STATEMENT OF NON-IMPEDEMENT TO MARRIAGE – BẢN XÁC NHẬN KHÔNG CẢN TRỞ KẾT HÔN

STATEMENT OF NON-IMPEDEMENT TO MARRIAGE – BẢN XÁC NHẬN KHÔNG CẢN TRỞ KẾT HÔN

 

STATEMENT OF NON-IMPEDEMENT TO MARRIAGE
Mr/Miss………………………………………………………………, a U.S. citizen/ a Legal Permanent Resident, born

on………………………………….in………………………………….,     Passport     No/     Permanent     Resident   Card

No:…………………………….. , has confirmed that he/she is entitled for legal marriage to a Vietnamese/U.S.

citizen and requested a “Certificate of Non-Impedement to Marriage” in relation to his/her proposed marriage in Viet Nam to Mr/Miss…………………………………………………………, a Vietnamese/U.S. citizen born on………………………………., in………………………….., Passport/ ID number: ………………………………….

This is to certify that there is no U.S. law that prohibits a US citizen or a person residing in the US from marrying a citizen of Vietnam/ U.S. in Vietnam. The marriage between a US citizen or a person residing in the U.S. and a citizen of Vietnam/U.S. would normally be recognized as valid in the United States.
Mr/Miss……………………………………………………………… has stated that information provided above is true and correct. The U.S. government is unable to verify this information, but on the legal basis, there is no reason why this U.S. citizen/permanent resident can not marry a Vietnamese citizen, according to the U.S. law.
BẢN XÁC NHẬN KHÔNG CẢN TRỞ KẾT HÔN
Ông/Bà……………………………………………………………………………..là  công  dân/Thường  trú  nhân  Hoa  Kỳ,

sinh ngày………………………………………, tại………………………………………., Hộ chiếu/Thẻ thường trú nhân số………….. , đã xác nhận rằng đương sự có đủ điều kiến để kết hôn với công dân Việt

Nam/Hoa Kỳ và yêu cầu cấp giấy chứng nhận “Không cản trở kết hôn” đối với việc dự kiến kết hôn của đương sự tại Việt Nam với Ông/Bà………………………………………………… là công dân Việt Nam/Hoa Kỳ, sinh ngày…………………………….., tại……………………………….., Hộ chiếu/CMND số…………………………………..

Giấy này để chứng nhận rằng luật pháp Hoa Kỳ không ngăn cấm công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú tại Hoa Kỳ kết hôn với công dân Việt Nam/Hoa Kỳ. Hôn nhân giữa một công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú tại Hoa Kỳ với công dân Việt Nam/Hoa Kỳ thông thường sẽ được công nhận hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Ông/Bà……………………………………………………………………………… cam đoan rằng những thông tin được

cung cấp như trên là chính xác và trung thực. Chính phủ Hoa Kỳ không thể xác minh tính xác thực của những thông tin này; tuy nhiên dựa trên thông tin do đương sự cung cấp như trên thì không có lý do pháp lý nào cho thấy công dân/thường trú nhân Hoa Kỳ này không thể kết hôn với công dân Việt Nam theo luật pháp Hoa Kỳ.

Signature of Affiant…………………………………………..

 

Full name in Print:……………………………………………..

 

Người tuyên thệ ký và ghi đầy đủ họ tên

For the Notary Public –

Phần dành cho Công chứng viên Sworn to and subcribed before me on

………………………………………………

Tuyên thệ và ký trước mặt tôi ngày…………………………………..

Hồ sơ Công hàm Độc thân

HỒ SƠ CÔNG HÀM ĐỘC THÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM

https://vietnamconsulate-sf.org/vi/2017/05/05/ho-so-cong-ham-doc-than/

Hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ Công hàm Độc thân /đăng ký kết hôn gửi đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam để hợp pháp hóa và dịch thuật theo quy định, trước khi mang về Việt Nam làm thủ tục kết hôn, gồm:

 1. Tuyên thệ độc thân (Affidavit of Single Status)
 2. Giấy chứng nhận chưa kết hôn (Certificate of Non-marriage/Certificate of No Record): Do Lục sự quận (County Clerk) hoặc cơ quan tương đương của địa phương Hoa Kỳ cấp, sau đó được Đổng lý Tiểu bang (Secretary of State) xác thực: chứng nhận đương sự không có vợ/chồng bắt đầu từ khi đủ tuổi kết hôn (nam 20, nữ 18) hoặc từ khi ly hôn hoặc khi vợ/chồng chết cho tới nay.
 3. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  do Tổng Lãnh sự quán cấp (theo Thông tư số 22/2013/TT-BTP, hiệu lực từ ngày 17/02/2014) nhằm chứng nhận người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa từng đăng ký kết hôn tại Tổng Lãnh sự quán.

Quý vị lưu ý:

+ Đối với người xuất cảnh khi đã đủ tuổi kết hôn (nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lên): Khai từ thời điểm bắt đầu định cư ở Hoa Kỳ.

+ Đối với người xuất cảnh khi chưa đủ tuổi kết hôn (nam dưới 20 tuổi, nữ dưới 18 tuổi): Khai thời điểm khi đủ tuổi kết hôn (nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lên).

 1. Tờ khai đăng ký kết hôn (Application for Marriage Registration)
 2. Lý lịch cá nhân (Biographic Information Sheet)
 3. Giấy xác nhận sức khỏe của bác sĩ hoặc tổ chức y tế có thẩm quyền cấp, xác nhận hiện tại đương sự không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Chữ ký của bác sỹ phải được Công chứng viên chứng thực và Đổng lý văn phòng tiểu bang xác nhận chữ ký và thẩm quyền của Công chứng viên (Pre-marital Examination of Mental Health).
 4. Bản xác nhận không cản trở kết hôn,
 5. Bản sao hộ chiếu (Passport) hoặc Thẻ xanh (Green card)
 6. Phán quyết ly hôn của tòa án (đối với người đã ly hôn): Phải có chứng thực của Lục sự tòa (Court Clerk) hoặc Thẩm phán (Judge) và xác nhận của Đổng lý văn phòng tiểu bang nơi có tòa án đó (đối với con dấu, chữ ký và thẩm quyền của Lục sự tòa hoặc Thẩm phán).
 7. Bản sao giấy chứng tử (nếu vợ hoặc chồng đã chết): Phải có xác nhận của Hộ tịch viên/Lục sự…và xác nhận của Đổng lý văn phòng tiểu bang (đối với con dẫu, chữ ký và thẩm quyền của Hộ tịch viên/ Lục sự…).
 8. Giấy ủy quyền: Nếu chưa thể về Việt Nam nộp hồ sơ và để tránh mất thời gian chờ đợi ngày ký giấy đăng ký kết hôn tại Việt Nam,  quý vị vị cần làm giấy ủy quyền cho vị hôn thê/hôn phu ở Việt Nam thay mặt mình nộp các giấy tờ xin đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp tỉnh/thành phố ở Việt Nam.

 

* LƯU Ý:

 

– Các giấy tờ nêu tại Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, phải được cấp hoặc chứng thực không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Sở tư pháp Việt Nam.

 

– Trước khi gửi đến Tổng Lãnh sự quán, các Giấy tờ có chữ ký của Đương đơn (nêu tại Mục 1,4,5,7,11 ) và bản sao Hộ chiếu hoặc thẻ xanh (nêu tại Mục 8) phải được Công chứng viên (Notary Public) tại địa phương chứng thực và Văn phòng Đổng lý tiểu bang (State- Level Secretary of State) xác nhận chữ ký, thẩm quyền của Công chứng viên.

 

– Nếu các giấy tờ trong hồ sơ được công chứng bởi cùng 1 công chứng viên, thì đương sự chỉ cần xin 01 bản xác nhận của Đổng lý văn phòng đối với chữ ký và thẩm quyền của công chứng viên đó.

 

 

* Lệ phí : có thể trả bằng tiền mặt nếu hồ sơ được nộp trực tiếp; hoặc bằng Money Order hoặc Cashier’s Check  cho “Vietnam Consulate” nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện.

 

-Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần gửi kèm theo 01 bì thư đảm bảo (certified mail) có ghi rõ địa  chỉ người nhận và đã trả cước phí. Để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm của FEDEX hoặc UPS và ghi lại tracking number để theo dõi việc chuyển phát thư (Lưu ý KHÔNG sử dụng FEDEX Ground và UPS Ground – là bì thư không đảm bảo). Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ của Quý vị bị thất lạc do Quý vị dùng bì thư không đảm bảo.

 

Thời gian xử lý hồ sơ:

Tổng Lãnh sự quán xử lý hồ sơ và trả kết quả trong vòng 5-7 ngày làm việc. Nếu có yêu cầu làm gấp, Tổng Lãnh sự quán có thể trả hồ sơ trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

@ Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận Hợp pháp hóa của Tổng Lãnh sự quán:

 • Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
 • Giờ làm việc: 8.30 am – 12.00pm và 2.30pm – 4.30pm, Thứ hai tới Thứ sáu
 • Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707; 415 922 1238;
 • Fax: +1 415 922 1757
 • Email: legalization@vietnamconsulate-sf.org
 • Website: www.vietnamconsulate-sf.org

📌🇺🇸📑 DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG 📌🇺🇸📑

Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ thực hiện nhiều thể loại dịch vụ công chứng, bao gồm:

Để đặt cuộc hẹn cho dịch vụ công chứng, vui lòng truy cập trang Hệ thống đặt hẹn. Sau khi quý vị đặt hẹn thành công, vui lòng in trang xác nhận lịch hẹn để đến văn phòng chúng tôi vào ngày hẹn. Khi đến, quý vị sẽ được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công chứng và thời gian thực hiện sẽ kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng.

Nếu quý vị không thấy có ngày hẹn trống trên Hệ thống đặt hẹn, vui lòng quay lại sau. Lịch hẹn thường được mở trước khoảng 2 tuần, và lịch hẹn bổ sung thường được mở thêm, nên chúng tôi khuyến khích quý vị nên thường xuyên kiểm tra hệ thống để theo dõi lịch hẹn.

Thông thường các dịch vụ công chứng đều được xem là không mang tính khẩn cấp. Do đó, nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả đương đơn, văn phòng chúng tôi sẽ chỉ xem xét các yêu cầu xin lịch hẹn khẩn nếu quý vị thực sự có trường hợp vô cùng khẩn cấp. Nếu cần lịch hẹn khẩn cấp, trước hết quý vị phải đặt một cuộc hẹn trực tuyến như bình thường.  Sau khi đã đặt hẹn thành công, quý vị phải vào Mẫu đơn Trực tuyến để yêu cầu xin lịch hẹn khẩn.  Khi gửi yêu cầu xin lịch hẹn khẩn, Quý vị phải cung cấp đầy đủ:

1) lý do tại sao trường hợp của quý vị lại là trường hợp vô cùng khẩn cấp và quý vị phải xin lịch hẹn sớm hơn, 

2) ngày giờ cuộc hẹn mà quý vị đã đặt và ngày giờ cuộc hẹn mà quý vị muốn có nếu yêu cầu xin lịch hẹn khẩn được chấp thuận,

3) đính kèm giấy tờ bằng chứng thể hiện tình trạng khẩn cấp của quý vị hoặc lời giải thích rõ ràng tại sao một cuộc hẹn sớm hơn lại có thể giúp quý vị giải quyết được tình huống khẩn cấp của mình.

Nếu quý vị không cung cấp đủ TẤT CẢ các thông tin trên, văn phòng chúng tôi sẽ không xem xét yêu cầu của quý vị.

Phí công chứng là 50 đô la Mỹ cho mỗi con dấu. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Bảng phí Dịch vụ Lãnh sự tại đây. Tất cả các phí dịch vụ lãnh sự có thể thanh toán bằng tiền mặt đô la Mỹ, Việt Nam đồng, hoặc bằng các loại thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ thanh toán bằng đô la Mỹ như sau:  Visa, MasterCard, Discover và American Express.  Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.  Ngoài ra, chúng tôi chỉ chấp nhận những tờ giấy bạc trong tình trạng còn tốt.  Xin lưu ý rằng những giấy bạc bị dán, phai mờ, rách, hư hại hay có những dấu vết hoặc hoen ố sẽ không được chấp nhận.

Các văn bản của công dân nước ngoài do Hoa Kỳ cấp hoặc để sử dụng ở Hoa Kỳ cũng có thể công chứng.  Để công chứng, yêu cầu quý vị mang theo hộ chiếu của mình hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh dùng để nhận dạng.

Xin lưu ý rằng các văn bản học vị, văn bản thương mại và lý lịch tư pháp của công dân Hoa Kỳ không thể công chứng hoặc hợp pháp hoá tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán.  Các loại văn bản này phải được hợp pháp hoá theo thủ tục hợp pháp hoá tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công dân Hoa Kỳ có thể làm giấy tuyên thệ tại Đại sứ quán / Lãnh sự quán về độ xác thực của giấy tờ. Quý vị nên trao đổi với nơi yêu cầu các giấy tờ này xem họ có chấp nhận hình thức tuyên thệ này hay không và họ cần quý vị nộp loại giấy tờ cụ thể nào (chẳng hạn như bản chính hay bản sao). Quý vị có thể liệt kê nhiều loại giấy tờ trên một mẫu đơn tuyên thệ, và bấm kèm bản chính hoặc bản sao của các giấy tờ này để đóng giáp lai với đơn tuyên thệ.

Chuẩn bị cho cuộc hẹn làm công chứng

 • Vui lòng mang giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ nội dung văn bản.  Chúng tôi không được phép giải thích nội dung của văn bản cho quý vị.
 • Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin trước khi đến (nhưng không ký; quý vị sẽ ký tại văn phòng của chúng tôi trước mặt viên chức lãnh sự)
 • Nếu văn bản của quý vị cần có người làm chứng bên cạnh công chứng, quý vị phải chuẩn bị người làm chứng và những thông tin hướng dẫn cần thiết.  Nhân viên lãnh sự không thể làm người làm chứng.  Nếu quý vị không thể trả lời những câu hỏi đơn giản liên quan đến việc công chứng văn bản hoặc không hiểu rõ nội dung văn bản, quý vị có thể sẽ phải đặt một cuộc hẹn khác.  Nếu quý vị cần công chứng giấy tờ bản gốc, vui lòng mang theo cả bản gốc và một bản sao. Nếu quý vị không chuẩn bị sẵn bản sao, quý vị có thể phải đóng phí $1.00 cho mỗi trang được sao.

— UNC Tổng hợp —

✨ 🌺 🍀 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/

 


Tin liên quan khác