🍁 CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH TẠI BRITISH COLUMBIA, CANADA 🍁

🍁 CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH TẠI BRITISH COLUMBIA, CANADA 🍁

 

Doanh nghiệp tư nhân sở hữu duy nhất, kinh doanh như, công ty, tự làm chủ

Doanh nghiệp Hợp danh Không bao gồm quan hệ đối tác hạn chế (LP) và đối tác trách nhiệm hữu hạn (LLP)

Công ty cổ phần/ Công ty trách nhiệm hữu hạn BC kết thúc tại Ltd, Ltée, Limited, Corporation hoặc Corp

Công ty đăng ký ngoài tỉnh Công ty ngoại khóa, ngoại cỡ, chuyên nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn BC Một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại BC

Công ty cổ phần TNHH 1 thành viên Một hiệp hội, được thành lập hoặc hình thành bên ngoài BC

KhácKhông THUỘC các loại hình kinh doanh trên. Ví dụ: LP, LLP, công ty không đăng ký, hiệp hội, từ thiện, doanh nghiệp đã đăng ký bên ngoài Canada.

Doanh nghiệp tư nhân

Quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu duy nhất là hình thức đơn giản nhất của một doanh nghiệp, trong đó một cá nhân và công ty của bạn được coi là một thực thể duy nhất. Một người thực hiện tất cả các chức năng cần thiết cho hoạt động thành công của doanh nghiệp và chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Quyền sở hữu không có sự tồn tại riêng biệt về mặt pháp lý với chủ sở hữu của nó. Các chủ sở hữu được cho là tự làm chủ và không phải là một doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp Hợp danh

Khi hai hoặc nhiều người hoặc tập đoàn sắp xếp để thực hiện công việc cùng nhau, họ có thể quyết định hình thành quan hệ đối tác. Trong quan hệ đối tác chung, các đối tác chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp bao gồm các khoản nợ của quan hệ đối tác.

Đạo luật hợp tác mô tả hai loại đối tác chính – Công ty hợp danh và Công ty hợp danh Hữu hạn. Đối với các mục đích của BCeID, chỉ chọn Công ty hợp danh nếu bạn đang đăng ký loại công ty này. Nếu bạn đang đăng ký hợp tác hữu hạn hoặc hợp tác trách nhiệm hữu hạn, vui lòng chọn Khác.

Công ty cổ phần/ Công ty trách nhiệm hữu hạn BC

Các công ty được thành lập tại BC theo quy định của Đạo luật Tổng công ty Kinh doanh và được đăng ký với BC Registry Services. Khi một công ty được thành lập, nó có được tất cả các quyền lực của một cá nhân, cũng như sự tồn tại độc lập – tách biệt và khác biệt với các cổ đông của nó – và tuổi thọ không giới hạn. Nói cách khác, hành động hợp nhất mang lại sự sống cho một thực thể pháp lý được gọi là tập đoàn, thường được gọi là “công ty”. Một công ty có thể có được tài sản, mắc nợ, ký kết hợp đồng, kiện hoặc bị kiện.

Các công ty thành lập BC phải có ký hiệu công ty “Limited”, “Limitée”, “Incorporated”, “Incorporee” hoặc “Corporation” trong từ cuối cùng trong tên. Chữ viết tắt của những từ này (ví dụ: “Ltd.”, “Ltée.”, “Inc.” hoặc “Corp”) đều được chấp nhận.

Công ty đăng ký ngoài tỉnh

Bất kỳ thực thể nước ngoài nào, bao gồm các tập đoàn liên bang và các tập đoàn nước ngoài, tiến hành kinh doanh tại BC phải đăng ký như một công ty ngoài tỉnh với BC Registry Services. Những thực thể này phải nộp báo cáo hàng năm trong vòng hai tháng kể từ ngày đăng ký. Việc nộp báo cáo hàng năm cho BC Registry Services rằng công ty ngoài tỉnh đang tiếp tục tiến hành kinh doanh tại BC. Các công ty ngoại tỉnh được chỉ định là “Extra-pro” một khi họ đăng ký, trước khi đăng ký, họ được gọi là “thực thể nước ngoài”.

Một công ty ngoài tỉnh phải có một người được chỉ định làm luật sư có địa điểm tại BC để nhận được thông báo và hồ sơ từ BC Registry Services.

Công ty cổ phần/ Công ty trách nhiệm hữu hạn BC

Một công ty là một tổ chức phi lợi nhuận. Bất kỳ khoản tiền hoặc lợi nhuận phải được sử dụng chỉ cho mục đích của chính công ty. Tiền hoặc lợi nhuận không thể được phân phối cho một thành viên của công ty mà không có thành viên bồi thường thích hợp cho công ty trước. Công ty không được pháp luật yêu cầu để kết hợp. Tuy nhiên, có những lợi ích để kết hợp.

Khi một công ty được thành lập, nó có được tất cả các quyền lực của một cá nhân, cũng như sự tồn tại độc lập – tách biệt và khác biệt với các thành viên của nó – và tuổi thọ không giới hạn. Các công ty nên có tên gọi “Công ty” hoặc “Hiệp hội” là từ cuối cùng trong tên của họ.

Công ty cổ phần TNHH 1 thành viên

” Công ty cổ phần TNHH 1 thành viên ” có nghĩa là một công ty hoặc hiệp hội, được thành lập hoặc theo cách khác, được hình thành bên ngoài British Columbia. Một công ty một thành viên phi sản xuất bao gồm một chi nhánh của tổ chức hoặc hiệp hội đó. Nó không bao gồm một tổ chức hoặc hiệp hội, được thành lập hoặc bằng cách khác, được hình thành để thu được lợi nhuận hoặc có vốn được chia thành cổ phần.

Bạn sẽ đăng ký làm Công ty Cổ phần một thành viên Đặc biệt nếu công ty của bạn hoạt động bên ngoài BC.

Khác

Công ty của bạn không thuộc bất kỳ loại hình kinh doanh nào được liệt kê, HOẶC thuộc MỘT trong các nhóm sau:

Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn

Doanh nghiệp Hợp danh hữu hạn

Công ty không đăng ký

Từ thiện

Khu tự quản

Cơ quan chính phủ

— UNC tổng hợp —

Nguồn: https://www.bceid.ca/aboutbceid/business_type_info.aspx#seProp

🌺☘🌟CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.
ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM
🌺☘🌟 Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
Hotline: 028 38 227 207
Fanpage Hochiminh:
Group:
UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/
🌺☘🌟Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 024 35 743 666
Fanpage Hanoi:

Tin liên quan khác