🇨🇦🍁🍂🇨🇦 ATLANTIC HIGH-SKILLED PROGRAM (AHSP) 🇨🇦🍁🍂🇨🇦

🇨🇦🍁🍂🇨🇦 ATLANTIC HIGH-SKILLED PROGRAM (AHSP) 🇨🇦🍁🍂🇨🇦

 

CHƯƠNG TRÌNH TAY NGHỀ CAO ATLANTIC (AHSP)

Chương trình Tay nghề cao Đại Tây Dương (AHSP) là một phần của Chương trình Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương (AIPP) , một liên doanh nhập cư mới của Canada cho năm 2017 và những năm sau.

Thông qua chương trình này, người lao động nước ngoài đủ điều kiện nhận được lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng ở Đại Tây Dương Canada có thể nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nhằm xử lý 80% đơn đăng ký trong vòng 6 tháng.

CÁC TỈNH CHỈ ĐỊNH TIÊU CHÍ CHÍNH CÁC GHI CHÚ KHÁC
Nova Scotia Lời mời làm việc Không phù hợp với Express Entry.
New Brunswick Kinh nghiệm làm việc Không có hệ thống điểm.
Đảo Hoàng tử Edward Học vấn Ai đến trước, được xét trước.
Newfoundland Khả năng ngôn ngữ CLB 4 trở lên Ứng viên có thể xin giấy phép lao động trước khi thường trú.
(Cùng, Đại Tây Dương Canada) Chứng minh tài chính Các ghi chú khác

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ MIỄN PHÍ

Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình định cư Canada hay không.

ĐỀ NGHỊ VIỆC LÀM

AHSP là một chương trình hướng tới người sử dụng lao động, và do đó tất cả các ứng viên phải có được một lời mời làm việc hợp lệ.

Các ứng viên tham gia AHSP phải chứng minh rằng họ có một lời mời làm việc:

 1. từ một chủ lao động được chỉ định ở một trong 4 tỉnh Đại Tây Dương;
 2. làm việc toàn thời gian trong ít nhất 1 năm;
 3. không theo mùa;
 4. có kỹ năng (nghĩa là ở vị trí quản lý, chuyên môn hoặc kỹ thuật / nghề ở loại kỹ năng 0, A hoặc B của Phân loại nghề nghiệp quốc gia [NOC]); và
 5. được hỗ trợ bởi giấy chứng nhận được tỉnh bang xác nhận cho thấy rằng lời mời làm việc là xác thực và đã hoàn thành đánh giá nhu cầu và một kế hoạch giải quyết được đưa ra cho người nộp đơn và mỗi thành viên trong gia đình đương đơn.

Các nhà tuyển dụng ở khu vực Đại Tây Dương có thể xem xét các yêu cầu chỉ định trên trang Chỉ định Nhà tuyển dụng AIPP của  Canada.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Các ứng viên tham gia AHSP phải chứng minh rằng họ đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm (tổng cộng 1.560 giờ / 30 giờ mỗi tuần), không liên tục, toàn thời gian hoặc bán thời gian một số lượng tương đương, trong vòng 3 năm qua. Kinh nghiệm làm việc này phải là:

 1. công việc được trả lương (nghĩa là công việc tình nguyện, thực tập không lương không được tính); và
 2. ở vị trí quản lý, chuyên môn hoặc kỹ thuật / thương mại (NOC 0, A hoặc B).

Các lưu ý bổ sung về kinh nghiệm làm việc:

Các ứng viên phải thực hiện các hoạt động được liệt kê trong tuyên bố chính của mô tả Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) và một số đáng kể các nhiệm vụ chính.

Ứng viên không cần phải làm việc tại thời điểm họ nộp đơn.

Khoảng thời gian tự kinh doanh sẽ không được tính vào thời gian kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện.

Kinh nghiệm làm việc có được trong thời gian nghiên cứu được phép, miễn là số giờ làm việc không vượt quá những gì ứng viên được phép làm trong thời gian đó.

HỌC VẤN

Người đăng ký AHSP phải chứng minh họ có một trong những điều sau đây:

 1. chứng chỉ, bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học của Canada; hoặc là
 2. chứng chỉ giáo dục nước ngoài đã hoàn thành.

Đối với những người nộp đơn có trình độ học vấn hoàn thành bên ngoài Canada, cần phải có Đánh giá Chứng nhận Giáo dục (ECA) để chứng minh rằng trình độ giáo dục tương xứng với các tiêu chuẩn của Canada. ECA phải dưới năm kể từ thời điểm nộp đơn.

KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ

Các ứng viên tham gia AHSP phải chứng minh khả năng ngôn ngữ ít nhất là thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để đăng ký tham gia chương trình. Điều này tương đương với Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 4. Để tìm hiểu xem điều này tương ứng như thế nào với các bài kiểm tra ngôn ngữ tiêu chuẩn được IRCC công nhận cho chương trình này, hãy sử dụng Trình chuyển đổi Ngôn ngữ Nhập cư Canada .

Các bài kiểm tra ngôn ngữ sau được chấp thuận cho AHSP:

 1. IELTS (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế) – Chỉ kiểm tra Chương trình tổng quát.
 2. CELPIP (Chương trình Chỉ số Thông thạo Anh ngữ của Canada) – Chỉ dành cho bài kiểm tra tổng quát.
 3. TEF ( Test d’évaluation de français)_Hệ thống kiểm tra tiếng Pháp
 4. Test de connaissance du français (TCF Canada)_ Bài kiểm tra kiến thức tiếng Pháp

Các ứng viên tiềm năng có thể lưu ý rằng ngưỡng ngôn ngữ cho chương trình này thấp hơn nhiều chương trình nhập cư kinh tế khác của Canada, bao gồm cả các chương trình được quản lý theo  hệ thống Express Entry . Hơn nữa, bởi vì không có hệ thống điểm cho AHSP, một khi người nộp đơn tiềm năng đã chứng minh được khả năng ngôn ngữ cần thiết, thì sẽ không có thêm động lực nào – ít nhất là đối với việc đăng ký AHSP – khi làm lại bài kiểm tra ngôn ngữ.

Kết quả kiểm tra ngôn ngữ phải dưới 2 năm vào thời điểm nộp đơn.

QUỸ THANH TOÁN

Các quỹ thanh toán bắt buộc phải bằng hoặc lớn hơn số tiền được liệt kê dưới đây cho mỗi quy mô gia đình.

Số lượng thành viên gia đình (bao gồm cả những người được người nộp đơn hỗ trợ, ngay cả khi họ không có trong đơn đăng ký) Kinh phí cần thiết
1 $ 3,167
2 $ 3,943
3 $ 4,847
4 $ 5,885
5 $ 6,675
6 7,528 đô la
7 trở lên $ 8,381

Người nộp đơn phải chứng minh rằng họ có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và thành viên gia đình của đương đơn, nếu có thể, sau khi đến Canada trừ khi họ đang làm việc tại Canada theo giấy phép lao động hợp lệ.

Những khoản tiền này không thể được vay từ người khác.

CHỨNG THỰC CẤP TỈNH

Người nộp đơn phải được xác nhận bởi một tỉnh Đại Tây Dương để đơn đăng ký hoàn chỉnh và được IRCC chấp nhận.

Một thư xác nhận được cấp bởi tỉnh cho những người đã được xác nhận. Người nộp đơn phải nộp một bản sao của lá thư xác nhận này kèm với đơn xin thường trú của họ đã nộp cho IRCC.

Tất cả các xác nhận có giá trị trong 6 tháng sau ngày phát hành và không cho phép gia hạn theo các chương trình này. Đơn xin thường trú phải được nộp trước ngày hết hạn của thư xác nhận.

—- UNC tổng hợp —

✨ 🌺 🍀 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác