🇺🇸 🇺🇸 Tìm hiểu về hồ sơ thị thực không di trú T_ Thị thực cho Nạn nhân của Nạn buôn người

🇺🇸 🇺🇸 Tìm hiểu về hồ sơ thị thực không di trú T_ Thị thực cho Nạn nhân của Nạn buôn người

 

Thị thực không di dân T là một lợi ích nhập cư tạm thời cho phép một số nạn nhân của một hình thức buôn người nghiêm trọng được ở lại Mỹ đến 4 năm nếu họ hỗ trợ thực thi pháp luật trong việc điều tra hoặc truy tố tội buôn người. Hồ sơ thị thực không di dân T cũng có thể áp dụng cho một số thành viên trong gia đình của những nạn nhân này nếu đủ điều kiện. Những người không di dân T đủ điều kiện được ủy quyền việc làm và một số lợi ích và dịch vụ của liên bang và tiểu bang. Những người không di dân T đủ điều kiện cũng có thể điều chỉnh tình trạng của họ và trở thành thường trú nhân hợp pháp (có được Thẻ xanh).

Quốc hội đã tạo ra loại thị thực này (thường được gọi là thị thực T) vào tháng 10 năm 2000 như là một phần của Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân của Buôn người và Bạo lực. Nạn buôn người, còn được gọi là buôn lậu người trái phép, là một hình thức nô lệ thời hiện đại, trong đó những kẻ buôn người sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc để các cá nhân cung cấp sức lao động hoặc dịch vụ, bao gồm cả thương mại tình dục. Những kẻ buôn người thường lợi dụng những cá nhân dễ bị tổn thương, kể cả những người không có giấy tờ nhập cư hợp pháp. Thị thực T bảo vệ nạn nhân và tăng cường khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra và truy tố tội buôn người.

Theo luật liên bang, một “hình thức buôn người nghiêm trọng” là:

 • Buôn bán tình dục: Khi ai đó tuyển dụng, chứa chấp, vận chuyển, cung cấp, gạ gẫm, bảo trợ hoặc có được một người nhằm mục đích của hành vi tình dục thương mại, trong đó hành vi tình dục thương mại được thực hiện bị ép buộc, lừa đảo hoặc ép buộc nạn nhân để thực hiện hành vi đó dưới 18 tuổi; hoặc là

 • Buôn bán lao động: Khi ai đó tuyển dụng, chứa chấp, vận chuyển, cung cấp hoặc có được một người lao động hoặc dịch vụ thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc cho mục đích phục vụ không tự nguyện, để trừ nợ, gán nợ hoặc nô lệ.

Đủ điều kiện cho Hồ sơ thị thực không Di dân T

Bạn có thể hội đủ điều kiện cho Hồ sơ thị thưc không di dân T nếu bạn:

 • Hoặc là nạn nhân của một hình thức buôn người nghiêm trọng như được định nghĩa ở trên;
 • Đang ở Mỹ, Samoa thuộc Mỹ, khối thịnh vượng chung của quần đảo Bắc Mariana, hoặc tại một cảng nhập cảnh do buôn bán người;
 • Tuân thủ bất kỳ yêu cầu hợp lý từ cơ quan thực thi pháp luật để được hỗ trợ trong việc điều tra hoặc truy tố nạn buôn người (trừ khi bạn dưới 18 tuổi hoặc bạn không thể hợp tác do chấn thương về thể chất hoặc tâm lý. Trong cả hai trường hợp, bạn có thể không cần phải cho thấy rằng bạn tuân thủ các yêu cầu hợp lý từ Cơ quan thực thi Pháp luật);
 • Chứng minh rằng bạn sẽ gặp khó khăn cực kỳ liên quan đến tác hại bất thường và nghiêm trọng nếu bạn bị trục xuất khỏi nước Mỹ; Và

Được chấp nhận tại Mỹ (nếu bạn không chấp nhận, bạn có thể đủ điều kiện để khước từ căn cứ nhất định không thể nhận. Quý khách có thể xin khước từ bằng cách sử dụng Mẫu đơn: Form I-192, Application for Advance Permission to Enter as a Non-Immigrant).

Nộp đơn cho hồ sơ Không di dân T

Để nộp đơn cho thị thực Không di dân T, bạn phải nộp:

Các chi phí

Không quy định lệ phí hồ sơ nộp Mẫu I-914 và Mẫu I-914A. Do đó, bạn không cần gửi yêu cầu miễn lệ phí cho bất kỳ hình thức nào.

Bạn có thể yêu cầu miễn lệ phí cho các hình thức khác nếu bạn đang nộp đơn liên quan đến đơn đăng ký của bạn hồ sơ Không di dân. Những hồ sơ này bao gồm:

 • Mẫu I-765, Đơn xin cấp phép lao động
 • Mẫu I-485, Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng
 • Mẫu I-131, Đơn xin Tài liệu Du lịch
 • Mẫu I-192, Đơn xin cấp phép trước để nhập với tư cách là người không di dân

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu miễn lệ phí, xem: Additional Information on Filing a Fee Waiver.

Địa chỉ an toàn và Bảo vệ Bí mật

Nếu bạn không cảm thấy an toàn khi nhận thư từ USSIS tại địa chỉ nhà của bạn, bạn có thể thêm một địa chỉ an toàn vào đơn xin. Bạn không cần phải sống ở địa chỉ an toàn. Bạn cần cho USCIS biết rằng bạn đã thay đổi địa chỉ gửi thư sau khi bạn đã nộp đơn xin thị thực không di dân T, xem hướng dẫn đặc biệt tại: Change of Address Information.

Nếu bạn nộp đơn thị thực không di dân T với USCIS, bất kỳ thông tin về bạn hoặc đơn xin của bạn cho thị thực không di dân T là bí mật nghiêm ngặt và được bảo vệ bởi pháp luật. DHS chỉ có thể chia sẻ thông tin này trong những trường hợp rất hạn chế và có thể không từ chối đơn xin của bạn dựa trên các bằng chứng được cung cấp chỉ về kẻ buôn người trái phép.

Điều kiện cho các thành viên trong Gia đình  

Một số thành viên gia đình đủ điều kiện cho hồ sơ thị thực không di dân T. Bất kể tuổi tác của bạn, bạn có thể nộp đơn cho các thành viên gia đình sau đây nếu hiện tại họ có nguy cơ bị trả thù do bạn thoát khỏi những kẻ buôn người trái phép hoặc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật:

 • Bố mẹ bạn;
 • Anh chị em chưa lập gia đình của bạn dưới 18 tuổi; và
 • Con cái ở mọi lứa tuổi hoặc tình trạng hôn nhân của các thành viên gia đình đủ điều kiện của bạn đã được cấp tình trạng không di dân T phái sinh.

Nếu các thành viên gia đình của bạn không có nguy cơ bị trả thù, hãy làm theo biểu đồ dưới đây:

Nếu bạn

Khi đó bạn có thể nộp đơn cho

Dưới 21 tuổi
 • Người phối ngẫu của bạn
 • Con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi.
 • Cha mẹ
 • Anh/Chị/Em chưa kết hôn dưới 18 tuổi
Từ 21 tuổi trở lên
 • Người phối ngẫu của bạn
 • Con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi.

Để đăng ký thành viên gia đình đủ điều kiện, bạn phải nộp Form I-914, Supplement A, Application for Family Member of T-1 Recipient (PDF, 527 KB). Bạn có thể nộp đơn Form I-914, Supplement A, cùng lúc với đơn I-914, hoặc trong khi đơn của bạn đang chờ xử lý hoặc trong lúc bạn đã được cấp hồ sơ Không di dân T

Ủy quyền việc làm

Bạn cần điền Mẫu Form I-765, Application for Employment Authorization tùy thuộc vào việc bạn là đương đơn chính hay thành viên gia đình đủ điều kiện.

Đương đơn chính: Nếu bạn được cấp Giấy tờ không di dân, USCIS sẽ cung cấp cho bạn Tài liệu ủy quyền việc làm (EAD) cùng lúc đơn đăng ký Mẫu I-914 của bạn đã được chấp thuận. Thông tin từ Mẫu I-914 của bạn được sử dụng để tạo EAD, còn được gọi là giấy phép làm việc. Bạn không cần phải nộp Mẫu I-765 với đơn đăng ký cho hồ sơ không di dân.

Thành viên gia đình đủ điều kiện: Nếu bạn được bao gồm là thành viên gia đình đủ điều kiện trong Mẫu I-914, Bổ sung A và bạn đang sống ở Mỹ, bạn phải nộp Mẫu I-765 nếu bạn muốn đăng ký EAD. Bạn có thể nộp Mẫu I-765 cùng với Mẫu I-914, Bổ sung A hoặc sau đó. Nếu bạn sống bên ngoài nước Mỹ, bạn không đủ điều kiện nhận EAD cho đến khi bạn được nhận vào Mỹ hợp pháp. Không nộp Mẫu I-765 nếu bạn đang sống bên ngoài nước Mỹ.

Sau khi bạn được cấp hồ sơ Không di dân T

Hồ sơ Không di dân T thường được cấp trong 4 năm. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể gia hạn hồ sơ không di dân của mình.

Ngoài ra, người có hồ sơ Không di dân T có thể đủ điều kiện để đăng ký thường trú hợp pháp (Thẻ xanh) sau 3 năm ở thị thực hồ sơ không di dân T hoặc bất cứ điều gì xảy ra trước đó khi quá trình điều tra hoặc truy tố nạn buôn người hoàn tất. Để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu đủ điều kiện, xem Thẻ xanh cho nạn nhân buôn người (Không di dân T)Green Card for a Victim of Trafficking (T Nonimmigrant).

Đủ điều kiện hưởng các Quyền lợi và Dịch vụ

Nếu bạn có hồ sơ không di dân, bạn đủ điều kiện nhận một số lợi ích được liên bang tài trợ và các dịch vụ nhân quyền. Nếu bạn chưa có tình trạng không di dân nhưng là nạn nhân của nạn buôn người, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận các lợi ích và dịch vụ này nếu:

Các nguồn khác

 • Hồ sơ Không di dân U: Nạn nhân của nạn buôn người cũng có thể đủ điều kiện để đăng ký cho tình trạng không di dân (Thị thực U). Xem nạn nhân của hoạt động tội phạm, tình trạng không di dân – Victims of Criminal Activity, U Nonimmigrant Status.
 • Sự hiện diện liên tục (Continued Presence): ICE có thể cấp Sự hiện diện liên tục (Continued Presence) trong thời gian ban đầu là 2 năm cho các nạn nhân của nạn buôn người để cung cấp cứu trợ tạm thời ngay lập tức từ Mỹ. Nạn nhân phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định và chỉ có cơ quan thực thi pháp luật liên bang (như ICE hoặc FBI) ​​mới có thể yêu cầu Sự hiện diện liên tục (Continued Presence) cho một cá nhân. Những người được gia hạn Tiếp tục hiện diện đủ điều kiện để nộp đơn xin ủy quyền việc làm cũng như các dịch vụ và lợi ích liên bang. Để biết thêm thông tin, hãy xem ICE’s Continued Presence fact sheet (PDF).
 • Nguồn của USCIS: Tìm thông tin cho các nạn nhân và tổ chức giúp đỡ họ tại Tài nguyên cho nạn nhân buôn người và các tội phạm khác – Resources for Victims of Human Trafficking & Other Crimes.
 • Thông tin cho Cơ quan thực thi pháp luật: Tìm hiểu về vai trò của Cơ quan thực thi pháp luật của hỗ trợ trong việc hỗ trợ các ứng dụng cho tình trạng không di dân và cứu trợ khác cho nạn nhân buôn người và các tội phạm khác tại Thông tin cho các Cơ quan và Thẩm phán Thực thi Pháp luật – Information for Law Enforcement Agencies and Judges.

Đường dây nóng tại Mỹ báo cáo nạn buôn bán người Quốc gia:

Để báo cáo nghi ngờ về Nạn buôn người và nhận hỗ trợ và các dịch vụ để giúp đỡ và thông tin về làm thế nào để giữ an toàn, hãy gọi 1-888-373-7888. Đây là số điện thoại đường dây nóng miễn phí của Quốc gia, trả lời cho tất cả các cuộc gọi từ bất cứ nơi nào tại Mỹ, 24/24 giờ, 7/7 ngày, với hơn 200 ngôn ngữ. Các đường dây nóng được điều hành bởi Polaris, một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận.

Nguồn tham khảo:

https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status?fbclid=IwAR3bynHC2wMH0LeGiSU-6-4KunuVD0qv-vv3HbkWkDklV4XKRzqIXiMEGXg

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
Hotline: 028 38 227 207
Fanpage Hochiminh:
Group:
UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/
*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 024 35 743 666
Fanpage Hanoi:

Tin liên quan khác