🇨🇦 🇨🇦 Checklist Entrepreneurial Stream – Chương trình đề cử tỉnh New Brunswick – New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP)🇨🇦 🇨🇦

🇨🇦 🇨🇦 Checklist Entrepreneurial Stream – Chương trình đề cử tỉnh New Brunswick – New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP)🇨🇦 🇨🇦

 

GÓI TÀI LIỆU #1 Danh tính và hộ tịch – Sắp xếp và gửi tài liệu của bạn theo danh sách sau đây. Tài liệu cá nhân phải được giữ lại bằng kẹp giấy hoặc thun
 

 

 

 

1.1

 

Kết nối với New Brunswick- Ứng viên phải xác định ít nhất một kết nối đủ điều kiện.

Báo cáo chuyến đi khám phá tới NB

Tham dự một phiên thông tin NB (NB Session) – Cung cấp ngày và địa điểm

(mm/dd/yyyy)

Bằng chứng về việc học tập/nghiên cứu sau trung học tại NB – cho bạn hoặc người phối ngẫu

Bằng chứng về việc làm ở NB – cho bạn hoặc người phối ngẫu

Bằng chứng về thành viên gia đình sống ở NB với tư cách là Thường trú nhân hoặc Công dân Canada

Bằng chứng về trẻ em là người phụ thuộc đang học tập tại NB

Để biết thêm thông tin cụ thể về Kết nối NB, vui lòng tham khảo Hướng dẫn; www.welcomenb.ca

 

1.2

Mẫu Đơn đăng ký chung NB-003ES – Diện doanh nhân

Hoàn thành và có chữ ký của người nộp đơn chính. Bao gồm một bức ảnh cho chính bạn và mỗi thành viên trong gia đình bạn, dù có đi kèm hay không. Để biết chi tiết về các yêu cầu ảnh, hãy truy cập: canada.ca/passport

 

1.3

Bản tuyên thệ trước pháp luật NB-008 của Liên minh Thông luật (nếu có)

Hoàn thành và có chữ ký của người nộp đơn chính và người chung sống như vợ chồng. Bạn phải cung cấp bằng chứng rằng bạn đã sống chung với người đó trong khoảng thời gian ít nhất là 12 tháng liên tục

 

1.4

 

Giấy khai sinh

 

1.5

 

Giấy tờ pháp lý hiển thị tên khai sinh hoặc ngày sinh thay đổi (nếu có)

 

1.6

Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có)

Nếu kết hôn nhiều lần, hãy bao gồm giấy chứng nhận kết hôn từ mỗi cuộc hôn nhân cho bạn và người phối ngẫu hoặc người sống chung như vợ chồng với bạn

 

1.7

Giấy ly hôn hoặc giấy tờ chứng minh hôn nhận vô hiệu (nếu có)

Nếu ly hôn nhiều lần, hãy bao gồm giấy chứng nhận từ mỗi lần ly hôn hoặc hủy bỏ cho bạn và người phối ngẫu hoặc người sống chung như vợ chồng với bạn

 

1.8

 

Giấy chứng tử cho người phối ngẫu hoặc người sống chung như vợ chồng với bạn (nếu có)

 

1.9

 

Chứng minh thư (nếu có)

 

1.10

 

Sổ đăng ký gia đình / Sổ hộ khẩu (nếu có)

Gửi sổ đăng ký / sổ hộ khẩu cho mỗi nhân khẩu sở hữu

 

 

GÓI TÀI LIỆU #2 Thông tin của trẻ em (nếu có) – Sắp xếp và gửi tài liệu của bạn theo danh sách sau đây. Tài liệu cá nhân phải được gói bằng kẹp giấy hoặc thun
 

2.1

Giấy khai sinh

Phải thể hiện tên cho cha mẹ của trẻ

 

2.2

Giấy tờ nhận con nuôi

Do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thể hiện việc nhận con nuôi là người phụ thuộc là hợp pháp

 

2.3

Bằng chứng về quyền nuôi con đầy đủ cho trẻ em dưới 18 tuổi
 

2.4

Bằng chứng về việc trẻ em dưới 18 tuổi có thể được xuất cảnh từ tòa án
 

2.5

Bản tuyên thệ trước pháp luật NB-008 từ phụ huynh hoặc người giám hộ không đi cùng

Nếu người cha hoặc người mẹ của con bạn không đi cùng bạn đến Canada, bạn và phụ huynh/người giám hộ không đi cùng phải hoàn thành mẫu đơn này. Bạn phải nộp một mẫu cho mỗi đứa trẻ và bao gồm một bản sao ảnh chúng minh thư của phụ huynh không đi kèm thể hiện chữ ký của người đó

 

GÓI TÀI LIỆU #3 Hộ chiếu và tài liệu du lịch (nếu có) – Sắp xếp và gửi tài liệu của bạn theo danh sách sau đây. Tài liệu cá nhân phải được giữ bằng kẹp giấy hoặc thun
 

 

3.1

Hộ chiếu

Cung cấp bản sao hộ chiếu đầy đủ cho mỗi thành viên trong gia đình bao gồm các trang trống (gộp các trang từ trước ra sau theo thứ tự sau: người nộp đơn chính, người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng, trẻ phụ thuộc từ lớn nhất đến nhỏ nhất)

 

 

3.2

Tài liệu du lịch

Thị thực của quốc gia nơi bạn, người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng với bạn và con cái phụ thuộc của bạn hiện đang sinh sống, nếu bạn sống ở một quốc gia không phải là quốc gia mà ban mang (sắp xếp các trang từ trước ra sau theo thứ tự: người nộp đơn chính, người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng, trẻ phụ thuộc từ lớn nhất đến nhỏ nhất)

 

3.3

Thư thông báo về “Quyết định cuối cùng” về nhập cư – nếu bạn hoặc người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng với bạn đã cố gắng nhập cư vào Canada thông qua các các chương trình di trú của tỉnh bang hoặc liên bang, bạn phải bao gồm Thư thông báo “quyết định cuối cùng”.

 

 

GÓI TÀI LIỆU #4 Khả năng ngôn ngữ – Sắp xếp và gửi tài liệu của bạn theo danh sách sau đây. Kết quả kiểm tra ngôn ngữ phải hợp lệ (được ghi nhận trong vòng 24 tháng) tại mọi thời điểm trong quá trình đăng ký. Nếu chúng hết hạn, bạn nên làm lại bài kiểm tra và cung cấp cho chúng tôi kết quả hợp lệ nếu không đơn đăng ký của bạn sẽ bị loại bỏ do không đầy đủ tài liệu hoặc có thể bị từ chối. Tài liệu cá nhân phải đượcgiữ  bằng kẹp giấy hoặc thun
 

 

4.1

 

Người nộp đơn chính – ngôn ngữ chính thức đầu tiên

Bạn phải nộp bài kiểm tra trình độ CELPIP-General, IELTS General Training hoặc TEF Canada đáp ứng mức độ tối thiểu của Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB) 5 bằng tiếng Anh hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 5 bằng tiếng Pháp ở cả bốn khả năng ngôn ngữ

 

 

4.2

 

Người nộp đơn chính – ngôn ngữ chính thức thứ hai (nếu có)

Nếu bạn đang yêu cầu tính điểm cho ngôn ngữ chính thức thứ hai, bạn phải nộp bài kiểm tra trình độ CELPIP-General, IELTS General Training hoặc TEF Canada đáp ứng mức độ tối thiểu của Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB) 5 bằng tiếng Anh hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens ( NCLC) 5 bằng tiếng Pháp ở cả bốn khả năng ngôn ngữ

 

 

4.3

Người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng – ngôn ngữ chính thức đầu tiên (nếu có)

Nếu người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng với bạn đang yêu cầu tính điểm cho khả năng thích nghi cho ngôn ngữ chính thức đầu tiên, bạn phải nộp bài kiểm tra trình độ thông thạo ngôn ngữ CELPIP-General, IELTS General hoặc TEF Canada đáp ứng mức độ tối thiểu của Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB) 5 bằng tiếng Anh hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 5 bằng tiếng Pháp ở cả bốn khả năng ngôn ngữ

 

 

GÓI TÀI LIỆU #5 Giáo dục Canada, hoặc tương đương – Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) phải hợp lệ (nhận được trong năm năm qua) tại mọi thời điểm trong quá trình đăng ký. Nếu chúng hết hạn, bạn nên đánh giá lại thông tin giáo dục của mình và cung cấp cho chúng tôi kết quả hợp lệ nếu không đơn đăng ký của bạn sẽ bị loại bỏ do không đầy đủ tài liệu hoặc có thể bị từ chối. Tài liệu cá nhân phải được kẹp bằng kẹp giấy hoặc thun
 

5.1

 

Người nộp đơn – giáo dục Canada

Bạn phải cung cấp một bản sao bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ, và bảng điểm gốc đựng trong một phong bì dán kín từ cơ sở giáo dục

 

5.2

 

Người nộp đơn – giáo dục nước ngoài

Bạn phải cung cấp ECA từ một trong các cơ quan đánh giá sau: CES, ICES, ICAS, IQAS, WES, Hội đồng Y khoa Canada và Hội đồng Kiểm tra Dược phẩm Canada

 

 

GÓI TÀI LIỆU #6 Tài sản ròng cá nhân– Sắp xếp và gửi tài liệu của bạn theo danh sách sau đây. Tài liệu cá nhân phải được giữ bằng kẹp giấy hoặc thun
 

6.1

Mẫu kê khai tài sản ròng cá nhân NB-004ES – Diện doanh nhân

Hoàn thành và có chữ ký của người nộp đơn chính. Không cung cấp tài liệu hỗ trợ tại thời điểm này. Nếu cần thiết, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu hỗ trợ sau này trong quy trình.

 

6.2

 

Báo cáo tường thuật về các quỹ tích lũy

 

 

GÓI TÀI LIỆU #7 Kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp – Sắp xếp và gửi tài liệu của bạn theo danh sách sau đây cho mỗi doanh nghiệp mà bạn hoặc người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng với bạn sở hữu. Các tài liệu riêng lẻ phải được gộp lại theo tên doanh nghiệp và giữ lại bằng thun. Bạn phải đính kèm một bản gốc chứng nhận do một công chứng viên chứng cấp nhằm chứng thực các tài liệu. Bạn phải sắp xếp lại tất cả các tham chiếu đến số tài khoản của khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp

 

 

7.1

Bản phác thảo các hoạt động kinh doanh

Bạn phải cung cấp một bản lý lịch cho chính mình và người ngối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng với bạn nếu anh ấy / cô ấy sẽ tham gia vào vào các hoạt động kinh doanh của bạn ở New Brunswick

 

 

7.2

 Mẫu thông tin doanh nhân NB-031ES – Diện doanh nhân

Bạn phải cung cấp chi tiết về kinh nghiệm quản lý cấp cao của mình trong năm đến mười năm qua (tùy thuộc vào số năm bạn yêu cầu điểm kinh nghiệm). Hoàn thành một biểu mẫu cho mỗi doanh nghiệp bạn đã tham gia trong khung thời gian này.

 

 

 

7.3

 

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do cơ quan chính phủ cấp

Bạn phải cung cấp bằng chứng rằng doanh nghiệp của bạn được đăng ký với các cơ quan chính phủ thích hợp. Cung cấp một bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Lưu ý: giấy đăng ký kinh doanh / giấy phép kinh doanh là giấy phép do các cơ quan chính phủ cấp cho phép các cá nhân hoặc công ty tiến hành kinh doanh trong phạm vi quyền hạn địa lý của chính phủ. Đó là sựcho phép tiến hành kinh doanh được ban hành bởi chính quyền địa phương

 

 

7.4

 Báo cáo xác minh vốn

  • Xác minh vốn cho mỗi doanh nghiệp mà người nộp đơn chính và người ngối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng sở hữu trong 10 năm qua được chuẩn bị bởi Kế toán viên công chứng (Chattered Accountant).

·        Tài liệu thể hiện sự biến động cổ phiếu và cổ đông trong 10 năm qua.

·        Các bài viết của công ty và / hoặc các bài viết của hiệp hội doanh nghiệp.

 

 

 

 

7.5

 

Báo cáo tài chính

·        Đối với (các) doanh nghiệp hiện tại của bạn, hãy cung cấp 3 năm gần đây nhất được chuẩn bị bởi Kế toán viên Điều lệ, bao gồm báo cáo thu nhập và bảng cân đối.

·        Đối với (các) doanh nghiệp trước đây bạn sở hữu nhưng đã đóng cửa trong 10 năm qua, hãy cung cấp 3 năm gần đây nhất trước khi đóng (các) doanh nghiệp được chuẩn bị bởi Kế toán viên, bao gồm báo cáo thu nhập và bảng cân đối.

·        Bản sao giấy phép hành nghề còn hiệu lực của Kế toán viên công chứng (Chartered Accountant), thông tin liên lạc và bằng chứng là hội viên để một tổ chức kế toán chuyên nghiệp.

 

 

7.6

 

Thuế kinh doanh

Bằng chứng về hồ sơ đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT, thuế bán hàng cho mỗi doanh nghiệp do Cơ quan Thuế của Chính phủ cấp, trong đó người nộp đơn chính và / hoặc nguời phối ngẫu/người chung sống như vợ chồng với bạn đã sở hữu trong 10 năm qua.

 

 

7.7

Thuế thu nhập cá nhân

·    Bằng chứng về phiếu lương trong 12 tháng gần đây nhất.

·    Bằng chứng về tiền thưởng và cổ tức trong 10 năm qua.

·    Bằng chứng về thuế thu nhập cá nhân được trả trong 10 năm qua do Cơ quan Thuế Chính phủ ban hành.

 

 

7.8

Đăng ký tài sản thương mại hoặc hợp đồng cho thuê

Bạn phải cung cấp bằng chứng pháp lý rằng bạn sở hữu hoặc cho thuê tài sản thương mại. Tiêu đề hoặc chứng thư nên bao gồm tên của chủ sở hữu cũ và mới, mô tả pháp lý của tài sản, các điều khoản của thỏa thuận và một hóa đơn bán hàng tương ứng. Hoặc, cung cấp một bản sao của hợp đồng thuê đã ký cho biết địa điểm, thời hạn, tiền thuê, không gian, dịch vụ, thuế, tiện ích, chữ ký của bên cho thuê và bên thuê, và ngày ký, v.v.

 

GÓI TÀI LIỆU #8 Kinh nghiệm quản lý cấp cao – Sắp xếp và gửi tài liệu của bạn theo danh sách sau đây. Tài liệu cá nhân phải được giữ bằng kẹp giấy hoặc thun. Bạn phải sắp xếp lại tất cả các tham chiếu đến số tài khoản khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp.
 

8.1

Bản phác thảo các hoạt động kinh doanh

Bạn phải cung cấp một bản lý lịch cho chính mình và người ngối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng với bạn nếu anh ấy / cô ấy sẽ tham gia vào vào các hoạt động kinh doanh của bạn ở New Brunswick

 

8.2

Mẫu thông tin doanh nhân NB-031ES – Diện doanh nhân

Bạn phải cung cấp chi tiết về kinh nghiệm quản lý cấp cao của mình trong năm đến mười năm qua (tùy thuộc vào số năm bạn yêu cầu điểm kinh nghiệm). Hoàn thành một biểu mẫu cho mỗi doanh nghiệp bạn đã tham gia trong khung thời gian này.

 

 

 

8.3

Thư giới thiệu của nhà tuyển dụng

Bạn phải cung cấp thư giới thiệu từ tất cả các nhà tuyển dụng trong 10 năm qua, nơi các điểm cho kinh nghiệm quản lý cấp cao đang được trao.

·    (Các) thư bản gốc mà trên tiêu đề thư của công ty thể hiện được tên, thông tin liên lạc của bạn (địa chỉ gửi thư, số điện thoại, số fax, email và địa chỉ web) và tên, tiêu đề và chữ ký của người giám sát trực tiếp của bạn.

·    Thư nên bao gồm chức danh công việc, ngày bắt đầu, ngày hoàn thành (nếu có), cơ sở của việc làm (tức là toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ), nhiệm vụ công việc, số giờ công nhân mỗi tuần, lương hàng năm bao gồm cả lợi ích và số lượng nhân viên được giám sát, v.v.

 

 

8.4

Hợp đồng lao động

Bạn phải cung cấp hợp đồng lao động từ tất cả các nhà tuyển dụng trong 10 năm qua, nơi các điểm cho kinh nghiệm quản lý cấp cao đang được trao. Hợp đồng nên bao gồm tên của người sử dụng lao động, tên của nhân viên, địa điểm làm việc, ngày bắt đầu, cơ sở của việc làm, nhiệm vụ công việc, số giờ làm việc mỗi tuần và tiền lương hàng năm bao gồm cả lợi ích, vv

 

 

8.5

Thuế thu nhập cá nhân

·    Bằng chứng về phiếu lương trong 12 tháng gần đây nhất .

·    Bằng chứng về tiền thưởng, hoa hồng và thu nhập khác trong 10 năm qua.

·    Bằng chứng về thuế thu nhập cá nhân được trả trong 10 năm qua do Cơ quan Thuế Chính phủ ban hành .

 

GÓI TÀI LIỆU #9 Hoạt động kinh doanh tại New Brunswick – Sắp xếp và gửi tài liệu của bạn theo danh sách sau đây
 

9.1

 

Kế hoạch kinh doanh NB-030ES

 

GÓI TÀI LIỆU #10 Người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng với bạn (chỉ gửi nếu bạn đang yêu cầu tính điểm thích ứng). Tài liệu cá nhân phải được giữ bằng kẹp giấy hoặc thun
 

 

10.1

 

Giáo dục ở New Brunswick

Nếu người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng với bạn đang yêu cầu tính điểm thích ứng cho việc hoàn thành chương trình học toàn thời gian ít nhất một (1) năm tại một cơ sở giáo dục sau trung học được công nhận ở New Brunswick sau 17 tuổi và có thị thực (giấy phép) du học còn hiệu lực , bạn phải cung cấp một bản sao bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ hiện hành và bảng điểm gốc niêm phong trong một phong bì dán kín từ cơ sở giáo dục đó.

 

 

 

10.2

 

Làm việc ở New Brunswick

Nếu người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng với bạn đang yêu cầu tính điểm thích ứng cho việc hoàn thành ít nhất sáu (6) tháng liên tục làm việc toàn thời gian ở New Brunswick, bạn phải cung cấp thư giới thiệu gốc tchỉ rõ thời gian làm việc cụ thể, các chức vụ trong thời gian làm việc và thời gian ở từng vị trí, trách nhiệm và nhiệm vụ chính ở từng vị trí và số giờ làm việc mỗi tuần. Bạn phải cung cấp các bản sao cuống phiếu lương (đảm bảo số bảo hiểm xã hội đã được tính lại)

 

 

GÓI TÀI LIỆU #11 Các biểu mẫu và tài liệu khác – Sắp xếp và gửi tài liệu của bạn theo danh sách sau đây
 

11.1

Thư mời đăng ký do NBPNP (ITA) cấp
 

11.2

Checklist tài liệu NB-002ES – Diện doanh nhân

Hoàn thành và có chữ ký của người nộp đơn chính

 

11.3

 

Mẫu chấp thuận và Tuyên bố NB-005ES – Diện doanh nhân

Hoàn thành và có chữ ký của người nộp đơn chính và hoặc người chung sống như vợ chồng

 

11.4

Mẫu thanh toán phí xử lý NB-006

Hoàn thành và có chữ ký của người nộp đơn chính. Cùng với NB-006, bạn phải gửi bằng chứng về hóa đơn thanh toán từ Service New Brunswick (SNB Online). Các hồ sơ được gửi với phí bị thiếu hoặc không chính xác sẽ được trả lại mà không cần xử lý

 

11.5

 

NB-007 Sử dụng người đại diện (nếu có)

Hoàn thành và có chữ ký của người nộp đơn chính và người phối ngẫu hoặc người chung sống như vợ chồng

 

11.6

Bản tuyên thệ cho một bản dịch (nếu có)

Bạn phải cung cấp bản khai cho bản dịch từ người đã hoàn thành bản dịch, nếu bản dịch không được cung cấp bởi một thành viên có uy tín của một tổ chức dịch thuật và thông dịch cấp tỉnh hoặc cấp vùng của Canada).

 

Chuẩn bị hồ sơ

Trả lời mọi câu hỏi, ngay cả khi nó không áp dụng cho tình huống của bạn. Nếu một câu trả lời bị bỏ trống, toàn bộ hồ sơ được coi là không hoàn chỉnh và hồ sơ có thể được trả lại hoặc từ chối. Nếu bạn không có câu trả lời cho câu hỏi và không có hướng dẫn nào cho câu hỏi đó trong biểu mẫu hoặc trong Chỉ dẫn sử dụng, hãy viết N / A ((không áp dụng) trong khoảng trống được cung cấp. Điều đó cho thấy bạn đã đọc và điền vào mẫu đơn một cách đầy đủ. Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi sẽ không vừa với khoảng trống trên biểu mẫu in, hãy đính kèm một tờ giấy riêng biệt với các chi tiết cụ thể, sử dụng cùng một cấu trúc định dạng như biểu mẫu. In tên của bạn, ngày sinh và tiêu đề của biểu mẫu ở đầu mỗi tờ bổ sung.

 

Cung cấp tất cả các tài liệu ở định dạng được yêu cầu. Checklist cho biết liệu các tài liệu nên là bản gốc hoặc bản sao, in màu, in một mặt hoặc hai mặt, bấm ghim hoặc không công chứng. Tài liệu nên được đánh số theo checklist (tức là giấy khai sinh cho trẻ nên được đánh số 2.1). Khi chuẩn bị gói tài liệu, không: đóng gáy các trang, đóng gáy tròn, kẹp các trang riêng lẻ vào bìa nhựa, phong bì hoặc túi đựng, buộc, khâu hoặc dán các trang với nhau, sử dụng nhiều ghim trên một trang hoặc gửi nhiều bản sao các tài liệu giống hệt nhau. Không sử dụng chữ viết tắt. Không sử dụng những từ ngữ chung chung như “người lao động”, “người làm việc” và “người quản lý”. Sử dụng các từ cụ thể như “kiến ​​trúc sư”, “người quản lý tài chính” và “người quản lý bán hàng của công ty”, ….

 

Ký tất cả các đơn được nộp đi. Xin lưu ý rằng bằng cách ký các tài liệu này, bạn xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp trong đó, cho dù bạn có chuẩn bị hay không, là đầy đủ và đúng về mọi phương diện. Nếu bạn hoặc ai đó thay mặt bạn trực tiếp hoặc gián tiếp nộp các tài liệu sai lệch hoặc trình bày sai sự thật liên quan đến đơn xin thị thực thường trú của bạn, đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối.

 

Dịch tài liệu tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bạn phải bao gồm bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp với một bản sao có chứng thực của tài liệu gốc và bản tuyên thệ từ người hoàn thành bản dịch (nếu bản dịch không được cung cấp bởi một thành viên có uy tín của một tổ chức dịch thuật và thông dịch cấp tỉnh hoặc cấp vùng của Canada).

Chấp nhận hồ sơ đăng ký của bạn để xử lý tại văn phòng NBPNP ở Fredericton, New Brunswick

Để được coi là hoàn chỉnh và do đó được chấp nhận để xử lý, một hồ sơ đăng ký phải:

  • được thực hiện theo mẫu và theo thứ tự như được nêu trong danh sách kiểm tra này ;
  • bao gồm các thông tin cần thiết; và
  • được kèm theo bất kỳ khoản phí cần thiết và bằng chứng hỗ trợ .

 

Tất cả các hồ sơ đăng ký nhận được đều được kiểm tra trước về tính đầy đủ và khi Bộ phận vận hành NBPNP nhận được một hồ sơ chưa hoàn chỉnh, nhân viên sẽ:

  • không ghi lại bất kỳ dữ liệu nào vaog trong hệ thống quản lý hồ sơ NBPNP; và,
  • trả lại toàn bộ hồ sơ với một lá thư thông báo cho biết thông tin hoặc tài liệu nào bị thiếu trong hồ sơ. Bạn có hai sự lựa chọn: (1) gửi lại đơn đăng ký với thông tin hoặc tài liệu còn thiếu hoặc (2) yêu cầu hoàn lại các khoản phí đã trả nếu người nộp đơn không còn muốn nộp đơn.

 

Khi một hồ sơ được đánh giá là hoàn chỉnh, hồ sơ sẽ được đưa vào quy trình để xác định xem người nộp đơn có đáp ứng các yêu cầu của NBPNP hay không. Từ thời điểm này trở đi, phí xử lý NBPNP sẽ không được hoàn trả.Hồ sơ đăng ký của bạn (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được trả lại sau khi đã được xác định là đã hoàn chỉnh. Do đó, bạn nên lấy nhiều bản gốc của bất kỳ (các) tài liệu nào được gửi cùng với đơn của bạn, bao gồm thư giới thiệu từ nhà tuyển dụng, kết quả kiểm tra ngôn ngữ, đánh giá chứng chỉ giáo dục, lý lịck tư pháp v.v. Nếu yêu cầu sao chép ảnh, đừng gửi bản gốc vì chúng sẽ không được trả lại

Ngày khóa hồ sơ đăng ký (“Lock-in” date)

Với mục đích tiến hành xử lý hồ sơ đăng ký NBPNP, ngày khóa đăng ký là ngày mà hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh được đóng dấu đã nhận và được xác định là hoàn thành tại Văn phòng NBPNP ở Fredericton, New Brunswick.

Ngày mà một người ký vào hồ sơ không phải là ngày mà hồ sơ được xác định là đã hoàn chỉnh và được chấp nhận để xử lý. Trường hợp đã hơn ba tháng (90 ngày theo lịch) kể từ ngày ghi trên hồ sơ mà văn phòng mới nhận được hồ sơ đó (trường hợp hồ sơ đã quá hạn) hoặc ngày đề trên hồ sơ là một ngày trong tương lai (trường hợp hồ sơ ghi lùi ngày về sau), đơn đăng ký sẽ được coi như thể đó là chưa được ký. Một hồ sơ đăng ký mà chưa được ký không phải là một đơn đăng ký hoàn thành chỉnh đúng hạn và sẽ được trả lại cho người nộp đơn. Người nộp đơn không nhất thiết phải nộp một hồ sơ đăng ký mới hoặc ký lại và đề lại ngày trên đơn mỗi khi đơn đăng ký được trả lại vì lý do không không hoàn chỉnh nếu đơn được ký và ghi ngày mà không phải là hồ sơ quá hạn hoặc hồ sơ ghi lùi ngày về sau.

Đánh giá hồ sơ của bạn

Viên chức đánh giá sẽ đưa ra quyết định của mình về các tài liệu trong hồ sơ tại thời điểm đánh giá. Để đánh giá tốt hơn các ứng viên, NBPNP bảo lưu quyền, tại bất kỳ thời điểm nào trong quy trình đăng ký để: đưa ra quyết định về đơn đăng ký; yêu cầu thêm thông tin; và/hoặc, yêu cầu người nộp đơn chính tham dự một cuộc phỏng vấn tại Văn phòng NBPNP ở Fredericton, New Brunswick.

 

Sau khi gửi đơn đăng ký, bạn có trách nhiệm thông báo cho NBPNP và cung cấp tài liệu hỗ trợ liên quan nếu có những thay đổi trong hoàn cảnh cuộc sống của bạn như tình trạng gia đình, việc làm và địa chỉ gửi thư/địa chỉ email/thông tin liên hệ. Mọi thay đổi mà chúng tôi chưa được thông báo sẽ trì hoãn việc xử lý và có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký.

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
Hotline: 028 38 227 207
Fanpage Hochiminh:
Group:
UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/
*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 024 35 743 666
Fanpage Hanoi:

Tin liên quan khác