✈️🇨🇦 INTERNATIONAL MOBILITY PROGRAM: CANADIAN INTERESTS – SIGNIFICANT BENEFIT – INTRA‑COMPANY TRANSFEREES – GENERAL REQUIREMENTS [R205(A)] (EXEMPTION CODE C12) 🇨🇦✈️

✈️🇨🇦 INTERNATIONAL MOBILITY PROGRAM: CANADIAN INTERESTS – SIGNIFICANT BENEFIT – INTRA‑COMPANY TRANSFEREES – GENERAL REQUIREMENTS [R205(A)] (EXEMPTION CODE C12) 🇨🇦✈️

 

CHƯƠNG TRÌNH THUYÊN CHUYỂN QUỐC TẾ: QUYỀN LỢI CỦA CANADA – LỢI ÍCH ĐÁNG KỂ – NGƯỜI THUYÊN CHUYỂN TRONG NỘI BỘ CÔNG TY – YÊU CẦU CHUNG [R205 (A)] (MÃ MIỄN TRỪ C12)

Phần này bao gồm chính sách, thủ tục và hướng dẫn được sử dụng bởi nhân viên Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada. Được đăng trên trang web của Bộ như một phép lịch sự đối với các bên liên quan.

Những người thuyên chuyển trong công ty có thể xin giấy phép lao động theo quy định chung nếu họ hiện đang được tuyển dụng bởi một công ty đa quốc gia và đang muốn làm việc trong công ty mẹ , công ty con , chi nhánh hoặc công ty liên kết của doanh nghiệp đó;

 • đang thuyên chuyển đến một doanh nghiệp có mối quan hệ đủ điều kiện với doanh nghiệp mà họ hiện đang làm việc và sẽ đảm nhận việc làm tại một cơ sở hợp pháp và liên tục của công ty đó (trong đó 18–24 tháng có thể được sử dụng như một hướng dẫn tối thiểu hợp lý);

 • đang được thuyên chuyển sang vị trí có năng lực điều hành, quản lý cấp cao hoặc kiến ​​thức chuyên ngành ;

Đã được tuyển dụng liên tục (thông qua bảng lương hoặc theo hợp đồng trực tiếp với công ty), bởi công ty có kế hoạch thuyên chuyển họ ra ngoài Canada ở vị trí toàn thời gian tương tự (không tích lũy bán thời gian) trong ít nhất 1 năm trong 3 năm ngay trước ngày nộp đơn đầu tiên. Gia hạn có thể được cấp tối đa là năm và bảy năm được đề cập trong phần Phá vỡ, thời gian lấy lại và thời hạn của giấy phép lao động dưới đây và trong phần về các  loại công việc có thời hạn hiệu lực không được vượt quá . Thời gian được ghi nhận ở bên ngoài Canada trong thời hạn của giấy phép lao động có thể được “lấy lại” để cho phép người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty có đủ 5 hoặc 7 năm hiện diện tại Canada;

Lưu ý:  Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tại công ty nước ngoài, viên chức nên xem xét các yếu tố khác trước khi từ chối ứng viên chỉ dựa trên cơ sở này, chẳng hạn như sau:

 • số năm kinh nghiệm làm việc với công ty nước ngoài;

 • sự giống nhau của các vị trí (ví dụ: ứng viên đến làm việc trong thời gian ngắn so với từ vị trí bán thời gian đến vị trí toàn thời gian dài hạn?);

 • mức độ của vị trí bán thời gian (tức là hai ngày một tuần so với bốn ngày một tuần);

 • dấu hiệu cho thấy đây là hành vi lạm dụng quy định về người nhận thuyên chuyển nhượng trong nội bộ công ty.

 • chỉ đến Canada trong một  thời gian tạm thời;

 • tuân thủ tất cả các yêu cầu nhập cư để nhập cảnh tạm thời.

Hướng dẫn khi đánh giá công ty mới thành lập

Yêu cầu đối với công ty

Nói chung, công ty phải đảm bảo cơ sở vật chất để đảm bảo hoạt động tại Canada, đặc biệt là trong trường hợp có kiến ​​thức chuyên môn. Tuy nhiên, trong những trường hợp cụ thể liên quan đến các nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành cấp cao, có thể chấp nhận rằng địa chỉ của công ty mới thành lập chưa được bảo mật; ví dụ: công ty có thể sử dụng địa chỉ của luật sư cho đến khi người điều hành có thể mua hoặc thuê một cơ sở.

Công ty phải đưa ra kế hoạch thực tế cho nhân viên hoạt động mới.

Công ty phải có đủ khả năng tài chính để bắt đầu kinh doanh tại Canada và bồi thường cho nhân viên.

Khi điều thuyên chuyển người điều hành hoặc người quản lý, công ty phải chứng minh rằng sẽ đủ lớn để hỗ trợ chức năng điều hành hoặc quản lý.

Khi điều thuyên chuyển một lao động tri thức chuyên ngành, công ty phải  chứng minh rằng được mong đợi để kinh doanh; đảm bảo rằng công việc được hướng dẫn và chỉ đạo bởi quản lý tại cơ quan Canada.

Thời hạn của giấy phép lao động

Giấy phép lao động ban đầu: 1 năm

Để gia hạn, cần cung cấp bằng chứng rằng:

 • các công ty Canada và nước ngoài vẫn có mối quan hệ đủ điều kiện;

 • văn phòng mới đã tham gia vào việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ liên tục trong năm qua;

 • văn phòng mới đã có nhân viên.

Tiêu chí đủ điều kiện áp dụng cho cả hai hạng mục kiến ​​thức chuyên môn và quản lý cấp cao

Trong bối cảnh một công ty được mua lại hoặc sáp nhập gần đây, không bắt buộc người nộp đơn đã làm việc cho công ty cử được nêu tên trong 1 năm với điều kiện người nộp đơn đã làm việc cho một trong các công ty liên kết ít nhất 1 năm trong 3 năm trước đó miễn là “pháp nhân kế thừa” mới có thể chứng minh rằng nó đã đảm nhận các quyền lợi và nghĩa vụ, tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu ban đầu và tiếp tục hoạt động cùng loại hình kinh doanh với chủ sở hữu ban đầu.

Ví dụ:  Một công ty thiết kế phần mềm từ Hoa Kỳ, ABC ltd., Muốn thuyên chuyển một ứng viên đến chi nhánh của họ ở Canada. Công ty Mỹ này gần đây đã mua lại một công ty thiết kế phần mềm nhỏ hơn ở Hoa Kỳ và mong muốn thuyên chuyển một nhân viên từ công ty bị mua lại sang chi nhánh của nó ở Canada. Người nộp đơn đã làm việc liên tục với công ty nhỏ hơn trong hơn 10 năm ở vị trí kỹ thuật chuyên môn cao tương tự như vị trí mà anh ta sẽ đảm nhận ở Canada. Kể từ khi ABC ltd. đã đảm nhận các quyền lợi và nghĩa vụ của công ty phần mềm nhỏ hơn và tiếp tục hoạt động cùng một loại hình kinh doanh, người nộp đơn có thể được xem xét thuyên chuyển trong nội bộ công ty.

Để biết thêm thông tin, hãy xem  Hướng dẫn về sáp nhập và mua lại .

Những người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty không nhất thiết phải chuyển đến Canada. Tuy nhiên, họ được cho là sẽ thực sự chiếm một vị trí trong chi nhánh Canada của công ty; cần có mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động rõ ràng với công ty Canada, và công ty Canada nên định hướng các hoạt động hàng ngày của người lao động nước ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhân viên làm việc tại các trang web của khách hàng chứ không phải tại công ty mẹ, chi nhánh, công ty liên kết hoặc công ty con.

Nếu người nộp đơn không nhận một vị trí trong chi nhánh Canada, các viên chức nên kiểm tra xem liệu họ có thể được phân loại là khách doanh nghiệp hay không, bao gồm các điều khoản về dịch vụ sau bán hàng (xem  Cho phép làm việc mà không cần giấy phép lao động – Khách doanh nghiệp ).

Thay vì cấp nhiều giấy phép ngắn hạn cho từng dự án cụ thể, giấy phép lao động có thời hạn tối đa là 1 năm có thể được cấp cho một số dự án cụ thể. Điều này áp dụng cho các dự án diễn ra tại trụ sở công ty ở Canada hoặc tại địa điểm khách hàng (thường được xem là áp dụng cho những người mà công ty cần thuyên chuyển kiến ​​thức chuyên ngành của họ). Giấy phép lao động dài hạn (hơn 1 năm) trong danh mục người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty sẽ không được cấp cho dịch vụ cá nhân sống bên ngoài Canada mà công ty muốn nhảy vào khía cạnh khách hàng của công ty quốc tế khi cần thiết.

YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU

Hồ sơ sau là bắt buộc:

 • xác nhận rằng công dân nước ngoài hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp đa quốc gia bên ngoài Canada và đang muốn làm việc trong công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đó ở Canada;

 • xác nhận rằng công dân nước ngoài đã được doanh nghiệp bên ngoài Canada tuyển dụng (thông qua bảng lương hoặc theo hợp đồng) liên tục (toàn thời gian, không tích lũy bán thời gian) ở vị trí toàn thời gian tương tự, ít nhất một năm trong vòng ba- khoảng thời gian năm ngay trước ngày nộp đơn đầu tiên;

 • phác thảo về vị trí của ứng viên trong năng lực điều hành hoặc quản lý hoặc một vị trí liên quan đến kiến ​​thức chuyên ngành (tức là vị trí, chức danh, vị trí trong tổ chức, mô tả công việc);

 • trong trường hợp “kiến thức chuyên môn”, bằng chứng rằng người đó có kiến ​​thức đó và vị trí ở Canada yêu cầu kiến ​​thức đó;

 • sơ lược về vị trí làm việc tại Canada (cụ thể là vị trí, chức danh, vị trí trong tổ chức, mô tả công việc);

 • chỉ báo về thời gian lưu trú dự định; và

 • mô tả mối quan hệ giữa doanh nghiệp ở Canada và doanh nghiệp ở nước ngoài (viên chức có thể yêu cầu bằng chứng hữu hình để thiết lập mối quan hệ giữa tổ chức Canada và nước ngoài muốn thực hiện thuyên chuyển).

THỜI GIAN KHÔNG LIÊN TỤC, THỜI GIAN TÍNH LẠI VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

Thời gian không liên tục

Hầu hết các công dân nước ngoài đã làm việc tại Canada theo diện người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty có thể lại được xem xét theo diện này nếu họ đã nhận nhiệm vụ với một chi nhánh của cùng một công ty ở nước ngoài ít nhất 12 tháng. Điều này bao gồm tất cả những người nộp đơn NAFTA theo mã miễn trừ T24 và những người nộp đơn có kiến ​​thức chuyên môn theo mã miễn trừ C12. Tham khảo các hạng mục công việc có thời hạn hiệu lực không được vượt quá .

Ví dụ: một công dân nước ngoài đã làm việc tại Canada với tư cách là một nhân viên tri thức chuyên môn trong 2 năm cho pháp nhân Canada, sau đó được thuyên chuyển sang một chi nhánh Úc của cùng một công ty trong 2 năm, sẽ đủ điều kiện để được xem xét theo các điều khoản về người thuyên chuyển nhượng nội bộ công ty như một người lao động chuyên ngành trong thời hạn 5 năm khác, với giấy phép lao động ban đầu không vượt quá thời hạn tối đa ba năm theo mã miễn trừ C12.

Thời gian được tính lại

Thông thường, thời hạn của giấy phép lao động sẽ được sử dụng để tính thời hạn tối đa là 5 hoặc 7 năm. Tuy nhiên, thời gian được ghi nhận không làm việc — cả trong hoặc ngoài Canada — trong thời hạn của giấy phép lao động có thể được “lấy lại” để cho phép người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty có đủ năm hoặc bảy năm hiện diện tại Canada.

Ví dụ: nếu một quản lý cấp cao của người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty có giấy phép làm việc trong 1 năm và dành tiền lương 2 tháng trong suốt 12 tháng làm việc tại Hoa Kỳ, thì 8 tháng chỉ được tính vào giới hạn 7 năm của họ như một người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty.

Lưu ý: Việc tính lại sẽ không được xem xét trong bất kỳ khoảng thời gian nào dưới 30 ngày liên tục.

Thời hạn tối đa được phép tính lại

Khoảng thời gian được tính lại không được vượt quá giới hạn cho phép đối với loại người được thuyên chuyển nội bộ cụ thể, tức là 7 năm đối với người quản lý hoặc giám đốc điều hành hoặc 5 năm đối với lao động có kiến ​​thức chuyên môn. Thời gian được tính lại sẽ được ban hành — dưới dạng gia hạn và tăng dần không quá 2 năm — kể từ ngày đã được xác định trong khoảng thời gian giới hạn sau khi thời gian không hoạt động đã được khấu trừ. Nói cách khác, nếu người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty đã đạt đến giới hạn 7 năm và có bằng chứng về thời gian không làm việc tương đương với 2 năm, thì họ có thể xin gia hạn thêm 2 năm. Ghi chú trên giấy phép lao động nên tuyên bố rằng không có thời gian thu hồi nào sau đó có thể được yêu cầu cho bất kỳ thời gian nào không hoạt động trong thời gian gia hạn 2 năm đó. Các lưu ý của hệ thống liên quan đến các trường hợp thời gian thu hồi được yêu cầu đã được cho phép phải rõ ràng vì lợi ích của các cán bộ xử lý các yêu cầu gia hạn trong tương lai.

Thời gian Giấy phép làm việc đối với thuyên chuyển nhân sự nội bộ

Sau khi những người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty đã đạt đến thời hạn giấy phép lao động tối đa (7 năm đối với giám đốc điều hành và quản lý cấp cao và 5 năm đối với nhân viên có kiến ​​thức chuyên môn), họ phải hoàn thành 1 năm làm việc toàn thời gian tại công ty bên ngoài Canada nếu họ muốn làm lại -đăng ký với tư cách là người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty. Yêu cầu này, tồn tại trong NAFTA, áp dụng cho tất cả những người được thuyên chuyển trong nội bộ công ty, cho dù họ tham gia theo các quy định chung của Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư tại đoạn  R205 (a) hay theo các điều khoản của hiệp định thương mại quốc tế tại đoạn  R204 (a) . Nó cũng áp dụng cho những công dân nước ngoài muốn thuyên chuyển từ giấy phép lao động được cấp theo đoạn R205 (a) sang giấy phép lao động được cấp theo đoạn R204 (a).

Hài hòa giữa NAFTA và các quy định chung sẽ giúp người sử dụng lao động trong việc hoạch định nguồn nhân lực và đơn giản hóa việc quản lý các điều khoản về người nhận thuyên chuyển nhượng trong nội bộ công ty đối với công dân nước ngoài và đối với nhân viên thị thực và nhập cư.

— UNC Tổng hợp —

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes/intra-company-transferees/canadian-interests-significant-benefit-general-requirements-r205-exemption-code-c12.html?fbclid=IwAR0kLIm4HqmNbHC6N7w6f7zrMrDOrvmft9l9MDhHeSDbeXqzNHtV7mNJbNU

✨ ? ? CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác