HỎI – ĐÁP VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ EB3 – EMPLOYMENT-BASED THIRD

HỎI – ĐÁP VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ EB3 – EMPLOYMENT-BASED THIRD

 

Bạn đã nộp đơn xin Thẻ xanh EB-3 chưa? Hay bạn đang dự định nộp đơn tương tự để có được sự ưu tiên việc làm tại Mỹ? Nếu có thì chúng tôi có thể giúp bạn với tất cả các thông tin cần thiết mà bạn cần để vượt qua quy trình xin thị thực và có được thường trú tại Mỹ, bạn sẽ nhận được các thông tin chi tiết về tiêu chí đủ điều kiện, yêu cầu về tiêu chuẩn, quy trình nộp đơn và quy trình phỏng vấn. Thẻ xanh EB-3 được áp dụng cho những người là công nhân lành nghề, chuyên gia hoặc công nhân khác. Toàn bộ quá trình có thể rất mệt mỏi, nhưng chúng tôi cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách thực hiện toàn bộ quy trình xin thị thực này. Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị cho bạn cuộc phỏng vấn xin thị thực bằng một bộ câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn xin Thẻ xanh EB-3 sẽ giúp việc phỏng vấn của bạn trở nên dễ dàng.

———-

CHƯƠNG TRÌNH DI TRÚ MỸ EB3 – DIỆN PHỔ THÔNG: http://uncvietnam.vn/chuong-trinh-di-tru-my-eb3-dien-pho-thong/

THÔNG TIN THAM KHẢO TIẾN TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ EB-3: http://uncvietnam.vn/thong-tin-tham-khao-tien-trinh-xu-ly-ho-so-eb-3/

AMERICAN DREAM – EB-2 Green Card and EB-3 Green Card: http://uncvietnam.vn/american-dream-eb-2-green-card-and-eb-3-green-card/

————

Câu hỏi 1. Thị thực nhập cư theo diện EB-3 – EMPLOYMENT-BASED THIRD là gì?

Câu trả lời :

Visa EB3 : thị thực được cấp cho chương trình định cư cho phép công dân nước ngoài nhập cư tại Mỹ theo diện lao động lành nghề, chuyên gia hoặc các hình thức lao động khác cho phép đương đơn được nhập cảnh và định cư theo quy định trong Luật Di trú Mỹ.

Hồ sơ di trú diện EB-3: Hồ sơ xin thị thực về chương trình định cư EB3 –  Employment-Based Third và toàn bộ thủ tục liên quan đến việc thực hiện thủ tục xin thị thực tại Hoa Kỳ.

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) : cơ quan liên bang phụ trách giám sát người nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ.

Thẻ xanh (Green card): Một “thẻ xanh” là tên gọi chung cho phép một công dân ngoài nước Mỹ được sống ở Mỹ dài hạn. Thẻ xanh được trao cho công dân ngoài nước Mỹ chủ yếu dựa trên sự bảo lãnh bởi một thành viên gia đình hoặc sự bảo lãnh của một nhà tuyển dụng hiện tại hoặc tương lai. Thẻ xanh dựa trên sự bảo lãnh bởi một nhà tuyển dụng hiện tại hoặc tiềm năng được gọi là ”employment- based” hoặc “EB” thẻ xanh.

Câu hỏi 2. Các loại khác nhau theo thị thực EB-3 là gì?

Câu trả lời :

Các loại thị thực nhập cư khác nhau dựa trên việc làm diện EB-3 là:

EB-3 (A): Danh mục này dành cho các công nhân chuyên nghiệp, người có bằng cử nhân Mỹ hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương và cùng với lời mời làm việc từ một công ty của Mỹ.

EB-3 (B): Danh mục này dành cho công nhân lành nghề, dành cho các vị trí cần ít nhất hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm và cùng với lời mời làm việc từ một công ty của Mỹ.

EB-3 (C): Danh mục này dành cho công nhân lao động phổ thông, không có tay nghề đối với các vị trí cần đào tạo hoặc kinh nghiệm dưới hai năm và cùng với lời mời làm việc từ một công ty của Mỹ.

Câu hỏi 3. Làm thế nào tôi có thể kháng cáo việc đơn I-140 – Đơn nhập cư cho công nhân nước ngoài của tôi bị từ chối?

Câu trả lời :

Nếu Đơn I-140 của bạn, đơn nhập cư cho công nhân người nước ngoài bị từ chối, bạn có thể nộp Mẫu I-290B, Thông báo Khiếu nại, cùng với phí yêu cầu tại Khu vực Trung tâm Dịch vụ USCIS trong vòng 33 ngày kể từ ngày nhận được đơn từ chối.

Câu hỏi 4. Tôi có thể mang những người phụ thuộc của mình đến Mỹ theo thị thực diện EB-3 không?

Câu trả lời :

Được, sau khi đơn I-140 đơn nhập cư cho công nhân người nước ngoài được chấp thuận, thì vợ/chồng và con của bạn dưới 21 tuổi có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư thông qua việc điều chỉnh tình trạng tại Mỹ hoặc thông qua lãnh sự quán Mỹ bên ngoài nước Mỹ.

Câu hỏi 5. Định nghĩa “Công nhân chuyên nghiệp” theo diện thị thực định cư EB-3 là gì?

Câu trả lời :

EB-3, dành cho công nhân chuyên nghiệp, công nhân lành nghề và công nhân không có kỹ năng. Những người làm việc chuyên nghiệp là một công nhân ở những vị trí thường yêu cầu bằng Cử nhân. Những người lao động có tay nghề cao là những người làm việc ở những vị trí thường yêu cầu ít nhất hai năm đào tạo chuyên môn hoặc kinh nghiệm làm việc. Những người lao động không có kỹ năng tốt nhất là những công nhân ở vị trí thường yêu cầu ít hơn hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc trước đó.

Câu hỏi 6. Định nghĩa “Công nhân lành nghề” theo diện thị thực Lao động định cư EB-3 là gì?

Câu trả lời :

Để đủ điều kiện là một “Công nhân lành nghề”, bạn phải là người nước ngoài có khả năng làm công việc lao động lành nghề:

+ Yêu cầu ít nhất hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm

+ Không có tính chất tạm thời hoặc theo mùa

+ Không có công nhân có trình độ phù hợp có sẵn ở Mỹ

Liên quan đến Đào tạo sau trung học có thể được coi là đào tạo cho các mục đích của điều khoản này.

Câu hỏi 7. Làm thế nào tôi có thể có được thị thực diện EB-3?

Câu trả lời :

Nếu bạn muốn đến Mỹ theo diện thị thực EB-3, bạn phải thực hiện quy trình sau:

Nhà tuyển dụng (employer): đôi khi cũng được gọi là Người đệ đơn (petitioner), và vì Nhà tuyển dụng ký tên và nộp đơn  (đệ trình hồ sơ) với chính phủ thay mặt cho người lao động nước ngoài. Người lao động nước ngoài thường được gọi là người thụ hưởng, vì anh ta là người sẽ nhận được lợi ích khi đơn xin thẻ xanh (đơn xin) được chấp thuận.

+ Chủ lao động tương lai của bạn phải xác định xem bạn có đủ điều kiện để được thường trú hợp pháp tại Mỹ

+ Chủ lao động tương lai của bạn phải hoàn thành Đơn xin Chứng nhận việc làm dài hạn, Mẫu đơn ETA-9089 và thay bạn gửi cho Cục Quản lý việc làm và Đào tạo lao động (ETA). ETA phải chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu cấp chứng nhận.

+ USCIS phải phê duyệt Mẫu đơn I-140, Đơn nhập cư cho công nhân nước ngoài, đại diện nộp cho bạn.

+ Bộ Ngoại giao Mỹ cấp cho bạn số thị thực di trú.

+ Nếu bạn đã ở Mỹ, bạn phải đăng ký để điều chỉnh trạng thái thường trú sau khi có số thị thực.

+ Nếu bạn ở bên ngoài Mỹ, bạn phải hoàn tất quá trình xin thị thực nhập cư của mình tại Lãnh sự quán Mỹ.

Câu hỏi 8. Tôi phải cung cấp bằng chứng gì theo diện “Lao động phổ thông, không kỹ năng hoặc công nhân khác” theo diện EB-3?

Câu trả lời :

Yêu cầu phân loại “Công nhân chuyên nghiệp” theo diện EB-3 của bạn phải kèm theo bằng chứng rằng bạn đáp ứng đủ các yêu cầu về giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm và các yêu cầu khác của Chứng nhận Lao động.

Chứng nhận Lao động (Labor Certification): là một quy trình trong đó Nhà tuyển dụng chứng minh rằng họ không thể tìm thấy một công nhân Hoa Kỳ có sẵn và đủ điều kiện để đảm nhận vị trí đã được cung cấp cho công nhân nước ngoài. Quá trình Chứng nhận Lao động PERM không được kiểm soát bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) (trước đây gọi là INS). Nó được kiểm soát bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) với sự hỗ trợ từ các cơ quan lao động nhà nước cá nhân. Mục đích của Chứng nhận Lao động PERM là để chứng minh rằng việc làm thường xuyên của người lao động nước ngoài sẽ không (a) ảnh hưởng đến tiền lương và điều kiện làm việc tương tự Công nhân Hoa Kỳ hoặc (b) lấy đi việc làm từ những người lao động Mỹ có trình độ và có sẵn.

Câu hỏi 9. Tôi phải cung cấp bằng chứng gì cho vị trí Công nhân chuyên nghiệp theo diện EB-3?

Câu trả lời :

Đơn yêu cầu của bạn về “Công nhân chuyên nghiệp” theo diện EB-3 phải kèm theo bằng chứng rằng bạn là người nước ngoài:

Có bằng Cử nhân Mỹ hoặc bằng cấp nước ngoài. Bằng chứng này có thể ở dạng hồ sơ Đại học hoặc Cao đẳng Chính quy cho thấy:

+ Ngày nhận bằng Cử nhân.

+ Khu vực tập trung học tập.

Là người trong nghề. Bạn phải nộp bằng chứng cho thấy rằng tối thiểu bằng Cử nhân là bắt buộc để vào nghề.

Câu 10. Tôi được hưởng những đặc quyền nào đối với thị thực nhập cư theo việc làm EB-3?

Câu trả lời :

Dựa trên thị thực nhập cư EB-3, bạn có thể:

+ Thường trú tại Mỹ;

+ Làm việc tại Mỹ;

+ Du lịch tự do trong và ngoài Mỹ;

+ Áp dụng thị thực cho người phụ thuộc cho vợ/chồng và con của bạn dưới 21 tuổi

Câu hỏi 11. Có bất kỳ hạn chế du lịch nào đối với thị thực diện EB-3 không?

Câu trả lời :

Không, Bộ Ngoại giao không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với số lần bạn có thể đi vào và ra khỏi Mỹ.

Câu 12. Tôi phải cung cấp bằng chứng gì cho công việc “Công nhân lành nghề” diện EB-3?

Câu trả lời :

Đơn yêu cầu của bạn về loại công việc cho công nhân lành nghề diện EB-3 phải kèm theo bằng chứng đáp ứng:

Bạn phải có những thành tựu sau:

Giáo dục, đào tạo hoặc kinh nghiệm và bất kỳ yêu cầu nào khác của từng Chứng nhận Lao động

Yêu cầu đối với việc chỉ định nghề nghiệp cho Chương trình thí điểm thông tin thị trường lao động

Yêu cầu ít nhất hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm.

 

Nguồn: UNC tổng hợp

Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác