên không?

Không. Một chủ lao động Mỹ không thể kiến ​​nghị về tình trạng E1 cho một nhân viên vì việc phân loại thị thực này được dành riêng cho công dân nước ngoài,bao gồm cả các nhà tuyển dụng nước ngoài, với một Hiệp ước hữu nghị, thương mại, hàng hải hoặc một số loại thỏa thuận tương tự giữa Mỹ và nước đó.

Người sử dụng lao động có thể nhận trạng thái E1 cho một nhân viên không?

Chủ nhân có thể nhận trạng thái E1 cho nhân viên nếu nhân viên đáp ứng tất cả các yêu cầu để có trạng thái E1.

Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-129 khi nộp đơn cho tình trạng E1 là bao nhiêu?

Vui lòng tham khảo trang web www.uscis.gov – Biểu mẫu và Phí – để biết các khoản phí hiện tại.

Trường hợp nhà tuyển dụng nộp Mẫu I-129?

Lưu ý: Để biết hướng dẫn về cách nộp các biểu mẫu, hãy xem trang web USCIS tại www.uscis.gov/i-129 và cung cấp cho khách hàng thông tin về phần Nơi để tập tin

 

Làm thế nào một cá nhân tìm kiếm trạng thái E1 có thể nhanh chóng lấy Mẫu I-129?

Chủ lao động có thể nộp Yêu cầu Dịch vụ Xử lý Cao cấp, Mẫu I-907, với mức phí phù hợp, đồng thời với Mẫu I-129 hoặc sau khi nhận được thông báo nhận cho Mẫu I-129, tại địa điểm USCIS nơi I-129 được nộp. Để biết thêm thông tin về xử lý cao cấp, vui lòng xem trang web của chúng tôi tại www.uscis.gov.

Lưu ý : Thời gian xử lý cho I-907 thường là 15 ngày theo lịch. Nếu USCIS không xét mẫu đơn trong vòng 15 ngày theo lịch, lệ phí sẽ được hoàn trả.

Làm thế nào một nhà tuyển dụng có thể kiểm tra trạng thái của Mẫu I-129 đang chờ xử lý?

Nhà tuyển dụng nên được khuyến khích kiểm tra trạng thái của Mẫu I-129 đang chờ xử lý bằng cách sử dụng hệ thống tình trạng trực tuyến thông qua trang web USCIS.

Tuy nhiên, một số tùy chọn khác được nêu trong bảng sau:

 

Nếu nhà tuyển dụng

 

Sau đó, nhà tuyển dụng

 

Không nhận được quyết định trong thời gian ước tính được chú thích trên thông báo nhận của họ

 

• Nên gọi cho Trung tâm dịch vụ USCIS theo số điện thoại được liệt kê trong thông báo nhận của họ; hoặc là

• Gửi một bảng điều tra bằng văn bản đến địa chỉ trên thông báo nhận.

 

Nộp mẫu I-907 với Mẫu I-129

 

Có thể chuyển tiếp một cuộc điều tra đến địa chỉ email của Trung tâm dịch vụ USCIS nơi Mẫu I-129 và Mẫu I-907 đã được nộp.

Sau đây là các địa chỉ email cho Trung tâm dịch vụ USCIS liên quan đến tình trạng của “E”:

• Trung tâm dịch vụ Vermont

VSC-Pemem.Processing@dhs.gov

• Trung tâm dịch vụ California

CSC-Premium.Processing@dhs.gov

 

 

Nhân viên của diện E1 có thể nộp Mẫu I-129 cho anh ấy / cô ấy không?

Không. Nhà tuyển dụng diện E1 hoặc nhà tuyển dụng ở nước ngoài phải luôn nộp Mẫu I-129 thay mặt cho nhân viên diện E1.

Những yêu cầu nào mà một cá nhân phải đáp ứng để trở thành Thương nhân theo Hiệp ước E1?

Để có được trạng thái Thương nhân theo Hiệp ước E1, sau đây là các yêu cầu đủ điều kiện:

 • Một hiệp ước, với các điều khoản của thương nhân theo hiệp ước, tồn tại giữa Mỹ và nhà nước nước ngoài;
 • Cá nhân và / hoặc doanh nghiệp có quốc tịch của quốc gia theo hiệp ước;
 • Hoạt động kinh doanh cấu thành thương mại;
 • Giao dịch đáng kể và ở phạm vi quốc tế;
 • Thương mại chủ yếu là giữa Mỹ và quốc gia theo hiệp ước; và
 • Cá nhân có ý định rời Mỹ khi trạng thái diện E1 chấm dứt.

Những yêu cầu nào nhân viên phải đáp ứng để trở thành nhân viên theo diện E1?

Để có được trạng thái nhân viên theo diện E1, sau đây là các yêu cầu đủ điều kiện:

 • Nhân viên phải là công dân của quốc gia theo hiệp ước;
 • Nhà tuyển dụng của nhân viên phải ở trạng thái theo diện E1 hợp lệ hoặc nếu ở bên ngoài Mỹ. Nhà tuyển dụng được phân loại theo trạng thái E1;
 • Nhân viên đang đến Mỹ để đảm nhận vị trí giám đốc điều hành hoặc giám sát hoặc có các bằng cấp đặc biệt cần thiết cho công ty hoạt động tại Mỹ; và
 • Người thụ hưởng dự định rời khỏi Mỹ khi trạng thái E1 chấm dứt.

Bằng chứng hoặc tài liệu ban đầu nào phải được nộp cùng với Đơn xin thị thực theo diện không định cư E1 tại Lãnh sự quán Mỹ?

Cá nhân nên đến lãnh sự quán Mỹ gần nơi cư trú của cá nhân hoặc đến trang web của Bộ Ngoại giao tại www.state.gov.

Có thể nộp đơn kiến ​​nghị cho nhà tuyển dụng diện E1 và nhân viên theo diện E1 không?

Không. Đơn kiến ​​nghị riêng biệt phải được nộp cho nhà tuyển dụng và nhân viên. Trước khi nộp Mẫu I-129 cho nhân viên phải nộp và phê duyệt Mẫu I-129 của nhà tuyển dụng.

Thay đổi trạng thái / Thay đổi nhà tuyển dụng / Gia hạn lưu trú / Du lịch / Ý định trở thành thường trú nhân

Một nhân viên theo diện E1 có thể thay đổi nhà tuyển dụng và vẫn ở trạng thái E không?

Nhân viên theo diện E1có thể làm việc cho nhiều hơn một nhà tuyển dụng không?

Thời gian nhập cảnh ban đầu được cấp cho một người không định cư diện E1 là gì?

Thời gian lưu trú tối đa được cấp cho người không định cư diện E1 là bao nhiêu?

Nhà tuyển dụng phải chịu trách nhiệm gì sau khi có E1 trong tuyển dụng của họ?

Làm thế nào người thuộc diện E1 có thể mở rộng trạng thái của họ nếu trạng thái của họ hết hạn?

Một người thuộc E1 có thể đi ra ngoài Hoa Kỳ và nhập cảnh lại với cùng một trạng thái không?

Một cá nhân có thể tìm kiếm một E1 hoặc một nhà tuyển dụng kiến ​​nghị cho nhân viên của diện E1 có thể nộp đơn yêu cầu Mẫu I-129 cho E1 với mục đích cuối cùng là kiến ​​nghị cho trạng thái thường trú?

Làm thế nào để bạn thay đổi trạng thái của một người đã ở trạng thái không định cư hợp lệ khác sang trạng thái không định cư diện E1?

Một nhân viên theo diện E1 có thể thay đổi nhà tuyển dụng và vẫn ở trạng thái E không?

Một nhân viên E1 không thể thay đổi nhà tuyển dụng và vẫn ở trạng thái E1. Tuy nhiên, một nhà tuyển dụng khác có thể tài trợ cho nhân viên về tráng thái E1. USCIS phải phê duyệt mọi thay đổi đáng kể trong các điều khoản hoặc điều kiện của trạng thái E trước khi thay đổi việc làm.

Nhân viên theo diện E1 có thể làm việc cho nhiều hơn một nhà tuyển dụng không?

Không. Một nhân viên E1 chỉ có thể làm việc cho nhà tuyển dụng đã nộp đơn kiến nghị hoặc một trong các chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh của nhà tuyển dụng.

Thời gian nhập cảnh ban đầu được cấp cho một người không di dân E1 là gì?

Một người không định cư diện E1 thường được cấp thời gian nhập cảnh ban đầu là hai năm.

Thời gian lưu trú tối đa được cấp cho người không định cư diện E1 là bao nhiêu?

Thương nhân theo Hiệp ước E1 không có thời gian lưu trú tối đa.

Lưu ý : Nhân viên của Hiệp ước Thương nhân E1 tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp chỉ nhận được hai năm kể từ khi được cho là họ sẽ kết thúc hoạt động của mình trong khoảng thời gian hai năm.

Nhà tuyển dụng phải chịu trách nhiệm gì sau khi có E1 trong tuyển dụng của họ?

Nhà tuyển dụng kiến ​​nghị cho một E1 có trách nhiệm tuyển dụng không được quy định trong luật nhập cư. Những thắc mắc này nên được chuyển đến Sở Lao động.

Làm thế nào một người thuộc  E1 có thể mở rộng trạng thái của họ nếu trạng thái của họ hết hạn?

Gia hạn lưu trú trong danh mục E1 có thể được cấp phép theo gia tăng tối đa hai năm. Mỗi phần mở rộng phải được đăng ký.

Một người thuộc E1 có thể đi ra ngoài Mỹ và nhập cảnh lại với cùng một trạng thái không?

Được. Thị thực E1 cho phép một người nước ngoài giữ trạng thái đó để nhập cảnh lại Hoa Kỳ với thị thực E1 hợp lệ và hộ chiếu hợp lệ.

Một cá nhân có thể tìm kiếm một E1 hoặc một nhà tuyển dụng kiến ​​nghị cho nhân viên của E1 có thể nộp đơn yêu cầu Mẫu I-129 cho E1 với mục đích cuối cùng không kiến nghị cho trạng thái thường trú nhân?

Một người nước ngoài E1 sẽ duy trì ý định rời khỏi Mỹ khi hết hạn hoặc chấm dứt trạng thái E1 của họ. Khi xin visa tạm thời, gần như tất cả những người lao động không định cư phải chứng minh rằng họ chỉ có ý định làm việc ở Mỹ trong một khoảng thời gian tạm thời.

Tuy nhiên, người lao động không nhập cư E1 có thể là người thụ hưởng đơn xin thị thực nhập cư hoặc thực hiện các bước khác đối với tình trạng thường trú hợp pháp không ảnh hưởng đến tình trạng thị thực lao động không định cư, tạm thời của họ.

Lưu ý : “Ý định” như được sử dụng ở đây chỉ áp dụng cho ý định của nhà tuyển dụng tại thời điểm nộp Mẫu I-129.

Làm thế nào để bạn thay đổi trạng thái của một người đã ở trạng thái không định cư hợp lệ khác sang trạng thái không định cư E1?

Nếu người thụ hưởng không thuộc một trong các loại thị thực được liệt kê dưới đây, hãy làm theo quy trình để xin visa E1 ban đầu .

Nếu người thụ hưởng thuộc các loại thị thực C, D, K, S hoặc J, xem bên dưới:

Thị thực C : Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái.

Thị thực D: Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái.

K-1 / K-2 : Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái.

K-3 / K-4 : Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái khi có mặt thực tế tại Mỹ.

Thị thực S: Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái.

Thị thực J : Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái nếu tuân theo yêu cầu cư trú nước ngoài hai năm trừ khi anh / cô ấy trở về nhà và cư trú tại đất nước của anh ấy / cô ấy trong 2 năm sau khi rời khỏi Mỹ, hoặc được miễn yêu cầu cư trú hai năm.

Như được lưu ý dưới đây, hầu hết các đơn xin từ bỏ J-1 đều yêu cầu nộp Mẫu DS-3035 cho Bộ Ngoại giao (DOS). Để biết thêm thông tin về các yêu cầu nộp Mẫu đơn DS-3035, vui lòng xem trang web miễn thị thực DOS J-1 .

Có 5 loại miễn trừ J-1:

 • Khủng bố – Bạn sẽ phải chịu bức hại vì lý do chủng tộc, tôn giáo hoặc quan điểm chính trị nếu bạn quay trở lại đất nước của mình. Để đăng ký, bạn sẽ nộp Mẫu DS-3035 với DOS, sau đó nộp Mẫu I-612 với USCIS.
 • Khó khăn – Khởi hành từ Mỹ sẽ chịu khó khăn đặc biệt đối với vợ / chồng hoặc con thường trú hợp pháp/Công dân Mỹ của bạn. Để đăng ký, bạn sẽ nộp Mẫu DS-3035 với DOS, rồi nộp Mẫu I-612 cho USCIS.
 • Không phản đối – Quốc gia của bạn đưa ra một công bố không phản đối, đó là tuyên bố rằng quốc gia của bạn không phản đối việc từ bỏ. Để đăng ký, đầu tiên bạn sẽ nộp Mẫu DS-3035 với DOS, hoặc tại lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài.
 • Yêu cầu của cơ quan Mỹ – Việc từ bỏ này được khởi xướng bởi một cơ quan Mỹ cho thấy việc từ bỏ là vì lợi ích công cộng và yêu cầu J-1 phải trở về đất nước của anh ấy / cô ấy trong 2 năm sẽ là một điều rõ ràng gây bất lợi cho lợi ích chính thức của cơ quan này. Mẫu đơn DS-3035 với DOS cũng cần thiết cho sự từ bỏ này.
 • Chương trình Conrad State 30 – Dành cho sinh viên tốt nghiệp y khoa đã đồng ý hành nghề y trong ít nhất 3 năm tại một khu vực không được chăm sóc y tế. Dành cho sự từ bỏ này, người nộp đơn J-1 sẽ nộp đơn với bộ y tế công cộng tiểu bang, và sau đó nộp Mẫu I-612 cho USCIS.

Đơn xin từ bỏ và yêu cầu đủ điều kiện rất phức tạp. Bạn có thể có lợi nhất khi tìm kiếm lời khuyên pháp lý từ luật sư di trú được cấp phép hoặc từ một cơ quan phi lợi nhuận được công nhận bởi Hội đồng Kháng cáo Di trú.

Thành viên gia đình của diện E-1

Làm thế nào một người không định cư E1 có thể đưa các thành viên gia đình đến Mỹ hoặc thay đổi trạng thái của các thành viên gia đình ở Mỹ?

Những người phụ thuộc của E1 có thể kéo dài thời gian lưu trú của họ không?

Những người phụ thuộc của E1 có thể làm việc và / hoặc đi học ở Mỹ không?

Làm thế nào một người không định cư diện E1 có thể đưa các thành viên gia đình đến Mỹ hoặc thay đổi trạng thái của các thành viên gia đình ở Mỹ?

Để cho một người thuộc E1 có được thị thực hoặc trạng thái cho người phụ thuộc của họ, vui lòng sử dụng quy trình trong bảng sau:

 

Nếu người phụ thuộc của E-1

 

Sau đó, những người phụ thuộc của E1 nên…

 

Ở bên trong nước Mỹ

tình trạng không định cư hợp lệ

 

Nộp một đơn đăng ký để gia hạn hoặc thay đổi trạng thái không định cư (Mẫu I-539) cho tất cả những người phụ thuộc:

• Với Mẫu I-129 của E1 hoặc

• Riêng biệt khi được chấp thuận Mẫu I-129 của E1 tại Trung tâm dịch vụ USCIS có thẩm quyền nơi người phụ thuộc cư trú.

Ở bên trong Mỹ hết trạng thái

 

Người thụ hưởng phải rời khỏi Mỹ và xin visa tại Lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài.

 

Bên ngoài nước Mỹ

 

Liên lạc với Lãnh sự quán Mỹ gần nhất để tìm hiểu các thủ tục để có được thị thực không định cư.

 

 

Lưu ý : Thuật ngữ “người phụ thuộc” được sử dụng trong câu trả lời này được định nghĩa là vợ / chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của người không định cư E-1.

Những người phụ thuộc của E1 có thể kéo dài thời gian lưu trú của họ không?

Những người phụ thuộc có thể gia hạn thời gian ở lại với trạng thái E1 chính. Họ phải sử dụng Mẫu I-539 để nộp đơn.

Những người phụ thuộc của E1 có thể làm việc và / hoặc đi học ở Mỹ không?

Chồng hoặc vợ của E1 có thể được phép làm việc tại Mỹ. Họ phải sử dụng Mẫu I-765 để nộp đơn. Ngoài ra, họ phải đăng ký theo loại (a) (17) trong câu hỏi 16 của mẫu. Những người phụ thuộc khác có thể không làm việc ở Mỹ.

Miễn là những người phụ thuộc đang ở trạng thái E1, họ có thể đi học mà không thay đổi sang trạng thái không định cư khác.

Chương 2 Nhà đầu tư theo Hiệp ước E2
TỔNG QUÁT

Phân loại E-2 được ủy quyền cho một người mang quốc tịch nước ngoài đến Mỹ chỉ để chỉ đạo và phát triển hoạt động của một doanh nghiệp tại Mỹ mà cá nhân đã đầu tư hoặc tham gia tích cực vào quá trình đầu tư một lượng vốn đáng kể.

 

Đầu tư liên quan phải đặt vốn hợp pháp, sở hữu và kiểm soát vốn có rủi ro thương mại với mục tiêu lợi nhuận và phải chịu lỗ nếu đầu tư thất bại.

 

Nếu công dân nước ngoài đã ở Mỹ, cá nhân đó phải nộp Mẫu I-129, Đơn yêu cầu Lao động không di dân, đến USCIS để yêu cầu thay đổi trạng thái hoặc gia hạn lưu trú. Nếu công dân nước ngoài ở bên ngoài nước Mỹ, cá nhân đó phải xin thị thực E-2 tại văn phòng lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài.

Câu hỏi thường gặp chung

Một quốc gia theo hiệp ước là gì?

Quốc tịch theo hiệp ước là gì?

Những quốc gia hoặc khu vực nào có trong danh sách cho Dịch vụ của Nhà đầu tư theo Hiệp ước?

Các yêu cầu cho loại nhà đầu tư theo hiệp ước là gì?

USCIS định nghĩa thế nào về đầu tư?

Điều gì được coi là một doanh nghiệp trung thực?

Bao nhiêu thì được coi là một số vốn đáng kể?

Hoàn toàn phát triển và chỉ đạo có nghĩa là gì?

Một doanh nghiệp cận biên là gì?

Trình độ chuyên môn là gì?

VIBE là gì?

Một Hiệp ước quốc gia về thế giới là gì?

Một quốc gia theo hiệp ước là một quốc gia nước ngoài có Hiệp ước Hữu nghị, Thương mại hoặc Điều hướng đủ điều kiện hoặc tương đương với Mỹ.

Quốc tịch theo hiệp ước là gì?

Chính quyền nhà nước của người nước ngoài là một quốc gia quyết định quốc tịch của một thương nhân theo hiệp ước cá nhân. Trong trường hợp của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, quyền sở hữu phải được chỉ ra một cách tốt nhất có thể đối với các cá nhân là chủ sở hữu cuối cùng của doanh nghiệp, tổ chức.

Những quốc gia hoặc khu vực nào có trong danh sách cho Dịch vụ của Nhà đầu tư theo Hiệp ước?

Để biết danh sách các quốc gia trong Hiệp ước Nhà đầu tư, vui lòng truy cập trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ về các quốc gia theo hiệp ước.

Các yêu cầu cho phân loại nhà đầu tư theo hiệp ước là gì?

Trạng thái E2 được thiết kế cho các cá nhân đủ điều kiện là công dân hoặc mang quốc tịch của các quốc gia có hiệp ước thương mại và điều hướng đủ điều kiện với Mỹ và là người sẽ chỉ phát triển và chỉ đạo các hoạt động của một doanh nghiệp mà mình đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư số vốn đáng kể.

USCIS định nghĩa thế nào về đầu tư trực?

USCIS định nghĩa đầu tư là việc đặt vốn của nhà đầu tư theo hiệp ước, bao gồm cả vốn và các tài sản khác, có nguy cơ theo nghĩa thương mại với mục tiêu là tạo ra lợi nhuận.

Lưu ý: Các khoản tiền được sử dụng bởi nhà đầu tư phải là quỹ cá nhân không có bảo đảm của nhà đầu tư, không phải là khoản vay hoặc một số công cụ tài chính bảo đảm khác.

Điều gì được coi là một doanh nghiệp trung thực?

Một doanh nghiệp trung thực có nghĩa là doanh nghiệp phải là một doanh nghiệp thực sự, hoạt động và hoạt động thương mại hoặc doanh nghiệp thực sự sản xuất dịch vụ hoặc hàng hóa vì lợi nhuận.

Bao nhiêu được coi là một lượng vốn đáng kể?

Một lượng vốn đáng kể được coi là một số tiền, đáp ứng ba tiêu chí sau:

 • Có liên quan đáng kể đến tổng chi phí mua một doanh nghiệp đã thành lập hoặc tạo ra loại hình doanh nghiệp đang được xem xét;
 • Đủ để đảm bảo cam kết tài chính của nhà đầu tư đối với thành công của doanh nghiệp; và
 • Tầm quan trọng để hỗ trợ khả năng nhà đầu tư theo hiệp ước sẽ phát triển và điều hành doanh nghiệp thành công.

Hoàn toàn phát triển và chỉ đạo có nghĩa là gì?

Hoàn toàn phát triển và chỉ đạo có nghĩa là nhà đầu tư theo hiệp ước có thể chứng minh mình phát triển và chỉ đạo doanh nghiệp đầu tư bằng cách:

 • Cho thấy quyền kiểm soát thông qua quyền sở hữu ít nhất 50% doanh nghiệp; hoặc là
 • Cho thấy việc kiểm soát hoạt động thông qua vị trí quản lý hoặc thiết bị công ty khác, hoặc bằng các phương tiện khác.

Một doanh nghiệp cận biên là gì?

Doanh nghiệp cận biên là một doanh nghiệp không có khả năng trong hiện tại hoặc tương lai để tạo ra thu nhập đủ để cung cấp một cuộc sống tối thiểu cho nhà đầu tư theo hiệp ước và gia đình của mình. Nói cách khác, một doanh nghiệp cận biên chỉ đủ để cung cấp cuộc sống tối thiểu và không có gì hơn cho một chủ đầu tư.

Trình độ chuyên môn là gì?

Trình độ chuyên môn là những kỹ năng và / hoặc năng khiếu mà một nhân viên có năng lực kém hơn đưa vào một vị trí hoặc vai trò là yếu tố cần thiết cho sự thành công hoặc hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp theo hiệp ước.

VIBE là gì?

Công cụ xác thực dựa trên web dành cho doanh nghiệp kinh doanh (Vibe) là một công cụ được thiết kế để tăng cường các phán quyết của USCIS đối với một số kiến nghị nhập cư dựa trên việc làm. Vibe sử dụng dữ liệu thương mại có sẵn từ nhà cung cấp thông tin độc lập (IIP) để xác thực thông tin cơ bản về các công ty hoặc tổ chức kiến ​​nghị sử dụng lao động nước ngoài. Hiện tại, nhà cung cấp thông tin độc lập cho chương trình VIBE là Dun và Bradstreet (D & B).

Để biết thêm thông tin về VIBE, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.uscis.gov/vibe .

Nộp cho trạng thái E2

Là chứng nhận lao động cần thiết cho trạng thái E2?

Làm thế nào để một cá nhân tìm kiếm trạng thái E2 cho chính mình hoặc một nhân viên áp dụng cho trạng thái Nhà đầu tư theoHiệp ước E2?

Có cần phải có một cá nhân nộp Đơn kiến nghị cho Công nhân không định cư (Mẫu I-129) để có được trạng thái E2 không?

Nhà tuyển dụng ở Mỹ có thể nộp hồ sơ về thái E2 cho nhân viên không?

Nhà tuyển dụng có thể lấy được trạng thái E2 cho một nhân viên không?

Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-129 khi nộp đơn cho tình trạng E2 là bao nhiêu?

Trường hợp nhà tuyển dụng nộp Mẫu I-129?

Làm thế nào một cá nhân tìm kiếm trạng thái E2 có thể nhanh chóng lấy Mẫu I-129?

Làm thế nào một nhà tuyển dụng có thể kiểm tra trạng thái của Mẫu I-129 đang chờ xử lý?

Nhân viên thuộc diện E2 có thể tự nộp Mẫu I-129 không?

Những yêu cầu nào một cá nhân phải đáp ứng để trở thành Nhà đầu tư theo Hiệp ước E2?

Những yêu cầu nào nhân viên phải đáp ứng để trở thành nhân viên thuộc diện E2?

Bằng chứng hoặc tài liệu ban đầu nào phải được nộp cùng với Đơn xin thị thực không định cư của E2 tại Lãnh sự quán Mỹ?

Có thể nộp đơn kiến ​​nghị cho nhà tuyển dụng và nhân viên của E2 không?

Chứng nhận lao động cần thiết cho một tình trạng E2 không?

Chứng nhận lao động không cần thiết và cũng không phải là một yêu cầu đối với phân loại E2.

Làm thế nào để một cá nhân tìm kiếm trạng thái E2 cho chính mình hoặc một nhân viên áp dụng cho trạng thái Nhà đầu tư Hiệp ước E2?

Bảng sau đây mô tả các quy trình mà một cá nhân tìm kiếm trạng thái E2 cho anh ấy hoặc cô ấy phải tuân theo:

Nếu người thụ hưởng là người dân

 

Sau đó, người thụ hưởng nên nộp:

 

Ở Mỹ trạng thái không định cư hợp lệ

 

Đơn kiến nghị cho một công nhân không định cư  (Mẫu I-129)

 

Ở Mỹ hết trạng thái

 

Người thụ hưởng phải rời khỏi Hoa Kỳ và xin thị thực tại Lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài.

 

Bên ngoài nước Mỹ

 

Hiệp ước thương nhân không di dân / Đơn xin thị thực nhà đầu tư (Mẫu DS-156E) tại lãnh sự quán Mỹ gần nơi cư trú của họ nhất chấp nhận đơn xin thị thực không định cư.

 

Có cần phải có một cá nhân nộp Đơn kiến nghị cho Công nhân không định cư (Mẫu I-129) để có được trạng thái E2?

Không. Chỉ cần nộp Mẫu I-129 nếu cá nhân đó ở Mỹ trong tình trạng không định cư một cách hợp lệ đang tìm kiếm E2 hoặc gia hạn trạng thái E2.

Mặt khác, E2 có thể được áp dụng trực tiếp tại lãnh sự quán Mỹ gần nhất xử lý thị thực không định cư.

Nhà tuyển dụng ở Mỹ có thể nộp hồ sơ về trạng thái E2 cho nhân viên không?

Không. Một nhà tuyển dụng ở Mỹ không thể kiến ​​nghị về trạng thái E2 cho một nhân viên vì việc phân loại thị thực này được dành riêng cho công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà tuyển dụng nước ngoài, với một Hiệp ước hữu nghị, thương mại, hàng hải hoặc một số loại thỏa thuận tương tự giữa Mỹ và nước đó.

Nhà tuyển dụng có thể lấy được trạng thái E2 cho một nhân viên không?

Nhà tuyển dụng có thể nhận trạng thái E2 cho nhân viên nếu nhân viên đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với trạng thái E2.

Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-129 khi nộp đơn cho trạng thái E2 là bao nhiêu?

Vui lòng tham khảo trang web www.uscis.gov – Biểu mẫu và Phí – để biết các khoản phí hiện tại

Trường hợp nhà tuyển dụng nộp Mẫu I-129?

Lưu ý: Để biết hướng dẫn về cách nộp các biểu mẫu, hãy xem trang web USCIS tại www.uscis.gov/i-129 và cung cấp cho khách hàng thông tin về mục “Nơi để tập tin”

Làm thế nào một cá nhân tìm kiếm trạng thái E2 có thể nhanh chóng lấy Mẫu I-129?

Nhà tuyển dụng có thể nộp Yêu cầu Dịch vụ Xử lý Cao cấp, Mẫu I-907, với mức phí phù hợp, đồng thời với Mẫu I-129 hoặc sau khi nhận được thông báo nhận cho Mẫu I-129, tại địa điểm USCIS nơi I-129 được nộp. Để biết thêm thông tin về xử lý cao cấp, vui lòng xem trang web của chúng tôi tại www.uscis.gov.

Lưu ý : Thời gian xử lý cho Mẫu I-907 thường là 15 ngày theo lịch. Nếu USCIS không xét xử mẫu trong vòng 15 ngày theo lịch, lệ phí sẽ được hoàn trả.

Làm thế nào một nhà tuyển dụng có thể kiểm tra trạng thái của Mẫu I-129 đang chờ xử lý?

Nhà tuyển dụng nên được khuyến khích kiểm tra trạng thái của Mẫu I-129 đang chờ xử lý bằng cách sử dụng hệ thống trạng thái trực tuyến thông qua trang web USCIS.

Tuy nhiên, một số tùy chọn khác được nêu trong bảng sau:

 

Nếu nhà tuyển dụng

 

Sau đó, nhà tuyển dụng

 

Không nhận được quyết định trong thời gian ước tính được chú thích vào thông báo nhận của họ

 

• Nên gọi cho Trung tâm dịch vụ USCIS theo số điện thoại được liệt kê trong thông báo nhận của họ; Hoặc là

• Gửi một bảng điều tra bằng văn bản đến địa chỉ trên thông báo nhận.

 

Nộp đơn I-907 với mẫu I-

129

 

Có thể chuyển tiếp một cuộc điều tra đến địa chỉ email của Trung tâm dịch vụ USCIS nơi Mẫu I-

129 và Mẫu I-907 đã được nộp.

Sau đây là các địa chỉ email cho Trung tâm dịch vụ USCIS liên quan đến trạng thái của E:

• Trung tâm dịch vụ Vermont

VSC-Pemem.Processing@dhs.gov

• Trung tâm dịch vụ California

CSC-Premium.Processing@dhs.gov

 

 

Nhân viên thuộc diện E2 có thể tự nộp Mẫu I-129 không?

Không. Nhà tuyển dụng E2 hoặc nhà tuyển dụng ở nước ngoài phải luôn nộp Mẫu I-129 thay mặt cho nhân viên E2.

Những yêu cầu nào một cá nhân phải đáp ứng để trở thành Nhà đầu tư theo Hiệp ước E2?

Để có được trạng thái Nhà đầu tư theo Hiệp ước E2, người ta phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện sau đây:

 • Một hiệp ước, với các điều khoản của nhà đầu tư theo hiệp ước, tồn tại giữa Mỹ và nhà nước nước ngoài;
 • Cá nhân và / hoặc doanh nghiệp có quốc tịch của quốc gia theo hiệp ước;
 • Đã đầu tư hoặc tích cực trong quá trình đầu tư một số vốn đáng kể vào một doanh nghiệp thực sự tại Mỹ;
 • Đang tìm kiếm danh mục nhập cảnh để phát triển và chỉ đạo doanh nghiệp; và
 • Dự định rời khỏi Hoa Kỳ khi hết hạn hoặc chấm dứt tư cách nhà đầu tư theo hiệp ước (E2).

Lưu ý : Một lượng vốn đáng kể khác với một lượng vốn tương đối nhỏ trong một doanh nghiệp cận biên chỉ nhằm mục đích kiếm tiền cho cuộc sống.

 

Những yêu cầu nào nhân viên phải đáp ứng để trở thành nhân viên thuộc diện E2?

Để có được trạng thái nhân viên E2, người ta phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện sau đây:

 • Nhân viên phải là công dân của quốc gia theo hiệp ước;
 • Nhà tuyển dụng của nhân viên phải ở trong trạng thái E2 hợp lệ hoặc nếu ở bên ngoài Mỹ, nhà tuyển dụng được phân loại theo trạng thái E2;
 • Nhân viên đang đến Mỹ để đảm nhận vị trí điều hành hoặc giám sát; hoặc có trình độ chuyên môn cần thiết cho công ty hoạt động tại Mỹ; và
 • Người thụ hưởng dự định rời khỏi Hoa Kỳ khi trạng thái E2 chấm dứt.

Bằng chứng hoặc tài liệu ban đầu nào phải được nộp cùng với Đơn xin thị thực không định cư của E2 tại Lãnh sự quán Mỹ?

Cá nhân nên đến lãnh sự quán Mỹ gần nơi cư trú của cá nhân hoặc đến trang web của Bộ Ngoại giao tại www.state.gov.

Có thể nộp đơn kiến ​​nghị cho nhà tuyển dụng và nhân viên của E2 không?

Không. Đơn kiến ​​nghị riêng biệt phải được nộp cho nhà tuyển dụng và nhân viên. Trước khi nộp đơn Mẫu I-129 cho nhân viên phải nộp và phê duyệt Mẫu I-129 của nhà tuyển dụng.

Thay đổi trạng thái / Thay đổi nhà tuyển dụng/ Gia hạn lưu trú / Du lịch / Ý định trở thành thường trú nhân

Nhân viên thuộc diện E2 có thể thay đổi nhà tuyển dụng và vẫn ở trạng thái E không?

Nhân viên của E2 có thể làm việc cho nhiều hơn một chủ nhân không?

Thời gian nhập cảnh ban đầu được cấp cho người không định cư theo diện E2 là gì?

Thời gian lưu trú tối đa được cấp cho E2 là bao nhiêu?

Nhà tuyển dụng phải chịu trách nhiệm gì, sau khi E2 có trong tuyển dụng của họ?

Làm thế nào để một người theo diện E2 có thể mở rộng trạng thái của họ nếu trạng thái của họ hết hạn?

Một người theo diện E2 có thể đi ra ngoài nước Mỹ và nhập cảnh lại với trạng thái tương tự không?

Một cá nhân đang tìm kiếm một Hệp ước E2 hoặc một nhà tuyển dụng đang kiến ​​nghị cho nhân viên của E2 có thể nộp đơn yêu cầu Mẫu I-129 cho một Hiệp ước E2 với mục đích cuối cùng là kiến ​​nghị tình trạng thường trú không?

Làm thế nào để bạn thay đổi trạng thái của một người đã ở trạng thái không định cư một cách hợp lệ khác sang trạng thái không định cư E2?

Nhân viên thuộc diện E2 có thể thay đổi nhà tuyển dụng và vẫn ở trạng thái E không?

Một nhân viên E2 không thể thay đổi nhà tuyển dụng và vẫn ở trạng thái E2. Tuy nhiên, một nhà tuyển dụng khác có thể tài trợ cho nhân viên về trạng thái E2. USCIS phải phê duyệt mọi thay đổi đáng kể trong các điều khoản hoặc điều kiện của trạng thái E trước khi thay đổi việc làm.

Nhân viên E2 có thể làm việc cho nhiều hơn một nhà tuyển dụng không?

Không. Một nhân viên E2 chỉ có thể làm việc cho chủ lao động đã nộp đơn kiến nghị hoặc một trong các chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh của chủ lao động.

Thời gian nhập cảnh ban đầu được cấp cho người không định cư diện E2 là bao lâu?

Một người không định cư diện E2 thường được cấp thời gian nhập cảnh ban đầu là 2 năm.

Thời gian lưu trú tối đa được cấp cho E2 là bao nhiêu?

Các nhà đầu tư theo Hiệp ước E2 không có thời gian lưu trú tối đa.

Lưu ý : Hiệp ước E2 các nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp chỉ nhận được 2 năm kể từ khi được cho là họ sẽ kết thúc hoạt động của mình trong khoảng thời gian hai năm.

Nhà tuyển dụng phải chịu trách nhiệm gì, sau khi E2 có trong tuyển dụng của họ?

Một nhà tuyển dụng kiến ​​nghị cho E2 không được quy định trong luật nhập cư phải có trách nhiệm tuyển dụng. Những thắc mắc này nên được chuyển đến Sở Lao động.

Làm thế nào để E2 có thể mở rộng trạng thái của họ nếu trạng thái của họ hết hạn?

Gia hạn lưu trú cho một E2 có thể được cho phép gia tăng lên đến hai năm. Mỗi phần mở rộng phải được đăng ký.

Một người thuộc diện E2 có thể đi ra ngoài nước Mỹ và nhập cảnh lại với trạng thái tương tự không?

Được. Thị thực E2 cho phép một người nước ngoài giữ trạng thái đó để nhập cảnh lại Mỹ với thị thực E2 hợp lệ và hộ chiếu hợp lệ.

Một cá nhân đang tìm kiếm một Hệp ước E2 hoặc một nhà tuyển dụng đang kiến ​​nghị cho nhân viên của E2 có thể nộp đơn yêu cầu Mẫu I-129 cho một Hiệp ước E2 với mục đích cuối cùng là kiến ​​nghị tình trạng thường trú không?

Một người nước ngoài theo diện E2 sẽ duy trì ý định rời khỏi Mỹ sau khi hết hạn hoặc chấm dứt trạng thái E2 của họ. Khi xin thị thực tạm thời, gần như tất cả những người lao động không định cư phải chứng minh rằng họ chỉ có ý định làm việc ở Mỹ trong một khoảng thời gian tạm thời.

Tuy nhiên, những người lao động không định cư diện E2 có thể là người thụ hưởng đơn xin thị thực nhập cư hoặc thực hiện các bước khác đối với trạng thái thường trú nhân hợp pháp mà không ảnh hưởng đến tình trạng thị thực lao động không định cư, tạm thời của họ.

Lưu ý : “Ý định” như được sử dụng ở đây chỉ áp dụng cho ý định của nhà tuyển dụng tại thời điểm nộp Mẫu I-129.

Làm thế nào để bạn thay đổi trạng thái của một người đã ở trạng thái không định cư hợp lệ khác sang trạng thái không định cư E2?

Nếu người thụ hưởng không thuộc một trong các loại thị thực được liệt kê dưới đây, hãy làm theo quy trình để xin thị thực E2 ban đầu .

Nếu người thụ hưởng thuộc các loại thị thực C, D, K, S hoặc J, xem bên dưới:

Thị thực C : Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái.

Thị thực D: Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái.

K-1 / K-2 : Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái.

K-3 / K-4 : Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái khi có mặt thực tế tại Mỹ.

Thị thực S: Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái.

Thị thực J : Người thụ hưởng không thể thay đổi trạng thái nếu tuân theo yêu cầu cư trú nước ngoài hai năm trừ khi anh / cô ấy trở về nhà và cư trú tại đất nước của anh ấy / cô ấy trong 2 năm sau khi rời khỏi Mỹ, hoặc được miễn yêu cầu cư trú hai năm.

Như được lưu ý dưới đây, hầu hết các đơn xin từ bỏ J-1 đều yêu cầu nộp Mẫu DS-3035 cho Bộ Ngoại giao (DOS). Để biết thêm thông tin về các yêu cầu nộp Mẫu đơn DS-3035, vui lòng xem trang web miễn thị thực DOS J-1 .

Có 5 loại miễn trừ J-1:

 • Khủng bố – Bạn sẽ phải chịu bức hại vì lý do chủng tộc, tôn giáo hoặc quan điểm chính trị nếu bạn quay trở lại đất nước của mình. Để đăng ký, bạn sẽ nộp Mẫu DS-3035 với DOS, sau đó nộp Mẫu I-612 với USCIS.
 • Khó khăn – Khởi hành từ Mỹ sẽ chịu khó khăn đặc biệt đối với vợ / chồng hoặc con thường trú hợp pháp/Công dân Mỹ của bạn. Để đăng ký, bạn sẽ nộp Mẫu DS-3035 với DOS, rồi nộp Mẫu I-612 cho USCIS.
 • Không phản đối – Quốc gia của bạn đưa ra một công bố không phản đối, đó là tuyên bố rằng quốc gia của bạn không phản đối việc từ bỏ. Để đăng ký, đầu tiên bạn sẽ nộp Mẫu DS-3035 với DOS, hoặc tại lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài.
 • Yêu cầu của cơ quan Mỹ – Việc từ bỏ này được khởi xướng bởi một cơ quan Mỹ cho thấy việc từ bỏ là vì lợi ích công cộng và yêu cầu J-1 phải trở về đất nước của anh ấy / cô ấy trong 2 năm sẽ là một điều rõ ràng gây bất lợi cho lợi ích chính thức của cơ quan này. Mẫu đơn DS-3035 với DOS cũng cần thiết cho sự từ bỏ này.
 • Chương trình Conrad State 30 – Dành cho sinh viên tốt nghiệp y khoa đã đồng ý hành nghề y trong ít nhất 3 năm tại một khu vực không được chăm sóc y tế. Dành cho sự từ bỏ này, người nộp đơn J-1 sẽ nộp đơn với bộ y tế công cộng tiểu bang, và sau đó nộp Mẫu I-612 cho USCIS.

Đơn xin từ bỏ và yêu cầu đủ điều kiện rất phức tạp. Bạn có thể có lợi nhất khi tìm kiếm lời khuyên pháp lý từ luật sư di trú được cấp phép hoặc từ một cơ quan phi lợi nhuận được công nhận bởi Hội đồng Kháng cáo Di trú.

Thành viên gia đình của E-2

Làm thế nào một người không định cư E2 có thể đưa các thành viên gia đình đến Mỹ hoặc thay đổi trạng thái của các thành viên gia đình ở Mỹ?

Những người phụ thuộc của E2 có thể kéo dài thời gian lưu trú của họ không?

Những người phụ thuộc của E2 có thể làm việc và / hoặc đi học ở Mỹ không?

Làm thế nào một người không định cư E2 có thể đưa các thành viên gia đình đến Mỹ hoặc thay đổi trạng thái của các thành viên gia đình ở Mỹ?

Để cho một người diện E2 có được thị thực hoặc trạng thái cho người phụ thuộc của họ, vui lòng sử dụng quy trình trong bảng sau:

 

Nếu người phụ thuộc của E2 Sau đó, những người phụ thuộc của E2 nên
Bên trong nước Mỹ trong trạng thái không định cư hợp lệ

 

 

Nộp một đơn đăng ký để gia hạn hoặc thay đổi tình trạng khôngđịnh cư ( Mẫu I-539 ) cho tất cả những người phụ thuộc:

• Với Mẫu I-129 của E2 hoặc

• Riêng khi có sự chấp thuận Đơn I-129 của E2 tại Trung tâm dịch vụ USCIS có thẩm quyền nơi người phụ thuộc cư trú.

Bên trong nước Mỹ hết trạng thái

 

Người thụ hưởng phải rời khỏi Mỹ và xin thị thực tại Lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài.

 

Bên ngoài nước Mỹ

 

Liên lạc với Lãnh sự quán Mỹ gần nhất để tìm hiểu các thủ tục để có được thị thực không định cư.

 

 

Lưu ý : Thuật ngữ người “phụ thuộc” được sử dụng trong câu hỏi này được định nghĩa là vợ / chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của một người không định cư.

Những người phụ thuộc của E2 có thể kéo dài thời gian lưu trú của họ không?

Những người phụ thuộc có thể gia hạn thời gian ở lại với trạng thái chính của E2. Họ phải sử dụng Mẫu I-539 để nộp đơn.

Những người phụ thuộc của E2 có thể làm việc và / hoặc đi học ở Mỹ không?

Chồng hoặc vợ của một người có thể được phép làm việc tại Mỹ. Họ phải sử dụng Mẫu I-765 để nộp đơn. Ngoài ra, họ phải đăng ký theo loại (a) (17) trong câu hỏi 16 của mẫu. Những người phụ thuộc khác có thể không làm việc ở Mỹ.

Miễn là những người phụ thuộc ở trạng thái E2, họ có thể đi học mà không thay đổi sang trạng thái không định cư khác.

Chương 3 Doanh nhân nước ngoài dựa trên việc làm EB5
TỔNG QUÁT

Loại thị thực “tạo việc làm” dành cho một người nước ngoài đầu tư 1 triệu đô la vào một doanh nghiệp mới thuê10 lao động Mỹ, không bao gồm người nhập cư, vợ / chồng hoặc con của người nhập cư. Số tiền đầu tư chỉ cần là 500.000 đô la trong một khu vực việc làm được nhắm mục tiêu. Một “khu vực việc làm được nhắm mục tiêu” là một khu vực nông thôn hoặc khu vực được chỉ định khác nơi mà tỷ lệ thất nghiệp bằng 150 phần trăm của mức trung bình quốc gia.

 

Thị thực nhập cư cho các cá nhân đầu tư vào các khu vực mục tiêu được giới hạn ở mức 3.000 mỗi năm. Để có được thị thực nhập cư tạo việc làm, một người có quốc tịch nước ngoài phải nộp Mẫu đơn I-526, Đơn xin nhập cư của người nhập cư, doanh nhân người nước ngoài, đến USCIS. Nếu USCIS chấp thuận Mẫu I-526, quốc gia nước ngoài có thể có được tình trạng thường trú nhân, trên cơ sở có điều kiện, trong hai năm. Trước khi hết thời hạn hai năm, cá nhân phải nộp đơn cho USCIS để xóa cơ sở có điều kiện.

 

Ngoài ra còn có Chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư. Chương trình thí điểm này đã thành lập việc thành lập các khu vực trung tâm để tập trung đầu tư vào các khu vực địa lý.

Nhà đầu tư cá nhân phải đáp ứng tất cả các tiêu chí của nhà đầu tư tạo việc làm ngoại trừ họ có thể chứng minh rằng đầu tư vào khu vực trung tâm sẽ gián tiếp tạo ra việc làm ngoài doanh nghiệp thương mại.

 

 

Định nghĩa

“Vốn” nghĩa là gì?

“Đầu tư”có nghĩa là gì?

“Doanh nghiệp thương mại”có nghĩa là gì?

Những lĩnh vực nào được coi là “khu vực mục tiêu việc làm”?

Những khu vực nào được coi là “khu vực nông thôn”?

Một doanh nghiệp gặp khó khăn là gì?

Ai là nhân viên có trình độ?

“Một thường trú nhân đủ tiêu chuẩn” là gì?

“Vốn” nghĩa là gì?

Vốn có nghĩa là tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình khác, tương đương tiền và nợ được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của doanh nhân nước ngoài đã được mua bằng phương tiện hợp pháp.

Đầu tưcó nghĩa là gì?

Đầu tư có nghĩa là góp vốn. Điều này có thể dưới dạng tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho và bất kỳ khoản nợ nào được đảm bảo bằng tài sản thuộc sở hữu của doanh nhân mà anh ấy là cá nhân và chịu trách nhiệm chủ yếu. Bất kỳ khoản vay, giấy nợ, thế chấp, hoặc sắp xếp nợ khác được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp mới được thành lập không tạo thành một khoản đầu tư. Tương tự như vậy, bất kỳ khoản vay hoặc thu nợ nào giữa doanh nhân và doanh nghiệp mới thành lập không tạo thành một khoản đầu tư.

Lưu ý : Góp vốn để đổi lấy một ghi chú, trái phiếu, nợ chuyển đổi, nghĩa vụ hoặc bất kỳ sự sắp xếp nợ nào khác giữa doanh nhân nước ngoài và doanh nghiệp thương mại mới không cấu thành vốn góp.

Doanh nghiệp thương mại có nghĩa là gì?

Doanh nghiệp thương mại có nghĩa là bất kỳ hoạt động vì lợi nhuận, hoạt động hợp pháp, chẳng hạn như:

 • một doanh nghiệp mới được thành lập, hoặc
 • việc mua và tái cấu trúc một doanh nghiệp hiện có sao cho một doanh nghiệp thương mại mới có kết quả, hoặc
 • việc mở rộng một doanh nghiệp hiện có sao cho tăng 40% về giá trị tài sản ròng hoặc số lượng nhân viên.

Những khu vực nào được coi là “khu vực mục tiêu việc làm”?

Một khu vực việc làm được nhắm mục tiêu được coi là một khu vực, tại thời điểm đầu tư, là một khu vực nông thôn hoặc một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao tại ít nhất 150 phần trăm của tỷ lệ trung bình quốc gia.

Những khu vực nào được coi là “khu vực nông thôn”?

Khu vực nông thôn có nghĩa là bất kỳ khu vực nào không nằm trong khu vực thống kê đô thị (như được chỉ định bởi Văn phòng Quản lý và Ngân sách) hoặc ranh giới bên ngoài của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn có dân số từ 20.000 trở lên.

Một doanh nghiệp gặp khó khăn là gì?

Một doanh nghiệp gặp khó khăn là một doanh nghiệp có:

 • Đã tồn tại ít nhất hai năm;
 • Phát sinh lỗ ròng cho các mục đích kế toán trong thời gian 12 hoặc 24 tháng trước ngày ưu tiên trên Mẫu I-526 của doanh nhân nước ngoài; và
 • Khoản lỗ trong khoảng thời gian đó ít nhất bằng 20 phần trăm giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp gặp khó khăn trước khoản lỗ đó.

Ai là nhân viên có đủ tiêu chuẩn?

Nhân viên đủ tiêu chuẩn có nghĩa là một công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp hoặc những người nhập cư khác làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Một nhân viên đủ tiêu chuẩn không bao gồm doanh nhân nước ngoài, vợ / chồng hoặc con cái của họ (ngay cả khi họ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân), hoặc bất kỳ người không định cư.

Một thường trú nhân có điều kiện là gì?

Một thường trú nhân có điều kiện là một người nước ngoài đã được nhập cư hợp pháp, ngoại trừ một thường trú nhân có điều kiện cũng tuân theo một số điều kiện và trách nhiệm được quy định trong luật di trú.

Yêu cầu về quy trình và bằng chứng

Một người nước ngoài nộp đơn theo phân loại này có thể áp dụng cho anh ấy / cô ấy không?

Có cần thiết phải có được chứng nhận lao động khi nộp đơn như một doanh nhân nước ngoài không?

Các yêu cầu ban đầu cho các doanh nhân nước ngoài là gì?

Bằng chứng ban đầu nào mà doanh nhân nước ngoài tìm kiếm thường trú có điều kiện cung cấp cho USCIS?

Một người nước ngoài nộp đơn theo phân loại này có thể áp dụng cho anh ấy / cô ấy không?

Có thể. Danh mục thị thực tạo việc làm được triển khai rõ ràng để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tìm cách tham gia vào một doanh nghiệp thương mại ở Mỹ để nhập cư vào đây vĩnh viễn.

Có cần thiết phải có được chứng nhận lao động khi nộp đơn như một doanh nhân nước ngoài không?

Không cần chứng nhận lao động vì nhìn chung không có ảnh hưởng xấu đến tiền lương của công nhân Mỹ và vì đây là phân loại dựa trên đầu tư và tạo việc làm chứ không phải dựa trên kỹ năng việc làm của người nước ngoài.

Các yêu cầu ban đầu cho các doanh nhân nước ngoài là gì?

Để đủ điều kiện ban đầu để phân loại doanh nhân nước ngoài, người nước ngoài phải đáp ứng các điều sau:

 • Thành lập một doanh nghiệp thương mại mới:
 1. Trong đó người nước ngoài sẽ tham gia vào năng lực quản lý hoặc hoạch định chính sách;
 2. Trong đó người nước ngoài đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư số tiền cần thiết cho khu vực mà doanh nghiệp được đặt trụ sở;
 3. Doanh nghiệp này sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ; và
 4. Doanh nghiệp này sẽ tạo việc làm toàn thời gian tại Mỹ cho ít nhất 10 công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc người nhập cư khác được ủy quyền để làm việc.

Lưu ý : Nếu không điều chỉnh giảm xuống cho các khu vực mục tiêu hoặc hướng lên cho các khu vực có việc làm cao, thì số tiền đầu tư sẽ là 1 triệu đô la.

Bằng chứng ban đầu nào mà doanh nhân nước ngoài tìm kiếm thường trú có điều kiện cung cấp cho USCIS?

 • Để chứng minh việc thành lập doanh nghiệp thương mại mới, công dân nước ngoài phải cung cấp:
 1. Một tài liệu thuộc tổ chức như:
 2. Bản sao các bài báo của công ty,
 3. Giấy chứng nhận sáp nhập hoặc hợp nhất,
 4. Thỏa thuận hợp tác,
 5. Giấy chứng nhận hợp tác hữu hạn,
 6. Thỏa thuận liên doanh,
 7. Thỏa thuận ủy thác kinh doanh; và
 8. Giấy chứng nhận thẩm quyền để kinh doanh tại một tiểu bang hoặc đô thị, hoặc nếu giấy chứng nhận đó không được yêu cầu, một tuyên bố về hiệu lực đó; hoặc là
 • Bằng chứng là lượng vốn cần thiết đã được chuyển cho một doanh nghiệp hiện có dẫn đến sự gia tăng đáng kể về giá trị tài sản ròng hoặc số lượng nhân viên, hoặc cả hai. Bằng chứng này phải ở dạng:
 1. Thỏa thuận mua cổ phiếu,
 2. Thỏa thuận đầu tư
 3. Báo cáo tài chính được chứng nhận,
 4. Hồ sơ biên chế; hoặc là
 5. Các công cụ tương tự, chẳng hạn như thỏa thuận hoặc tài liệu chứng minh đầu tư và kết quả thay đổi đáng kể.
 • Để chứng minh rằng doanh nhân nước ngoài đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư số tiền cần thiết cho khu vực mà doanh nghiệp được đặt trụ sở công dân nước ngoài có thể cung cấp bằng chứng từ danh sách dưới đây hoặc bằng chứng tương tự như:
 1. Bản sao báo cáo ngân hàng,
 2. Bằng chứng về tài sản đã được mua để sử dụng trong doanh nghiệp,
 3. Bằng chứng về tài sản được chuyển từ nước ngoài để sử dụng trong doanh nghiệp,
 4. Bằng chứng về các khoản tiền được chuyển nhượng hoặc cam kết được chuyển sang doanh nghiệp thương mại mới để đổi lấy cổ phiếu,
 5. Bất kỳ khoản vay hoặc thế chấp, giấy nợ, thỏa thuận bảo đảm, hoặc bằng chứng khác về việc vay được bảo đảm bằng tài sản của người kiến nghị và không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp mới được thành lập.
 • Để chứng minh vốn có được thông qua các biện pháp hợp pháp, người nước ngoài phải cung cấp bằng chứng sau đây, nếu có thể:
 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh nước ngoài,
 2. Tờ khai thuế của bất kỳ loại nào được nộp trong vòng năm năm qua tại hoặc ngoài nước Mỹ,
 3. Các nguồn vốn khác,
 4. Các bản sao được chứng thực của bất kỳ bản án nào, các vụ kiện dân sự hoặc hình sự của chính phủ đang chờ xử lý hoặc các vụ kiện dân sự tư nhân chống lại người khởi kiện từ bất kỳ tòa án nào trong hoặc bên ngoài nước Mỹ trong vòng 15 năm qua.
 5. Trường hợp nguồn vốn là từ việc bán bất động sản hoặc một doanh nghiệp, bản sao của hợp đồng mua bán và / hoặc chứng từ.
 • Để chứng minh rằng doanh nghiệp sẽ thuê ít nhất 10 vị trí toàn thời gian cho công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc người nước ngoài được ủy quyền hợp pháp để được tuyển dụng (ngoại trừ chính bạn, vợ / chồng, con trai hoặc con gái của bạn và bất kỳ người nước ngoài không định cư nào). Công dân nước ngoài có thể gửi như sau:
 1. Bản sao hồ sơ thuế có liên quan,
 2. Biểu mẫu I-9, cuống phiếu lương và hồ sơ tiền lương hoặc các tài liệu tương tự khác, nếu nhân viên đã được thuê, hoặc
 3. Một kế hoạch kinh doanh toàn diện cho thấy do tính chất và quy mô của doanh nghiệp mới được thành lập, ít nhất 10 nhân viên đủ điều kiện sẽ được yêu cầu, bao gồm cả những ngày gần đúng trong vòng hai năm tới mà những nhân viên đó sẽ được thuê.
  1. Nếu có thể thì một kế hoạch kinh doanh toàn diện như vậy có thể bao gồm như sau: mô tả về doanh nghiệp, mô tả về cơ cấu tổ chức, phân tích thị trường, chiến lược tiếp thị, danh sách các giấy phép cần thiết và giấy phép có được mô tả về quy trình sản xuất hoặc chế tạo, yêu cầu nhân sự, và dự báo doanh thu, chi phí và thu nhập.
 4. Và nếu doanh nghiệp thương mại đủ điều kiện là một doanh nghiệp gặp khó khăn, bằng chứng cho thấy rằng các nhân viên hiện tại sẽ được giữ lại, chẳng hạn như kế hoạch kinh doanh toàn diện.
 • Để chứng minh rằng bạn đang hoặc sẽ tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp, thông qua việc thực hiện kiểm soát quản lý hàng ngày hoặc thông qua việc xây dựng chính sách, người nước ngoài có thể gửi bằng chứng có thể bao gồm:
 1. Một tuyên bố về vị trí của bạn và một mô tả đầy đủ về nhiệm vụ của bạn,
 2. Bằng chứng rằng bạn là một nhân viên công ty hoặc giữ một vị trí trong ban giám đốc, hoặc
 3. Nếu doanh nghiệp mới là đối tác, bằng chứng cho thấy bạn đang tham gia vào các hoạt động quản lý trực tiếp hoặc hoạch định chính sách.
 • Nếu có thể, để chứng minh rằng doanh nghiệp đã được thành lập trong khu vực việc làm được nhắm mục tiêu, bằng chứng sau đây có thể được gửi:
 1. Bằng chứng về khu vực thống kê từ Cục điều tra dân số Mỹ và thư của cơ quan nhà nước chỉ định khu vực này là một khu vực thất nghiệp cao và phương pháp thu được số liệu thống kê thất nghiệp, bao gồm mô tả về ranh giới.

Câu hỏi về quy trình nộp đơn xin thường trú có điều kiện

Làm thế nào để một người nước ngoài đăng ký thường trú có điều kiện dựa trên việc tạo ra việc làm?

Việc người nước ngoài nộp theo phân loại này có đủ điều kiện để nộp Mẫu I-485, Đơn đăng ký Thường trú nhân hay Điều chỉnh trạng thái, đồng thời với Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài?

Có phải một doanh nhân nước ngoài phải chờ đợi một số thị thực có sẵn trước khi nộp Mẫu I-485?

Làm thế nào các doanh nhân nước ngoài có thể kiểm tra thị thực có sẵn?

Trường hợp một doanh nhân nước ngoài nộp Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài?

Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-526 là bao nhiêu?

Trường hợp một doanh nhân nước ngoài nộp Mẫu I-485, Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Trạng thái?

Lệ phí nộp đơn cho Đơn I-485 là bao nhiêu?

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra trạng thái của Đơn I-526?

Nếu gửi một bảng điều tra trạng thái, tôi nên gửi bao gồm thông tin gì?

Vợ/Chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của một doanh nhân nước ngoài có thể được thường trú thông qua danh mục này không? Nếu vậy, họ có thể nộp những gì và khi nào?

Sau khi Đơn I-485 được phê duyệt, phân loại người nhập cư nào sẽ được trao cho doanh nhân nước ngoài và người phụ thuộc đủ điều kiện?

Làm thế nào để một người nước ngoài đăng ký thường trú có điều kiện dựa trên việc tạo ra việc làm?

Có hai con đường riêng biệt để một nhà đầu tư nước ngoài có được thường trú hợp pháp: Chương trình cơ bản và Chương trình thí điểm của khu vực trung tâm. Mỗi nhà đầu tư người nước ngoài phải nộp đơn I-526 để thiết lập đủ điều kiện theo Chương trình cơ bản hoặc Chương trình thí điểm của khu vực trung tâm. Người nước ngoài tìm kiếm cư trú vĩnh viễn phải theo quy trình trong bảng sau:

 

Bước Hoạt động

 

1

 

Người nước ngoài nộp đơn I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân người nước ngoài, với USCIS.
2

 

Khi được chấp thuận I-526, người nước ngoài trình đơn I-485, Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh trạng thái cư trú, nếu số thị thực có sẵn và cá nhân đang ở Mỹ.

 

Nếu người nước ngoài ở ngoài Mỹ khi có số thị thực nhập cư, anh ấy hoặc cô ấy sẽ được thông báo và phải hoàn thành quá trình tại văn phòng lãnh sự quán Mỹ gần nhất của anh ấy hoặc cô ấy.

3

 

Người nước ngoài thụ hưởng được cấp thường trú có điều kiện trong thời gian hai năm. Họ

nhận bằng chứng thường trú, tem I-551, tại cảng nhập cảnh hoặc tại Văn phòng USCIS địa phương, phụ thuộc vào việc cá nhân có nhận được thị thực nhập cư  ở nước ngoài hoặc điều chỉnh trạng thái ở Mỹ hay không

 

4

 

Chín mươi ngày trước ngày xác định hai năm được cấp vĩnh viễn cư trú có điều kiện, doanh nhân nước ngoài phải nộp đơn I-829, Đơn đơn kiến nghị của Doanh nhân gửi

Xóa Điều kiện, tại Trung tâm Dịch vụ California.

 

 

Việc người nước ngoài nộp theo phân loại này có đủ điều kiện để nộp Mẫu I-485, Đơn đăng ký Thường trú nhân hay Điều chỉnh trạng thái, đồng thời với Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài không?

Không. Đặc quyền nộp đơn đồng thời Mẫu đơn I-485 với đơn kiến nghị  không dành cho doanh nhân nước ngoài nộp Mẫu đơn I-526.

Có phải một doanh nhân nước ngoài phải chờ đợi một số thị thực có sẵn trước khi nộp Mẫu I-485 không?

Đúng. Việc phân loại doanh nhân nước ngoài, thuộc danh mục thị thực EB-5, bị giới hạn thị thực, và do đó, một doanh nhân nước ngoài sẽ phải chờ một thị thực có sẵn trước khi nộp đơn để điều chỉnh trạng thái.

Làm thế nào các doanh nhân nước ngoài có thể kiểm tra thị thực có sẵn?

Nhà tuyển dụng hoặc người nước ngoài tự kiến ​​nghị có thể kiểm tra thị thực có sẵn bằng cách truy cập vào Bản tin Thị thực của Bộ Ngoại giao trên trang web của họ. Bắt đầu bằng Bản tin thị thực tháng 10 năm 2015, Bộ Ngoại giao sẽ công bố hai biểu đồ:

 • Biểu đồ hoạt động cuối cùng của đơn đăng ký, biểu thị ngày hiện tại được ưu tiên nhằm mục đích cấp thị thực nhập cư và khi nào cá nhân có thể nộp đơn điều chỉnh trạng thái đơn đăng ký của họ và
 • Một ngày hẹn đến để nộp đơn xin Biểu đồ thị thực, cho biết khi nào người xin thị thực nhập cư nên được thông báo để tập hợp và nộp tài liệu yêu cầu cho Trung tâm thị thực quốc gia.

Nếu USCIS xác định rằng có nhiều thị thực nhập cư có sẵn cho năm tài chính hơn so với những người nộp đơn được biết đến cho các thị thực như vậy, thì Ngày hẹn để nộp hồ sơ Biểu đồ Đơn xin thị thực có thể được sử dụng để xác định thời điểm nộp đơn điều chỉnh trạng thái với USCIS.

Trường hợp một doanh nhân nước ngoài nộp Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài nộp ở đâu?

Lưu ý: Để biết hướng dẫn về cách nộp Mẫu I-526, hãy xem trang web USCIS tạiwww.uscis.gov/i-526 và cung cấp cho khách hàng thông tin về “Nơi nộp đơn”

 

Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-526 là bao nhiêu?

Lưu ý: Để được hướng dẫn về lệ phí nộp đơn Mẫu I-526, xem trang web USCIS tại www.uscis.gov/i-526 .

 

Trường hợp một doanh nhân nước ngoài nộp Mẫu I-485, Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Trạng thái nộp ở đâu?

Lưu ý: Để biết hướng dẫn về cách nộp Mẫu I-485, hãy xem trang web của USCIS tạiwww.uscis.gov/i-485 và cung cấp cho khách hàng thông tin về chương trình “Nơi nộp đơn”

 

Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-485 là bao nhiêu?

Lưu ý: Để được hướng dẫn về lệ phí nộp đơn Mẫu I-485, hãy xem trang web của USCIS tạiwww.uscis.gov/i-485 .

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra trạng thái của Mẫu I-526?

Vui lòng kiểm tra thời gian xử lý trên trang web của chúng tôi tại https://egov.uscis.gov/cris/ProcessTimesDisplay.do . Nếu Mẫu I-526 vượt quá thời gian xử lý được đăng, bạn có thể gửi email yêu cầu trạng thái đến địa chỉ sau:

USCIS.ImmigrantInvestorProgram@uscis.dhs.gov.

Nếu gửi một bảng điều tra trạng thái, tôi nên gửi bao gồm thông tin gì?

Bạn nên gửi bao gồm các thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ hiện tại của người nước ngoài và, nếu khác, tên của người nước ngoài xuất hiện trênđơn đăng ký;
 • Số người nước ngoài, là số có 8 hoặc 9 chữ số theo chữ “A”, được gán cho nhân viên hoặc cho đơn đăng ký của họ
 • Ngày sinh của ngườinước ngoài ;
 • Ngày và nơi nộp đơn hoặc kiến ​​nghị của họ;
 • Số biên nhận từ thông báo nhận do USCIS cấp cho đơn hoặc đơn kiến nghị; và
 • Một bản sao thông báo gần đây nhất được gửi bởi USCIS về trường hợp của bạn, nếu bạn đã nhận được một thông báo.

Vợ/Chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của một doanh nhân nước ngoài có thể được thường trú thông qua danh mục này không? Nếu vậy, họ có thể nộp những gì và khi nào?

Có, vợ / chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của người nước ngoài tạo việc làm có thể có được thường trú dựa trên công dân nước ngoài chính.

Nếu người phụ thuộc nộp hồ sơ sau khi người nước ngoài chính nộp I-485, người phụ thuộc phải đợi cho đến khi người nộp đơn chính nhận được Mẫu I-797, Thông báo hoạt động từ USCIS. Sau đó, những người phụ thuộc phải nộp bao gồm một bản sao Mẫu I-797 của người nộp đơn chính cùng với hồ sơ của họ. Thông báo hoạt động của giám đốc sẽ tạo điều kiện phù hợp với các hồ sơ tiếp theo của người phụ thuộc với tệp của giám đốc, do đó làm giảm khả năng chậm trễ trong việc định tuyến tệp.

Sau khi Mẫu I-485 được phê duyệt, phân loại người nhập cư nào sẽ được trao cho doanh nhân nước ngoài và người phụ thuộc đủ điều kiện?

Bảng dưới đây cho biết phân loại người nhập cư sẽ được trao cho các doanh nhân nước ngoài cũng như những người phụ thuộc đủ điều kiện của họ hoặc nhập cảnh vào Mỹ có thị thực nhập cư hoặc điều chỉnh trạng thái ở Mỹ.

Nếu người nước ngoài là người nhập cư theo diện tạo việc làm (không nằm trong khu vực được nhắm mục tiêu), thì phân loại được cấp cho người nước ngoài theo diện tạo việc làm và người phụ thuộc của họ sẽ là:

 • Đối với những người được nhận vào Mỹ với thị thực nhập cư:
 • C51 Người nước ngoài diện tạo việc làm
 • C52 Người phối ngẫu của một công dân nước ngoài theo diện tạo việc làm
 • C53 Con của một công dân nước ngoài theo diện tạo việc làm
 • Đối với những người đã điều chỉnh trạng thái ở Hoa Kỳ:
 • C56 Người nước ngoài diện tạo việc làm
 • C57 Người phối ngẫu của một công dân nước ngoài theo diện tạo việc làm
 • C58 Con của một công dân nước ngoài theo diện tạo việc làm

Yêu cầu nộp và bằng chứng để loại bỏ các điều kiện

Các yêu cầu đủ điều kiện ban đầu cho các doanh nhân nước ngoài  đang tìm cách loại bỏ các điều kiện là gì?

Bằng chứng ban đầu mà doanh nhân nước ngoài đang tìm cách loại bỏ các điều kiện phải cung cấp cho USCIS là gì?

Làm thế nào và khi nào các doanh nhân nước ngoài nộp các điều kiện từ việc cư trú vĩnh viễn của họ?

Doanh nhân nước ngoài nộp Mẫu I-829 ở đâu?

Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-829 là bao nhiêu?

Doanh nhân nước ngoài có cần thiết nộp Mẫu I-829 riêng cho người phụ thuộc của mình không?

Người phối ngẫu và con chưa thành niên của một doanh nhân nước ngoài có thể có điều kiện loại bỏ khỏi thẻ thường trú không?

Sau khi Mẫu I-829 được phê duyệt, phân loại người nhập cư nào sẽ được trao cho doanh nhân nước ngoài và người phụ thuộc đủ điều kiện?

Các yêu cầu đủ điều kiện ban đầu cho các doanh nhân nước ngoài đang tìm cách loại bỏ các điều kiện là gì?

Để xóa các điều kiện, một doanh nhân nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện ban đầu sau đây:

 • Phải được cấp thường trú có điều kiện; và
 • Phải có bằng chứng về một doanh nghiệp thương mại.

Bằng chứng ban đầu mà doanh nhân nước ngoài đang tìm cách loại bỏ các điều kiện cung cấp cho USCIS là gì?

 • Để chứng minh rằng doanh nhân nước ngoài là thường trú nhân có điều kiện, anh ấy / cô ấy nên nộp bao gồm một bản sao Thẻ Thường trú nhân của họ và nếu có thể, bản sao thẻ thường trú cho vợ / chồng và con hoặc các
 • Để chứng minh bằng chứng thì bằng chứng doanh nghiệp thương mại sau đây phải được gửi:
 1. Bằng chứng cho thấy người nước ngoài thành lập một doanh nghiệp thương mại. Bằng chứng đó bao gồm tờ khai thuế liên bang không giới hạn;
 2. Bằng chứng cho thấy người nước ngoài đã đầu tư hoặc tích cực trong quá trình đầu tư số vốn cần thiết cho địa điểm của doanh nghiệp. Bằng chứng đó bao gồm báo cáo tài chính đã được kiểm toán không giới hạn; và
 3. Bằng chứng về số lượng nhân viên toàn thời gian khi bắt đầu đầu tư và hiện tại. Bằng chứng đó bao gồm nhưng không giới hạn đến:
  1. Hồ sơ biên chế;
  2. Hồ sơ thuế liên quan; và
  3. Mẫu I-9.
 1. Bằng chứng là người nước ngoài duy trì doanh nghiệp và đầu tư vào đó trong suốt thời gian cư trú vĩnh viễn có điều kiện của người nước ngoài. Ví dụ về bằng chứng đó là:
 2. Báo cáo ngân hàng;
 3. Hóa đơn và biên lai;
 4. Hợp đồng;
 5. Giấy phép kinh doanh; và
 6. Báo cáo thuế thu nhập liên bang hoặc tiểu bang hoặc báo cáo thuế hàng quý.

Các doanh nhân ngoài hành tinh nộp các điều kiện từ việc thường trú của họ thế nào và khi nào?

Để xóa tình trạng cư trú có điều kiện, Mẫu I-829, Đơn kiến nghị của Doanh nhân để xóa Điều kiện , được gửi trong khoảng thời gian 90 ngày trước ngày xác định lần thứ hai anh / cô ấy nhập cảnh vào Mỹ với tư cách là thường trú nhân có điều kiện. Mẫu I-829 sẽ được nộp cho Trung tâm Dịch vụ California. Vợ / chồng và con của Nguyên đơn có thể được đưa vào đơn kiến nghị để loại bỏ các điều kiện.

Doanh nhân nước ngoài nộp Mẫu I-829 ở đâu?

Lưu ý: Để biết hướng dẫn về cách nộp Mẫu I-829, hãy xem trang web USCIS tại www.uscis.gov/i-829 và cung cấp cho khách hàng thông tin về “Nơi nộp đơn”

 

Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-829 là bao nhiêu?

Lưu ý: Để được hướng dẫn về lệ phí nộp đơn Mẫu I-829, xem trang web USCIS tại www.uscis.gov/i-829 .

Doanh nhân nước ngoài có cần thiết nộp Mẫu I-829 riêng cho người phụ thuộc của mình không?

Không. Chúng nên được đưa vào trong đơn kiến nghị của công dân có điều kiện trên Mẫu I-829, Phần 3 và Phần 4.

 

Người phối ngẫu và con chưa thành niên của một doanh nhân nước ngoài có thể có điều kiện loại bỏ khỏi thẻ thường trú?

Không. Các cá nhân sau đây có thể được bao gồm trong đơn kiến nghị của công dân có điều kiện hoặc có thể nộp đơn yêu cầu riêng trong Mẫu I-829:

 • Con đã đến 21 tuổi;
 • Con đã kết hôn trong thời gian thường trú có điều kiện; và
 • Người phối ngẫu cũ của một doanh nhân, người đã ly dị với doanh nhân trong thời gian cư trú có điều kiện.

Sau khi Mẫu I-829 được phê duyệt, phân loại người nhập cư nào sẽ được trao cho doanh nhân nước ngoài và người phụ thuộc đủ điều kiện?

Khi I-829 được chấp thuận, doanh nhân nước ngoài và người phụ thuộc đủ điều kiện sẽ nhận được các phân loại nhập cư sau đây:

 • E56 Người nhập cư theo diện tạo việc làm
 • E57 Người phối ngẫu của một người nước ngoài nhập cư theo diện tạo việc làm
 • E58 Con của một người nước ngoài nhập cư theo diện tạo việc làm

Câu hỏi thường gặp về chương trình thí điểm của khu vực trung tâm nhà đầu tư nhập cư

Chương trình thí điểm khu vực trung tâm là gì?

Khu vực trung tâm là gì?

Làm thế nào để một Trung tâm khu vực đủ điều kiện cho Chương trình thí điểm?

Đề xuất chỉ định của khu vực trung tâm nên bao gồm những gì?

Quy trình để đăng ký cho chỉ định Trung tâm khu vực là gì?

Các yêu cầu cho một nhà đầu tư trong Chương trình thí điểm là gì?

Làm thế nào các nhà đầu tư có thể cho thấy rằng đầu tư sẽ gián tiếp tạo việc làm?

Chương trình thí điểm của khu vực trung tâm có ngày hết hạn không?

Chương trình thí điểm khu vực trung tâm là gì?

Chương trình thí điểm của khu vực trung tâm khác với những cách nhất định so với thị thực nhà đầu tư nhập cư tiêu chuẩn. Chương trình thí điểm được thành lập để đạt được tăng cường hoạt động kinh tế và tạo việc làm bằng cách khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào các đơn vị kinh tế được gọi là khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm chỉ định được USCIS phê duyệt và nhằm cung cấp một sự tập trung phối hợp của đầu tư nước ngoài vào các khu vực địa lý cụ thể. Lên đến 3.000 thị thực có thể được dành riêng hàng năm cho Chương trình thí điểm. Doanh nhân nước ngoài có thể đầu tư vào bất kỳ khu vực trung tâm nào hiện đang tồn tại để đủ điều kiện cho tình trạng thường trú nhân có điều kiện của họ.

Khu vực trung tâm là gì?

Khu vực trung tâm được định nghĩa là bất kỳ đơn vị kinh tế nào, công cộng hoặc tư nhân, tham gia vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm tăng doanh số xuất khẩu (nếu đăng ký), cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm và tăng đầu tư vốn trong nước.

Làm thế nào để một khu vực trung tâm đủ điều kiện cho Chương trình thí điểm?

Các yêu cầu cơ bản đối với các khu vực trung tâm muốn tham gia Chương trình thí điểm như sau:

 • Tập trung vào một khu vực địa lý;
 • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tăng doanh số xuất khẩu, nếu có;
 • Thúc đẩy năng suất khu vực được cải thiện;
 • Mỗi nhà đầu tư tạo tối thiểu 10 việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp;
 • Tăng đầu tư vốn trong nước;
 • Được quảng bá và công khai cho các nhà đầu tư tiềm năng;
 • Có tác động tích cực đến nền kinh tế khu vực hoặc quốc gia như được chứng minh bằng các yếu tố như thu nhập hộ gia đình tăng, nhu cầu lớn hơn đối với dịch vụ kinh doanh, bảo trì và sửa chữa tiện ích, và các công việc xây dựng cả trong và xung quanh trung tâm;
 • Được hỗ trợ bởi các công cụ dự báo hợp lệ về mặt kinh tế hoặc thống kê.

Đề xuất chỉ định của khu vực trung tâm nên bao gồm những gì?

Các giám đốc của một khu vực trung tâm được đề xuất nên gửi một đề xuất rằng:

 • Mô tả rõ ràng cách khu vực trung tâm tập trung vào một khu vực địa lý của Mỹ và cách nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tăng doanh số xuất khẩu, cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm và tăng đầu tư vốn trong nước;
 • Cung cấp chi tiết có thể kiểm chứng cách thức các công việc sẽ được tạo ra một cách gián tiếp;
 • Cung cấp một báo cáo chi tiết về số lượng và nguồn vốn đã được cam kết cho khu vực trung tâm, cũng như một mô tả về những nỗ lực quảng cáo được thực hiện và lên kế hoạch bởi các nhà tài trợ của khu vực trung tâm;
 • Chứa dự đoán chi tiết về cách thức mà khu vực trung tâm sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế trong khu vực hoặc quốc gia nói chung được phản ánh bởi các yếu tố như tăng thu nhập hộ gia đình, công việc, nhu cầu lớn hơn về dịch vụ kinh doanh, tiện ích, bảo trì và sửa chữa, và xây dựng cả trong và ngoài khu vực trung tâm; và
 • Được hỗ trợ bởi các công cụ dự báo hợp lệ về mặt kinh tế hoặc thống kê, bao gồm không giới hạn các nghiên cứu khả thi, phân tích của thị trường nước ngoài và trong nước cho hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được xuất khẩu, và / hoặc tạo việc làm gián tiếp.

Quy trình để đăng ký cho chỉ định khu vực trung tâm là gì?

Yêu cầu chỉ định khu vực trung tâm, Mẫu I-924 phải được nộp cho USCIS, cùng với lệ phí bắt buộc.

Các yêu cầu cho một nhà đầu tư trong Chương trình thí điểm là gì?

Các yêu cầu đối với nhà đầu tư trong Chương trình thí điểm về cơ bản giống như trong chương trình nhà đầu tư EB-5 cơ bản ngoại trừ Chương trình thí điểm cho phép yêu cầu ít hạn chế hơn gián tiếp chứ không phải tạo việc làm trực tiếp. Yêu cầu vốn đầu tư cho bất kỳ nhà đầu tư EB-5 nào, trong hoặc ngoài một khu vực trung tâm, là 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la cho khoản đầu tư vào Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu hoặc Khu vực nông thôn. Để đăng ký, bất kỳ nhà đầu tư EB-5 nào, bên trong hay bên ngoài một khu vực trung tâm, phải nộp Mẫu I-526 đến USCIS. Đối với Chương trình thí điểm, nhà đầu tư cần chứng minh rằng khoản đầu tư đủ điều kiện của mình nằm trong khu vực trung tâm được phê duyệt và đầu tư sẽ tạo ra việc làm gián tiếp ngoài doanh nghiệp thương mại.

Làm thế nào các nhà đầu tư có thể cho thấy rằng đầu tư sẽ gián tiếp tạo ra việc làm?

Yêu cầu tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới có thể được thỏa mãn bằng cách cho thấy rằng, do kết quả của đầu tư và các hoạt động của công việc của doanh nghiệp mới, ít nhất 10 việc làm sẽ được tạo ra một cách gián tiếp thông qua một số hiệu ứng nhân tạo việc làm. Để chỉ ra rằng 10 công việc trở lên thực sự được tạo ra gián tiếp bởi các doanh nghiệp thương mại, các phương pháp hợp lý có thể được sử dụng, chẳng hạn như bảng số nhân, nghiên cứu khả thi, phân tích nước ngoài và thị trường nội địa cho hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được xuất khẩu và các phương pháp dự báo có giá trị thống kê hoặc kinh tế khác hỗ trợ khả năng doanh nghiệp thương mại sẽ dẫn đến việc làm tăng lên.

Chương trình thí điểm của khu vực trung tâm có ngày hết hạn không?

Có. Trong khi chờ gia hạn thêm, Chương trình thí điểm gần đây đã được gia hạn đến ngày 11 tháng 12 năm 2015.

[CẬP NHẬT] EB5 – CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ

[CẬP NHẬT] EB5 – CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ

Câu hỏi thường gặp khác

Tôi có thể tìm thêm thông tin về phân loại thị thực EB-5 ở đâu?

Có phải một người nước ngoài theo phân loại này với I-485 đang chờ xử lý theo diện việc làm phải được cấp phép làm việc để tiếp tục làm việc ở Mỹ không?

Có phải người nước ngoài theo phân loại này với I-485 đang chờ xử lý theo diện việc làm phải được tạm bỏ qua trước khi rời Mỹ để nhập cảnh lại Mỹ sau khi đi du lịch nước ngoài?

Tôi có thể tìm thêm thông tin về phân loại thị thực EB-5 ở đâu?

Nếu bạn muốn:

 • Sửa lại thông tin liên lạc chung, chẳng hạn như luật sư, địa chỉ, số điện thoại;
 • Hỏi về trạng thái của Mẫu I-526 hoặc Mẫu I-829 vẫn đang chờ xử lý và vượt quá thời gian xử lý được đăng;
 • Hỏi về Đề xuất của Khu vực Trung tâm đang chờ xử lý vượt quá thời gian xử lý được đăng;
 • Cung cấp bảng cập nhật G-28. (Bạn cũng phải gửi Mẫu G-28 gốc như được nêu trong hướng dẫn nộp đơn G-28);
 • Yêu cầu xử lý nhanh các Mẫu I-526, I-829 hoặc Đề xuất của Khu vực Trung tâm đã nộp;
 • Đưa ra sự chú ý của USCIS bất kỳ quyết định hoặc thông báo về trường hợp EB-5 nào có vẻ là lỗi tổng thể;
 • Đưa ra yêu cầu về các hướng dẫn và thủ tục nộp đơn được đưa cho các Đề xuất, thủ tục và thông tin chương trình Khu vực Trung tâm nói chung;
 • Tư vấn về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thông báo nhận, chẳng hạn như các trường hợp không nhận được thông báo nhận đơn kiến nghị hoặc thông báo ASC phản ánh thông tin không chính xác; hoặc là
 • Tư vấn các vấn đề với xử lý sinh trắc học liên quan đến EB-5,

Gửi email đến USCIS.ImmigrantInvestorProgram@dhs.gov.

Lưu ý :

 • Để biết thông tin chung về phân loại thị thực EB-5, hãy giới thiệu người gọi đến trang chủ USCIS, yêu cầu người gọi chọn liên kết Thẻ Xanh Lá và sau đó chọn Thẻ xanh thông qua một công việc trực tiếp trong menu thả xuống. Hướng dẫn người gọi sau đó chọn liên kết Thẻ xanh qua đầu tư và bấm vào “ EB-5 nhập cư đầu tư liên kết xuất hiện ở phía bên tay phải.
 • Đối với các câu hỏi liên quan đến các Cuộc họp các bên liên quan EB-5 trong tương lai, hãy giới thiệu người gọi đến Văn phòng Cam kết Công khai tại địa chỉ trên website USCIS

Có phải người nước ngoài theo phân loại này với I-485 đang chờ xử lý dựa trên việc làm phải được ủy quyền công việc để tiếp tục làm việc tại Mỹ không?

Một người nước ngoài  theo phân loại này sẽ phải có được ủy quyền làm việc ở Mỹ nếu họ không có một trong những điều sau đây:

 • Thị thực H-1B hợp lệ hoặc Thị Thực L-1 hợp lệ.

Có phải người nước ngoài  theo phân loại này với I-485 đang chờ xử lý dựa trên việc làm phải được bỏ qua trước khi rời Mỹ để nhập cảnh Mỹ sau khi ra nước ngoài?

Một người nước ngoài theo phân loại này sẽ phải được bỏ qua trước khi rời Mỹ để trở lại Mỹ sau khi đi ra nước ngoài nếu họ không có những điều sau đây:

 • Thị thực H-1B hợp lệ hoặc Thị Thực L-1 hợp lệ

Khước từ

Thông tin chứa ở đây là một hướng dẫn cơ bản để giúp bạn trở nên quen thuộc với nhiều quy tắc và quy trình của chúng tôi. Luật di trú có thể phức tạp, và không thể mô tả mọi khía cạnh của mọi quá trình. Sau khi sử dụng hướng dẫn này, kết luận đạt được, dựa trên thông tin của bạn, có thể không xem xét các yếu tố nhất định như bắt giữ, kết án, trục xuất, loại bỏ hoặc không thể chấp nhận được. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào như vậy, hướng dẫn này có thể không giải quyết đầy đủ tình huống của bạn, vì câu trả lời đầy đủ và chính xác có thể khác nhau đáng kể.

 

Hướng dẫn này không có ý định cung cấp tư vấn pháp lý. Nếu bạn tin rằng bạn có thể có một vấn đề như bất kỳ mô tả nào ở trên, có thể có ích khi xem xét tìm kiếm lời khuyên pháp lý từ một người hành nghề nhập cư có uy tín như luật sư được cấp phép hoặc cơ quan phi lợi nhuận được công nhận bởi Hội đồng Di trú Kháng cáo trước khi tìm kiếm điều này hoặc bất kỳ lợi ích nhập cư.

Để biết thêm thông tin về luật nhập cư và các quy định, vui lòng xem trang web của chúng tôi tại www.uscis.gov .

 

NGUỒN: USCIS

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác