CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ_ĐỊNH CƯ THỊ THỰC VÀNG TÂY BAN NHA (GOLDEN VISA )

LỢI ÍCH

 • Quyền tự do di chuyển đến 25 nước trong khối Schengen;
 • Đương đơn và các thành viên trong gia đình có quyền sống, làm việc và học tập tại Tây Ban Nha;
 • Không yêu cầu trình độ ngôn ngữ, kinh nghiệm quản lý;
 • Không yêu cầu thời gian cư trú tối thiểu, tuy nhiên đương đơn được yêu cầu phải đến Tây Ban Nha 1 lần trong thời gian đầu;
 • Thị thực được cấp cho các thành viên trong gia đình bao gồm con cái phụ thuộc;
 • Có quyền bảo lãnh cha mẹ phụ thuộc trên 65 tuổi;
 • Được quyền gia hạn thị thực nếu đương đơn vẫn duy trì khoản đầu tư;
 • Được quyền nộp hồ sơ xin cấp thường trú nhân và quốc tịch Tây Ban Nha nếu đáp ứng đủ điều kiện;
 • Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp golden visa nhanh.

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

 • Đầu tư tối thiểu 500.000 EUR (~12 tỷ đồng) vào (một hoặc nhiều) bất động sản ở Tây Ban Nha

YÊU CẦU VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

 • Trên 18 tuổi;
 • Không là công dân của Liên minh châu Âu;
 • Thực hiện mức đầu tư tối thiểu và đóng các loại thuế tương ứng. Việc đầu tư có thể thực hiện thông qua công ty (nước ngoài) nếu đương đơn chứng minh được họ sở hữu phần lớn cổ phần công ty này;
 • Không bị từ chối nhập cảnh bởi bất kì quốc gia nào thuộc khối Schengen;
 • Có đủ nguồn tài chính để đảm bảo cuộc sống của đương đơn và gia đình tại Tây Ban Nha;
 • Có bảo hiểm y tế có hiệu lực tại Tây Ban Nha;
 • Đương đơn phải đến Tây Ban Nha ít nhất 1 lần trong 2 năm đầu của Golden Visa, và ít nhất 1 lần nữa trong 3 năm tiếp theo nếu gia hạn thị thực.

LIÊN HỆ TƯ VẤN