🇬🇧 🇬🇧 Vương Quốc Anh – Tìm hiểu về chính sách Người tị nạn – Bảo vệ nhân đạo

🇬🇧 🇬🇧 Vương Quốc Anh – Tìm hiểu về chính sách Người tị nạn – Bảo vệ nhân đạo

 

Tổng quan

Bạn có thể nộp đơn xin định cư tại Vương quốc Anh (được gọi Phép được ở lại không thời hạn) nếu bạn có một thẻ cư trú như sau:

 • người tị nạn
 • người được sự bảo vệ nhân đạo

Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện trong danh mục có liên quan không.

Lệ phí

Không có lệ phí cho việc nộp đơn xin định cư như là một người tị nạn hoặc những người đã được bảo vệ nhân đạo.

Thành viên gia đình

 • Bạn có thể bao gồm vợ/chồng của mình và bất kỳ đứa con nào trong đơn xin định cư của bạn nếu họ đã ở Vương quốc Anh với tư cách là người phụ thuộc của bạn. Điều này bao gồm trẻ được sinh ra ở Anh.
 • Kiểm tra xem thành viên gia đình của bạn có đủ điều kiện.
 • Nếu đơn của bạn được chấp thuận, các thành viên gia đình của bạn sẽ có cùng quyền ở lại Vương quốc Anh như bạn.

Nếu bạn không thể bao gồm các thành viên gia đình trong Đơn xin Định cư

Nếu gia đình bạn được hình thành trước khi bạn rời khỏi Quê hương, vợ/chồng và các con của bạn có thể nộp đơn để được đoàn tụ gia đình với bạn ở Vương Quốc Anh.

Các thành viên gia đình của bạn phải xin visa để đoàn tụ với bạn tại Vương Quốc Anh nếu một trong những việc sau đây là đúng:

 • Họ không đủ điều kiện để nộp đơn như một người vợ/chồng hoặc con cái.
 • Gia đình bạn đã được hình thành sau khi bạn rời khỏi Quê hương.

Nếu đơn xin của bạn được chấp thuận, các thành viên gia đình của bạn sẽ được phép ở lại Vương Quốc Anh cùng thời gian dài như bạn.

Đủ điều kiện

Bạn có thể nộp đơn sau 5 năm sinh sống và làm việc tại UK như sau, hoặc:

 • Là một người dân tị nạn,
 • Một người được sự bảo vệ nhân đạo.

Nếu đơn xin Định cư của bạn bị từ chối.

 • Đơn xin định cư của bạn có thể bị từ chối nếu bạn đã có tiền án phạm tội hoặc từng ở tù – tham khảo thêm lý do từ chối: why applications are refused.
 • Nếu bạn vẫn cần sự bảo vệ nhân đạo hoặc là người tị nạn, bạn có thể ở lại Vương quốc Anh thêm 3 năm nữa. Thư từ chối của bạn sẽ giải thích bạn sẽ nhận được những gì thay thế cho việc định cư.

Nộp đơn

Bạn phải nộp đơn trực tuyến.Bạn sẽ nhận được thông báo những hồ sơ cần cung cấp khi đăng ký.

Nhận trợ giúp sử dụng máy tính để đăng ký trực tuyến

Bạn có thể nhận trợ giúp:

 • Truy cập máy tính hoặc internet
 • Tìm đúng thông tin trên GOV.UK

Bạn không thể nhận được lời khuyên về:

 • Bạn có đủ điều kiện để đăng ký hay không.
 • Những thông tin nào để điền vào đơn của bạn.
 • Đơn của bạn đã được tiến hành chưa.

Điện thoại: 03333 445 675

Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Tìm hiểu về phí cuộc gọi

Văn bản: ‘VISA về số 07537 416 944

visa@we-are-digital.co.uk

Cung cấp thông tin sinh trắc học và các hồ sơ bổ sung

 • Khi bạn nộp đơn, bạn sẽ được yêu cầu đặt cuộc hẹn tại một điểm dịch vụ của Visa và Công dân Anh (UKVCAS) để cung cấp thông tin sinh trắc học của bạn (dấu vân tay và ảnh của bạn).
 • Bất kỳ trẻ em từ 6 tuổi trở lên đang nộp đơn kèm vào hồ sơ của bạn cũng phải cung cấp thông tin sinh trắc học.

Bạn cũng cần phải gửi hồ sơ bổ sung của bạn. Bạn có thể:

 • Tải hồ sơ lên dịch vụ trực tuyến
 • Scan hồ sơ tại cuộc hẹn UKVCAS của bạn.

Khi nào nên nộp đơn

Bạn nên nộp đơn trong tháng cuối cùng của thời hạn được phép ở tại Vương quốc Anh.

Lệ phí

Không có lệ phí cho việc nộp đơn xin định cư như là một người tị nạn hoặc những người đã được bảo vệ nhân đạo.

Đoàn tụ Gia đình

Vợ/Chồng hoặc con cái của bạn có thể đoàn tụ và ở lại cùng bạn tại Vương Quốc Anh nếu:

 • Bạn là thành viên của gia đình trước khi bạn bị buộc phải rời khỏi Quê hương
 • Bạn sống trong tình trạng người tị nạn, sự bảo vệ nhân đạo 5 năm hoặc định cư trên những nền tảng bảo vệ nhưng chưa có Quốc tịch Anh.

Vợ/chồng hoặc con cái của bạn không thể tham gia nếu:

 • Bạn chưa nhận được Quyết định về khiếu nại tị nạn của bạn.
 • Bạn dưới 18 tuổi.

Nếu như đơn của họ được chấp thuận, các thành viên trong gia đình bạn được phép đến hoặc ở lại Vương Quốc Anh như bạn được phép.

Điều kiện

Vợ/chồng và con cái của bạn phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

Vợ/chồng

Vợ/chồng của bạn là người có mối quan hệ hợp pháp với bạn. Bạn có thể phải chứng minh một trong các điều sau đây:

 • Các bạn đã kết hôn
 • Có mối quan hệ như vợ chồng.

Nếu như bạn hông kết hôn hoặc không sống trong mối quan hệ như vợ chồng, thì người phối ngẫu của bạn có thể tham gia nếu:

 • Bạn đã được cấp tình trạng tị nạn hoặc bảo vệ nhân đạo hoặc sau ngày 09/10/2006.
 • Các bạn đã sống cùng nhau trong mối quan hệ như hôn nhân hoặc sống như vợ chồng được 2 năm và bạn và bạn đã được cấp tị nạn hoặc bảo vệ nhân đạo sau ngày 9 tháng 10 năm 2006

Bạn và người phối ngẫu của bạn phải có ý định sống cùng nhau và tiếp tục mối quan hệ của bạn sau khi họ nộp đơn.

Con cái

Con bạn:

 • Dưới 18 tuổi
 • Sẽ sống với bạn và người phối ngẫu của bạn
 • Không kết hôn hoặc sống trong mối quan hệ vợ chồng.

Đăng ký bên ngoài Vương quốc Anh

 • Người phối ngẫu hoặc con cái của bạn phải nộp đơn trực tuyến diện đoàn tụ gia đình.
 • Bạn có thể thay con nộp đơn nhưng trong hầu hết các trường hợp, người phối ngẫu của bạn phải tự nộp đơn.
 • Họ cũng sẽ phải hoàn thành mẫu đơn VAF4A với Phụ lục 4.
 • Họ cần phải có dấu vân tay và hình ảnh của họ (được gọi là thông tin sinh trắc học) được chụp tại một trung tâm xin visa như một phần trong đơn đăng ký của họ.

Bắc Triều Tiên

 • Người phối ngẫu hoặc con cái của bạn không thể đăng ký trực tuyến nếu họ đăng ký từ Bắc Triều Tiên.
 • Họ cần tải mẫu đơn VAF4A với Phụ lục 4.
 • Họ nên đọc hướng dẫn điền vào mẫu đơn và hướng dẫn cho Triều Tiên.

Đăng ký tại Vương quốc Anh

 • Người phối ngẫu và con cái của bạn có thể nộp đơn xin ở lại cùng bạn tại Vương quốc Anh nếu đáp ứng được tất cả những điều sau đây:
 • Bạn có tình trạng tị nạn hoặc bảo vệ nhân đạo ở Anh
 • Là lần đầu tiên nộp đơn ở lại với bạn và họ đã ở Vương quốc Anh
 • Họ có thể chứng minh mối quan hệ của họ với bạn trước ngày bạn rời khỏi Quê hương vì bị đàn áp

Họ phải nộp đơn qua thư ghi thông tin:

Đội ngũ đoàn tụ gia đình UKVI

Đội ngũ quản trị

Tầng 7

Tòa nhà thủ đô

Liverpool

L3 9PP

Cung cấp thông tin sinh trắc học và các hồ sơ bổ sung:

Khi thành viên gia đình bạn nộp đơn, họ sẽ được yêu cầu đặt cuộc hẹn tại Trung tâm hỗ trợ và dịch vụ để cung cấp thông tin sinh trắc học (dấu vân tay và ảnh) và kiểm tra hồ sơ bổ sung của họ.

Lệ phí

Không có phí đăng ký hồ sơ đoàn tụ gia đình cho các thành viên gia đình đủ điều kiện.

Gia đình nộp đơn với tư cách là người phụ thuộc

Nếu bạn là người tị nạn hoặc có sự bảo vệ nhân đạo, các thành viên gia đình của bạn có thể nộp đơn xin định cư theo hình thức giống như bạn nếu họ đã ở Vương quốc Anh.

Thành viên gia đình là:

 • Người phối ngẫu của bạn (chồng, vợ, đối tác dân sự hoặc người mà bạn đã có mối quan hệ hợp pháp trong 2 năm trước khi nộp đơn xin Định cư).
 • Con cái của bạn – sinh ra ở Anh hoặc ở nước ngoài.

Điều kiện

Các thành viên gia đình của bạn có thể được phép ở Vương quốc Anh cùng bạn:

 • Với tư cách là người phụ thuộc của bạn, đồng thời bạn được cấp tị nạn hoặc Bảo vệ Nhân đạo
 • Đi theo diện đoàn tụ gia đình
 • Con cái của bạn sinh ra ở Anh nhưng không phải là công dân Anh cũng đủ điều kiện.
 • Bạn cần cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của bạn – kiểm tra mẫu đơn.

Con cái trên 18 tuổi

Bạn chỉ có thể bao gồm con bạn trên 18 tuổi trong đơn xin định cư của mình nếu:

 • Họ được cấp như là người phụ thuộc của bạn khi bạn nhận được khoản trợ cấp tị nạn ban đầu và rời đi để vào hoặc ở lại
 • Họ được nghỉ phép để vào hoặc ở lại bằng cách xin đoàn tụ gia đình

Các trường hợp ngoại lệ khác

Bạn không thể bao gồm người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc khác:

 • Đã được phép ở Vương quốc Anh trong một danh mục khác
 • Hiện đang ở Anh mà không được phép

Nộp đơn

Bạn phải nộp đơn trực tuyến. Ban sẽ được thông báo những hồ sơ bạn cần phải cung cấp khi nộp đơn.

Nhận trợ giúp sử dụng máy tính để đăng ký trực tuyến

Bạn có thể nhận trợ giúp:

 • Truy cập máy tính hoặc internet
 • Tìm đúng thông tin trên GOV.UK

Bạn không thể nhận được lời khuyên về:

 • Bạn có đủ điều kiện để đăng ký hay không
 • Những thông tin nào để điền vào đơn của bạn
 • Đơn của bạn đã được tiến hành chưa.

Điện thoại: 03333 445 675

Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Tìm hiểu về phí cuộc gọi

Văn bản: ‘VISA về số 07537 416 944

visa@we-are-digital.co.uk

Cung cấp thông tin sinh trắc học và các hồ sơ bổ sung

Khi bạn nộp đơn, bạn sẽ được yêu cầu đặt cuộc hẹn tại một điểm dịch vụ của Visa và Công dân Anh (UKVCAS) để cung cấp thông tin sinh trắc học của bạn (dấu vân tay và ảnh của bạn).

Bất kỳ trẻ em từ 6 tuổi trở lên đang nộp đơn kèm vào hồ sơ của bạn cũng phải cung cấp thông tin sinh trắc học.

Bạn cũng cần phải gửi hồ sơ bổ sung của bạn. Bạn có thể:

 • Tải hồ sơ lên dịch vụ trực tuyến
 • Scan hồ sơ tại cuộc hẹn UKVCAS của bạn.

Bạn không được đi ra khỏi Vương quốc Anh, Ireland, Quần đảo Channel hoặc Đảo Man cho đến khi bạn nhận được quyết định. Đơn của bạn sẽ được rút nếu bạn ra khỏi các vùng trên.

Khi nào nên nộp đơn

Bạn nên nộp đơn trong tháng cuối cùng của thời hạn được phép ở tại Vương quốc Anh.

Lệ phí

Không có lệ phí cho việc nộp đơn xin định cư cho thành viên trong gia đình.

Nếu đơn xin Định cư của bạn bị từ chối.

 • Đơn xin định cư của bạn có thể bị từ chối nếu bạn đã có tiền án hoặc từng ở tù.
 • Nếu bạn vẫn cần sự bảo vệ nhân đạo hoặc là người tị nạn, bạn có thể ở lại Vương quốc Anh thêm 3 năm nữa. Thư từ chối của bạn sẽ giải thích bạn sẽ nhận được những gì thay thế cho việc định cư.

Nguồn tham khảo:

https://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarian-protection?fbclid=IwAR2yL_Nl-yF-UXO2hzuNwapFiEghn9PWEEJdq0YfeZOrCqok36Dyjfpz0GI

Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác