Những Phúc Lợi Xã Hội Nên Và Không Nên Sử Dụng Tại Mỹ

Những Phúc Lợi Xã Hội Nên Và Không Nên Sử Dụng Tại Mỹ

 

Hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao phúc lợi xã hội lại có cả loại nên tránh sử dụng? Nếu bạn đang là người cư trú hợp pháp tại Mỹ nhưng chưa nhận thẻ xanh hoặc đang chờ chấp thuận thẻ xanh thì đây là một vấn đề rất đáng lưu tâm. Mặc dù Chính phủ Mỹ cung cấp rất nhiều phúc lợi xã hội cho người dân, nhưng bạn nên cân nhắc khi sử dụng một số loại phúc lợi để tránh bị xếp vào diện “gánh nặng xã hội”, ảnh hưởng đến việc xét duyệt thẻ xanh sau này. Cụ thể, người nhập cư nên tránh sử dụng các trợ cấp bằng tiền mặt hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Mỗi nhóm phúc lợi đều có những yêu cầu bắt buộc mà mỗi cá nhân cần tuân theo để có thể nhận loại phúc lợi xã hội đó. Các điều kiện này cũng khác nhau giữa các bang. Việc kiểm tra bản thân có đủ điều kiện của từng địa phương hay không là điều rất cần thiết.

Phúc lợi xã hội cho người mới nhập cư đang chờ xin thẻ xanh:

USCIS thông báo rằng, những người nhập cư hợp pháp nhưng chưa nhận được thẻ xanh có thể sử dụng những phúc lợi sau mà không bị xếp vào nhóm “gánh nặng xã hội”:

– Các phúc lợi chăm sóc sức khỏe như Chương trình Hỗ trợ y tế khẩn cấp (Medicaid), Chương trình Bảo hiểm y tế cho trẻ em (CHIP), chăm sóc tiền sinh sản, dịch vụ y tế chi phí thấp hoặc miễn phí tại các bệnh viện, trung tâm y tế và các tổ chức khác (ngoại trừ chăm sóc dài hạn tại viện dưỡng lão hoặc các tổ chức tương đương).

– Các phúc lợi thực phẩm như Chương trình WIC (Chương trình Dinh dưỡng bổ sung đặc biệt cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em), các bữa ăn tại trường học hoặc những trợ cấp thực phẩm khác.

– Các phúc lợi phi tiền mặt như nhà ở xã hội, chăm sóc trẻ em, hỗ trợ năng lượng, giảm thiên tai, chương trình Head Start hay chương trình đào tạo, tư vấn việc làm.

USCIS sẽ dựa vào việc sử dụng phúc lợi xã hội của bạn để làm căn cứ quyết định có cấp hay không cấp thẻ xanh. Những người mới nhập cư không nên sử dụng những phúc lợi sau để tránh bị xếp vào nhóm “gánh nặng xã hội”:

– Các phúc lợi tiền mặt như Chương trình Thu nhập bảo đảm (SSI), trợ cấp tiền mặt tạm thời cho các gia đình nghèo (TANF), các chương trình trợ cấp tiền mặt của bang hoặc địa phương để duy trì nguồn thu nhập (thường được gọi là “Trợ cấp tổng quát bang”).

– Các nền tảng chăm sóc dài hạn như cư trú trong viện dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần hoạt động bằng nguồn kinh phí của chính phủ.

Phúc lợi xã hội đối với người đã có thẻ xanh:

Thường trú nhân hợp pháp (những người đang giữ thẻ xanh) sẽ không bị xếp vào nhóm “gánh nặng xã hội” và tước bỏ quyền cư trú khi sử dụng những nhóm phúc lợi sau:

– Những phúc lợi chăm sóc sức khỏe như Chương trình Hỗ trợ y tế khẩn cấp (Medicaid), Chương trình Bảo hiểm y tế cho trẻ em (CHIP), chăm sóc tiền sinh sản, dịch vụ y tế chi phí thấp hoặc miễn phí tại các bệnh viện, trung tâm y tế hoặc những tổ chức khác (ngoại trừ chăm sóc dài hạn tại viện dưỡng lão hoặc các tổ chức tương đương).

– Các phúc lợi thực phẩm như chương trình Food Stamps, chương trình WIC (chương trình Dinh dưỡng bổ sung đặc biệt cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em), các bữa ăn tại trường học hoặc các trợ cấp về thực phẩm khác.

– Các phúc lợi phi tiền mặt như nhà ở công cộng, chăm sóc trẻ em, hỗ trợ năng lượng, giảm thiểu thiên tai, chương trình Head Start, chương trình đào tạo hoặc tư vấn việc làm.

– Phúc lợi bằng tiền mặt như chương trình Thu nhập bảo đảm (SSI), Trợ cấp tiền mặt tạm thời cho các gia đình nghèo (TANF), các chương trình trợ cấp tiền mặt của bang hoặc địa phương để duy trì nguồn thu nhập (thường được gọi là “Trợ cấp tổng quát bang”).

– Các nền tảng chăm sóc dài hạn như cư trú trong viện dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần hoạt động bằng nguồn kinh phí của chính phủ.

*Lưu ý: Người có thẻ xanh nếu xuất cảnh khỏi Mỹ hơn 6 tháng liên tục có thể bị thẩm tra khi tái nhập cảnh để xác định họ có thuộc nhóm gánh nặng xã hội” hay không. Theo điểm này, việc từng sử dụng phúc lợi bằng tiền mặt hoặc chăm sóc dài hạn sẽ ảnh hưởng đến việc nhập cảnh trở lại của bạn.

(UNC tổng hợp)

Để biết thêm về chương trình định cư Mỹ, vui lòng xem tại đây.


Tin liên quan khác