AUSTRALIA – XÓA BỎ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ CÔNG NHẬN QUAN HỆ ĐỒNG GIỚI

AUSTRALIA – XÓA BỎ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ CÔNG NHẬN QUAN HỆ ĐỒNG GIỚI

 

Xóa bỏ sự phân biệt đối xử

Đề nghị cải cách luật đồng giới đã được Chính phủ Úc thông qua ở Thượng nghị viện trong tháng 11.

Việc cải cách này đã xóa bỏ sự phân biệt đối xử với các cặp vợ chồng đồng giới và gia đình của họ trong các lĩnh vực như: thuế, hưu, lương bổng, an sinh xã hội và trợ giúp gia đình, Mạng lưới An toàn Phúc lợi Dược phẩm và Mạng lưới An toàn Medicare, chăm sóc người già, quyền lợi của cựu chiến binh, nhập cư, quyền công dân và hỗ trợ trẻ em cũng như Luật gia đình.

Theo như thông báo Bộ Nội vụ Úc đã đưa ra các bản cập nhật vào tháng 1 năm 2018:

Từ ngày 9 tháng 12 năm 2017, bạn có thể nộp đơn xin thị thực với tư cách là vợ/chồng của bạn, nếu bạn kết hôn đồng giới sau khi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở Úc.

Theo những thay đổi, nếu bạn đang trong một cuộc hôn nhân đồng giới, bạn có thể nộp đơn xin thị thực với tư cách là vợ/chồng phối ngẫu hợp pháp.

Các thay đổi sẽ áp dụng đối với thị thực là một cặp đôi (các loại thị thực: 100, 309, 801 và 820) và cho tất cả các thị thực khác nơi bạn có thể đưa người phối ngẫu của mình nộp đơn đăng ký.

Bạn cũng có thể nộp đơn xin thị thực đã đính hôn và có hứa hôn với nhau (Visa 300) nếu bạn có mối quan hệ đồng giới và thực sự có ý định kết hôn với người phối ngẫu tương lai của bạn tại Úc.

THỊ THỰC KẾT HÔN VÀ THỊ THỰC ĐÍNH HÔN

Những thay đổi quan trọng đối với chương trình thị thực Kết hôn (Partner Visa) và Đính hôn (Prospective Marriage)

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, các đơn xin thị thực sau đây phải được nộp trực tuyến, thông qua ImmiAccount:

Thị thực Kết hôn Úc hay còn gọi là Partner Visa (Visa 309/100 và 820/801)

Thị thực Đính hôn cho cặp đôi đã đính hôn và có hứa hôn với nhau (Thị thực 300)

Các đơn xin thị thực trên phải được nộp qua ImmiAccount. Đơn xin cấp thị thực trên có thể không còn được nộp tại Trung tâm nộp đơn xin thị thực (Visa).

Để biết thêm thông tin liên quan đến Thị thực Kết hôn và Thị thực Đính hôn trên trang web của Bộ:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/browing-someone/brelling-partner-or-f Family.

https://www.vfsglobal.com/australia/vietnam/partner.html

QUY TRÌNH XIN THỊ THỰC KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI (PARTNER VISA)

Để xin thị thực kết hôn đồng giới, sẽ tiến hành thủ tục qua 2 giai đoạn, trong đó bạn cần phải xin cả visa tạm thời và thẻ thường trú trong một đơn cùng một lúc.

Điều gì sẽ xảy ra nếu vợ/chồng đồng giới của tôi ở nơi khác khi tôi nộp đơn xin thị thực?

Bạn cần đăng ký kết hợp Partner Visa 820 (tạm thời) và kết hợp Partner Visa 801 (vĩnh viễn):

+ Thị thực Kết hôn 820 (tạm thời): https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/t tạm-820

+ Thị thực Kết hôn 801 (Thường trú): https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/permanent-801

Điều gì sẽ xảy ra nếu vợ/chồng, người hôn phối của tôi ở ngoài lãnh thổ Úc khi tôi nộp đơn?

Khi đó, bạn cần kết hợp thị thực Partner Visa subclass 309 và 100. (Subclass Visa 309 và 100)

Thị thực Kết hôn Partner Visa (áp dụng ở nước ngoài):

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-offeland

Để được cấp loại thị thực đầu tiên (loại tạm thời, 820 hoặc 309), bạn cần đáp ứng các tiêu chí sau.

Đối với vợ/chồng chung sống thực tế:

Được bảo lãnh bởi một người đủ điều kiện (thường là bởi người vợ/chồng, người hôn phối, chung sống cùng bạn);

Không liên quan đến gia đình;

Cùng với người hôn phối của bạn, ít nhất 18 tuổi tại thời điểm thực hiện việc đăng ký;

Cho thấy rằng bạn và người hôn phối của bạn có một cam kết chung chia sẻ cuộc sống với nhau để loại trừ tất cả những người khác;

Cho thấy rằng bạn có một mối quan hệ chân chính, hợp pháp và tiếp tục mối quan hệ bền lâu với người hôn phối của bạn;

Cho thấy rằng bạn và người hôn phối của bạn đã có mối quan hệ thực trong kéo dài hơn 12 tháng ngay trước khi nộp đơn đăng ký;

Cho thấy rằng bạn và người hôn phối của bạn đang sống cùng nhau hoặc, nếu không, thì phải cho thấy rằng những sự chia cách chỉ là tạm thời;

Và đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và tính cách

Đối với vợ / chồng / người phối ngẫu hợp pháp:

Được bảo lãnh bởi một người đủ điều kiện

Được kết hôn hợp pháp với người hôn phối của bạn (thường là người bảo lãnh của bạn);

Cho thấy rằng bạn và người hôn phối của bạn có một cam kết lẫn nhau về một cuộc sống chung như vợ chồng để loại trừ tất cả trường hợp ngoài vợ/chồng;

Cho thấy rằng bạn có một mối quan hệ chân chính và tiếp tục với người hôn phối của bạn;

Cho thấy rằng bạn và hôn phối của bạn đang sống cùng nhau hoặc, nếu không, rằng bất kỳ sự tách biệt nào chỉ là tạm thời;

Và đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và tính cách

LỘ TRÌNH TỪ THỊ THỰC KẾT HÔN (PARTNER VISA) ĐẾN THƯỜNG TRÚ NHÂN (PERMANENT RESIDENCY)

Nếu bạn đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí ban đầu, Bộ phận cấp thị thực sẽ cấp 1 trong các thị thực tạm thời cho người hôn phối. Thị thực này vẫn còn hiệu lực cho đến khi có quyết định về việc nộp đơn xin thị thường trú nhân của bạn (hoặc là thị thực 801 hoặc 100), mà nói chung trong vòng 24 tháng sau khi nộp hồ sơ đăng ký ban đầu, nếu bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu (và bạn và người hôn phối của bạn vẫn còn chung sống với nhau), bạn sẽ được cấp thẻ thường trú nhân.

Nếu mối quan hệ của bạn kết thúc

Nếu mối quan hệ của bạn kết thúc trong khi bạn có thị thực tạm thời, bạn phải thông báo cho Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới (DIBP) ngay lập tức. Bạn vẫn có thể đủ điều kiện để được cấp thẻ thường trú nhân, mà không phải hoàn thành thời gian chờ đợi 2 năm như bình thường.

Yêu cầu chung đối với việc di trú của người hôn phối

Có một số yêu cầu chung mà ứng viên phải đáp ứng để được cấp thị thực cho việc di trú của người hôn phối, bao gồm các yêu cầu về sức khỏe và tính cách. Bạn phải có người bảo lãnh, người đó cũng cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Cảm kết hỗ trợ cũng có thể được yêu cầu đối với bạn. Nếu bạn có con cái phụ thuộc hoặc thành viên gia đình phụ thuộc khác, họ có thể kết hợp nộp đơn với các đơn của bạn miễn là chúng đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Câu hỏi thường gặp

Luật hôn nhân ở Úc đã thay đổi như thế nào?

Dự luật sửa đổi hôn nhân (Định nghĩa và tự do tôn giáo) 2017 đã trở thành Luật vào ngày 9 tháng 12 năm 2017. Các cặp vợ chồng bất kể giới tính, bây giờ có thể kết hôn ở Úc bằng cách gửi Thông báo đăng ký kết hôn. Các bên có thể kết hôn một tháng sau khi Thông báo được nộp.

Chúng tôi là một cặp vợ chồng đến từ một quốc gia nơi hôn nhân đồng giới không hợp pháp. Chúng tôi có thể kết hôn ở Úc không?

Có, tuy nhiên cuộc hôn nhân của bạn có thể không được công nhận hợp pháp ở các quốc gia khác.

Người hôn phối đồng giới của tôi và tôi đã kết hôn ở nước ngoài, sau đó có một đứa con. Việc kết hôn ở nước ngoài của chúng tôi có thể được ghi lại trong giấy khai sinh con của chúng tôi không?

Có. Đơn vị Quản lý có thể thay đổi và cấp giấy khai sinh mới để bao gồm các chi tiết kết hôn.

Tình trạng hôn nhân của tôi sẽ là gì vì tôi đã ly dị với vợ/chồng đồng giới trước đây ở nước ngoài?

Tình trạng hôn nhân của bạn sẽ là “ly hôn”. Bất kỳ người nào đã kết hôn trước đó đều được yêu cầu chứng minh đã hủy bỏ cuộc hôn nhân trước đó của họ, tức là giấy ly hôn.

Tôi có thể lấy giấy chứng tử cho người bạn đời quá cố của mình được sửa đổi để chứng minh cuộc hôn nhân ở nước ngoài của chúng tôi không? Ngoài ra, tôi có thể sửa đổi hồ sơ tử vong của người thân tôi đã kết hôn với người đồng giới trước khi họ qua đời.

Đúng. Giấy chứng tử sửa đổi có thể được cấp chi tiết về hôn nhân ở nước ngoài. Giấy chứng tử đã được sửa đổi sẽ có một sự chứng thực liên quan đến Đạo luật Sửa đổi Hôn nhân (Định nghĩa và Tự do Tôn giáo) 2017 công nhận hôn nhân có hiệu lực từ ngày 9 tháng 12 năm 2017.

Hồ sơ tử vong có thể được sửa đổi chi tiết việc kết hôn đồng giới xảy ra trước khi chết. Hồ sơ sửa đổi sẽ nêu chi tiết rằng hôn nhân đồng giới xảy ra trước ngày 9 tháng 12 năm 2017 đã được công nhận là có hiệu lực từ ngày 9 tháng 12 năm 2017 theo Đạo luật Sửa đổi Hôn nhân (Định nghĩa và Tự do Tôn giáo) 2017.

Pháp luật ảnh hưởng đến một mối quan hệ đã đăng ký như thế nào?

Thay đổi Đạo luật Hôn nhân bắt đầu vào ngày 9 tháng 12 năm 2017. Do đó, một số cuộc hôn nhân đồng giới được tổ chức ở nước ngoài hiện được công nhận là hợp lệ tại Úc. Nếu một cuộc hôn nhân như vậy diễn ra trước ngày 9 tháng 12 năm 2017, nó sẽ được công nhận tại Úc có hiệu lực từ ngày 9 tháng 12 năm 2017. Theo Đạo luật Đăng ký Mối quan hệ 2010 (NSW), việc đăng ký mối quan hệ “đã đăng ký” bị hủy bỏ khi một trong hai trong tình trạng hôn nhân.

Điều này có nghĩa là một mối quan hệ “đã đăng ký” hợp lệ trước đây có thể phải được hủy bỏ. Tuy nhiên đây là một câu hỏi phức tạp sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Thông tin thêm có thể được cung cấp bởi Cơ quan đăng ký khai sinh, tử vong & hôn nhân theo yêu cầu.

Nguồn: NSW Registry of Births Deaths & Marriages

Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác