🇦🇺 🇦🇺 THỊ THỰC VÀ DI TRÚ 🇦🇺 🇦🇺

🇦🇺 🇦🇺 THỊ THỰC VÀ DI TRÚ 🇦🇺 🇦🇺

 

Đây là trang mạng của Văn phòng Thị thực, Bộ Nội vụ Úc tại Việt Nam.

Vi-rút corona chủng mới (Novel coronavirus) và Thị thực Úc

Chính phủ Úc đã ban hành một số biện pháp để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và lợi ích cho cộng đồng Úc.

Đương đơn xin Thị thực và hành khách nên xem thông tin mới nhất trên các trang mạng dưới đây:

Department of Home Affairs COVID-19 (Coronavirus) and the Australian border

Department of Health Coronavirus (COVID-19) resources

Nếu quý vị là người thân trực tiếp (an immediate family member) của công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc và cần đến Úc khẩn cấp, quý vị phải nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi nộp hồ sơ,  quý vị có thể yêu cầu xét duyệt khẩn tại đây.

Chúng tôi hiện tại ưu tiên xét duyệt thị thực cho những người được miễn áp dụng quy định hiện hành của Úc về hạn chế đi lại. Lưu ý, chúng tôi sẽ không xét duyệt thị thực cho bất cứ đối tượng nào không đáp ứng tiêu chí miễn áp dụng quy định nêu trên cho đến khi quy định hạn chế đi lại này được bãi bỏ.

Đóng cửa tạm thời Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực  Úc (AVACs) tại Việt Nam

Do tình hình dịch COVID-19 (Coronavirus chủng mới) bùng phát, các Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực  Úc và Tổng đài của VFS Toàn cầu tại Việt Nam sẽ tạm thời đóng cửa từ  Thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới. Các cuộc đặt hẹn với Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực  Úc cũng sẽ tạm dừng.

Quý vị cần sử dụng Mẫu đơn yêu cầu thông tin về Di trú Úc có trên trang mạng để gửi các câu hỏi liên quan đến thị thực.

Hồ sơ xin thị thực khẩn phải được nộp trực tuyến.

Nếu quý vị không thể thực hiện các cuộc hẹn cung cấp dữ liệu sinh trắc học hoặc khám sức khỏe, quý vị không cần thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi yêu cầu mới khi nào Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc hoặc phòng khám làm việc trở lại.

Trang mạng của Bộ Nội vụ Úc

Trang mạng của Bộ Nội vụ Úc sẽ hỗ trợ quý vị lựa chọn diện thị thực phù hợp trong số các diện thị thực và chỉ ra tất cả những tiêu chuẩn thích hợp.

Các câu hỏi thường gặp

Xin vui lòng xem trang Những câu hỏi thường gặp bằng tiếng Anh và tiếng Việt để biết thêm thông tin về:

Cách thức nộp hồ sơ

Lệ phí xét duyệt hồ sơ xin thị thực

Thời gian xét duyệt

Cung cấp dữ liệu Sinh trắc học

Thông tin chung về Thị thực

Chúng tôi khuyến khích quý vị nộp đơn xin sớm và nộp trực tuyến. Chính phủ Liên bang Úc không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào  đối với các tổn thất tài chính của đương đơn mà hồ sơ xin thị thực có kết quả cấp thị thực muộn hơn thời gian khởi hành dự kiến ​​hoặc hồ sơ xin thị thực không thành công.

Các câu hỏi thường gặp về nộp hồ sơ theo nhóm: Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến theo nhóm.

Thông tin cho Doanh nghiệp và Tổ chức: Hướng dẫn cho các Doanh nghiệp và Tổ chức hôỗ tro75c nhân viên của mình chọn diện thị thực phù hợp.

Lưu ý: Thông tin dưới đây chỉ dành cho các diện thị thực được xét duyệt tại Văn phòng Thị thực Úc tại Việt Nam cho đương đơn cư trú tại Việt Nam.

Thông tin về các diện Thị thực cụ thể và Hướng dẫn nộp hồ sơ

1. Temporary Entry visas – Thị thực nhập cảnh tạm thời

Diện thị thực và thông tin liên quan Mục đích cơ bản của các diện thị thực Hướng dẫn nộp hồ sơ
Thăm Úc (Du lịch) – diện thị thực 600 Du lịch hoặc thăm gia đình và bạn bè Tiếng Anh – Tiếng Việt
Thăm Úc (Công tác ngắn hạn) – diện thị thực 600 Các chuyến thăm Úc ngắn hạn liên quan đến công tác / kinh doanh Tiếng Anh – Tiếng Việt
Quá cảnh – diện thị thực 771 Hành khách quá cảnh tại Úc trẹn đường đến một quốc gia khác Tiếng Anh – Tiếng Việt
Thị thực làm việc tạm thời (Chuyên viên Ngắn hạn) – diện thị thực 400 Công việc ngắn hạn, chuyên môn cao, không liên tục tại Úc Tiếng Anh – Tiếng Việt
Thị thực làm việc tạm thời (Quan hệ Quốc tế) – diện thị thực 403 Làm việc trong những hoàn cảnh cụ thể nhằm cải thiện quan hệ quốc tế với Úc Vui lòng tham khảo trang mạng của Bộ Nội Vụ để biết thêm chi tiết
Thị thực Hoạt động Tạm thời – diện thị thực 408 Các thể loại công việc hoặc hoạt động cụ thể trên cơ sở ngắn hạn, tạm thời Vui lòng tham khảo trang mạng của Bộ Nội Vụ để biết thêm chi tiết
Thị thực Chữa bệnh tại Úc – diện thị thực 602 Đến Úc để

 • điều trị y tế, hoặc
 • hỗ trợ một người cần điều trị y tế đã nộp hồ sơ xin thị thực này, hoặc
 • làm người hiến tạng.
Tiếng Anh
Thị thực Du học – diện thị thực 500 Học tập toàn thời gian tại Úc hoặc đến Úc cùng với một thành viên gia đình đã có thị thực Du học Du học: Tiếng Anh

Du học sinh quay trở lại Úc: Tiếng Anh

Thị thực Người giám hộ của Du học sinh – diện thị thực 590 Cung cấp và hỗ trợ phúc lợi tại Úc cho trẻ thị thực Du học Tiếng Anh
ETA (Quyền Đi lại Điện tử) Công dân Việt Nam không đủ điều kiện xin Quyền đi lại Điện tử (ETA). Thông tin dưới đây chủ yếu dành cho đương đơn mang hộ chiếu Đài loan cư trú tại Việt Nam, hoặc những đương đơn nhận được “yêu cầu chuyển đến Đại sứ quán” khi nộp đơn xin ETA.

Để nộp đơn xin ETA,

1. Điền Mẫu đơn cung cấp thêm thông tin (xem phần Hướng dẫn nộp hồ sơ);

2. Đăng ký cuộc hẹn tại Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin thị thực Úc; và

3. Cung cấp Mẫu đơn, dữ liệu Sinh trắc học, và mang theo Hộ chiếu của quý vị đến AVAC.

Xin lưu ý:

 • Hộ chiếu Công vụ và Ngoại giao của Đài Loan hiện không đủ điều kiện xin ETA và đi đến Úc;
 • Người mang Hộ chiếu thường (Compatriot passport) Đài Loan không đủ điều
  kiện xin ETA và có thể nộp hồ sơ xin thị thực Thăm Úc (diện thị thực 600).
Điền Mẫu đơn cung cấp thêm thông tin
Thị thực Quan hệ gia đình với Công dân New Zealand – diện thị thực 461 Thị thực Quan hệ gia đình với Công dân New Zealand (tạm thời) (diện thị thực 461) cho phép một người không phải là công dân New Zealand đến sống ở Úc với một thành viên trong gia đình là:

 • công dân New Zealand; và thỏa mã một trong hai điều kiện sau:

*** đang có Thị thực Phân Loại Đặc Biệt (diện thị thực 444) và đang

sống Úc, hoặc

*** đủ điều kiện để có Thị thực Phân Loại Đặc Biệt (diện thị thực 444)                    và sẽ đến Úc sinh sống cùng quý vị.

Đây là một diện thị thực tạm thời có giá trị trong năm năm. Nếu quý vị cư trú tại Việt Nam, vui lòng tham khảo Hướng dẫn nộp hồ sơ có sẵn bằng tiếng Anh để hỗ trợ quý vị nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

Tiếng Anh

 

Để tham khảo danh sách toàn diện về các loại thị thực, yêu cầu về điều kiện xét duyệt và quy trình nộp hồ sơ, vui lòng xem trang mạng của Bộ Nội Vụ.

2. Work and Holiday visa -Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ (Diện thị thực 462)

Thông báo quan trọng: Do đại dịch COVID-19, công dân Việt Nam muốn nộp hồ sơ xin Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ có thể sử dụng Thư Giới thiệu ‘đã hết hạn’ do Chính phủ Việt Nam cấp vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Thư hết hạn này có thể sử dụng khi quý vị nộp hồ sơ xin thị thực vào bất cứ thời gian nào từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, hoặc bất cứ thời gian nào từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Điều này sẽ đem lại thêm nhiều cơ hội cho đông đảo ứng viên hơn có thể tiếp cận Chương trình đối đẳng Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ. Ứng viên vẫn cần có Thư Giới thiệu do Chính phủ Việt Nam cấp trước khi nộp hồ sơ xin thị thực, và đáp ứng các yêu cầu còn lại của loại thị thực này.

Thông Tin Chung

Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ (Work and Holiday) (Diện thị thực 462) cho phép quý vị:

 • ở lại Úc tối đa 12 tháng tính từ ngày đầu tiên đến Úc với thị thực này
 • làm việc tại Úc, thường là tối đa sáu tháng với mỗi chủ sử dụng lao động
 • học tập tối đa bốn tháng
 • xuất cảnh và nhập cảnh lại Úc nhiều lần lần trong thời gian hiệu lực của thị thực
 • nộp hồ sơ xin thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ thứ hai hoặc thứ ba nếu quý vị đã hoàn thành một số công việc cụ thể tại một số địa phương, vùng miền của Úc.

Năm chương trình bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 hàng năm và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm sau. Hàng năm, số lượng thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ cấp lần đầu cho đương đơn mang hộ chiếu Việt Nam có giới hạn là 1,500 chỉ tiêu.

Quy trình nộp hồ sơ cho công dân Việt Nam

Bước đầu tiên trong quy trình là các ứng viên phải nhận được Thư giới thiệu từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động, Thương

binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA). Trang mạng DOLAB sẽ thông báo cho quý vị khi nào tiến trình đăng ký được mở mỗi năm để quý vị có thể đăng ký nguyện vọng muốn được cấp Thư giới thiệu.

Hướng dẫn nộp hồ sơ cung cấp thông tin về tất cả các bước trong quy trình xin thị thực này cho công dân Việt Nam.

Thông tin cập nhật về tình trạng chỉ tiêu hàng năm dành cho công dân Việt Nam (chỉ tiêu có còn hay không) có trên trang Tình trạng chỉ tiêu theo quốc gia của Bộ Nội Vụ. Để biết thêm thông tin chung về diện thị thực này, vui lòng xem trang mạng của Bộ Nội Vụ.

Xem thông tin về lệ phí xét duyệt thị thực hiện tại cho Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ tại đây.

Công dân Úc

Vì đây là một thỏa thuận mang tính đối đẳng, công dân Úc có thể nộp đơn xin Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin về chương trình và quy trình xin thị thực, vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam tại Úc hoặc Cục Việc làm (DOE), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA). Thông tin cũng có thể được cung cấp bởi Đại sứ quán Úc tại Hà Nội bằng cách điền vào Mẫu đơn yêu cầu thông tin về Di trú Úc.

3. Migration vias – Thị thực Định cư

Diện thị thực và thông tin liên quan Mục đích cơ bản của các diện thị thực Hướng dẫn nộp hồ sơ
Thị thực Kết hôn – diện thị thực 309 và 100 Dành cho vợ/chồng hoặc vợ/chồng không chính thức (de facto) của một công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện để đến sống tại Úc.

Quý vị nộp hồ sơ xin thị thực Kết hôn diện tạm thời và thường trú cùng nhau.

Tiếng Anh
Thị thực Hôn phu/Hôn thê – diện thị thực 300 Dùng cho các quý vị đến Úc nhằm mục đích kết hôn  với hôn phu/hôn thê của mình tại Úc và sau đó xin thị thực Kết hôn . Tiếng Anh
Thị thực Cha Mẹ bảo lãnh Con – diện thị thực 101 Dành cho một trẻ ở ngoài nước Úc chuyển đến Úc để sống với cha mẹ. Tiếng Anh
Thị thực Con nuôi – diện thị thực 102 Dành cho một trẻ được nhận nuôi bên ngoài nước Úc đến Úc sống với cha mẹ nuôi.

Thông tin quan trọng: Nếu quý vị đang cân nhắc việc nhận nuôi một trẻ tại Việt Nam trên tư cách cá nhân của một công dân Úc đang sinh sống tại nước ngoài, xin lưu ý Chính phủ Úc sẽ không cấp các giấy tờ như “Thư không phản đối”, “Thư hỗ trợ” hoặc “Thư gửi đến các cơ quan hữu quan” cho quý vị trong trường hợp này. Sự tham gia của Bộ Nội Vụ trong việc nhận con nuôi nước ngoài chỉ giới hạn ở việc xác định liệu trẻ có đáp ứng các yêu cầu về nhập cư để được nhập cảnh và ở lại Úc hay không.

Tiếng Anh
Thị thực Trẻ mồ côi – diện thị thực 117 Dành cho trẻ chưa có vợ/chồng hoặc vợ/chồng không chính thức đến Úc sống với người thân của mình trong trường hợp cha mẹ của trẻ đã qua đời, không thể chăm sóc trẻ, hoặc đã mất tích. Tiếng Anh
Thị thực Con phụ thuộc – diện thị thực 445 Dành cho trẻ sống ở Úc tạm thời trong khi hồ sơ xin thị thực Kết hôn diện thường trú của cha mẹ trẻ đang được xét duyệt. Tiếng Anh

4. Resident Return visa – Thị thực – Thường trú nhân quay về Úc (Diện thị thực 155 và 157)

Thị thực Thường Trú Nhân Quay Về Úc  (diện thị thực 155 và 157) dành cho các thường trú nhân hiện tại hoặc trước đây của Úc và cựu công dân Úc có mong muốn đi ra nước ngoài và trở lại Úc với tư cách là Thường trú nhân.

Thị thực Thường trú nhân quay về Úc cho phép những người ở ngoài nước Úc duy trì tình trạng Thường trú nhân Úc của mình.

Chỉ có công dân Úc mới mặc nhiên có quyền nhập cảnh vào Úc. Tất cả những cá nhân không phải là công dân đều cần thị thực cho phép họ nhập cảnh và ở lại Úc.

Để biết thông tin chung về các diện thị thực này, xem trang mạng của Bộ Nội Vụ.

5. Citizenship – Thông tin về Quốc tịch

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống dành cho đương đơn cư trú tại Việt Nam.

Điều kiện nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống:

 • Quý vị phải được sinh ra bên ngoài nước Úc, và
 • Ít nhất một trong hai cha mẹ của quý vị phải là công dân Úc vào thời điểm quý vị được sinh ra.

Nếu quý vị đang cư trú tại Việt Nam, vui lòng xem Hướng dẫn nộp hồ sơ bằng tiếng Anh để giúp quý vị nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

Vui lòng xem thêm thông tin về các Phước thức khác để trở thành Công dân Úc.

Thông tin về Việt Nam

1. Biometrics Collection in Vietnam – Cung cấp thông tin Sinh trắc học tại Việt Nam

Hầu hết các đương đơn xin thị thực đang cư trú tại Việt Nam sẽ phải trực tiếp cung cấp dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số khuôn mặt của mình (trừ trường hợp đương đơn đi với tư cách là Viên chức đại diện của Chính phủ). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang Những câu hỏi thường gặp bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Việc cung cấp dữ liệu Sinh trắc học được thực hiện theo lịch hẹn tại Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin thị thực Úc (do VFS Toàn cầu điều hành) tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vui lòng mang theo hộ chiếu gốc của quý vị. Tiến trình cung cấp thông tin Sinh trắc học có thể được thực hiện ngay sau khi quý vị đã nộp hồ sơ xin thị thực. Vui lòng đặt hẹn trực tuyến với Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin thị thực Úc.

2. Approved Medical Clinics in Vietnam – Danh sách những Phòng khám được chỉ định tại Việt Nam

Để biết thông tin về các Phòng khám sức khỏe tại Việt Nam,

 • Hãy chọn “Việt Nam” từ bảng chọn (menu) ở cuối trang;
 • Trong mục “Bác sỹ được chỉ định” (Panel Physician), hãy nhấp vào liên kết “Chi tiết” (Details);
 • Liên lạc với một trong các phòng khám để đăt hẹn

3. Be aware of visa scams that operate in Vietnam – Hãy cảnh giác với các hình thức lừa đảo về thị thực Úc đang tồn tại ở Việt Nam

Các hình thức lừa đảo về Thị thực

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam đã có thông tin về một số hình thức lừa đảo thị thực đang tồn tại ở Việt Nam. Xin quý vị hãy thận trọng với bất kỳ cá nhân nào hứa hẹn có thể “đảm bảo” cung cấp thị thực Úc cho quý vị.

Những đối tượng lừa đảo có thể liên lạc với quý vị qua bưu điện, thư điện tử (e-mail), điện thoại hoặc gặp trực tiếp để cung cấp thị thực nhằm đổi lấy các khoản thanh toán, chi tiết cá nhân và giấy tờ tùy thân. Họ có tự nhận quen biết một ai đó trong Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam, hoặc tự xưng là “Đại lý Di trú đã được đăng ký” hoặc “dịch vụ xin thị thực Úc”.

Những đối tượng lừa đảo có thể cố gắng làm quý vị tin rằng họ là người thật việc thật bằng cách đóng giả làm nhân viên từ một cơ quan của Chính phủ Úc hoặc bằng cách sử dụng các trang mạng trông giống như các trang mạng chính thức của Chính phủ. Các đối tượng hoạt động bất hợp pháp này thường đưa ra lời khuyên không chính xác, chiếm đoạt tiền của quý vị, khuyến khích quý vị nói dối trong hồ sơ xin thị thực của mình và không cung cấp các dịch vụ như đã hứa.

Dấu hiệu cảnh báo

 • Quý vị nhận được một lời đề nghị bất ngờ “bảo đảm” cung cấp một thị thực Úc.
 • Lời đề nghị đến qua e-mail, các bài đăng trực tuyến, qua điện thoại, trên một trang mạng hoặc thậm chí là trực tiếp.
 • Với tuyên bố đây là “cơ hội một lần trong đời”, hoặc là cơ hội “duy nhất” của quý vị để đi đến hoặc di cư đến Úc.
 • Quý vị sẽ được yêu cầu trả tiền trước cho những đối tượng lừa đảo để “đăng ký” nguyện vọng xin thị thực. Đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu quý vị trả tiền trực tiếp cho họ thay vì trả cho cơ quan chính phủ và tuyên bố rằng chỉ họ mới có thể trả chi phí này cho cơ quan chính phủ.
 • Những đối tượng lừa đảo tuyên bố họ có mối quan hệ đặc biệt với Bộ Nội Vụ.
 • Họ nói với quý vị rằng họ cần giữ các tài liệu gốc của quý vị.

Hãy nhớ rằng

 • Chỉ có một cơ quan cấp thị thực chính thức của Chính phủ Úc – đó là Bộ Nội Vụ. Trang mạng chính thức của Bộ Nội vụ là: http://www.homeaffairs.gov.au/.
 • Nếu quý vị nhận được e-mail từ Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam, địa chỉ email phải kết thúc bằng “@dfat.gov.au”.
 • Bộ Nội Vụ chỉ thu phí xin thị thực một lần tại thời điểm quý vị nộp hồ sơ xin thị thực. Quý vị có thể trả phí trực tiếp cho Bộ Nội Vụ hoặc Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC) của chúng tôi tại Việt Nam, do VFS Toàn cầu điều hành. Không bắt buộc quý vị phải chi trả thông qua một đại lý.
 • Không ai có thể ảnh hưởng đến kết quả của hồ sơ xin thị thực hoặc quá trình đưa ra quyết định của hồ sơ xin thị thực. Chỉ những nhân viên được ủy quyền từ Bộ Nội Vụ mới có thể cấp cho quý vị thị thực và chỉ khi quý vị đã đáp ứng tất cả các yêu cầu xét duyệt của diện thị thực đó.
 • Bộ Nội Vụ không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với các cơ quan bên ngoài và không dành sự ưu đãi cho bất cứ ai.

Hãy tự bảo vệ mình

 • Luôn nghi ngờ khi qúy vị được liên lạc qua điện thoại, bài đăng trên mạng, e-mail hoặc tiếp cận trực tiếp về một thị thực mà quý vị không nộp hồ sơ . Hãy rời đi, cúp điện thoại ngay lập tức hoặc bỏ qua các thư điện tử/thư giấy đó! Chính phủ Úc không liên lạc với quý vị để cung cấp thị thực cho quý vị.
 • Một Đại lý dịch vụ Di trú Úc (dù hoạt động ở trong hay ngoài nước Úc) đều phải tuân thủ các Tiêu chuẩn Hành nghề, các Tiêu chí và Quy định phát triển chuyên nghiệp. Để tránh bị lừa đảo, quý vị có thể kiểm tra Danh sách các Đại lý dịch vụ Di trú trên trang mạng của Văn phòng quản lý đăng ký Đại lý dịch vụ Di trú (OMARA), để nhận được sự bảo vệ của một Đại lý dịch vụ Di trú có đăng ký tại OMARA. Thông tin chi tiết có trên trang mạng Sự trợ giúp dành cho hồ sơ của quý vị (Help with your application).
 • Không bao giờ đưa hoặc gửi cho bất cứ ai các giấy tờ tùy thân gốc của quý vị. Các cơ quan chính phủ có thể muốn trực tiếp xem các giấy tờ gốc của quý vị hoặc có thể yêu cầu bản sao công chứng nhưng không bao giờ yêu cầu giữ lại các giấy tờ gốc của quý vị.
 • Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của quý vị trong e-mail hoặc qua điện thoại – Những đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng thông tin của quý vị để thực hiện gian lận về nhân thân hoặc đánh cắp tiền của quý vị.
 • Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của mình cho một đối tượng lừa đảo, hãy liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của quý vị ngay lập tức.

Trình báo

Các cá nhân có thông tin về các vụ việc lừa đảo về Di trú hoặc những đối tượng hoạt động bất hợp pháp nên liên hệ với Bộ Nội Vụ.

Vui lòng xemhttps://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch

Vui lòng tham khảo trang mạng của Bộ Nội Vụ để biết thêm thông tin.

Liên lạc với chúng tôi

Để trả lời thông tin yêu cầu hoặc nộp môột yêu cầu, quý vị cần sử dụng  dụng Mẫu đơn yêu cầu thông tin về Di trú Úc trên trang mạng.

Tất cả thư từ Văn phòng Thị thực Úc đều được gửi từ hộp thư điện tử  “không trả lời” (nil-reply) – xin vui lòng không phản hồi lại những thư điện tử này.

— UNC tổng hợp —

Nguồn: https://hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchivietnamese/thi-thuc-va-di-tru.html

✨ 🌺 🍀 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác