AMERICAN DREAM – EB-2 Green Card and EB-3 Green Card

AMERICAN DREAM – EB-2 Green Card and EB-3 Green Card

 

ĐỊNH CƯ MỸ

Thẻ xanh EB-2 và Thẻ xanh EB-3

 

  1. Tổng quát:

“Thẻ Xanh” là tên phổ biến cho hồ sơ cấp phép cho một người không phải là công dân Mỹ được sống thường trú ở Mỹ. Thẻ xanh được cấp cho một người không phải là công dân Mỹ dựa trên sự bảo lãnh bởi một thành viên trong gia đình hoặc sự bảo lãnh của nhà tuyển dụng hiện tại hoặc tương lai.

Thẻ xanh dựa trên sự bảo lãnh của nhà tuyển dụng hiện tại hoặc tương lai được gọi là “tuyển dụng- theo diện” hoặc thẻ xanh “EB”. Có 3 loại thẻ xanh tuyển dụng theo diện:

Loại đầu tiên, gọi là EB-1, dành cho Lao Động Ưu Tiên. Lao Động Ưu Tiên bao gồm những người nước ngoài với khả năng phi thường, những giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắc, và giám đốc, quản lý điều hành đa quốc gia (điều khoản “người nước ngoài” có nghĩa là người không phải là công dân Mỹ).

Loại thứ hai, gọi là EB-2, là dành cho Lao Động Chuyên Gia với bằng cấp trình độ cao hoặc người nước ngoài với khả năng đặc biệt.  Nói chung, “Lao Động Chuyên Gia với bằng cấp cao” là những người lao động với bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ  và trong một vài trường hợp, lao động với bằng cử nhân cộng với 5 năm làm việc ở cùng ngành nghề. “Người nước ngoài với khả năng đặc biệt” là những người ở nước ngoài có thành tựu chuyên môn cao, nhưng ít hơn một ít so với người lao động với “ khả năng phi thường” theo diện EB-1.

Loại thứ 3, được gọi là EB-3, là dành cho chuyên gia, lao động có kỹ năng, và lao động phổ thông. “Chuyên gia” là lao động có những vị trí thường yêu cầu một bằng cử nhân. “Lao động có kỹ năng” là lao động có những vị trí thường yêu cầu ít nhất 2 năm đào tạo chuyên nghiệp hoặc trong kinh nghiệm làm việc. “Lao động phổ thông” là lao động có những vị trí thường yêu cầu ít hơn 2 năm đào tạo hoặc ưu tiên kinh nghiệm làm việc.

Quy trình để nộp đơn xin thẻ xanh EB-2 và EB-3 rất giống nhau. Thông thường, một doanh nghiệp Mỹ phải đồng ý làm việc cho nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng có thể là một doanh nghiệp mà có lao động nước ngoài làm rồi ( thường là thị thực tạm thời, như là một Visa diện H-1B ) hoặc có thể là doanh nghiệp hiện tại không thuê lao động nước ngoài, nhưng muốn thuê lao động nước ngoài trong tương lai khi thẻ xanh được chấp thuận.

Nhà tuyển dụng thỉnh thoảng còn được gọi là “người đề đơn,” bởi vì nhà tuyển dụng ký và trình một “đơn” (application) với chính phủ thay mặt cho lao động nước ngoài. Lao động nước ngoài thường được gọi là “người thụ hưởng”, bởi vì ông ấy hoặc bà ấy là người sẽ nhận lợi ích khi đơn xin thẻ xanh được chấp thuận.

2.    Quy trình nộp đơn xin EB-2 hoặc nộp đơn xin EB-3

Một quy trình nộp đơn xin thẻ xanh EB-3 hoặc EB-3 thường có 3 bước.

Các thông tin sau đây chỉ là một bản tóm tắt. Nó không cấu thành tư vấn pháp lý và không nên được sử dụng bởi người nộp đơn như bản hướng dẫn nộp đơn.

 

Quy trình nộp đơn xin thẻ xanh EB-3 hoặc EB-3 bao gồm :

 

  • Bước 1: Giấy chứng nhận lao động PERM
  • Bước 2: Đơn I-140 cho lao động chuyên môn
  • Bước 3: Điều chỉnh tình trạng hoặc Lãnh sự cấp thẻ xanh

 

Bước 1: Giấy chứng nhận lao động PERM:

Giấy chứng nhận lao động là 1 quá trình mà nhà tuyển dụng chứng minh rằng họ không thể tuyển lao động ở Mỹ đáp ứng được yêu cầu và làm ở vị trí công việc mà được đề nghị cho lao động nước ngoài.

Giấy chứng nhận lao động PERM là quá trình không được kiểm soát bởi cục Di trú và nhập cư Hoa kỳ (USCIS) (tên cũ là INS). Mà được kiểm soát bởi bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) với sự hỗ trợ từ cá nhân cơ quan việc làm bang.

Mục đích của Giấy chứng nhận lao động PERM là để chứng minh rằng việc thuê lao động nước ngoài sẽ không (a) gây ảnh hưởng tới lương bổng và điều kiện làm việc tương tự của lao động Mỹ hoặc (b) chiếm công việc mà lao động Mỹ đáp ứng nhu cầu và có thể đảm nhiệm.

Bộ lao động bảo vệ “lương bổng và điều kiện làm việc tương tự của lao động Mỹ” bằng cách yêu cầu là nhà tuyển dung diện EB-2 hay EB-3 trả “lương hiện hành” cho vị trí làm việc. Bộ lao động quyết định lương yêu cầu, thường dựa trên khảo sát lương của chính phủ. Chúng ta có thể truy cập dữ liệu lương khảo sát, để chúng ta thường có thể nói trước về mức lương nào sẽ được áp dụng trong một trường hợp.

Bộ lao động muốn chắc rằng lao động nước ngoài sẽ không chiếm công việc mà đáp ứng điều kiện và phù hợp với lao động Mỹ bằng việc yêu cầu đó là nhà tuyển dụng EB-2 hoặc EB-3 thực hiện quy trình tuyển dụng để lấp đấy đầy vị trí trống. Quy trình tuyển dụng được thiết kế ra để kiểm tra xem có lao động Mỹ nào ứng tuyển vào vị trí và có sẵn ngay lập tức để làm việc ở vị trí đó hay không.

Quy trình tuyển dụng chi tiết theo yêu cầu của khác nhau chính phủ, dựa trên ngành nghề mà được phân loại là “chuyên gia”. Nếu vị trí không phân loại là chuyên gia, thì quá trình tuyển dụng được yêu cầu như sau :

  1. Nhà tuyển dụng phải đặt đăng tuyển việc làm 30 ngày (lưu ý cho công việc sẵn có) với văn phòng việc làm địa phương.
  2. Nhà tuyển dụng phải đăng quảng cáo trên báo địa phương vào 2 ngày Chủ nhật.
  3. Nhà tuyển dụng phải đăng thông báo ở vị trí dễ thấy nơi mà lao động nước ngoài sẽ làm.

Nếu bất kỳ lao động Mỹ nào ứng tuyển vào vị trí trên dựa theo bất ký các bước tuyển dụng được đề cập trước đó thì nhà tuyển dụng phải đánh giá các đương đơn. Đơn xin việc từ những người lao động mà rõ ràng không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu được liệt kê cho vị trí có thể bị bỏ qua. Đơn xin việc từ những người lao động mà có thể đáp ứng được yêu cầu thì cần hành động nhiều hơn. Trong nhiều trường hợp, nhà tuyển dụng sẽ phỏng vấn với những đương đơn này để quyết định họ có phù hợp và đáp ứng yêu cầu cho công việc không. Chúng tôi cung cấp cho nhà tuyển dụng hướng dẫn chi tiết về cách xử lý đơn xin việc từ những người lao động ở Mỹ.

Nếu không có lao động Mỹ nào đáp ứng yêu cầu cho vị trí làm việc trong vòng 30 ngày từ khi đăng tin tuyển dụng 30 ngày hết hạn, thì nhà tuyển dụng có thể đăng đơn giấy phép lao động lên bộ lao động Mỹ. Quy trình nộp đơn có thể kéo dài nhanh là 45 ngày. Tuy nhiên, Bộ Lao động bảo lưu quyền “kiểm toán” trên các đơn xin nhất định, có thể trì hoãn thời gian xử lý đáng kể.

Nếu vị trí tuyển dụng được phân loại là chuyên gia, thì nhà tuyển dụng phải thực hiện nhiều bước tuyển dụng hơn so với danh sách ở trên. Cụ thể là, nhà tuyển dụng bảo lãnh phải tuyển dụng cho vị trí trống ít nhất 3 cách thức: ngày hội việc làm, trang web nhà tuyển dụng, bộ máy tìm kiếm việc làm, văn phòng giới thiệu việc làm, báo địa phương, và quảng cáo trên radio/TV. Quy trình tuyển dụng thêm diễn ra khoảng 180 và 30 ngày trước khi nộp đơn xin.

Khi xem xét đơn xin Chứng nhận Lao động PERM, xin lưu ý rằng TẤT CẢ các quy tắc và quy trình sau đây được áp dụng:

§  Công việc được cung cấp cho người lao động nước ngoài phải toàn thời gian.
§  Mô tả công việc và yêu cầu công việc không thể bị “quá mức giới hạn”.

Cơ hội làm việc không thể miêu tả với các yêu cầu hoặc công việc hạn chế khác thường. Những yêu cầu có vẻ phù hợp cụ thể với từng mức giáo dục của lao động nước ngoài hoặc kinh nghiệm làm việc có thể bị từ chối bởi Bộ Lao động hoặc có thể dẫn tới bị kiểm toán. Yêu cầu ngôn ngữ cũng được xem rất cẩn thận bởi Bộ Lao động và cố gắng hết sức tránh dùng ngôn ngữ nước ngoài nếu nhà tuyển dụng không có thể chứng minh là ngôn ngữ nước ngoài là “cần cho kinh doanh”. Miêu tả công việc không thể được xem là sự kết hợp của hai công việc trong một.

§  Mức lương đưa ra cho người lao động nước ngoài phải bằng 100% mức lương thịnh hành

Bộ Lao Động thường quyết định “lương hiện hành” cho vị trí yêu cầu, bằng cách dùng khảo sát lương. Khảo sát đưa ra 4 mức lương dựa trên trình độ đào tạo và yêu cầu giám sát. Chúng tôi có thể truy cập vào dữ liệu lương bổng và thường nói trước về mức lương và mức lương sẽ áp dụng, nhưng Bộ Lao Động vẫn là người quyết định cuối cùng. Nhà tuyển dụng phải đồng ý trả 100% mức lương hiện hành được đề ra bởi Bộ Lao Động.

 

§  Chủ lao động phải tuân thủ các yêu cầu lưu trữ hồ sơ của chính phủ.

Nhà tuyển dụng phải lưu lại tất cả hồ sơ liên quan tới đơn xin giấy phép lao động cho 5 năm. Bao gồm những bản sao quảng cáo trên báo, bằng chứng của các giấy tờ tuyển dụng khác (nếu có yêu cầu), đăng tin tuyển việc 10 ngày, đơn xin việc từ các người lao động, và có 1 bản tóm tắt viết tay kết quả nổ lực tuyển dụng của nhà tuyển dụng v.v.

§  Yêu cầu phương tiện truyền thông In-house :

Nếu nhà tuyển dụng có phương tiện truyền thông in-house (ví dụ như bản tin điện tử hay bản in), thông tin về công việc đề nghị cần phải được đăng trên phương tiện truyền thông sử dụng quy trình hợp pháp của nhà tuyển dụng cho công việc cần tuyển.

§  Tiêu chuẩn cho quy trình tuyển dụng được yêu cầu cho tất cả trường hợp:

Nhà tuyển dụng phải đặt tin tuyển dụng 30 ngày với cơ quan lao động nhà nước (chúng tôi sẽ làm việc này cho nhà tuyển dụng). Nhà tuyển dụng cũng phải đăng thông tin về công việc đề nghị ở nơi dễ nhìn trong vòng liên tiếp 10 ngày làm việc. Cuối cùng, nhà tuyển dụng phải đặt quảng cáo vào 2 ngày chủ nhật cho vị trí tuyển dụng trên báo địa phương.

§  Quy trình tuyển dụng đặc biệt cho yêu cầu của công việc cho CHUYÊN GIA:

Ngoài quy trình tiêu chuẩn theo danh sách nói trên, nhà tuyển dụng cũng phải thực hiện 3 hình thức tuyển dụng khác theo danh sách: hội chợ việc làm, trang web nhà tuyển dụng, bộ máy tìm kiếm việc làm, văn phòng giới thiệu việc làm, báo địa phương, và quảng cáo trên radio/TV.  Quy trình này diễn ra khoảng 180 và 30 ngày trước khi nộp đơn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị bản sao quảng cáo cho sự chấp thuận của nhà tuyển dụng. Chúng tôi có 1 danh sách các ngành nghề được xem là “Chuyên Gia”.

§  Yêu cầu tuyển dụng bổ sung khi có sa thải xảy ra:

Các bước tuyển dụng bổ sung sẽ được yêu cầu nếu nhà tuyển dụng có những vụ sa thải xảy ra trong vòng 6 tháng qua.

§  Người sử dụng lao động không thể được sở hữu hoặc kiểm soát bởi một thành viên gia đình có liên quan đến người lao động nước ngoài (và người sử dụng lao động không thể được sở hữu hoặc kiểm soát bởi người lao động nước ngoài).

Một đơn nộp xin giấy phép lao động sẽ có thể không được chấp thuận, nếu có một mối quan hệ gia đình giữa nhà tuyển dụng và người lao động nước ngoài (bao gồm cổ đông, viên chức hoặc nhân viên chủ chốt). Với công ty có ít hơn 10 người, chính phủ cũng có thể tìm kiếm thông tin về quan hệ gia đình giữa lao động nước ngoài với bất cứ người lao động nào.

§  Nhà tuyển dụng phải chứng minh rằng có khả năng chi trả cho lao động nước ngoài.

Trong quá trình nộp đơn, nhà tuyển dụng phải chứng minh là có thể chi trả lương cho lao động nước ngoài bắt đầu trong năm mà đơn xin Giấy phép lao động được nộp. Để chứng minh, chính phủ thường yêu cầu khai thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà tuyển dụng trong năm mà đơn xin Giấy phép lao động được nộp. Tờ khai thuế phải kết luận rõ ràng rằng thu nhập ròng (lợi nhuận) hoặc tài sản ròng (tài sản trừ đi nợ phải trả) cao hơn lương hiện hành mà yêu cầu cho vị trí làm việc. Ngoài ra, một nhà tuyển dụng có thể cho thấy rằng người lao động nước ngoài đã có trong biên chế và đã kiếm được tiền lương hiện hành. Yêu cầu này có thể làm khó cho quá trình nộp đơn khi nhà tuyển dụng là doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp nhỏ, hoặc một doanh nghiệp mà có người sở hữu từ chối cung cấp 1 bản sao của tờ khai thuế doanh nghiệp.

 

§  Một đơn xin giấy phép lao động PERM không khiến cho người lao động nước ngoài  “hợp pháp” hoặc cung cấp ủy quyền việc làm.

Quy trình xin giấy phép lao động PERM là điều kiện tiên quyết để có được thẻ xanh cho người lao động nước ngoài, nhưng bản thân nó không phải là ủy quyền làm việc. Trừ khi người nước ngoài được phép làm việc thông qua một số phương tiện khác, chẳng hạn như thị thực tạm thời ủy quyền việc làm, nhà tuyển dụng không thế thuê lao động nước ngoài trong khi đơn xin giấy phép lao động bị hoãn lại. Người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền và các hình phạt khác vì cung cấp việc làm bất hợp pháp cho người lao động nước ngoài.

§  Thông tin cho người lao động nước ngoài đã làm việc bất hợp pháp tại Hoa Kỳ:

Theo luật hiện hành, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không cấp thẻ xanh dựa trên việc làm cho một người lao động nước ngoài sống và làm việc bất hợp pháp tại Hoa Kỳ trong hơn sáu tháng. Trước đây, có một ngoại lệ pháp lý đối với quy tắc này được gọi là Phần 245 (i).

người lao động vẫn có thể đủ điều kiện ở mục 245 (i) nếu người lao động đã nộp đơn xin Chứng nhận Lao động trước đây hoặc đơn xin thẻ xanh trước ngày 30 tháng 4 năm 2001 và đang sống ở Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2000.

§  Điều gì sẽ xảy ra khi lao động Mỹ đủ điều kiện có sẵn?

Đơn xin Chứng nhận Lao động PERM sẽ không được chấp thuận nếu quy trình tuyển dụng cho thấy rằng có những người lao động Mỹ có trình độ và khả dụng cho vị trí ngay cả khi người lao động nước ngoài có trình độ tốt hơn. Trong khi điều này chấm dứt hiệu quả quá trình nộp đơn, người sử dụng lao động không bắt buộc phải thuê công nhân Mỹ. Và, nhà tuyển dụng có thể thử một quá trình nộp đơn xin khác bằng cách sử dụng một chiến lược khác.

 

Chúng tôi hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài thông qua tất cả các phần của quy trình Chứng nhận Lao động PERM. Điều này bao gồm xây dựng chiến lược tình huống, hỗ trợ các thủ tục tuyển dụng, hỗ trợ lưu trữ hồ sơ và yêu cầu đăng bài, cung cấp thông tin tiền lương thịnh hành, xem xét người xin việc và tư vấn cho nhà tuyển dụng về thủ tục phỏng vấn.

Bước 2: ĐƠN XIN THẺ XANH I-140:

Sau khi đơn xin Chứng nhận Lao động PERM được bộ Lao động chấp thuận, chủ lao động phải nộp Đơn yêu cầu Thẻ xanh I-140 với USCIS (trước đây gọi là INS). Mục đích chính của bản kiến nghị này là (a) để đảm bảo đơn xin Chứng nhận Lao động PERM đã được phê duyệt, (b) để chắc chắn rằng người sử dụng lao động có khả năng trả cho người lao động nước ngoài mức lương được đề nghị, và (c) để chắc chắn rằng người lao động nước ngoài có đủ điều kiện để đảm nhận vị trí được cung cấp.

Đối với đơn khởi kiện Thẻ xanh I-140, việc chứng minh khả năng thanh toán tiền lương của người sử dụng lao động là một vấn đề cực kỳ quan trọng. USCIS thường xác minh khả năng thanh toán của chủ lao động bằng cách sử dụng tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chủ lao động. Cụ thể, họ nhìn vào tờ khai thuế để xem thu nhập ròng (lợi nhuận) HOẶC tài sản lưu động ròng (vốn lưu động) bằng hoặc vượt quá mức lương hiện hành cần thiết cho người lao động nước ngoài, bắt đầu từ năm nộp đơn xin chứng nhận lao động và tiếp tục cho đến năm kiến ​​nghị I-140 được chấp thuận. Tài sản ròng hiện tại không giống như tài sản ròng. Để xác định tài sản hiện tại ròng, chính phủ thường sử dụng cột d trong Biểu L của tờ khai thuế của chủ lao động. Nó thêm các mục từ 1 đến 6 và trừ các mục từ 16 đến 18 khỏi tổng số. Tổng số phải bằng hoặc lớn hơn mức lương hiện hành. Nếu lợi nhuận ròng hoặc tài sản hiện tại ròng không bằng hoặc lớn hơn mức lương hiện hành trong mỗi năm nghi vấn, sau đó đơn kiến ​​nghị I-140 có thể bị từ chối. Ngoài ra, người sử dụng lao động có thể chỉ ra rằng họ có khả năng trả lương cho người lao động nước ngoài nếu người lao động nước ngoài đã được trả lương kể từ khi chứng nhận lao động được nộp và luôn có mức lương bằng hoặc lớn hơn mức lương hiện hành. Trong một số trường hợp, các hình thức bằng chứng khác có thể được gửi để thể hiện khả năng thanh toán, nhưng điều này rất hiếm.

Bước 3: ĐIỀU CHỈNH TÌNH TRẠNG HOẶC LÃNH SỰ CẤP THẺ XANH:

Bước cuối cùng trong quy trình nộp đơn xin thẻ xanh được gọi là “điều chỉnh trạng thái” hoặc “quá trình lãnh sự”. Trong bước cuối cùng này, USCIS đảm bảo rằng người lao động nước ngoài đủ điều kiện được cấp thẻ xanh. Nó giống như một bài kiểm tra lý lịch. USCIS cố gắng xác định liệu người lao động nước ngoài đang sống ở Hoa Kỳ hợp pháp, làm việc với ủy quyền (nếu có), có lý lịch hình sự hay có bất kỳ vấn đề nào khác khiến người lao động nước ngoài không thể chấp nhận được theo luật di trú của Hoa Kỳ.

Nếu quy trình xảy ra bên trong Hoa Kỳ, nó được gọi là điều chỉnh trạng thái. Nếu quá trình xảy ra bên ngoài Hoa Kỳ (tại một đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài), nó được gọi là xử lý lãnh sự xử lý vào một ngày sau đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu các điểm sau:

§  Mộ bộ hồ sơ ủy quyền việc làm tạm thời (thẻ EAD) và Advance Parole (tài liệu du lịch) có sẵn cho người lao động và các thành viên gia đình của anh ấy hoặc cô ấy trong khi chờ điều chỉnh đơn đăng ký trạng thái.

§  Thẻ EAD và các hồ sơ Advance Parole được chấp thuận trong 12 hoặc 24 tháng và có thể được gia hạn. Đơn xin gia hạn phải được nộp ít nhất bốn tháng trước khi hết hạn để đảm bảo sự liên tục của ủy quyền việc làm và cho phép đi du lịch.

§  Có thể nộp đồng thời đơn khởi kiện I-140 (bước 2) và điều chỉnh trạng thái (bước 3). Trước đây, việc điều chỉnh trạng thái (bước 3) chỉ có thể được nộp sau khi đơn I-140 (bước 2) được chấp thuận. Nhưng, do sự thụt lùi của danh mục EB-3, việc nộp đơn đồng thời sẽ ngày càng hiếm, xem thêm về sự thụt lùi bên dưới.

§  Trong quá trình điều chỉnh quy trình trạng thái, người sử dụng lao động phải tiếp tục tồn tại và hoạt động và sẽ phải xác nhận rằng cơ hội việc làm vẫn có sẵn cho người lao động nước ngoài.

§  Khi việc điều chỉnh trạng thái đã chờ xử lý trong sáu tháng trở lên, người lao động nước ngoài được phép chấp nhận một công việc khác nếu đó là một nghề nghiệp tương tự hoặc tương tự như một công việc được cung cấp bởi chủ lao động.

Đặc biệt lưu ý về việc thiếu hoặc không có Thẻ xanh EB: Do giới hạn về số lượng thẻ xanh dựa trên việc làm mà chính phủ phát hành mỗi năm, USCIS định kỳ thông báo rằng có hoặc sẽ chờ thời gian để điều chỉnh tình trạng hoặc xử lý lãnh sự ứng dụng. Những thời gian chờ đợi này, nếu có thể, thay đổi hàng tháng. Chủ lao động và nhân viên được bảo trợ nên thảo luận vấn đề này với luật sư trong suốt quá trình nộp đơn xin thẻ xanh.

  1. Chi phí và Thời Gian Xử Lý

Trước đây, người lao động nước ngoài hoặc người sử dụng lao động có thể trả chi phí cho đơn xin Thẻ xanh EB-2 hoặc EB-3. Tuy nhiên, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã công bố các quy định mới vào ngày 17 tháng 5 năm 2007, trong đó áp đặt một số thay đổi trong quy trình Chứng nhận Lao động PERM.

Một trong những thay đổi được thực hiện là người sử dụng lao động hiện phải trả tất cả các chi phí liên quan đến việc nộp đơn xin Chứng nhận Lao động PERM.

 

****************************************

 

AMERICAN LANDING

TÌM HIỂU VỀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ EB-3 RELOCATION SERVICES EB-3

1.     Phí đưa đón tại sân bay và nhà ở tạm thời

o Sắp xếp để đương đơn được đưa đón tại sân bay khi đương đơn nhập cảnh vào Mỹ và sẽ đặt phòng tại một khách sạn có điều kiện thoải mái và gần nơi làm việc của đương đơn.

2.     Nhà ở dài hạn

o Làm việc với đương đơn để qua đó nắm được như cầu về nhà ở của đương đơn và qua đó sẽ tìm kiếm một số lựa chọn thích hợp với nhu cầu của đương đơn, bao gồm cả việc sắp xếp để đương đơn được đến xem những địa điểm phù hợp nhất để sinh sống và, nếu cần, sẽ giới thiệu đương đơn với những người môi giới nhà đất tại địa phương để hỗ trợ đương đơn trong việc tìm kiếm chỗ ở lâu dài nói trên.

3.   Việc di chuyển, đi lại trong ngày đầu tiên đi làm

o Sắp xếp để đón đương đơn tại nhà của đương đơn và đưa đương đơn đến nơi làm việc trong ngày làm việc đầu tiên tại nơi làm việc mới của đương đơn, giới thiệu đương đơn với những bên chủ chốt mà đương đơn sẽ cùng làm việc.

4.   Số an sinh xã hội

o Khi đương đơn nhập cảnh vào Mỹ lần đầu tiên, đương đơn nên đề nghị được cấp một số an sinh xã hội. Nếu đương đơn quên hoặc nếu có vấn đề gì đó trong quá trình đề nghị cấp số an sinh xã hội, sẽ hỗ trợ đương đơn làm việc với Cơ quan Quản Lý An sinh xã hội tại địa phương để đảm bảo chắc chắn rằng đương đơn sẽ nhanh chóng được cấp một số và thẻ an sinh xã hội.

5.   Giấy phép lái xe

o Sẽ cùng đương đơn đến Sở Quản lý phương tiện giao thông cơ giới tại địa phương và hỗ trợ đương đơn trong việc thực hiện các công việc cần thiết để có được giấy phép lái xe. Trong hầu hết các bang của Mỹ, một giấy phép lái xe của người nước ngoài sẽ có giá trị sử dụng trong vòng vài tháng. Tuy nhiên, khi thời hạn này sẽ hết và việc sử dụng giấy phép nước ngoài sẽ làm việc mua bảo hiểm trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Vì lí do đó, đề xuất rằng đương đơn nên nhanh chóng thực hiện quy trình lấy giấy phép lái xe của Mỹ, giấy phép này có thể sẽ yêu cầu phải kiểm tra và có thể sẽ mất nhiều tháng. Sẽ bắt đầu thủ tục này cùng với đương đơn và sẽ thực hiện một số hỗ trợ thích hợp cho đến khi đương đơn có được giấy phép lái xe này.

 

***********

Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới:

 (유엔시

UNC Co. Ltd

UNC Migration And Education Services Pty Ltd

KOREA

B-801 Boutique Monaco, 1316-5 Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea

USA

1300 W Olympic Bivd, Los Angelese, CA 90015, USA

CANADA

Vancouver branch

Unit 251. 409 Granville Street, Vancouver, BC, V6C 1T2

Moncton branch

500 George st, Moncton, NB

AUSTRALIA

Suite 1505/87 Liverpool Street, Sydney New South Wales 2000

THAILAND

Unit 1202 Floor 12, Sivatel Tower, 53 Wittayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

VIETNAM

Hochiminh branch

Floor 15, Building AB, 76A Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Hanoi branch

7th floor, Oriental Building, 324 Tay Son Nga Tu So, Dong Da District, Hanoi

 

Để biết thêm về sản phẩm và dịch vụ chúng tôi, vui lòng truy cập:

Vietnamese version website: https://ngan-test.azurewebsites.net/

English version website: https://ngan-test.azurewebsites.net/en/

Để hiểu rõ thông tin cần được tư vấn và thẩm định hồ sơ chi tiết tại văn phòng UNC: Qúy khách xin vui lòng cung cấp thông tin liên lạc: số điện thoại, email hoặc các hình thức liên hệ khác tại mục: Hộp thư/ Messenger của Facebook UNC Fanpage:

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/

 

HOCHIMINH – CONSULTANT STAFF:

consultantuncvn1@uncks.com

consultantuncvn3@uncks.com

consultantuncvn2@uncks.com

 

HANOI – CONSULTANT STAFF:

hieunguyen@uncks.com

 


Tin liên quan khác