🇦🇺 🇦🇺 ÚC: TÌM HIỂU CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THỎA THUẬN DI TRÚ THEO KHU VỰC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (DAMA)

🇦🇺 🇦🇺 ÚC: TÌM HIỂU CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THỎA THUẬN DI TRÚ THEO KHU VỰC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (DAMA)

 

1. DAMA Nam Úc (South Australian DAMA _SA DAMA) là gì?

DAMA Nam Úc, là một Thỏa thuận di cư theo khu vực được chỉ định (Designated Area Migration Agreement_DAMA) giữa Chính phủ Liên bang và Cơ quan Nhà nước vùng Nam Úc để cho phép các nhà tuyển dụng bảo lãnh cho những người lao động có tay nghề ở nước ngoài, cho những vị trí mà họ không thể tìm được người lao động địa phương phù hợp. Nam Úc (SA) sẽ có hai loại Thỏa thuận di cư theo khu vực được chỉ định (DAMAs):

Thỏa thuận về Tiến bộ Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo của thành phố Adelaide (Adelaide Innovation and Technology Agreement) là Thỏa thuận di chuyển khu vực được chỉ định chỉ bao gồm khu vực thành phố Adelaide.

Thỏa thuận lực lượng lao động khu vực Nam Úc (South Australian Regional Workforce Agreement) là Thỏa thuận di cư khu vực được chỉ định bao gồm toàn bộ tiểu bang Nam Úc.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. Đây có phải là thị thực mới không?

Không. DAMA là một chương trình thị thực do nhà tuyển dụng bảo lãnh, thuộc thị thực Diện Tay nghề Ngắn hạn (Diện Thỏa thuận lao động loại 482). Nhà tuyển dụng phải nộp đơn xin Định cư Nam Úc để vào Chương trình SA DAMA.

3. DAR (Designated Area Representative) là gì?

Designated Area Representative (DAR): Đại diện khu vực được chỉ định (DAR) là người ký kết với DAMA và chịu trách nhiệm giám sát Thỏa thuận, bao gồm cả các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm người lao động ở nước ngoài thông qua DAMA. Đại diện khu vực được chỉ định (DAR) là Định cư SA, một phần của Bộ Đổi mới và Kỹ năng.

4. Nhập cư Nam Úc (SA) có liên quan như thế nào?

Nhập cư SA là Đại diện Khu vực được chỉ định (DAR) và sẽ chịu trách nhiệm giám sát DAMA, chứng thực cho người sử dụng lao động, theo dõi và đánh giá theo Thỏa thuận với Liên bang.

5. Nghề nghiệp SA DAMA được xác định như thế nào?

Nghề nghiệp được xác định thông qua tham khảo ý kiến ​​với các hiệp hội ngành nghề và các nhà tuyển dụng quan trọng, cùng với dữ liệu của Chính phủ về sự thiếu hụt tay nghề trong các ngành công nghiệp mục tiêu. Là một phần của công tác quản lý SA DAMA, đây sẽ là cơ hội để đánh giá lại danh sách này hàng năm.

6. Ai có thể tài trợ cho người lao động theo diện DAMA?

Các doanh nghiệp hoạt động tại Nam Úc gặp phải tình trạng thiếu hụt lao động và tay nghề có thể bảo lãnh cho các công nhân nước ngoài có tay nghề và tay nghề bậc trung. Những nhà tuyển dụng khu vực Nam Úc có thể bảo lãnh cho người lao động có triển vọng cư trú tại Úc hoặc nước ngoài.

7. Tại sao một số nghề nghiệp không đưa ra bất kỳ sự thương lượng nào?

Chính phủ Nam Úc đã tiến hành tham vấn toàn diện với các bên liên quan trong ngành vì một phần của quy trình xử lý trường hợp doanh nghiệp DAMA và các ngành nghề phải chịu sự thương lượng với Liên bang, đáng chú ý là không phải tất cả các ngành nghề đều được đề nghị thương lượng.Những thương vụ không được thương lượng sẽ được giám sát chặt chẽ trong suốt 12 tháng tới để đệ trình một Doanh nghiệp hoàn chỉnh cho Bang nếu có chứng cứ cần thiết cho việc thương lượng.

8. Một cá nhân (người lao động) có thể xin visa theo chương trình DAMA Nam Úc một cách độc lập không?

Không. DAMA là một chương trình thị thực do nhà tuyển dụng bảo trợ, thuộc thị thực Diện Tay nghề ngắn hạn (Diện Thỏa thuận Lao động loại 482). Nhà tuyển dụng phải nộp đơn xin định cư Nam Úc (SA) để tham gia Chương trình DAMA.

9. Có phải người lao động có cơ hội nhận thường trú theo diện DAMA Nam Úc không?

Sẽ có cơ hội nhận được thường trú, do thị thực và việc chọn lựa nghề nghiệp và người lao động sẽ phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện yêu cầu.

10. Ai sẽ cấp thị thực theo diện DAMA Nam Úc?

Bộ Nội vụ của Chính phủ Úc chịu trách nhiệm trong việc đưa ra tất cả các quyết định về thị thực.

11. Tôi là một nhà tuyển dụng và muốn tham gia chương trình này, bây giờ tôi có thể làm gì?

Quy trình nộp đơn sẽ mở từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Nhà tuyển dụng có thể xem xét bắt đầu thử nghiệm thị trường lao động.

Nếu bạn đã là Nhà tuyển dụng Lao động tiêu chuẩn được Sở Nội vụ phê duyệt, hãy đảm bảo đây là hồ sơ có giá trị hiện hành và bạn có hồ sơ bổ sung.

Bạn có thể đọc thêm thông tin về các tiêu chí yêu cầu chứng thực như được liệt kê trên trang web Nhập cư SA.

Bạn cũng có thể xem xét Đại diện di trú đã đăng ký nếu bạn nếu cần dịch vụ chuyên nghiệp.

12. Thư chứng thực là gì?

Nhà tuyển dụng quan tâm đến Thỏa thuận Lao động theo diện DAMA trước tiên phải được Đại diện Khu vực chỉ định (DAR) xác nhận. Nếu Nhà tuyển dụng được chứng thực, DAR sẽ cung cấp Thư xác nhận cho Nhà Tuyển dụng và Sở Nội vụ. Nhà Tuyển dụng được chứng thực sau đó có thể đăng ký Thỏa thuận Lao động DAMA bằng cách sử dụng cổng thông tin đăng ký trực tuyến của Bộ, ImmiAccount. Nhà Tuyển dụng cần đính kèm các hồ sơ bổ sung (bao gồm Thư xác nhận) trong quá trình nộp đơn.

13. Thỏa thuận lao động DAMA là gì?

Thỏa thuận Lao động DAMA là một thỏa thuận giữa Chính phủ Úc và Nhà Tuyển dụng, theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong DAMA. Theo Thỏa thuận Lao động DAMA, Nhà Tuyển dụng có thể bảo lãnh cho một số lượng lao động nước ngoài đã thỏa thuận cho thị thực diện Tay nghề Ngắn hạn (Loại 482) và, nếu có, thị thực Đề cử của Nhà Tuyển dụng (Loại 186).

14. Liệu liên bang cho phép xử lý ưu tiên hồ sơ thị thực Diện Tay nghề ngắn hạn (Loại 482)?

Chính phủ Liên bang gần đây đã công bố Chỉ đạo của Bộ Trưởng liên quan đến trình tự xử lý thị thực Tay nghề ngắn hạn (Loại 482). Chỉ đạo này ảnh hưởng đến trình tự xử lý ưu tiên năm bước, việc đề cử và đơn xin thị thực cho các ngành nghề được thực hiện ở khu vực Úc được thực hiện tại bước thứ 2 (Nam Úc được coi là khu vực cho mục đích di cư) và trong ưu tiên này sẽ đem đến cho các hồ sơ được nộp theo Thỏa thuận lao động DAMA.

15. Thử nghiệm Thị trường Lao động có áp dụng theo SA DAMA không?

Các nhà tuyển dụng tìm cách đề cử người lao động nước ngoài theo diện DAMA được yêu cầu cung cấp chứng cứ rằng họ không thể tìm thấy công dân Úc phù hợp với vị trí họ đang tuyển dụng. Trước khi người lao động nước ngoài có thể được đề cử, nhà tuyển dụng cần phải kiểm tra thị trường lao động địa phương bằng cách quảng cáo vị trí còn trống tại Úc. Bằng chứng về thử nghiệm thị trường lao động là cần thiết khi áp dụng cho sự chứng thực DAR và ở giai đoạn đề cử.

16. Chi phí của Quỹ hỗ trợ đào tạo tay nghề của Úc (Skilling Australian Fund_SAF) có áp dụng theo DAMA của Nam Úc không?

Có, để biết thêm thông tin hãy đọc trang web của Quỹ này tại: Skilling Australians Fund website.

17. Người Lao động tiềm năng có thể độc lập nộp đơn xin thị thực theo diện SA DAMA?

Không. Thỏa thuận di cư theo khu vực được chỉ định Nam Úc là một chương trình thị thực do Nhà Tuyển dụng bảo lãnh, theo diện thị thực Tay nghề ngắn hạn (Loại 482 – Thỏa thuận lao động). Các doanh nghiệp phải nộp đơn cho Chính phủ Nam Úc để tham gia vào Thỏa thuận di cư theo khu vực được chỉ định Nam Úc cho các ngành nghề, thương lượng và số lượng người lao động mà họ yêu cầu.

Nếu Doanh nghiệp được xác nhận bởi Chính phủ Nam Úc và nếu Chính phủ Úc ký Thỏa thuận Lao động với doanh nghiệp, thì họ có thể nộp đơn đề cử cho người lao động có tay nghề phù hợp mà họ tìm được. Một người lao động quan tâm đến thị thực này không thể tự nộp đơn.

18. Làm thế nào tôi có thể liên hệ với DAR?

Có thể liên hệ với Đại diện khu vực được chỉ định (DAR) bằng cách gửi yêu cầu trực tuyến thông qua trang web: Immigration SA Apply website.

19. Tôi là một chủ doanh nghiệp hoạt động tại Nam Úc, làm thế nào để tôi đăng ký chứng thực DAMA?

Đơn xin xác nhận phải được gửi bằng điện tử trên trang web của Cơ quan Nhập cư SA: Immigration SA Apply website.

Nếu bạn không có tài khoản, bạn sẽ cần đăng nhập vào trang web Immigration SA Apply website và tạo một tài khoản.

  1. Chọn loại đăng ký kéo từ menu xuống: Chọn Nhà tuyển dụng Nam Úc
  2. Hoàn thành chi tiết thông tin liên lạc của bạn trên phần ‘Đăng ký tại đây’, sau đó nhấp vào nút ‘đăng ký ngay’.

Nếu bạn đã đăng ký với tư cách Nhà tuyển dụng khu vực Nam Úc, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn đăng ký Thỏa thuận di chuyển khu vực được chỉ định (DAMA) – 482.

20. Nếu yêu cầu chứng thực của tôi bị từ chối, tôi có thể kháng cáo quyết định không?

Không có quyền xem xét nào nếu DAR quyết định không chứng thực một nhà tuyển dụng cho một thỏa thuận lao động. Tương tự, không có quyền xét lại nếu Bộ từ chối yêu cầu thỏa thuận lao động.

21. Tôi đã được DAR chứng thực, có phải điều này có nghĩa là tôi sẽ được cấp Thỏa thuận Lao động với Chính phủ Liên bang?

Không. Bộ xem xét chứng thực DAR khi đánh giá yêu cầu thỏa thuận lao động. Một sự chứng thực tích cực từ DAR không đảm bảo sự chấp thuận của Bộ về yêu cầu thỏa thuận lao động. Ví dụ, có thể có thông tin trước Bộ mà DAR không biết và điều đó không phù hợp để Bộ tiết lộ.

22. Liệu tôi có thể nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ về quy trình đăng ký DAMA không?

Di trú SA có thể cung cấp thông tin và hướng dẫn để hỗ trợ bạn trong quy trình Yêu cầu Chứng thực. Sau khi chứng thực, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn thông tin về cách đăng ký quy trình Thỏa thuận Lao động DAMA.

Nhà Tuyển dụng hoặc người được đề cử cần hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần quy trình đăng ký di trú, bao gồm Thỏa thuận Lao động, đề cử và / hoặc đơn xin thị thực nên xem xét việc tham gia cùng một Đại diện Di trú đã đăng ký.

Nếu bạn quyết định cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp, hãy sử dụng một Đại diện đã đăng ký với Văn phòng Đại diện của Viện Di trú Úc (OMARA).

23. Tôi có thể tự bảo lãnh theo DAMA không?

Có những trường hợp hạn chế mà tự bảo lãnh có thể được xem xét theo chương trình TSS tiêu chuẩn, tự bảo lãnh không được hỗ trợ theo bất kỳ thỏa thuận lao động, bao gồm cả DAMAs.

Nguồn tham khảo:
https://www.migration.sa.gov.au/resources/faq/designated-area-migration-agreements-dama?fbclid=IwAR25bsS7ctrEHpsjVdo-nGA9eyq6Ux1vm86HRkDx4_dIpRDlt3Xa939P8B0

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
Hotline: 028 38 227 207
Fanpage Hochiminh:
Group:
UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/
*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 024 35 743 666
Fanpage Hanoi:

 


Tin liên quan khác