CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ_ ĐẦU TƯ TẠI HY LẠP

LỢI ÍCH

 • Di chuyển tự do trong khu vực Schengen;
 • Cái nôi của văn minh phương Tây;
 • Một trong những khu vực ít bị ô nhiễm nhất thế giới;
 • Quang cảnh bãi biển và biển Địa Trung Hải đẹp tuyệt vời;
 • Chất lượng cuộc sống vượt trội.

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

 • Đầu tư tối thiểu 250,000 EUR (~7 tỷ đồng) vào bất động sản;
 • Đương đơn phải có toàn quyền sở hữu hoặc được thuê với hợp đồng đối với bất động sản;
 • Bất động sản có thể mang tính thương mại hoặc cư trú;
 • Đầu tư có thể được thực hiện độc lập hoặc cùng hợp tác với người khác với yêu cầu mỗi đương đơn phải đầu tư 250,000 EUR (~7 tỷ đồng);
 • Hợp đồng cho thuê phải có thời hạn 10 năm với tiền thuê trả trước tối thiểu 250.000 EUR (~7 tỷ đồng);
 • Đầu tư có thể được thực hiện thông qua cá nhân hoặc thông qua công ty mà đương đơn làm chủ;
 • Việc đầu tư có thể được tiến hành vào một bất động sản hoặc nhiều bất động sản mà giá trị của chúng kết hợp lại đạt mức tối thiểu 250,000 EUR (~7 tỷ đồng);
 • Một loạt bất động sản sát biển cao cấp ở các vị trí đắc địa như Chania, Santorini and Paros.

YÊU CẦU VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

 • Đương đơn không phải là công dân của Liên minh Châu Âu;
 • Đương đơn phải trên 18 tuổi và có sức khỏe tốt;
 • Đầu tư vào dự án bất động sản có đủ điều kiện;
 • Việc đầu tư phải được duy trì trong suốt khoảng thời gian thẻ thường trú nhân được yêu cầu;
 • Đương đơn không có tiền án tiền sự.

LIÊN HỆ TƯ VẤN