🇨🇦 🎄 🎅 AGRI-FOOD IMMIGRATION PILOT (AFIP) IN CANADA 🇨🇦 🎄 🎅

🇨🇦 🎄 🎅 AGRI-FOOD IMMIGRATION PILOT (AFIP) IN CANADA 🇨🇦 🎄 🎅

 

Introduction/ Giới thiệu

Farmers’ food market stall with variety of organic vegetable. Vendor serving and chating with customers.
 • The pilot aims to attract and retain the workers needed to sustain and grow this output, the Government of Canada introduced the three-year Agri-Food Immigration Pilot (AFIP) to provide eligible temporary foreign workers in the sector with a pathway to Canadian permanent residence, particularly in:

Nhằm mục đích thu hút và giữ chân nguồn lao động để duy trì và tăng sản lượng sản xuất, Chính phủ Canada đã giới thiệu Chương trình Thí điểm Nhập cư Nông nghiệp-Thực phẩm thời hạn ba năm để cung cấp Nguồn lao động nước ngoài tạm thời phù hợp, thông qua đó cung cấp cho họ cơ hội trở thành thường trú nhân, đặc biệt là:

 • Meat processing &/ Nghành chế biến thịt
 • Mushroom production/ Sản xuất nấm
 • As an applicant for AFIP, you need to find a job satisfying 2 factors as below:

Để trở thành ứng viên cho chương trình AFIP, bạn cần tìm công việc đáp ứng 2 tiêu chí như sau:

 • Eligible occupation &/ Nghành nghề hợp lệ
 • Eligible industry/ Lĩnh vực hợp lệ
 • Details on how individuals can apply and what documents will be needed for the application will be available in March 2020.

Chi tiết về quy trình ứng viên có thể tham gia chương trình sẽ được công bố vào đầu tháng 03/2020.

 Eligible occupation within an Eligible industry – Employer side

Nghành nghề hợp lệ trong lĩnh vực hợp lệ – Phía Nhà Tuyển dụng

Eligible industry/ Lĩnh vực hợp lệ

 • Industries are classified by the North American Industry Classification System (NAICS)

Các lĩnh vực được phân loại theo Hệ thống phân loại công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS)

 • The eligible industries area:

Lĩnh vực hợp lệ như sau:

NAICS 3116 NAICS 1114 NAICS 1121, 1122, 1123, 1124 or 1129
Meat product manufacturing/

Sản xuất sản phẩm từ thịt

– Greenhouse,  Nursery and floriculture production including mushroom production

 

Quy trình ươm và sản xuất trong nhà kính bao gồm sản xuất nấm

 

 

– Animal production excluding aquaculture

 

Chăn nuôi không bao gồm nuôi trồng thủy sản

Eligible occupation/ Nghành nghề hợp lệ

 • Eligible jobs for the pilot are classified by the National Occupational Classification (NOC) code from NOC D, C and B include:

Các nghành nghể hợp lệ được phân loại theo Mã phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) từ NOC D, C và B bao gồm:

Eligible Job/

Nghành nghề hợp lệ

NOC D

Mã D

NOC C

Mã C

NOC B

Mã B

Meat product manufacturing/

 

Meat product manufacturing/

Sản xuất sản phẩm từ thịt

 

Annual limits number/

Số lượng giới hạn hàng năm

– Food processing labourers

(9617)

Công nhân chế biến thực phẩm

 

– 730 application

730 người nộp

– Industrial butchers (9462)

Công nhân chế biến thịt công nghiệp

 

– 1470 application

1470 người nộp

 – Retail butchers

(6331)

Nhân viên bán thịt

 

– 1470 application

1470 người nộp

– Farm supervisors and specialized livestock workers

(8252)

Giám sát trang trại và công nhân chăn nuôi

 

– 50 application

50 người nộp

Greenhouse, nursery and floriculture production, including mushroom production/

Quy trình ươm và sản xuất trong nhà kính bao gồm sản xuất nấm

 

 

Annual limits number/

Số lượng giới hạn hàng năm

– Harvesting labourers

 (8611)

Công nhân thu hoạch

 

300 application

300 người nộp

– General farm workers

(8431)

Công nhân làm nông

 

200 application

200 người nộp

Farm supervisors and specialized livestock workers

(8252)/

 

Giám sát trang trại và công nhân chăn nuôi

Animal production, excluding aquaculture/

Chăn nuôi không bao gồm nuôi trồng thủy sản

 

Annual limits number/

Số lượng giới hạn hàng năm

General farm workers

(8431)

 

Công nhân làm nông

 

Farm supervisors and specialized livestock workers

(8252)/

 

Giám sát trang trại và công nhân chăn nuôi

Agri-Food Immigration Pilot: 2-year LMIA for employers

Chương trình Thí điểm nhập cư thực phẩm nông nghiệp: LMIA 2 năm đối với nhà tuyển dụng

 • Eligible employers in the meat processing sector who use the pilot will be issued a two-year Labour Market Impact Assessment (LMIA).
 • In order to be eligible, meat processors will be required to outline their plans to support the temporary foreign worker in obtaining permanent residency.
 • Unionized meat processors will require a letter of support from their union and non-unionized meat processors will have to meet additional requirements to ensure the labour market and migrant workers are protected
 • Nhà tuyển dụng sử dụng lao động đủ điều kiện trong lĩnh vực chế biến thịt tham gia chương trình thí điểm sẽ được cấp Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) hai năm.
 • Để đủ điều kiện, Nhà tuyển dụng sử dụng lao động trong ngành chế biến thịt sẽ được yêu cầu phác thảo kế hoạch của họ để hỗ trợ người lao động nước ngoài tạm thời trong việc có được thường trú nhân.
 • Nhà tuyển dụng sử dụng lao động trong ngành chế biến thịt thuộc nghiệp đoàn sẽ yêu cầu thư hỗ trợ từ nghiệp đoàn và những Nhà tuyển dụng sử dụng lao động trong ngành chế biến thịt không thuộc nghiệp đoàn sẽ phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung để đảm bảo thị trường lao động và người lao động nhập cư được bảo vệ.

Nguồn: CIC và UNC tổng hợp

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
Hotline: 028 38 227 207
Fanpage Hochiminh:
Group:
UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/
*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 024 35 743 666
Fanpage Hanoi:

Tin liên quan khác