HỎI – ĐÁP TRONG PHỎNG VẤN THỊ THỰC EB-5

HỎI – ĐÁP TRONG PHỎNG VẤN THỊ THỰC EB-5

 

Đơn I-526 của bạn đã được chấp thuận chưa? Và bây giờ có phải bạn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn Thị thực EB-5? Nếu có, thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn tất cả sự giúp đỡ mà bạn đang cần. Bạn sẽ nhận được các chi tiết về các yêu cầu tạo việc làm để có được Visa EB-5 một cách dễ dàng. Trong khi xin thị thực EB-5, bạn phải đầu tư và tạo ít nhất 10 việc làm cho người lao động trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong lúc tham dự cuộc phỏng vấn thị thực EB-5, bạn sẽ phải nộp một vài hồ sơ. Chúng tôi hướng dẫn bạn chuẩn bị cho tất cả các hồ sơ, cũng như đưa ra các câu trả lời liên quan đến các câu hỏi phỏng vấn trọng tâm. Các chuyên gia của chúng tôi đã thực hiện một số câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn thị thực EB-5, điều này sẽ giúp bạn thành công trong quy trình xin thị thực.

Câu hỏi 1. Thị thực EB-5 là gì?

Trả lời:

Thị thực EB-5, còn được gọi là thị thực chương trình nhập cư dựa theo việc làm: Ưu đãi thứ 5, là một loại thị thực nhập cư cho một số nhà đầu tư nước ngoài theo luật di trú của Mỹ. Quốc hội Mỹ đã tạo ra loại thị thực nhà đầu tư nhập cư EB-5 trong Đạo luật Di trú năm 1990 với hy vọng thu hút vốn nước ngoài vào Mỹ và tạo việc làm cho người lao động Mỹ trong quá trình này. Quốc hội phân bổ 10.000 thị thực nhập cư hàng năm cho ưu tiên dựa trên việc làm này, loại EB-5. Ít nhất 3.000 trong số các thị thực này được dành riêng mỗi năm cho những người được chỉ định sử dụng Khu vực Trung tâm hoặc vùng TEA.

Câu hỏi 2. Số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết cho thị thực diện EB5 là bao nhiêu?

Trả lời:

[CẬP NHẬT] EB5 – CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ: http://uncvietnam.vn/english-eb-5-immigrant-investor-program/

USCIS đang hiện đại hóa chương trình đầu tư định cư EB-5, Mỹ.

Theo một quy tắc mới đã được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ công bố, có nhiều sự thay đổi đối với Chương trình đầu tư định cư EB-5 sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019.

Quy tắc mới hiện đại hóa chương trình EB-5 bằng cách:

  1. Cung cấp giữ ngày ưu tiên cho một số nhà đầu tư EB-5;
  2. Tăng số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết để tính đến lạm phát;
  3. Cải cách một số mục tiêu định rõ khu vực làm việc (TEA);
  4. Làm rõ các thủ tục USCIS để gỡ bỏ các điều kiện về thường trú; và
  5. Thực hiện các sửa đổi kỹ thuật và các sửa đổi phù hợp khác.

Những gì bạn cần phải biết:

1. Giữ ngày ưu tiên

2. Một số nhà đầu tư định cư sẽ giữ ngày ưu tiên của đơn kiến nghị EB-5 trước đó được phê duyệt khi họ nộp đơn yêu cầu mới.

Tăng khoản đầu tư tối thiểu

1. Số tiền đầu tư tối thiểu tiêu chuẩn tăng lên một triệu lên $1.800.000 (từ $1.000.000) vào khoản lạm phát.

2. Việc đầu tư tối thiểu trong một TEA tăng lên đến $910,000 (từ $500,000) để tính vào khoản lạm phát.

3. Những điều chỉnh trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào lạm phát (theo chỉ số giá tiêu dùng cho tất cả người tiêu dùng đô thị, hoặc CPI-U) và xảy ra mỗi 5 năm.

Câu hỏi 3. Tôi cần phải có kinh nghiệm kinh doanh trước đây hoặc trình độ học vấn nhất định không?

Trả lời:

Không. Nhà đầu tư không bắt buộc phải có kinh nghiệm kinh doanh trước đây hoặc bất kỳ trình độ học vấn tối thiểu nào. Yêu cầu duy nhất cho nhà đầu tư là người đó phải có tài sản ròng và vốn lưu động ròng cần thiết.

Câu hỏi 4. Ý nghĩa của việc yêu cầu đối với tài sản của nhà đầu tư phải được kiếm “một cách hợp pháp” là gì?

Trả lời:

Theo quy định của USCIS, nhà đầu tư phải chứng minh rằng vốn đầu tư của mình có được một cách hợp pháp. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư để chứng minh quỹ đầu tư của mình đã thu được thông qua kinh doanh hợp pháp, tiền lương, đầu tư, kinh doanh bất động sản, thừa kế, quà tặng, cho vay, hoặc các phương tiện hợp pháp khác.

Câu hỏi 5. Yêu cầu tạo việc làm cho Visa EB-5 là gì?

Trả lời:

Đầu tư diện thị thực EB-5 phải tạo ra ít nhất 10 việc làm cố định, toàn thời gian cho công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp hoặc người nhập cư khác được ủy quyền hợp pháp để được tuyển dụng tại Mỹ. Nhân viên toàn thời gian được xác định bao gồm các công nhân làm việc ít nhất 35 giờ mỗi tuần. Điều này bao gồm công dân có điều kiện, công dân tạm trú, người tị nạn, người tị nạn và người nhận đình chỉ trục xuất, nhưng không bao gồm những người không di dân. Khi tính toán số lượng vị trí việc làm cần thiết, nhà đầu tư có thể không bao gồm vợ hoặc chồng, nhưng có thể bao gồm các thành viên khác trong gia đình được doanh nghiệp thuê.

10 vị trí công việc này phải là công việc cố định, toàn thời gian. Điều này có nghĩa là, việc làm của một nhân viên có trình độ ở một vị trí đòi hỏi tối thiểu 35 giờ làm việc mỗi tuần. Mặc dù hai nhân viên có thể chia sẻ vị trí toàn thời gian làm việc với nhau, việc làm bán thời gian được đặc biệt loại trừ. Do đó, sự kết hợp của hai hoặc nhiều vị trí bán thời gian sẽ không đủ điều kiện, ngay cả khi họ đáp ứng chung yêu cầu 35 giờ mỗi tuần.

Câu hỏi 6. Trung tâm vùng trong đầu tư EB5 là gì?

Trả lời:

Một Trung tâm vùng là một tập đoàn, một tổ chức hay một cơ quan do USCIS đã chỉ định để hoạt động như một Trung tâm khu vực thuộc chương trình đầu tư EB5. Một Trung tâm vùng được chỉ định sẽ tập trung vào một khu vực địa lý cụ thể trong nước Mỹ, và sẽ cố gắng phát triển sự tăng trưởng kinh tế bằng tăng doanh thu xuất khẩu, cải thiện năng suất khu vực, tạo ra các công việc mới, và tăng vốn đầu tư trong nước.

Một lợi thế quan trọng để đầu tư vào một dự án Trung tâm vùng được chỉ định là “gián tiếp” tạo ra việc làm, điều này dễ thực hiện hơn so với việc “trực tiếp” tạo ra 10 việc làm mới. Yêu cầu tạo ra ít nhất 10 công việc mới cố định, toàn thời gian có thể được thỏa mãn bằng cách cho thấy rằng do kết quả đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp mới, ít nhất 10 việc làm sẽ được tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp trong khu vực thông qua ảnh hưởng của việc tạo ra việc làm.

Câu hỏi 7. “THẺ XANH CÓ ĐIỀU KIỆN” là gì?

Trả lời:

Để ngăn chặn việc gian lận, các nhà đầu tư nhập cư diện thị thực EB-5, vợ / chồng và con cái của họ sẽ có thẻ xanh có điều kiện trong thời gian hai năm. Người chủ đầu tư EB-5 phải nộp đơn yêu cầu gỡ bỏ các điều kiện trong khoảng thời gian 90 ngày trước ngày kỷ niệm lần thứ hai về việc nhập cư hợp pháp của người chủ đầu tư với tư cách là thường trú nhân. INS sẽ kiểm tra doanh nghiệp vào cuối giai đoạn hai năm để xác định xem người chủ đầu tư có đáp ứng tất cả các yêu cầu để gỡ bỏ các điều kiện hay không.

Nếu, trong đơn xin gỡ bỏ điều kiện, người chu đầu tư chứng minh rằng các doanh nghiệp đã được thành lập, rằng số tiền vốn yêu cầu đã được đầu tư, và 10 công việc cố định toàn thời gian hoặc đã được hoặc sẽ được tạo ra, thì các điều kiện sẽ được gỡ bỏ và người chủ đầu tư được cấp đầy đủ thường trú và thẻ xanh vĩnh viễn.

Câu hỏi 8. Sau khi Đơn I-526 của tôi được USCIS chấp thuận, Mục đích của cuộc phỏng vấn lãnh sự quán là gì?

Đơn I-526: mẫu đơn để xin Nhập cư dành cho nhà đầu tư nước ngoài, chứng minh rằng người xin cấp visa đang đầu tư hoặc đã đầu tư có số vốn đáp ứng đủ yêu cầu với dự án EB-5. Thông thường, các luật sư di trú sẽ thay mặt đương đơn EB-5 chuẩn bị các đơn I-526.

Trả lời:

Sau khi phê duyệt Đơn I-526 (mẫu đơn để xin Nhập cư dành cho nhà đầu tư nước ngoài), bạn phải chờ thông báo từ Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Quốc gia của bạn để chuẩn bị hồ sơ cho các cuộc phỏng vấn xin thị thực. Mục đích của thủ tục này là để đảm bảo rằng các nhà đầu tư và gia đình của họ trải qua kiểm tra lịch sử y tế, cảnh sát, an ninh và nhập cư trước khi thị thực thường trú nhân có điều kiện được cấp. Tại cuộc phỏng vấn, nhân viên Lãnh Sự Quán có thể giải quyết những vấn đề này và thông tin được in trên Đơn I-526 (mẫu đơn để xin Nhập cư dành cho nhà đầu tư nước ngoài), bao gồm thông tin về đầu tư của nhà đầu tư cho đơn xin thị thực EB-5 của họ.

Câu hỏi 9. Sau khi Đơn I-526 của tôi được USCIS chấp thuận, thì các thành viên của gia đình có thể phỏng vấn ở các quốc gia khác nhau không?

Trả lời:

Các thành viên trong gia đình có thể phỏng vấn ở các quốc gia khác nhau. Quê hương hoặc nơi gia đình có mối quan hệ hiện nay là nơi phỏng vấn tiêu chuẩn. Thường thì một thành viên trong gia đình ở một nước khác, chẳng hạn như du học sinh đang theo học ở Mỹ. Du học sinh không cần phải trở về quê hương và có thể điều chỉnh tình trạng tại Mỹ tại văn phòng Quận của USCIS.

Câu hỏi 10. Sau khi tôi nhận được “THẺ XANH CÓ ĐIỀU KIỆN” , tôi có thể ở bên ngoài nước Mỹ hơn một năm không?

Trả lời:

Được. Bạn có thể nộp đơn xin Giấy phép tái nhập cảnh (trên mẫu I-131) trước khi bạn rời Mỹ. Bạn có thể khởi hành trước khi Giấy phép tái nhập cảnh được chấp thuận. Với Giấy phép tái nhập cảnh như vậy, bạn có thể trở về Mỹ ngay cả sau một năm cho đến ngày hết hạn của Giấy phép tái nhập cảnh. Giấy phép này thường có giá trị trong hai năm. Bạn không thể gia hạn Giấy phép tái nhập cảnh, nhưng bạn có thể trở về Mỹ trong một thời gian ngắn và đăng ký một bản mới. Giấy phép tái nhập cảnh thứ hai sẽ được cấp cho hai năm, nhưng Giấy phép tái nhập cảnh tiếp theo chỉ có thể được phê duyệt trong một năm một lần.

Câu 11. Lợi ích của thẻ xanh EB-5 là gì?

Trả lời:

Mỗi người đều mong muốn một nơi thường trú ở Mỹ vì một lý do khác nhau nào đó. Thẻ xanh với chương trình Nhà đầu tư diện EB-5 cung cấp nhiều lợi ích để đạt được các mục tiêu này:

Thường trú nhân hợp pháp theo Chương trình Nhà đầu tư EB-5 được hưởng nhiều lợi ích giống như công dân Mỹ.

Mỹ là một nơi cập bến an toàn cho gia đình bạn, cũng như các khoản đầu tư cá nhân và đầu tư kinh doanh của bạn.

Bất kỳ thành viên nào trong gia đình có Thẻ xanh EB-5 đều có thể vào Mỹ bất cứ lúc nào và ở lại miễn là họ muốn.

Các nhà đầu tư có quyền liên tục và dễ dàng nhập cảnh vào Mỹ cho các mục đích cá nhân, thương mại và kinh doanh.

Thường trú nhân đến Mỹ mà không cần thị thực.

Các nhà đầu tư có thể làm việc, sinh sống hoặc sở hữu doanh nghiệp độc quyền của riêng mình bất cứ nơi nào tại Mỹ.

Tại Mỹ có các trường Cao đẳng và Đại học được Quốc tế công nhận về nền tảng Giáo dục cơ bản và nghiên cứu Sau đại học. Là một công dân, nhà đầu tư diện này cũng có thể được hưởng lợi từ chi phí học Đại học thấp hơn.

Chi phí sinh hoạt ở Mỹ thấp hơn hầu hết các Quốc gia công nghiệp lớn khác. Hàng tiêu dùng, dịch vụ và nhà ở rẻ hơn đáng kể so với các dịch vụ và hàng hóa tương đương ở hầu hết các Quốc gia khác.

Sinh viên có thể làm việc tại Mỹ trong khi họ học Đại học và tiếp tục làm việc sau đó. Điều này tạo điều kiện cho phép sinh viên trả một phần học phí của họ trong khi hoàn thành nghiên cứu Đại học và Sau Đại học.

Tại Mỹ, với thẻ xanh diện EB5, bạn cũng được hưởng nhiều quyền lợi về tài chính, xã hội và giáo dục: trường công lập, y tế và chăm sóc y tế, an sinh xã hội và giáo dục đại học.

Nhà đầu tư diện EB5 có thể đưa các thành viên khác trong gia đình đến Mỹ sau khi nộp đơn yêu cầu và có thể có được Quốc tịch Mỹ sau 5 năm.

Thường trú nhân không yêu cầu gia hạn hoặc áp dụng lại, ngoại trừ phí xử lý hồ sơ.

Câu hỏi 12. Tiền được Cha mẹ hoặc người thân khác tặng có thể được sử dụng cho khoản đầu tư EB-5 không?

Trả lời:

Có, với điều kiện là thanh toán các khoản thuế đầy đủ. Đồng thời, cũng phải chứng minh rằng số tiền đó là một “giao dịch kéo dài” thực sự và đó không phải là một kiểu KHỐNG và số tiền đó sẽ thu hồi lại sau khi thẻ thường trú được cấp.

Câu hỏi 13. Sự khác biệt giữa “THẺ XANH CÓ ĐIỀU KIỆN” và “THẺ XANH KHÔNG ĐIỀU KIỆN” là gì?

Trả lời:

Theo quy định, một nhà đầu tư vào các dự án của Mỹ  cũng được chấp thuận cho thị thực nhập cư EB-5, có thể nhận được Thẻ xanh EB5 “có điều kiện”. Nó phải được cấp lại sau hai năm, có thể gỡ bỏ các điều kiện. Mặt khác, cả “THẺ XANH CÓ ĐIỀU KIỆN” và “THẺ XANH KHÔNG ĐIỀU KIỆN” đều có cùng quyền và đặc quyền giống nhau.

 

Câu hỏi 14. Thông tin nào gây ra vấn đề lớn nhất khi nộp đơn xin thị thực EB-5?

Trả lời:

Vấn đề phổ biến nhất là không đủ chứng cứ về nguồn quỹ tiền. Việc cung cấp nhiều thông tin vẫn luôn tốt hơn việc có quá ít thông tin để chứng minh. Luật sư di trú của bạn rất có thể sẽ yêu cầu cung cấp nhiều thông tin hơn bạn nghĩ.

Nguồn: UNC tổng hợp 

Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/

 


Tin liên quan khác