TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH CƯ PEI PNP CANADA THEO DIỆN WORK PERMIT – BUSINESS WORK PERMIT STREAM OF THE PRINCE EDWARD ISLAND PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM (PEI PNP – ENTREPRENEUR WORK PERMIT STREAM)

TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH CƯ PEI PNP CANADA THEO DIỆN WORK PERMIT – BUSINESS WORK PERMIT STREAM OF THE PRINCE EDWARD ISLAND PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM (PEI PNP – ENTREPRENEUR WORK PERMIT STREAM)

 

Lộ trình đi đến quốc tịch Canada thông qua chương trình đầu tư định cư PEI-PNP như sau:

Visa tạm (Work permit) → PR – thường trú nhân → Quốc tịch (công dân)

Prince Edward Island Business Impact Category – Diện Work Permit

Prince Edward Island Business Impact Category có một chương trình nhập cư dành cho những doanh nhân được được biết đến là Diện Work Permit

Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP) Diện Work Permit là chương trình dành cho các cá nhân quan tâm đến việc sở hữu và điều hành một doanh nghiệp trên đảo này. Các ứng viên kinh doanh được chấp thuận sẽ được Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cấp giấy phép làm việc tạm thời, để thành lập doanh nghiệp của họ và nếu đáp ứng các điều kiện của Thỏa thuận Thực hiện đã ký với Chính phủ Tỉnh bang Prince Edward Island, ứng viên kinh doanh có thể nộp đơn xin thường trú tại Canada.

Diện Work Permit hoạt động trên hệ thống Bày tỏ sự quan tâm (EOI), đây là hệ thống dựa trên điểm được sử dụng để đánh giá các ứng viên tiềm năng trước khi đưa ra lời mời đăng ký vào Chương trình PEI PNP Work Permit.

Trang này sẽ cung cấp các thông tin chi tiết sau đây về Chương trình Prince Edward Island Business Impact Category – Diện Work Permit:

 • Những điều kiện tối thiểu đối với người nộp đơn
 • Những điều kiện tối thiểu đối với công việc kinh doanh
 • Quy trình nộp đơn
 • Hệ thống Bày tỏ sự quan tâm
 • Diện PEI Work Permit – Bốc thăm theo Bày tỏ sự quan tâm

Những điều kiện cần có của người nộp đơn

Để được coi là đủ điều kiện theo diện Work Permit, các cá nhân phải:

 • Có tài sản cá nhân có thể kiểm chứng tối thiểu là $ 600.000 CAD được thông qua pháp luật và các nguồn hợp pháp;
 • Có ít nhất một trình độ học vấn trung học phổ thông, hoặc tương đương;
 • Có kỹ năng truyền tải kinh nghiệm quản lý và kinh nghiệm làm việc hoặc sở hữu kinh doanh trong quá khứ;
 • Trong độ tuổi từ 21-59 tại thời điểm nộp đơn;
 • Đáp ứng tối thiểu các yêu cầu ngôn ngữ tương đương với Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cấp 4;
 • Có ý định cư trú và làm việc tại PEI; và
 • Thực hiện các hoạt động và quản lý liên tục của doanh nghiệp được đề xuất trong PEI.

Business Impact Category (Danh mục tác động kinh doanh) xem xét các đơn yêu cầu chỉ liên quan đến các doanh nghiệp tạo ra doanh thu thông qua việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ độc lập cho các bên thứ ba. Điều này không bao gồm các doanh nghiệp có mục đích chính là thu nhập đầu tư, hoạt động bất động sản, các công ty đầu tư cho vay và đầu tư không tích cực khác. Các ứng viên doanh nhân muốn mua một doanh nghiệp hiện có trước tiên phải được sự chấp thuận của Văn phòng xuất nhập cảnh PEI để đảm bảo rằng doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của chương trình.

Yêu cầu tối thiểu cho sự kinh doanh thích hợp

Để được coi là một doanh nghiệp thích hợp trong Danh mục Tác động Kinh doanh, doanh nghiệp phải:

 • Trở thành một tập đoàn vì lợi nhuận được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của PEI hoặc Luật công ty Kinh doanh Canada;
 • Hoạt động cho mục đích chính là kiếm lợi nhuận từ thu nhập tích cực thông qua việc cung cấp sản phẩm / dịch vụ;
 • Có thiện chí với tỉnh bang về tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ;
 • Đã được thành lập một hoạt động thương mại trong 12 tháng trước ngày dự định bắt đầu kinh doanh với sự thông qua được cung cấp như một phần của Thỏa thuận Mua và Bán;
 • Duy trì trụ sở công ty tại PEI;
 • Duy trì một cơ sở thường trực trong PEI theo Điều 400(2) của Luật Thuế thu nhập;
 • Chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập đối với thu nhập chịu thuế;
 • Có tiềm năng tốt cho khả năng thương mại bền vững;
 • Đồng ý tham gia vào quá trình đánh giá của PEI PNP, yêu cầu doanh nghiệp phải báo cáo cho Văn phòng xuất nhập cảnh hàng năm trong tối đa năm năm;
 • Có tiềm năng tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể cho PEI; và
 • Đáp ứng tất cả các điều khoản được liệt kê trong Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh.

Những doanh nghiệp không đủ điều kiện:

Các đơn yêu cầu từ những loại hình doanh nghiệp sau sẽ không được xem xét dưới dạng Danh mục tác động kinh doanh:

 • Bất kỳ doanh nghiệp hay thành viên nào của một nhóm công ty có mối liên kết/ liên quan đã được nhận đầu tư thông qua chương trình Đề cử cấp tỉnh trong vòng 48 tháng vừa qua.
 • Cung cấp giường ngủ và những bữa sáng, nông trại, các hình thức kinh doanh tại nhà.
  Nếu doanh nghiệp là Nhà trọ nhỏ hay một khách sạn nhỏ, thì doanh nghiệp đó cần phải đáp ứng được những điều kiện sau:
 • Có ít nhất 5 phòng cho thuê, mỗi phòng có ít nhất một buồng tắm 3 mảnh
 • Có doanh thu ít nhất là $100,000 của năm cuối cùng hoạt động. Được hỗ trợ bởi cái báo cáo tài chính hoặc tờ khai thuế

 • Có đủ điều kiện về chi phí hoạt động ít nhất là $75,000. Được hỗ trợ bới các báo cáo tài chính và tờ khai thuế.
 • Các vay trong ngày, chi phiếu tiền mặt, đổi tiền, máy rút tiền
 • Chủ tiệm cầm đồ
 • Bán các hàng hóa đã qua sử dụng (không bao gồm việc sưu tầm, hoặc ở nơi mà doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như sữa chữa, tân trang hoặc là tái chế)
 • Các doanh nghiệp về xây dưng/cải tạo cần phải đáp ứng đủ những yêu cầu sau:
 • Có ít nhất 3 nhân viên đọc lập làm việc toàn thời gian ít nhất 6 tháng trong năm cần phải đáp ứng đủ cái điều kiện và yêu cầu của Thỏa thuân hiệu suất kinh doanh.
 • Thuê hoặc xây dựng một không gian bên ngoài nơi cư trú của họ để tiến hành kinh doanh từ; và
 • Chứng minh được sự giáo dục có liên quan hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc đề xuất kinh doanh
 • Phát triển bất động sản, trừ khi doanh nghiệp đó được coi là một lợi ích kinh tế đáng kể cho nền kinh tế PEI
 • Bảo hiểm và môi giới doanh nghiệp
 • Hoạt động về nhượng quyền, trừ khu được ủy quyền trước bởi Văn phòng PEI PNP
 • Các công ty khởi nghiệp, nơi mà người nộp đơn sẽ sỡ hữu ít hơn 100% toàn công ty trừ khi các doanh nghiệp đó được coi đó là một lợi ích kinh tế đáng kể cho nền kinh tế PEI
 • Các doanh nghiệp bắt đầu với mục đích duy nhất là có được quyền của thường trú nhân thông qua nhập cư.
 • Thực hành chuyên nghiệp
 • Các dịch vụ tài chính
 • Các dịch vụ tư vấn
 • Bất kỳ thực thể không thể phát hành cổ phiếu.
 • Một thực thể như được mô tả trong Điều 87 (6) (a) IRPA.
 • Bất kỳ doanh nghiệp nào sẽ làm cho chương trình hoặc Chính phủ PEI bị hủy bỏ.

Quy Trình Xử Lý Hồ Sơ – Diện Work Permit

 • BƯỚC 1: Trước khi gửi đơn Bày tỏ nguyện vọng (EOI), PEI PNP khuyến khích các ứng viên kinh doanh tiềm năng xem xét các tiêu chí về điều kiện của Diện Work Permit để biết liệu họ có đáp ứng các yêu cầu của chương trình hay không.
 • BƯỚC 2: Tạo hồ sơ EOI và cung cấp địa chỉ email hợp lệ và thông tin nhận dạng có thể kiểm chứng. Hồ sơ sẽ được duy trì hoạt động trong vòng sáu (6) tháng. Điều quan trọng cần lưu ý là EOI không phải là đơn đăng ký cho Diện Work Permit, mà đơn này thể hiện sự quan tâm của ứng viên tiềm năng đối với chương trình Đầu tư Business Impact Category – Diện Work Permit.
 • BƯỚC 3: Ứng viên kinh doanh được mời đăng ký Diện Work Permit sẽ được xóa tên khỏi danh sách chờ. Các ứng cử viên được mời có tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được thư mời để gửi hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh cho PEI PNP.
 • BƯỚC 4: Khi chuẩn bị hồ sơ, các ứng cử viên được mời phải hoàn thành tất cả các biểu mẫu liên quan và thu thập các tài liệu hỗ trợ cần thiết. Văn phòng xuất nhập cảnh PEI có thể yêu cầu các tài liệu hỗ trợ bổ sung bất cứ lúc nào trong quá trình xử lý đơn.
 • BƯỚC 5: Hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký và nộp đầy đủ lệ phí cho Văn phòng xuất nhập cảnh PEI trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được lời mời nộp đơn. Hồ sơ đăng ký có thể được gửi trực tiếp, bằng chuyển phát nhanh hoặc qua đường bưu điện trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được lời mời đăng ký.
 • BƯỚC 6: Nếu hồ sơ được chấp thuận, Văn phòng xuất nhập cảnh PEI sẽ mời người nộp đơn tham dự một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Tại buổi phỏng vấn, ứng viên kinh doanh cần chuẩn bị cho cuộc thảo luận chi tiết về đề xuất kinh doanh của họ và thể hiện sự hiểu biết thấu đáo về kế hoạch kinh doanh. Điều quan trọng là ứng viên nên tham khảo trước những hướng dẫn cho việc nộp hồ sơ PEI, các biểu mẫu, đơn đăng theo hướng dẫn và những giấy tờ cần thiết phải được hoàn thành và cung cấp tại cuộc phỏng vấn.

 • BƯỚC 7: Gửi Thỏa thuận thực hiện (Performance Agreement) đã ký kết nêu rõ các điều kiện thành lập doanh nghiệp.
 • BƯỚC 8: Nếu nhận được thư hỗ trợ từ Chính phủ PEI, người nộp đơn có thể xin giấy phép lao động với IRCC.
 • BƯỚC 9: Nếu hồ sơ xin Work Permit được chấp thuận, đương đơn phải báo cáo trực tiếp cho Văn phòng Nhập cư PEI trong vòng 30 ngày sau khi đến Canada để tuân thủ thỏa thuận đã ký.
 • BƯỚC 10: Sau khi đến PEI, đương đơn sẽ được chỉ định một Settlement Officer, người sẽ hỗ trợ trong suốt quá trình thành lập và vận hành doanh nghiệp. Cán bộ giải quyết sẽ thường xuyên liên lạc với đương đơn để báo cáo tiến độ về hoạt động kinh doanh. Các ứng viên đáp ứng các điều kiện của Thỏa thuận thực hiện (Performance Agreement) và các yêu cầu đề cử sẽ được cấp đề cử từ Tỉnh bang từ Chính phủ PEI. Sau đó, họ có thể nộp đơn xin thường trú tại Canada với IRCC.

Thỏa thuận thực hiện và yêu cầu đề cử

Thỏa thuận Thực hiện nêu rõ các điều khoản mà người nộp đơn xin Work Permit phải đáp ứng để nhận được đề cử cấp Tỉnh bang cho thường trú nhân Canada từ Chính phủ PEI.

Để có được đề cử PEI theo Diện Work Permit và đáp ứng các yêu cầu của Thỏa thuận thực hiện, người nộp đơn phải:

 • Duy trì cư trú trên đảo trong khi điều hành doanh nghiệp và có mặt thực tế ở PEI trong tối thiểu 274 ngày trong năm;
 • Lưu ý: Nếu người phụ thuộc đang theo học theo bậc sau trung học phổ thông ngoài PEI, PEI PNP không yêu cầu người phụ thuộc này phải có mặt tại PEI.
 • Đầu tư tối thiểu 150.000 đô la vào doanh nghiệp trong vòng 12 tháng kể từ khi đặt chân đến PEI;
 • Hoạt động kinh doanh tối thiểu mười hai tháng liên tục;
 • Thực hiện liên tục các hoạt động quản lý doanh nghiệp từ bên trong PEI;
 • Cung cấp báo cáo tài chính với mức tối thiểu là 75.000 đô la cho chi phí hoạt động theo yêu cầu; và
 • Đáp ứng tất cả các điều khoản và điều kiện khác của Thỏa thuận thực hiện đã ký.

Kế hoạch kinh doanh

Các ứng viên kinh doanh phải chuẩn bị để thảo luận về đề xuất và kế hoạch kinh doanh của họ trong cuộc phỏng vấn trực tiếp tại Văn phòng xuất nhập cảnh PEI. Kế hoạch kinh doanh PEI phải bao gồm:

 • Tổng quan công ty;
 • Sản phẩm / dịch vụ được cung cấp, phân tích ngành và cảnh quan cạnh tranh;
 • Kế hoạch tiếp thị;
 • Đội ngũ quản lý và nhân sự;
 • Mô tả về vai trò của bạn trong doanh nghiệp;
 • Kinh nghiệm của bạn gắn kết với doanh nghiệp như thế nào;
 • Doanh nghiệp sẽ cung cấp một tác động kinh tế đáng kể cho tỉnh bang như thế nào;
 • Báo cáo lịch sử tài chính (nếu mua một doanh nghiệp); và
 • Dự kiến tài chính được chuẩn bị bởi một kế toán viên có trình độ (CPA) (nếu không mua một doanh nghiệp).

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng

Có sáu yếu tố lựa chọn trong hệ thống EOI Danh mục tác động kinh doanh mà ứng viên được tối đa 200 điểm. Đó là Tuổi, Ngôn ngữ, Giáo dục, Quyền sở hữu Doanh nghiệp hoặc Kinh nghiệm Quản lý Cao cấp, Chứng thực Cộng đồng và Khả năng Thích ứng.

Nếu một ứng viên tương lai thể hiện sự thành thạo ngôn ngữ trong cả hai ngôn ngữ chính thức, sẽ có thêm 10 điểm thưởng.

Yếu tố chọn lựa Điểm số
Độ tuổi 20
Ngôn ngữ 40
Giáo dục 20
Sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao 50
Chứng thực cộng đồng 35
Khả năng thích ứng 35
Tổng số điểm cao nhất: 200

 

Độ tuổi

Độ tuổi Điểm số
21 -24 7
25 -29 20
30 – 44 20
45 – 49 15
50 – 54 7
Trên 54 0
Tối đa 20 điểm

Ngôn ngữ

Điểm cho phần Ngôn ngữ được cho dựa trên kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ hoặc bằng chứng về bằng cấp sau trung học phổ thông (Cử nhân trở lên) được cấp bởi một trường cao đẳng hoặc đại học để hoàn thành chương trình sau trung học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Chương trình phải kéo dài ít nhất ba năm. Nếu bằng chứng chứng minh thành thạo cả hai ngôn ngữ chính được cấp bởi Văn phòng nhập cư PEI, cộng 10 điểm cho điểm EOI của ứng viên.

Khi tính điểm ngôn ngữ, PEI PNP sẽ xem xét điểm số thấp nhất đạt được trong cả bốn khả năng (đọc, viết, nói, nghe) để xác định điểm số. Ví dụ: nếu một ứng viên có CLB 7 về Đọc, Viết và Nói, nhưng 5 về Nghe, thì CLB sẽ là 5.

Khả năng ngôn ngữ Điểm số
CLB 10 40
CLB 9 40
CLB 8 35
CLB 7 30
CLB 6 20
CLB 5 10
CLB 4 hoặc bằng chứng học vấn sau Trung học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp 0
Tối đa 40 điểm

Giáo dục

Trình độ học vấn Điểm số
Trình độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường Cao Đẳng, Đại học, sau khi hoàn thành Bằng Cử Nhân hoặc Bằng Thạc sĩ 20
Bằng đại học sau trung học (Cử nhân) từ một trường đại học hoặc cần ít nhất ba năm học toàn thời gian 17
Bằng tốt nghiệp sau trung học cụ thể cần ít nhất hai năm học toàn thời gian 12
Hoàn thành bậc trung học 0
Tối đa 20 điểm

 

Sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao

Kinh nghiệm Sở hữu Doanh Nghiệp Số năm kinh nghiệm Điểm số
Chủ sở hữu (hơn 50%) và người quản lý tham gia vào các hoạt động hàng ngày và có liên quan trực tiếp đến việc ra quyết định Ít nhất hơn 5 năm đến 7 năm 50
Ít nhất hơn 3 năm đến 5 năm 40
Chủ sở hữu (20% -50%) và người quản lý tham gia vào các hoạt động hàng ngày và có liên quan trực tiếp đến việc ra quyết định Ít nhất hơn 5 năm đến 7 năm 35
Ít nhất hơn 3 năm đến 5 năm 25
Kinh nghiệm Quản lí Cấp Cao
Giám đốc cấp cao tham gia vào các hoạt động hàng ngày với tư cách là người ra quyết định chính, giám sát ít nhất 3 nhân viên và sở hữu ít hơn 20% công ty Ít nhất hơn 5 năm đến 7 năm 30
Ít nhất hơn 3 năm đến 5 năm 20
Tối đa 50 điểm

 

Chứng thực Cộng đồng

Điểm cho yếu tố lựa chọn này sẽ được cho dựa trên sự chứng thực đã ký từ cộng đồng tham gia PEI

Chứng thực Cộng đồng Điểm số
Văn bản xác nhận từ cộng đồng nông thôn 35
Văn bản xác nhận từ một cộng đồng trong khu vực đô thị 10
Tối đa 35 điểm

 

Khả năng thích ứng

Ứng viên là doanh nhân có thể được thưởng thêm điểm dựa trên bằng chứng được cung cấp bởi bất kỳ yếu tố thích ứng nào sau đây.

Khả năng thích ứng Điểm số
Trẻ em phụ thuộc đã được ghi danh vào một tổ chức giáo dục PEI trong ít nhất 6 tháng liên tục 10
Vợ – chồng / Bạn đời đã tốt nghiệp từ một tổ chức sau trung học về PEI 5
Vợ – chồng / Bạn đời và / hoặc (các) con phụ thuộc đi kèm có khả năng ngôn ngữ từ CLB 6 trở lên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp 10
Vợ – chồng/ Bạn đời có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong 5 năm qua 5
Hiện có thành viên gia đình họ hàng sống trong PEI ít nhất 12 tháng liên tục là thường trú nhân hoặc công dân Canada 10
Kinh nghiệm trong canh tác, kỹ năng canh tác có thể chuyển nhượng và kế hoạch vận hành trang trại trong PEI (hoạt động của một doanh nghiệp đã đăng ký với thu nhập được tạo ra tối thiểu hơn 3 năm đên 5 năm hoặc 5 năm đến hơn 7 năm. PA phải có quyền sở hữu và được tham gia tích cực vào các hoạt động hàng ngày của công ty) 10
Tối đa 35 điểm

 

— UNC tổng hợp —

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác