TÌM HIỂU TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỔI MỚI – VISA 188

TÌM HIỂU TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỔI MỚI – VISA 188

 

I.Khái quát về chương trình

Chương trình định cư Úc diện đầu tư và kinh doanh đổi mới – Visa 188 (Chương trình Visa 188) là con đường mang lại cơ hội định cư cho những doanh nhân thành công, là công dân nước ngoài có mong muốn thành lập và điều hành công ty kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc. Sở hữu visa 188 là điều kiện cơ bản để tiến hành thủ tục xin visa thường trú 888.

Chương trình bao gồm ba nhánh:

 • Visa 188A Kinh doanh đổi mới: dành cho những đối tượng có sự nghiệp kinh doanh thành công và cam kết đầu tư thành lập một doanh nghiệp mới hoặc đầu tư vào một công ty có sẵn ở Úc.
 • Visa 188B Đầu tư: dành cho những đối tượng có công ty kinh doanh thành công thông qua lợi nhuận từ việc cung cấp dịch vụ và hàng hóa cho người tiêu dùng và không hoạt động chủ yếu vì mục đích đầu cơ hoặc đầu tư góp vốn đơn thuần (được gọi là “kinh doanh hợp lệ”); hoặc đầu tư thành công dưới dạng lợi nhuận đầu tư hoặc lãi cổ tức, không phải vì mục đích tiêu dùng cá nhân (được gọi là “đầu tư hợp lệ”). Một hoạt động đầu tư hợp lệ bao gồm sở hữu cổ phần/vốn góp trong công ty, tiền gửi ký quỹ, cổ phiếu hoặc trái phiếu, bất động sản, vàng hoặc bạc nén. Đương đơn theo diện 188B sẽ phải thực hiện đầu tư 1.5 triệu Đô la Úc mua trái phiếu chính phủ của một bang/vùng lãnh thổ trong vòng ít nhất 4 năm.
 • Visa 188C Đầu tư trọng yếu: dành cho những đối tượng thực hiện đầu tư 5 triệu Đô la Úc vào cơ quan, tổ chức được chỉ định tại Úc.

 

II.Những yêu cầu của chương trình

Chương trình Visa 188 tuy được chia làm 3 nhánh nhưng đều có một số yêu cầu chung nhất định, bao gồm:

 • Dưới 55 tuổi;
 • Có sự nghiệp kinh doanh hoặc đầu tư thành công;
 • Không liên quan đến những hoạt động kinh doanh, đầu tư bất hợp pháp;
 • Cam kết một cách có thiện chí và có tính khả thi về việc sẽ sinh sống, sở hữu và điều hành một công ty hoặc đầu tư vào bang/vùng lãnh thổ sẽ đề cử cho đương đơn.

Bên cạnh những yêu cầu trên, tùy vào điều kiện và khả năng của đương đơn mà đương đơn sẽ chọn một trong các nhánh của chương trình Visa 188 để thực hiện, mỗi một nhánh lại có những yêu cầu riêng.

Đối với Visa 188A Kinh doanh sáng tạo:

Đương đơn cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Đạt tối thiểu 65 điểm trong thang điểm di trú của Úc.
 • 2 trong vòng 4 năm tài chính trước ngày nộp đơn, sở hữu vốn trong một công ty có doanh thu ít nhất 500.000 AUD/năm.
 • Tỉ lệ vốn của đương đơn trong công ty được chọn làm công việc kinh doanh chính phải đáp ứng:
 • Ít nhất 51% nếu công ty có doanh thu hàng năm thấp hơn 400.000 AUD;
 • Ít nhất 30% nếu công ty có doanh thu hàng năm cao hơn 400.000 AUD;
 • Ít nhất 10% nếu công ty được niếm yết công khai.

Nếu công ty được chọn cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật hoặc dịch vụ thương mại, đương đơn phải giành thời gian để quản lý ít nhất gấp đôi thời gian bỏ ra để cung cấp dịch vụ.

 • Đương đơn, vợ/chồng của đương đơn hoặc cả hai cộng lại có tổng giá trị tài sản cá nhân đạt trên 800.000 AUD và có thể được chuyển sang Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày visa 188 được cấp.

Đối với Visa 188B đầu tư:

Đương đơn cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Đạt tối thiểu 65 điểm trong thang điểm di trú của Úc;
 • Chứng minh có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trực tiếp;
 • Cam kết sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Australia sau khi khoản đầu tư đến hạn;
 • Có ý định sinh sống tại bang/vùng lãnh thổ mà mình đầu tư trong vòng ít nhất 2 năm;
 • Đương đơn, vợ/chồng của đương đơn hoặc cả hai cộng lại phải:
 • Ít nhất 1 trong 5 năm tài chính trước ngày nộp đơn đã điều hành quản lý trực tiếp:
  • 10% vốn sở hữu trong một công ty một trong hai người sở hữu hoặc cả hai người cùng sở hữu; hoặc
  • Ít nhất 1.5 triệu Đô la Úc tiền đầu tư sở hữu bởi một trong hai người hoặc cả hai vợ chồng.
 • Sở hữu tài sản có giá trị ít nhất 2.25 triệu Đô la Úc, bao gồm các khoản đầu tư, tài sản cá nhân và phải được chuyển sang Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp visa 188.
 • Thực hiện đầu tư 1.5 triệu Đô la Úc vào trái phiếu chính phủ trong vòng ít nhất 4 năm tại bang/vùng lãnh thổ được để cử.

Đối với Visa 188C đầu tư trọng yếu:

Đương đơn cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Đương đơn, vợ/chồng của đương đơn hoặc cả hai cộng lại phải có tổng tài sản cá nhân trị giá nhân ít nhất 5 triệu Đô la Úc và phải đầu tư khoản 5 triệu Đô la Úc này vào cơ quan, tổ chức được chính phủ Úc chỉ định;
 • Cam kết sinh sống tại bang/vùng lãnh thổ được đề cử và tiếp tục việc đầu tư tại Úc sau khi khoản đầu tư đến hạn;
 • Sinh sống tại Úc trong vòng ít nhất 160 ngày trong thời hạn 4 năm của visa 188.
 • Đương đơn và các thành viên gia đình đi kèm trên 18 tuổi phải cam kết bồi thường cho chính phủ Úc cho bất cứ thiệt hại nào xảy ra do việc không tuân thủ việc đầu tư với chính phủ Úc.

 

III.ĐIỀU KIỆN XIN VISA 888 – VISA THƯỜNG TRÚ

Sau khi đã đáp ứng các yêu cầu của visa 188 trong vòng 2 năm và đủ điều kiện sức khỏe, lý lịch tư pháp trong sạch, có cam kết tiếp tục kinh doanh đầu tư tại Úc, đương đơn có thể nộp hồ sơ để cấp visa 888.

Đương đơn không cần phải nộp lại Thư Bày tỏ nguyện vọng và không cần phải được mời để nộp hồ sơ. Khi có visa 888, đương đơn có thể sinh sống lâu dài tại Úc, tiếp tục công việc kinh doanh đầu tư của mình, được hưởng quyền lợi như một công dân Úc và được bảo lãnh các thành viên gia đình lấy thẻ thường trú.

Đối với Visa 888A Kinh doanh sáng tạo:

Đương đơn cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Đã có Mã Số Kinh Doanh cho công ty tại Úc;
 • Trong 2 năm trước ngày nộp đơn:
 • Đã và đang có sở hữu vốn và giữ vị trí quản lý trực tiếp và liên tục trong một công ty thuộc hoạt động kinh doanh chính tại Úc;
 • Đã nộp Báo cáo hoạt động kinh doanh cơ quan thuế của Úc.
 • Trong năm ngay trước ngày nộp đơn:
 • Có doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 300.000 AUD từ công ty được đương đơn lựa chọn đầu tư từ giai đoạn Visa 188;
 • Tỉ lệ vốn của đương đơn trong công ty được chọn làm công việc kinh doanh chính phải đáp ứng:
  • Ít nhất 51% nếu công ty có doanh thu hàng năm thấp hơn 400.000 AUD;
  • Ít nhất 30% nếu công ty có doanh thu hàng năm cao hơn 400.000 AUD;
  • Ít nhất 10% nếu công ty được niếm yết công khai.
 • Đương đơn, vợ/chồng của đương đơn hoặc cả hai cộng lại phải chứng minh được trong vòng 2 năm trước ngày nộp đơn đã đạt được 1 trong 2 yêu cầu sau:
 • Tài sản ròng từ công ty được chọn đầu tư từ giai đoạn visa 188 đạt ít nhất 200.000 AUD;
 • Có tài sản cá nhân ròng và tài sản kinh doanh ròng đạt ít nhất 600.000 CAD ở Úc;
 • Tạo công việc cho ít nhất 2 lao động toàn thời gian là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc chủ hộ chiếu New Zealand tại công ty được chọn, và không phải người thân của mình.

Đối với Visa 888B Đầu tư:

Đương đơn cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Đã được cấp visa 188 và đã sinh sống tại Úc cộng dồn trong vòng 2 trong 4 năm được cấp visa 188;
 • Đương đơn, vợ/chồng của đương đơn hoặc cả hai cộng lại phải giữ khoản đầu tư hợp lệ tại bang/vùng lãnh thổ được đề cử trong vòng ít nhất 4 năm.

Đối với Visa 888C Đầu tư trọng yếu:

Đương đơn cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Đương đơn phải sinh sống tại Úc trong vòng:
 • 160 ngày trong vòng 4 năm có visa 188;
 • 240 ngày trong vòng 6 năm có visa 188 được xin gia hạn;
 • 320 ngày trong vòng 8 năm có visa 188 được xin gia hạn;
 • Đương đơn, vợ/chồng của đương đơn hoặc cả hai cộng lại phải:
 • Giữ khoản đầu tư trong vòng ít nhất 4 năm có thẻ visa 188;
 • Nếu khoản đầu tư là vào một công ty thì phải tham gia quản lý công ty đó.

 

 

TÌM HIỂU VỀ VISA 188A (tạm trú) và VISA 888A (thường trú)

DIỆN KINH DOANH SÁNG TẠO (BI) – CÁC ĐIỀU KIỆN & YẾU TỐ CƠ BẢN

 

DIỆN KINH DOANH SÁNG TẠO (BUSINESS INNOVATION STREAM) – VISA 188 (TẠM TRÚ)

Mức đầu tư tối thiểu: Tuỳ quy định cụ thể của từng tiểu bang, ví dụ:

Victoria: 400,000 AUD

Queensland: 500,000 AUD (Brisbane hoặc Gold Coast); 300,000 AUD (các khu vực khác)

New South Wales: 500,000 AUD (Sydney); 300,000 AUD (các khu vực khác)

 

Chứng minh giá trị tài sản tối thiểu: 800,000 AUD

Lưu ý: tiểu bang New South Wales có yêu cầu cao hơn đối với ứng viên muốn định cư tại Sydney (tổng tài sản phải đạt ít nhất 1.3 triệu AUD)

 

Đối tượng đầu tư: Doanh nghiệp Úc (người nộp đơn chính phải sở hữu toàn bộ hoặc đa số vốn trong một doanh nghiệp Úc đang tồn tại hoặc mới được thành lập).

 

Độ tuổi tối đa: 55 tuổi

Thang điểm của Bộ Di trú Úc: Đạt ít nhất 65 điểm Point Test

 

Trình độ tiếng Anh: Không yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh, tuy nhiên người nộp đơn xin visa và người đi kèm trên 18 tuổi nếu không thể chứng minh trình độ tiếng Anh sẽ phái đóng thêm một khoản phí bảo trợ ngoại ngữ (9,795 AUD đối với người nộp đơn chính, 4,890 AUD đối với mỗi người đi kèm trên 18 tuổi).

 

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp và có sự nghiệp kinh doanh thành công ở Việt Nam.

 

Doanh thu của doanh nghiệp tại Việt Nam (cho phép kê khai doanh thu của nhiều nhất là 2 doanh nghiệp): Trong vòng 4 năm ngay trước thời điểm nộp đơn xin visa, có 2 năm đạt tổng doanh thu tối thiểu 500,000 AUD/năm (có thể cộng gộp doanh thu của 2 doanh nghiệp).

Lưu ý: tiểu bang New South Wales có yêu cầu cao hơn đối với ứng viên muốn định cư tại Sydney (doanh thu 1 triệu AUD/năm).

 

Tỉ lệ vốn sở hữu trong doanh nghiệp tại Việt Nam (Người nộp đơn có thể kê khai nhiều nhất là 2 doanh nghiệp thuộc sở hữu của mình trong hồ sơ xin visa): Doanh nghiệp chính mà đương đơn đang sở hữu tại Việt Nam phải có tỷ lệ vốn chủ sở hữu như sau:

 • Nếu doanh nghiệp đó có doanh thu ít hơn 400,000 AUD/năm: chứng minh tỷ lệ vốn sở hữu tối thiểu đạt 51%
 • Nếu doanh nghiệp đó có doanh thu bằng hoặc cao hơn 400,000 AUD/năm: chứng minh tỷ lệ vốn sở hữu tối thiểu đạt 30%

Nếu doanh nghiệp đó là công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán: chứng minh tỷ lệ vốn sở hữu tối thiểu đạt 10%.

 

Khả năng gia hạn visa tạm trú: Visa tạm trú có giá trị 4 năm và nếu không hội đủ điều kiện để xin visa thường trú, có thể xin được gia hạn 1 lần với thời gian hiệu lực là 2 năm.

 

DIỆN KINH DOANH SÁNG TẠO BUSINESS INNOVATION STREAM – VISA 888 (THƯỜNG TRÚ)

 

Thời gian chờ để được phép nộp đơn xin visa thường trú: 2 năm sau khi được cấp visa tạm trú

Thời gian sinh sống tối thiểu tại Úc: Ít nhất 1 năm trong vòng 2 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú. Thời gian 1 năm không cần phải kéo dài liên tục mà có thể tích luỹ dần trong suốt 2 năm tạm trú tại Úc.

 

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu trong doanh nghiệp Úc:

Trong vòng 1 năm ngay trước thời điểm nộp đơn xin visa thường trú, phải chứng minh sở hữu ít nhất:

 • 51% vốn trong doanh nghiệp có doanh thu dưới 400,000AUD/năm; hoặc
 • 30% vốn trong doanh nghiệp có doanh thu bằng hoặc cao hơn 400,000AUD/năm; hoặc

10% vốn trong doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

 

Doanh thu tối thiểu của doanh nghiệp Úc:Trong vòng 1 năm trước ngày nộp đơn xin visa thường trú Úc, doanh thu của doanh nghiệp tại Úc phải đạt tối thiểu 300,000AUD/năm (yêu cầu này có thể được miễn trừ bởi tiểu bang bảo lãnh cho người nộp đơn tuỳ theo từng trường hợp cụ thể).

 

Quản lý và điều hành doanh nghiệp: Người nộp đơn chính phải chứng minh mình đã trực tiếp tham gia vào việc điều hành và quản lý doanh nghiệp tại Úc trong suốt 2 năm trước khi nộp đơn xin visa thường trú.

 

Các yếu tố khác: Người nộp đơn chính và/hoặc vợ/chồng của người nộp đơn chính phải chứng minh được ít nhất 2 trong số 3 yếu tố sau đây:

 • Chứng minh sở hữu tài sản ròng trị giá tối thiểu 200,000AUD trong một hoặc hai doanh nghiệp chính thuộc sở hữu của người nộp đơn chính tại Úc trong suốt 1 năm ngay trước thời điểm nộp đơn xin visa thường trú.
 • Chứng minh sở hữu tổng tài sản ròng (cá nhân và doanh nghiệp) trị giá tối thiểu 600,000 AUD tại Úc trong suốt 1 năm ngay trước thời điểm nộp đơn xin visa thường trú.
 • Sử dụng ít nhất 2 lao động toàn thời gian đáp ứng các điều kiện dưới đây trong doanh nghiệp chính (hoặc các doanh nghiệp chính) mà mình đang sở hữu trong suốt 1 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú:
  • Là công dân Úc, thường trú nhân Úc, hoặc là người mang hộ chiếu New Zealand hợp lệ.

Không phải là người thân trong gia đình của người nộp đơn chính.

TÌM HIỂU VỀ VISA 188B (TẠM TRÚ) VÀ VISA 888B (THƯỜNG TRÚ)

DIỆN ĐẦU TƯ – CÁC ĐIỀU KIỆN & YẾU TỐ CƠ BẢN

 

DIỆN KINH DOANH SÁNG TẠO (INVESTOR STREAM) VISA 188B (TẠM TRÚ)

 

Mức đầu tư tối thiểu: Đầu tư $1,500,000 AUD vào trái phiếu chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc

Chứng minh giá trị tài sản tối thiểu: 2,250,000 AUD. Trong vòng 2 năm tài chính ngay trước khi nhận được thư mời nộp đơn xin visa, đã sở hữu hợp pháp khối tài sản ròng (bao gồm tài sản trong doanh nghiệp, giá trị khoản đầu tư và tài sản cá nhân) đạt giá trị tối thiểu 2,25 triệu đô Úc.

Đối tượng đầu tư: Điều hành DN,Chủ Doanh nghiệp (người nộp đơn chính phải sở hữu toàn bộ hoặc đa số vốn trong một doanh nghiệp Úc đang tồn tại hoặc mới được thành lập).

Độ tuổi tối đa: 55 tuổi

Thang điểm của Bộ Di trú Úc: Đạt ít nhất 65 điểm Point Test

Trình độ tiếng Anh: Không yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh, tuy nhiên người nộp đơn xin visa và người đi kèm trên 18 tuổi nếu không thể chứng minh trình độ tiếng Anh sẽ phái đóng thêm một khoản phí bảo trợ ngoại ngữ (9,795 AUD đối với người nộp đơn chính, 4,890 AUD đối với mỗi người đi kèm trên 18 tuổi).

Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp và có sự nghiệp kinh doanh thành công ở Việt Nam.

Khoản đầu tư tại Việt Nam: Ít nhất 1 năm trong 5 năm ngay trước thời điểm nộp đơn xin visa đã tham gia trực tiếp quản lý:

+ Một doanh nghiệp hợp lệ của người nộp đơn , vợ/chồng của người nộp đơn, hoặc cả 2 vợ chồng có vốn sở hữu cố phần tối thiểu là 10%;

+ Một khoản đầu tư hợp lệ của người nộp đơn,vợ/chồng của người nộp đơn, hoặc cả 2 vợ chồng sở hữu khoản đầu tư tối thiểu tương ứng $1,500,000 AUD.

Khả năng gia hạn visa tạm trú: Không được gia hạn

 

DIỆN ĐẦU TƯ INVESTOR STREAM VISA 888B (THƯỜNG TRÚ)

Thời gian chờ để được phép nộp đơn xin visa thường trú: 4 năm sau khi được cấp visa tạm trú

Thời gian sinh sống tối thiểu tại Úc: Ít nhất là 2 trong 4 năm ngay trước khi người nộp đơn nộp hồ sơ xin visa này. Thời gian hai năm tại Úc không cần phải liên tục. Không đáp ứng tiêu chuẩn này có thể dẫn đến việc hồ sơ của người nộp đơn bị từ chối, bất kể kết quả kinh doanh của người nộp đơn.

Kế hoạch đầu tư dài hạn tại Úc: Bản tóm tắt một trang về các mục đích đầu tư và kinh doanh được đề xuất dài hạn tại Úc.

Khoản đầu tư chỉ định: Cần cung cấp bằng chứng rằng người nộp đơn đã nắm giữ khoản đầu tư được chỉ định là 1,5 triệu đô la Úc trong 04 năm.

 • Giấy xác nhận bằng văn bản hoặc email từ Treasury Corporation.
 • Chứng thư ngân hàng xác nhận việc hoàn trả số tiền.

 

 

TÌM HIỂU VỀ VISA 188C (tạm trú) và VISA 888C (thường trú)

DIỆN ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU (SIV) – CÁC ĐIỀU KIỆN & YẾU TỐ CƠ BẢN

 

DIỆN ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU VISA 188C (TẠM TRÚ)

 

Mức đầu tư tối thiểu: $5,000,000 AUD

Chứng minh giá trị tài sản tối thiểu: $5,000,000 AUD

Lưu ý: Tài sản có nguồn gốc hợp pháp, không bị cầm cố hoặc thế chấp, và có thể được sử dụng để thực hiện khoản đầu tư tuân thủ tại Úc.

Độ tuổi tối đa: Không yêu cầu

Trình độ tiếng Anh: Không yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh, tuy nhiên người nộp đơn xin visa và người đi kèm trên 18 tuổi nếu không thể chứng minh trình độ tiếng Anh sẽ phái đóng thêm một khoản phí bảo trợ ngoại ngữ (9,795 AUD đối với người nộp đơn chính, 4,890 AUD đối với mỗi người đi kèm trên 18 tuổi).

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tuân thủ khoản đầu tư tối thiểu: Người nộp đơn cần thực hiện khoản đầu tư tuân thủ (complying significant investment) có giá trị tối thiếu 5 triệu đô Úc trong vòng 4 năm theo cấu trúc như sau:

+ Tối thiểu 500,000 đô Úc vào các quỹ cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ.

+ Tối thiểu 1,500,000 đô Úc vào các quỹ được quản lý có rót vốn đầu tư vào các công ty mới nổi niêm yết trên sàn chứng khoán Úc.

+ Một khoản ‘cân đối đầu tư’ tối thiểu 3,000,000 đô Úc vào các quỹ được quản lý có rót vốn đầu tư vào một số các loại tài sản, bao gồm các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Úc, trái phiếu doanh nghiệp hoặc phiếu khoán, niên kim và bất động sản thương mại.

Khả năng gia hạn visa tạm trú: Visa tạm trú có giá trị 4 năm và nếu không hội đủ điều kiện để xin visa thường trú, có thể xin được gia hạn 2 lần, với thời gian hiệu lực là 2 năm/lần

 

DIỆN ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU VISA 888 (THƯỜNG TRÚ)

 

Thời gian chờ để được phép nộp đơn xin visa thường trú: 4 năm sau khi được cấp visa tạm trú

Thời gian sinh sống tối thiểu tại Úc: Dành cho đương đơn chính:  Ít nhất 40 ngày/năm trong suốt thời gian hiệu lực của visa. Dành cho người phụ thuộc: Ít nhất 180 ngày/năm trong suốt thời gian hiệu lực của visa.

(UNC tổng hợp)

***********

Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới:

 

 (유엔시

UNC Co. Ltd

UNC Migration And Education Services Pty Ltd

KOREA

B-801 Boutique Monaco, 1316-5 Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea

USA

1300 W Olympic Bivd, Los Angelese, CA 90015, USA

CANADA

Vancouver branch

Unit 251. 409 Granville Street, Vancouver, BC, V6C 1T2

Moncton branch

500 George st, Moncton, NB

AUSTRALIA

Suite 1505/87 Liverpool Street, Sydney New South Wales 2000

THAILAND

Unit 1202 Floor 12, Sivatel Tower, 53 Wittayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

VIETNAM

Hochiminh branch

Floor 15, Building AB, 76A Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Hanoi branch

7th floor, Oriental Building, 324 Tay Son Nga Tu So, Dong Da District, Hanoi

 

Để biết thêm về sản phẩm và dịch vụ chúng tôi, vui lòng truy cập:

Vietnamese version website: https://ngan-test.azurewebsites.net/

English version website: https://ngan-test.azurewebsites.net/en/

Để hiểu rõ thông tin cần được tư vấn và thẩm định hồ sơ chi tiết tại văn phòng UNC: Qúy khách xin vui lòng cung cấp thông tin liên lạc: số điện thoại, email hoặc các hình thức liên hệ khác tại mục: Hộp thư/ Messenger của Facebook UNC Fanpage:

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/

 

HOCHIMINH – CONSULTANT STAFF:

consultantuncvn1@uncks.com

consultantuncvn3@uncks.com

consultantuncvn2@uncks.com

 

HANOI – CONSULTANT STAFF:

hieunguyen@uncks.com

 

 


Tin liên quan khác