🇨🇦🍀✨💦 BRITISH COLUMBIA PNP_CANADA 💦🍀✨🇨🇦

🇨🇦🍀✨💦 BRITISH COLUMBIA PNP_CANADA 💦🍀✨🇨🇦

 

BRITISH COLUMBIA PNP

British Columbia (BC) là tỉnh cực tây của Canada được biết đến rộng rãi với các dãy núi và bờ biển Thái Bình Dương. Đây là một trong những tỉnh đa dạng nhất và là nơi có thành phố lớn thứ ba của đất nước, Vancouver. Vancouver liên tục được liệt kê là một trong những thành phố tốt nhất thế giới để sinh sống, khiến nó trở nên phổ biến đối với những người nhập cư.

Các Chương trình đề cử tỉnh British Columbia (British Columbia PNP) là nhằm mục đích cung cấp một dịch vụ nhanh chóng theo dõi cho các hồ sơ thường trú cho người lao động có kinh nghiệm và tay nghề cao. Nó cũng cung cấp cho các doanh nhân và các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ để định cư lâu dài tại BC.

Ngoài ra, British Columbia PNP được thiết kế để thu hút những người lao động nước ngoài có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết theo mục tiêu của tỉnh. Những công dân nước ngoài này bao gồm những công nhân và doanh nhân có tác động cao phù hợp với thị trường lao động và các ưu tiên phát triển kinh tế của BC.

Công dân nước ngoài nộp đơn thong qua Chương trình BC PNP được hưởng thời gian xử lý hồ sơ nhanh hơn các chương trình nhập cư Canada khác, đây chỉ là một trong những lợi thế của việc nộp đơn xin thường trú thông qua Chương trình BC PNP.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia là gì

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia PNP hoặc BC PNP tạo ra các lộ trình nhập cư cho những người lao động có tay nghề cao, những người có kinh nghiệm làm việc liên quan và được đào tạo cần thiết để đáp ứng các công việc có nhu cầu ở British Columbia.

Quá trình nhập cư và đăng ký Chương trình BC PNP phụ thuộc vào con đường mà bạn có thể đăng ký, điều này được xác định bởi:

 • Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC);
 • Kinh nghiệm làm việc;
 • Trình độ Kỹ năng; hoặc là
 • Tình trạng sinh viên quốc tế.

Dưới đây là 4 cách Định cư Canada theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia:

Danh mục PNP của British Columbia
Dòng BC Express Entry
Dòng Nhập cư Kỹ năng BC
Dòng nhập cư Doanh nhân BC
Chương trình Thí điểm BC Tech

Những người nộp đơn xin nhập cư thành công vào Canada thông qua chương trình có thể nhận được thường trú nhân khi họ nhận được Đề cử cấp tỉnh (PN) từ tỉnh bang. Để đủ điều kiện cho tất cả PNP, bạn cũng sẽ cần những điều sau:

 • Giấy chứng nhận y tế;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Sinh trắc học; Kiểm tra an ninh; và
 • Chứng từ Liên bang.

Nếu bạn thành công trong việc nhận được đề cử từ tỉnh bang, bạn, vợ / chồng hoặc bạn đời của bạn và con cái phụ thuộc của bạn có thể nộp đơn xin thường trú tại British Columbia.

DÒNG BC EXPRESS ENTRY

Dòng nhập cư này cho phép tỉnh British Columbia đề cử một số lượng ứng viên cụ thể từ hệ thống Express Entry và là một trong những cách nhanh nhất để có được thường trú trong tỉnh. Luồng này được chia thành một số danh mục khác, cụ thể là:

 • Công nhân lành nghề EE PNP ;
 • Cao học quốc tế EE PNP ;
 • Sinh viên Quốc tế EE PNP; và
 • Chuyên gia chăm sóc sức khỏe EE PNP .

CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ EE PNP

Dòng này dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao, những người có nhu cầu nghề nghiệp cao và không chỉ muốn nhập cư vào British Columbia mà còn muốn nhập cư vào Canada và có được thường trú nhân nhanh hơn.

Yêu cầu về điều kiện của dòng nhập cư công nhân lành nghề EE PNP

Hồ sơ Express Entry
Kết nối với tỉnh Không
Đề nghị việc làm
Thông thạo ngôn ngữ Yêu cầu đầu vào cấp tốc (CLB 7 cho FSWP và CEC; CLB4 cho FSTP)
Cấp độ giáo dục Yêu cầu đầu vào cấp tốc (bằng cấp đại học, trung học và / hoặc đào tạo theo công việc cụ thể hoặc đào tạo tại chỗ)
Kinh nghiệm làm việc Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan
Tuổi tác Theo yêu cầu của EE
Thu nhập / Quỹ thanh toán
Thời gian xử lý trung bình 6 tháng (Express Entry); hoặc
2-3 tháng (BC PNP Online)

CAO HỌC QUỐC TẾ EE PNP

Dòng này dành cho sinh viên đã tốt nghiệp một trường đại học hoặc cao đẳng của Canada trong 3 năm gần đây và muốn sống và làm việc tại British Columbia, Canada.

Danh mục Yêu cầu về tính đủ điều kiện của Dòng Cao học Quốc tế EE PNP
Hồ sơ Express Entry
Kết nối với tỉnh
Đề nghị việc làm Có (Cấp độ kỹ năng 0, A hoặc B)
Thông thạo ngôn ngữ Yêu cầu đầu vào cấp tốc (NOC 0 hoặc A – CLB 7; NOC B – CLB4)
Cấp độ giáo dục Bằng cấp đại học (bằng cấp, văn bằng hoặc chứng chỉ) từ một cơ sở giáo dục của Canada trong 3 năm qua
Kinh nghiệm làm việc Không
Tuổi tác Theo yêu cầu của EE
Thu nhập / Quỹ thanh toán
Thời gian xử lý trung bình 6 tháng (Express Entry); hoặc
2-3 tháng (BC PNP Online)

DÒNG SINH VIÊN QUỐC TẾ EE PNP

Dòng này dành cho những sinh viên vừa tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng BC với bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, ứng dụng hoặc khoa học sức khỏe và muốn nhập cư vào BC, Canada.

Danh mục điều kiện của Sinh viên Quốc tế EE PNP

Hồ sơ Express Entry
Kết nối với tỉnh
Đề nghị việc làm Có (Cấp độ kỹ năng 0, A hoặc B)
Thông thạo ngôn ngữ Yêu cầu đầu vào EE (NOC 0 hoặc A – CLB 7; NOC B – CLB4)
Cấp độ giáo dục Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ trong 3 năm qua, về một trong các ngành sau:

 • Nông nghiệp, hoạt động nông nghiệp và khoa học liên quan;
 • Khoa học y sinh hoặc sinh học;
 • Khoa học máy tính hoặc thông tin;
 • Bảo tồn và nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên;

Kỹ thuật hoặc Công nghệ Kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật; Chăm sóc sức khỏe hoặc khoa học lâm sàng; Toán học hoặc thống kê;

 • Khoa học vật lý.
Kinh nghiệm làm việc Không
Tuổi tác Theo yêu cầu của EE
Thu nhập / Quỹ thanh toán
Thời gian xử lý trung bình 6 tháng (Express Entry); hoặc
2-3 tháng (BC PNP Online)

CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE EE PNP

Dòng này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe muốn đăng ký thường trú tại British Columbia và có thể giúp đáp ứng nhu cầu hiện đang gặp phải trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với tư cách là bác sĩ, y tá, y tá điều dưỡng sưức khoẻ tâm thần hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe liên minh.

Hạng mục Yêu cầu về tính đủ điều kiện của Dòng Chuyên gia chăm sóc sức khỏe EE PNP
Hồ sơ Express Entry
Kết nối với tỉnh
Đề nghị việc làm Có (Được viết) một trong các nghề sau:

 • Bác sĩ;
 • Chuyên gia chăm sóc sức khỏe;
 • Y tá đã đăng ký;
 • Y tá điều dưỡng sức khoẻ tâm thần đã đăng ký;

Y tá hành nghề; hoặc Chuyên gia y tế như:

 • Bác sĩ siêu âm y tế chẩn đoán;
 • Dược sĩ lâm sàng;
 • Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế;
 • Kỹ thuật viên bức xạ y tế;
 • Kỹ thuật viên hoạt động trị liệu; hoặc là
 • Nhà vật lý trị liệu
Thông thạo ngôn ngữ Yêu cầu đầu vào cấp tốc (NOC 0 hoặc A – CLB 7; NOC B – CLB4)
Cấp độ giáo dục Yêu cầu đầu vào cấp tốc (bằng cấp đại học, trung học và / hoặc đào tạo theo công việc cụ thể hoặc đào tạo tại chỗ)
Kinh nghiệm làm việc Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan
Tuổi tác Theo yêu cầu của EE
Thu nhập / Quỹ thanh toán Đúng
Thời gian xử lý trung bình 6 tháng (Express Entry); hoặc
2-3 tháng (BC PNP Online)

Xin lưu ý rằng nếu bạn là nữ hộ sinh, bạn phải có: Thư xác nhận từ một cơ sở y tế được công nhận ở BC (là thành viên ít nhất 6 tháng) Thành viên đã đăng ký với College of Midwives of British Columbia

DÒNG NHẬP CƯ KỸ NĂNG BC

Bên cạnh việc có thể nộp đơn trực tiếp qua các dòng nêu trên thông qua Dòng Nhập cư Kỹ năng BC PNP trên cổng BC PNP trực tuyến với thời gian xử lý nhanh chóng trong vòng 2-3 tháng, bạn cũng có thể nộp đơn xin thường trú thông qua Cấp nhập cảnh và Lao động bán tay nghề (ELSS) Nếu bạn không đủ điều kiện cho các chương trình nhập cư trước đó và làm việc trong ngành du lịch / khách sạn, vận tải đường dài hoặc chế biến thực phẩm.

Yêu cầu về trình độ đầu vào và Dòng Lao động bán tay nghề (ELSS)

Hồ sơ Express Entry Không
Kết nối với tỉnh
Đề nghị việc làm Có – Phải thuộc một trong các ngành công việc sau đây ở BC:

 • du lịch / khách sạn;
 • vận tải đường dài; hoặc là

lĩnh vực chế biến thực phẩm.

Thông thạo ngôn ngữ Có – CLB 4
Cấp độ giáo dục Có (bằng cấp trung học hoặc chứng chỉ trung học có liên quan và giấy phép hoặc chứng chỉ cần thiết cho công việc)
Kinh nghiệm làm việc Phải làm việc ít nhất 9 tháng liên tục tại BC ngay trước khi nộp đơn
Tuổi tác Không
Thu nhập / Quỹ thanh toán
Thời gian xử lý trung bình 2-3 tháng (BC PNP Online)

Để đăng ký hệ SI, bạn phải:

 • Tạo một hồ sơ trực tuyến thông qua BC PNP và đăng ký;
 • Chọn một trong năm danh mục:
  • Người Lao động có kĩ năng;
  • Chuyên gia y tế;
  • Sinh viên Quốc tế;
  • Cao học Quốc tế; hoặc là
  • Trình độ đầu vào và Bán kỹ năng
 • Nhận điểm đăng ký và tham gia nhóm lựa chọn cho hạng mục bạn đã chọn;
 • Hoàn tất đăng ký của bạn khi bạn nhận được email xác nhận cùng với số đăng ký BC PNP của bạn.

Xin lưu ý rằng đăng ký của bạn sẽ được lưu trong nhóm hồ sơ EE trong 12 tháng hoặc cho đến khi bạn nhận được Thư mời đăng ký từ BC (nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu).

DÒNG NHẬP CƯ DOANH NHÂN BC

Dòng này dành cho các doanh nhân có kinh nghiệm, những người có ý định đầu tư và chủ động quản lý một doanh nghiệp đủ điều kiện trong tỉnh. Cá nhân phải có kinh nghiệm làm chủ và quản lý doanh nghiệp. Họ phải chứng minh rằng họ có thể:

 • Tự thành lập Doanh nghiệp tại BC;
 • Đầu tư vào một doanh nghiệp mới hoặc hiện tại; và
 • Sử dụng công dân Canada hoặc thường trú nhân để mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh

Tại sao các doanh nhân chọn BC

British Columbia là một trong những nơi năng động nhất để kinh doanh của Canada. Các doanh nhân được hưởng lợi từ vị trí chiến lược, thuế thấp, chi phí hoạt động cạnh tranh và lực lượng lao động đa văn hóa được giáo dục tốt, có kỹ năng cao và năng suất cao.

Nếu bạn là một doanh nhân đã sẵn sàng mua hoặc đầu tư và chủ động quản lý một doanh nghiệp trong tỉnh, bạn có thể đăng ký thông qua một trong các luồng nhập cư kinh doanh sau:

 • Hạng mục Doanh nhân cơ sở – để mua một doanh nghiệp hiện có ở BC;
 • Thí điểm Khu vực Doanh nhân – để bắt đầu một doanh nghiệp mới ở BC; hoặc là
 • Hạng mục Dự án Chiến lược – dành cho các tập đoàn nước ngoài muốn thành lập công ty con hoặc chi nhánh tại BC.

Hạng mục Doanh nhân cơ sở

Danh mục này dành cho những ai quan tâm đến việc nhập cư kinh doanh đến Canada và muốn mua một doanh nghiệp hiện có ở British Columbia và mục đích cuối cùng có được quyền thường trú tại Canada.

Hạng mục Yêu cầu về tính đủ điều kiện của Doanh nhân BC
Hồ sơ Express Entry Không
Kết nối với tỉnh Không
Đề nghị việc làm Không
Thông thạo ngôn ngữ CLB4 / NCLC4 trở lên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
Cấp độ giáo dục Sau trung học hoặc Đủ kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 3 trong 5 năm qua với 100% quyền sở hữu doanh nghiệp
Tuổi tác Không
Kinh nghiệm làm việc Quyền sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp ít nhất 3 năm (trong vòng 10 năm trở lại đây)
Thu nhập / Quỹ thanh toán Không
Đầu tư Tối thiểu $ 200.000 CAD
Giá trị tài sản ròng cá nhân ít nhất $ 600.000 CAD
Thời gian xử lý trung bình 15-19 tháng

Thí điểm Doanh nhân khu vực

Danh mục này dành cho những người quan tâm đến nhập cư kinh doanh đến Canada và muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới ở British Columbia và cuối cùng có được quyền thường trú tại Canada.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện của Hạng mục Doanh nhân BC
Hồ sơ Express Entry Không
Kết nối với tỉnh Không
Đề nghị việc làm Không
Thông thạo ngôn ngữ CLB4 / NCLC4 trở lên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
Cấp độ giáo dục Sau trung học hoặc Đủ Kinh nghiệm Kinh doanh ít nhất 3 trong 5 năm qua với 100% quyền sở hữu doanh nghiệp
Tuổi tác Không
Kinh nghiệm làm việc Quyền sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp ít nhất 3 năm (trong vòng 5 năm trở lại đây)
Thu nhập / Quỹ thanh toán Không
Đầu tư Tối thiểu $ 100.000 CAD
Giá trị tài sản ròng cá nhân ít nhất $ 300.000 CAD
Thời gian xử lý trung bình 15-19 tháng

Hạng mục Dự án Chiến lược

Danh mục này dành cho các tập đoàn và chủ doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến việc nhập cư kinh doanh đến Canada và muốn thành lập công ty con hoặc chi nhánh tại British Columbia và cuối cùng có được quyền thường trú tại Canada.

Hạng mục yêu cầu về tính đủ điều kiện Các dự án chiến lược BC
Hồ sơ Express Entry Không
Kết nối với tỉnh Không
Đề nghị việc làm Không
Thông thạo ngôn ngữ CLB4 / NCLC4 trở lên bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
Cấp độ giáo dục Các nhân viên chủ chốt phải có bằng cấp phù hợp với vị trí
Tuổi tác Không
Kinh nghiệm làm việc Các nhân viên chủ chốt phải có kinh nghiệm cấp cao / điều hành liên quan và hiện đang làm việc trong một công ty nước ngoài
Thu nhập / Quỹ thanh toán Không
Đầu tư vốn cổ phần Tối thiểu $ 500,000 CAD
Thời gian xử lý trung bình 15-19 tháng

THÍ ĐIỂM BC TECH

Chương trình này được tạo ra cho các công nhân kỹ thuật lành nghề nhập cư đến BC thông qua các công việc được Bộ Việc làm, Thương mại và Công nghệ ghi nhận là đang có nhu cầu. Chương trình nhằm thu hút lao động tài năng và sinh viên quốc tế bằng cách tăng tốc độ nộp đơn xin thường trú.

Bạn có thể đăng ký công việc nào cho Chương trình thí điểm BC PNP Tech?

Hiện có 29 công việc đủ điều kiện theo chương trình thí điểm BC PNP Tech . Chương trình gần đây đã được kéo dài đến tháng 6 năm 2021 do thành công vượt trội của nó và để đảm bảo rằng các công ty có thể đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của họ trong tương lai.

Chương trình cũng có các đợt rút thăm hàng tuần cho phép tỉnh bang chọn những ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện của Chương trình Thí điểm BC Tech
Hồ sơ Express Entry Không
Kết nối với tỉnh Không
Đề nghị việc làm Có – lời mời làm việc ít nhất một năm ở một trong 29 nghề đủ điều kiện
Thông thạo ngôn ngữ Yêu cầu đầu vào cấp tốc (CLB 7 cho FSWP và CEC; CLB4 cho FSTP)
Cấp độ giáo dục Yêu cầu đầu vào cấp tốc (bằng cấp đại học, trung học và / hoặc đào tạo theo công việc cụ thể hoặc đào tạo tại chỗ)
Kinh nghiệm làm việc Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan
Tuổi tác Theo yêu cầu của EE
Thu nhập / Quỹ thanh toán
Thời gian xử lý trung bình 2-3 tháng

CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA CHƯƠNG TRÌNH NÀY

 • Bạn không cần Đánh giá Tác động Thị trường Lao động; và
 • Bạn có thể nhận được thư hỗ trợ giấy phép lao động cho phép bạn:
  • Gia hạn giấy phép lao động của bạn; hoặc là
  • Xin giấy phép lao động mới

—- UNC tổng hợp —

✨ 🌺 🍀 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác