(VN) 🍃🔥🇨🇦 THÔNG TIN CHI TIẾT HƠN VỀ NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ NỘP ĐƠN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG DÀNH RIÊNG CHO NHÀ TUYỂN DỤNG MÀ KHÔNG CẦN RỜI KHỎI CANADA 🇨🇦🍃🔥