Nhãn hiệu UNC UNIVERSAL NETWORK CONNECTION đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ tại Việt Nam/ The trademark UNC UNIVERSAL NETWORK CONNECTION meets the protection standards in Vietnam

Nhãn hiệu UNC UNIVERSAL NETWORK CONNECTION đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ tại Việt Nam/ The trademark UNC UNIVERSAL NETWORK CONNECTION meets the protection standards in Vietnam

 

Hồ sơ: Nhãn hiệu “UNC UNIVERSAL NETWORK CONNECTION có số đơn 4-2019-00111 nộp ngày 02/01/2019

Kết quả thẩm định hồ sơ: Cục Sở hữu trí tuệ ban hành công văn số 4002/SHTT- NH ngày 28/01/2021 về việc dự định cấp văn bằng bảo hộ.

Căn cứ kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu:

Số đơn:                       4-2019-00111                       Ngày nộp đơn:                     02/01/2019

Chủ đơn(*):                Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC)

(VN)

Địa chỉ:                      Tầng 8, tòa nhà AB, 76A Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện của chủ đơn: []

Nhãn hiệu:                  UNC UNIVERSAL NETWORK CONNECTION

Nhóm hàng hóa/ dịch vụ: 45

Cục Sở hữu trí tuệ có ý kiến như sau:

  1. Đối tượng nêu trong đơn nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ.

Lưu ý: Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng “UNIVERSAL NETWORK CONNECTION”.

  1. Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn cần nộp các khoản phí, lệ phí:
  • Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 60,000 Đồng
  • Phí đăng bạ: 120,000 Đồng
  • Phí công bố: 120,000 Đồng

Tổng số:                                      300,000 Đồng

 


Tin liên quan khác