[HÀNH CHÍNH] THÔNG BÁO QUAN ĐIỂM CHÍNH THỨC CỦA UNC KHI QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI HÀNH VI HÀNH CHÍNH KHÔNG PHÙ HỢP

[HÀNH CHÍNH] THÔNG BÁO QUAN ĐIỂM CHÍNH THỨC CỦA UNC KHI QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI HÀNH VI HÀNH CHÍNH KHÔNG PHÙ HỢP

 

Kính thưa Quý vị, Quý ông và Quý bà

Nguyên tắc hoạt động của Công ty Universal Network Connection (UNC) là tuân thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam sau khi đệ trình các hồ sơ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do đó, Công ty Universal Network Connection (UNC) trân trọng thông báo quan điểm chính thức như sau:

Căn cứ theo quy định tại Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Khiếu nại, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại,Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an Hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân … CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) đang tiến hành các bước pháp lý tiếp theo theo khi quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp theo bởi hành vi hành chính không phù hợp.

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) sẽ không thực hiện việc phản bác trực tiếp để đáp trả các tin đồn đối với các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của UNC. Thay vào đó, UNC sẽ tiến hành các bước pháp lý theo đúng quy định của pháp luật của Việt Nam để giải quyết.

Trên đây là quan điểm chính thức của CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC).

Trân trọng kính chào ./.


Tin liên quan khác