[HÀNH CHÍNH] CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ CỦA UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI BÁO CHÍ “TỰ Ý TUYÊN ÁN” (BẤT CHẤP CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN QUY ĐỊNH TẠI HIẾN PHÁP) CHO CÁC VẤN ĐỀ TRANH CHẤP DÂN SỰ

[HÀNH CHÍNH] CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ CỦA UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI BÁO CHÍ “TỰ Ý TUYÊN ÁN” (BẤT CHẤP CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN QUY ĐỊNH TẠI HIẾN PHÁP) CHO CÁC VẤN ĐỀ TRANH CHẤP DÂN SỰ

 

Kính thưa Quý vị, Quý ông và Quý bà

  • Tháng 3 năm 2020, Công ty TNHH Universal Network Connection (UNC) đã phản ánh tới Bộ Thông Tin và Truyền Thông về việc sách nhiễu doanh nghiệp từ các bên dân sự không liên quan đến hoạt động công ty theo thủ tục tiền tố tụng và nhận được Thông báo chính thức Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã tiếp nhận phản ánh của Công ty TNHH Universal Network Connection (UNC).

  • Tháng 4 năm 2020, Công ty TNHH Universal Network Connection (UNC) chính thức đệ trình hồ sơ khiếu nại hành chính tới Bộ Thông tin và Truyền thông về hành vi hành chính của báo chí tự ý tuyên án về hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Universal Network Connection (UNC). Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chuyển hồ sơ tới Phòng Thanh Tra và Phòng Báo Chí -Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM thụ lý theo quy trình và đang trong quá trình xem xét.

  • Tháng 6 năm 2020, do các thiệt hại quá lớn từ hành vi vi phạm pháp luật của Báo chí và phe lợi ích nhóm, Công ty TNHH Universal Network Connection (UNC) tiếp tục đệ trình thông tin tới Bộ Thông Tin và Truyền Thông và đã nhận được Thông báo từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã xem xét thông tin của Công ty thông qua phản hồi bằng văn bản theo quy định pháp luật.

Universal Network Connection (UNC) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục – tư vấn du học và định cư trong hơn 11 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều quốc gia trên thế giới: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) hoàn toàn chưa bao giờ nhận được bất kỳ về Quyết định hành chính hoặc Bản án của Tòa Án có hiệu lực pháp luật tuyên bố UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) vi phạm pháp luật từ lúc thành lập tới hiện nay và không một ai có quyền vi phạm nguyên tắc Suy Đoán Vô Tội theo quy định của Hiến Pháp.

Tới thời điểm hiện tại, đại diện pháp lý của UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) cũng hoàn toàn chưa bao giờ tuyên bố và/hoặc ký bất kỳ giấy tờ nào liên quan về việc UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) có bị cơ quan nào điều tra hay phán quyết chưa có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án cho rằng UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) là tội phạm xuyên quốc gia hay vi phạm hành chính.

Chủ sở hữu doanh nghiệp là người mang quốc tịch nước ngoài, với kinh nghiệm quản trị hệ thống tập đoàn tại nhiều quốc gia, chủ sở hữu doanh nghiệp hoàn toàn hiểu rằng bản thân mình là người nước ngoài sẽ bị yếu thế khi bị các hành vi tấn công xuất phát khởi điểm từ LỢI ÍCH NHÓM tại nước sở tại.

Khi Universal Network Connection (UNC) quyết định tiến hành các bước pháp lý khi quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi hành vi hành chính không phù hợp, Universal Network Connection (UNC) hoàn toàn hiểu rằng một pháp nhân nước ngoài dám đương đầu khiếu nại thì đã lường trước mọi sự trả thù, trù dập đối với PHE LỢI ÍCH NHÓM tại nước sở tại.

Ngay từ giai đoạn đầu tới nay, Universal Network Connection (UNC) luôn bình tĩnh xử lý bằng hành động pháp lý thay vì đáp trả một cách THIẾU CHUYÊN MÔN CƠ BẢN như cách PHE LỢI ÍCH NHÓM đã thực hiện.

Trước khi đưa thông tin, nếu việc cơ bản là chưa có sự đồng ý nêu danh tính của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài và các cá nhân Việt Nam không liên quan mà vẫn ngang nhiên công khai bất chấp nguyên tắc cơ bản QUYỀN CON NGƯỜI được quy định tại Hiến pháp, thì các căn cứ CẢM TÍNH đăng tải với mục đích duy nhất là LỢI ÍCH NHÓM và LẠM DỤNG VỊ THẾ NƯỚC SỞ TẠI để áp lực, áp đảo người nước ngoài, liệu có phù hợp?

Trước khi đưa thông tin, nếu việc cơ bản là tìm hiểu nghiên cứu chuyên sâu bản chất dịch vụ và pháp lý chuyên môn nước ngoài là chưa có, cho rằng bản thân có quyền PHÁN NHƯ THÁNH bất chấp CÓ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG XÚC PHẠM NGHIÊM TRỌNG DANH DỰ, UY TÍN của tổ chức, cá nhân với mục đích duy nhất là LỢI ÍCH NHÓM và LẠM DỤNG VỊ THẾ NƯỚC SỞ TẠI để áp lực, áp đảo người nước ngoài, liệu có phù hợp?

Ngày hôm nay, Universal Network Connection (UNC) sẵn sàng xử lý tới cùng để chứng minh rằng: Vị thế một người nước ngoài bước sang nước sở tại bị tấn công thì không bắt buộc phải im lặng và luồn cúi trước phe PHE LỢI ÍCH NHÓM và CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH.

Một lần nữa, UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) khẳng định sẽ không thực hiện việc phản bác trực tiếp để đáp trả các tin đồn đối với các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của UNC. Thay vào đó, UNC sẽ tiến hành các bước pháp lý theo đúng quy định của pháp luật của Việt Nam để giải quyết.

 

[HÀNH CHÍNH] THÔNG BÁO QUAN ĐIỂM CHÍNH THỨC CỦA UNC VỀ HÀNH VI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN QUY KẾT TỘI DANH KHI CHƯA CÓ BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CHUẨN MỰC CỦA BÁO CHÍ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA UNC: http://uncvietnam.vn/hanh-chinh-thong-bao-quan-diem-chinh-thuc-cua-unc-ve-hanh-vi-dang-tai-thong-tin-quy-ket-toi-danh-khi-chua-co-ban-an-cua-toa-an-khong-phu-hop-voi-chuan-muc-cua-bao-chi-ve-hoat-dong-kinh-doanh-cua-un/

 

[ADMINISTRATION] UNC OFFICIAL NOTICE ON THE ACT OF POSTING INFORMATION CONDEMNING CRIMINAL CHARGES WITHOUT A COURT JUDGMENT, INCONSISTENT WITH THE PRESS STANDARDS OF UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC)’S BUSINESS ACTIVITIES: http://uncvietnam.vn/en/english-administration-unc-official-notice-on-the-act-of-posting-information-condemning-criminal-charges-without-a-court-judgment-inconsistent-with-the-press-standards-of-universal-network-connec/

 

[HÀNH CHÍNH] THÔNG BÁO QUAN ĐIỂM CHÍNH THỨC CỦA UNC KHI QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI HÀNH VI HÀNH CHÍNH KHÔNG PHÙ HỢP: http://uncvietnam.vn/hanh-chinh-thong-bao-quan-diem-chinh-thuc-cua-unc-khi-quyen-loi-ich-hop-phap-chiu-tac-dong-truc-tiep-boi-hanh-vi-hanh-chinh-khong-phu-hop/

 

[ADMINISTRATION] UNC OFFICIAL NOTICE WHEN LEGITIMATE RIGHTS AND INTERESTS ARE DIRECTLY AFFECTED FOLLOWED BY INAPPROPRIATE ADMINISTRATIVE ACTS: http://uncvietnam.vn/en/english-administration-unc-official-notice-when-legitimate-rights-and-interests-are-directly-affected-followed-by-inappropriate-administrative-acts/

 

[HÌNH SỰ-HÀNH CHÍNH-DÂN SỰ] THÔNG BÁO QUAN ĐIỂM CHÍNH THỨC CỦA UNC: MẠNG XÃ HỘI, BÁO CHÍ “TỰ Ý TUYÊN ÁN” VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRANH CHẤP DÂN SỰ: http://uncvietnam.vn/hinh-su-hanh-chinh-dan-su-thong-bao-quan-diem-chinh-thuc-cua-unc-mang-xa-hoi-bao-chi-tu-y-tuyen-an-ve-cac-van-de-tranh-chap-dan-su/

 

[CRIMINAL-ADMINISTRATION-CIVIL] UNC OFFICIAL NOTICE: SOCIAL MEDIA AND PRESS “ARBITRARILY ADJUDICATE” ON THOSE CIVIL DISPUTES: http://uncvietnam.vn/en/english-criminal-administration-civil-unc-official-notice-social-media-and-press-arbitrarily-adjudicate-on-those-civil-disputes/

 

CẢNH GIÁC TIN NHẮN TỪ NGƯỜI LẠ QUA ĐIỆN THOẠI, HÙ DỌA TỰ XƯNG LÀ PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ:

http://uncvietnam.vn/canh-giac-tin-nhan-tu-nguoi-la-qua-dien-thoai-hu-doa-tu-xung-la-phong-vien-bao-chi/

 

SELF-DEFENCE RIGHT AGAINST THREATENING MESSAGES FROM STRANGERS THROUGH YOUR PHONE, AND SELF-INTRODUCING THAT THEY ARE THE JOURNALISTS: http://uncvietnam.vn/en/english-self-defence-right-against-threatening-messages-from-strangers-through-your-phone-and-self-introducing-that-they-are-the-journalists/

 

CẢNH GIÁC CUỘC VIẾNG THĂM CỦA NHỮNG KẺ LẠ – NHẰM MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ HÌNH ẢNH) MÀ KHÔNG ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý – ĐỂ ĐĂNG TẢI TRÁI PHÉP HÌNH ẢNH, LOAN TRUYỀN THÔNG TIN NHẰM XÚC PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ NGHIÊM TRỌNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN: http://uncvietnam.vn/canh-giac-cuoc-vieng-tham-cua-nhung-ke-la-nham-muc-dich-thu-thap-va-su-dung-thong-tin-cua-to-chuc-ca-nhan-bao-gom-ca-hinh-anh-ma-khong-duoc-su-dong-y-de-dang-tai-trai-phep-hinh-anh-loan-truyen/

 

BEING ON THE ALERT OF SURPRISE VISIT FROM STRANGERS – FOR THE PURPOSE OF COLLECTION AND USING OF INFORMATION (INCLUDING IMAGES) OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS WITHOUT CONSENT – TO ILLEGALLY UPLOAD AND POST THESE IMAGES, PUBLISH INFORMATION THAT SERIOUSLY LIBEL AND SLANDER DIGNITY AND HONOR OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS: http://uncvietnam.vn/en/english-being-on-the-alert-of-surprise-visit-from-strangers-for-the-purpose-of-collection-and-using-of-information-including-images-of-organizations-and-individuals-without-consent-to-illegall/

 

Trên đây là quan điểm chính thức của UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC).

Trân trọng kính chào ./.


Tin liên quan khác