🇺🇸✨🔥 E2 vs EB-5

🇺🇸✨🔥 E2 vs EB-5

✨🔥  Thị thực Đầu tư Hoa Kỳ (E2): Công dân của các quốc gia đã ký hiệp ước với Hoa Kỳ đăng ký với mục đích trực tiếp đầu tư và điều hành một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.

✨🔥  Đầu tư định cư Hoa Kỳ (EB5): Đầu tư gián tiếp được thực hiện trong các dự án do từng trung tâm khu vực thực hiện với mục đích lấy thẻ xanh.

✨🔥  Cả E2 và EB5 đều không đặt ra các yêu cầu về tính đủ điều kiện của người nộp đơn.

✨🔥  Trong trường hợp xin thị thực E2, khả năng kinh doanh thành công là một tiêu chí quan trọng, và khả năng vận hành doanh nghiệp tốt của đương đơn liên quan tốt đến kinh nghiệm trong quá khứ. Ngoài ra, không có quy định về số tiền đầu tư của một doanh nghiệp khiến nhiều người hiểu nhầm. Nó phải là một mức giá hợp lý.

———————————

✨🔥 EB5 Người nhập cư có đầu tư của Hoa Kỳ có thể đăng ký khu vực xúc tiến việc làm (TEA) với khoản đầu tư 900.000 đô la, nhưng các khu vực khác yêu cầu số tiền 1,8 triệu đô la. Quỹ EB5 này là một hình thức đầu tư gián tiếp mà Trung tâm Khu vực tuyển dụng và cho nhà phát triển vay. Điều quan trọng là phải chọn một Trung tâm Khu vực đáng tin cậy và chọn một dự án an toàn.

✨🔥  Cả hai nguồn tài trợ đều phải là tài sản tích lũy hợp pháp, có thể kiểm chứng được đứng tên chính họ.

✨🔥  Đối với thị thực E2, nếu doanh nghiệp để đầu tư được lựa chọn sau khi tìm kiếm doanh nghiệp, bạn có thể nộp đơn xin thị thực sau khi ký hợp đồng mua bán và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Người ta giải thích rằng toàn bộ quá trình cho đến khi phỏng vấn được giải thích là mất khoảng 6 -16 tháng, nhưng có thể có sự chậm trễ trong trường hợp thời gian lựa chọn doanh nghiệp, thời gian chuẩn bị hồ sơ, hoặc các trường hợp đặc biệt như Corona. So với nhập cư đầu tư, thời gian thủ tục tương đối ngắn là một lợi thế lớn.

✨🔥  Định cư Mỹ đầu tư EB5 mất một thời gian tương đối dài. Nó mất nhiều thời gian, nhưng nó có lợi thế là nhận được thẻ xanh và thuận tiện việc di chuyển ra khỏi Mỹ.

✨🔥  Cả thị thực đầu tư và di dân đầu tư đều không có hạn chế về nơi cư trú, nhưng trong trường hợp thị thực đầu tư E2, việc sống gần doanh nghiệp để điều hành hoạt động kinh doanh thực sự là thuyết phục từ quan điểm của người thẩm định.

✨🔥  Đối với thị thực E2, thời hạn thị thực ban đầu có thể là 2 hoặc 5 năm tùy theo quyết định của người thẩm định. Sau đó, nếu doanh nghiệp hoạt động tốt, điều quan trọng nhất là vận hành doanh nghiệp thành công vì nó có thể được gia hạn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì bằng cách nộp bằng chứng về thu nhập như tờ khai thuế khi gia hạn visa.

✨🔥  Những người nhập cư theo diện đầu tư EB5 nhận được thẻ thường trú nhân tạm thời 2 năm, và sau khi điều kiện chấm dứt, họ sẽ nhận được thẻ thường trú nhân chính thức 10 năm.

Sau đó, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về cư trú và nếu cần

✨🔥  Nếu bạn muốn ở lại, bạn phải duy trì hoạt động kinh doanh và xin gia hạn visa E2. Tìm kiếm doanh nghiệp phù hợp cho đơn xin thị thực E2 không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

🇺🇸✨🔥 INVESTMENT US VISA vs FOREIGN COUNTRIES RELATIONSHIP

🇺🇸✨ Các khách hàng quyết định chọn thực hiện hồ sơ di dân dưới diện Visa đầu tư Mỹ, thường sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khuynh hướng quan hệ ngoại giao giữa nước nơi họ mang quốc tịch và nước họ sẽ đầu tư như US và Canada.

🇺🇸✨ Một khách hàng – quốc tịch Đài Loan – Taiwanese (His EB-5 case was filled after May, 2019), thời gian xem xét trung bình cho Korean là 2.4 năm, thì với Taiwanese chỉ là 2 năm cho các diện chương trình đầu tư USA được nộp từ tháng 5 năm 2019.

🇺🇸✨ Tuy nhiên, khách hàng Taiwanese nêu quan điểm rằng, xét về mặt quota đúng là quốc tịch Taiwanese có khả năng được xét nhanh hơn hồ sơ di trú Mỹ của Korean: 2 year vs 2.4 years, xét về mặt thực tế, khách hàng Taiwanese hoàn toàn hiểu rằng yếu tố ngoại giao chính trị giữa các nước, ảnh hưởng rất nhiều về mặt xét duyệt di trú US, Korea là đất nước có quan điểm ngoại giao trung dung, đều có mối quan hệ ngoại giao bền vững với tất cả các nước, đặc biệt là US và Canada, còn Taiwan thì quan hệ ngoại giao chính trị giữa hai nước, không sâu sắc như Korea và US. Trên mọi mặt trận, đều thấy chính phủ Hàn Quốc đều chủ động tạo mối quan hệ ngoại giao sâu sắc vì lợi ích quốc gia và công dân.

** QUAN HỆ HÀN QUỐC – HOA KỲ: Quan hệ Hàn Quốc – Hoa Kỳ (Hangul: 한미관계; Hanja: 韓美關係) đề cập đến quan hệ quốc tế giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Mối quan hệ bắt đầu vào năm 1950, khi Hoa Kỳ giúp thành lập nhà nước hiện đại của Hàn Quốc, còn được gọi là Đại Hàn Dân Quốc, và chiến đấu trên phe được Liên Hợp Quốc ủng hộ trong Chiến tranh Triều Tiên (1950–1953). Trong bốn thập kỷ sau đó, Hàn Quốc đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, chính trị và quân sự, đồng thời giảm đáng kể sự phụ thuộc của Mỹ. https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c_%E2%80%93_Hoa_K%E1%BB%B3#:~:text=Quan%20h%E1%BB%87%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c%20%E2%80%93%20Hoa%20K%E1%BB%B3%20(Hangul%3A%20%ED%95%9C%EB%AF%B8%EA%B4%80%EA%B3%84,H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c%20v%C3%A0%20Hoa%20K%E1%BB%B3.&text=H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c%20c%C3%B3%20m%E1%BB%99t%20li%C3%AAn,l%C3%A0%20trong%20Chi%E1%BA%BFn%20tranh%20Iraq.

** QUAN HỆ HOA KỲ – ĐÀI LOAN: là chỉ quan hệ song phương giữa Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Trung Hoa Dân Quốc. Trước năm 1979, hai bên có quan hệ ngoại giao chính thức, sau đó gián đoạn do Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, hai bên vẫn giao lưu chính thức trên một số vấn đề. Sau khi đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao, hai bên lập cơ cấu đại diện có tính chất đại sứ quán ở thủ đô đối phương. Do Hoa Kỳ có tính chất quan trọng trong chính trị, kinh tế và quân sự của Trung Hoa Dân Quốc, nên Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc nhìn nhận đây là trọng điểm trong công tác ngoại giao.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_%C4%90%C3%A0i_Loan_%E2%80%93_Hoa_K%E1%BB%B3

** QUAN HỆ HOA KỲ – VIỆT NAM: Sau hơn 20 năm gián đoạn kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton (ĐẢNG DÂN CHỦ) tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 11 tháng 7 năm 1995 và nâng cấp Văn phòng Liên lạc Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thành Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội. Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ được đặt tại thủ đô Washington D.C., cùng với các tổng lãnh sự quán tại San Francisco (tiểu bang California), Houston (tiểu bang Texas) và New York (tiểu bang New York). Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hiện đặt tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến mở thêm một tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_Hoa_K%E1%BB%B3_%E2%80%93_Vi%E1%BB%87t_Nam

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton

——————————————

🇺🇸✨ Khách hàng Taiwanese cho rằng tỷ lệ visa EB-5 được cấp ra dưới thời tổng thống Trump là thấp nhất cho Taiwanese và Chinese so với Korean. Chưa nói tới, hầu như những người mang quốc tịch Hàn Quốc, họ vẫn có đường chuyển di dân như back-up plan là sang Canada nếu họ xét thấy mức độ kỳ thị chủng tộc quá lớn tại US. Các dạng EB-2, EB-3, EB-5 visa vẫn cấp tỷ lệ khá ổn định cho người mang quốc tịch Hàn Quốc so với các nước khác.

🇺🇸✨ Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ có vai trò quyết định cho rất nhiều nước, đặc biệt đối với hồ sơ di dân theo diện Visa đầu tư tại Mỹ …

———————-

🇺🇸✨🔥 Trên con đường di dân sang Mỹ, đối thủ của Korean không phải là Chinese hay Vietnamese, bởi vì bản chất quốc tịch Hàn Quốc đã được xếp thứ hạng rất cao theo thứ hạng hộ chiếu …

⚜️✨🔥  Đối thủ của Chinese và Vietnamese là Indian, cũng như đối thủ của Idian lại là Vietnamese …

⚜️✨🔥  Giới siêu giàu tại Hàn, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam vẫn ưa chuộng việc đầu tư EB-5, mặc dù việc chứng minh nguồn tiền (source of fund) là vô cùng phức tạp.

—————————————–

️  Giới giai cấp trung lưu tại Hàn, thường di chuyển hệ di dân sang Canada theo các chương trình định cư AIPP, RNIP, SNIP về work experience streams: không yêu cầu cao về ngôn ngữ tiếng anh và kinh nghiệm quá xuất sắc hoặc phải đúng chuyên ngành như EE. CƠ QUAN LÃNH SỰ VÙNG XÉT DUYỆT cho hồ sơ di trú của Korean theo các diện chương trình Canada thường là Philippines, Hongkong …, cơ chế chính trị và giao lưu thương mại giữa Hàn Quốc và các nước Philippines, Hongkong là rất tốt, mối quan hệ chính trị càng tốt, dẫn tới việc đương nhiên cơ quan lãnh sự vùng sẽ có cái nhìn thiện cảm khi xét duyệt hồ sơ di trú của người quốc tịch Hàn Quốc.

✨🔥  Tại Hàn, những người tham gia EE, họ phải khả năng ngôn ngữ IELTS trên band 8, dạng high skill workers, rất hiếm người có kinh nghiệm đúng chuyên môn theo chính sách từng thời kỳ tại Canada. Các dạng ăn may chờ điểm trong pool rớt xuống là có …, ngay cả thời gian cho những người xuất sắc tại EE cũng ít nhất 26 tháng … khi mà quốc tịch Hàn Quốc là thứ hạng cao, miễn thị thực 189 nước …

✨🔥  Do đó, các gia đình ngay cả độc thân tại Hàn, họ chuyển sang di dân theo các chương trình định cư Canada với yêu cầu thấp hơn, ngay cả khi quota dành cho tùy chương trình định cư là sắp hết thì đa số chính sách Canada, họ update liên tục nhiều chương trình mới với điều kiện chung như nhau, việc chuyển đổi chương trình không quá khó khăn với họ …

————————————

⚜️  Như vậy, đối thủ nặng ký của Korean là ai? Có lẽ là Taiwanese khi xem xét hồ sơ di trú tại USA.

⚜️✨🔥  Thời gian xem xét trung bình cho Korean là 2.4 năm, thì với Taiwanese chỉ là 2 năm cho các diện chương trình đầu tư USA được nộp từ tháng 5 năm 2019.

⚜️✨🔥  Thời gian xem xét trung bình cho Chinese là 16.5 năm, Vietnamese là 7.6 năm và Indian là 8.4 năm cho các diện chương trình đầu tư USA được nộp từ tháng 5 năm 2019.

—————————–

✨💫  Câu chuyện thứ hạng hộ chiếu khá quan trọng, cũng như tình hình đầu tư kinh tế và kiểm soát dịch Covid 19 …

✨💫  Việc kiểm soát dịch Covid 19 tại Việt Nam quá tốt, cũng như việc dịch chuyển đầu tư các hãng lớn như Samsung tại Việt Nam … và nhiều hãng lớn khác đang bắt đầu di chuyển đầu tư hàng loạt từ Trung Quốc sang Việt Nam … khiến Việt Nam lại càng là vị trí đối thủ của Ấn Độ, khi mà Ấn Độ hiện tại đang mở rộng nhiều chính sách ưu đãi và cải thiện hạ tầng đất đai, tài nguyên nhằm mục đích mời gọi các hãng lớn dịch chuyển đầu tư sang nước họ …

✨💫  Việt Nam cũng được xem là đối thủ nặng ký về môi trường đầu tư của Singapore và Hongkong …

✨💫  Gỉa định, Việt Nam càng kiểm soát tốt dịch Covid 19, việc cải cách cơ chế hành chính tại Việt Nam ngày càng thông thoáng và tốt hơn, thì hàng loạt các công ty quốc tế đang đóng trụ sở tại Singapore, Hongkong, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan … sẽ hàng loạt đổ về Việt Nam … dẫn tới thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển … thì câu chuyện thứ hạng hộ chiếu sẽ thay đổi, và quota dành cho Vietnamese sẽ chiếm ưu thế …

——————

✨🔥  Câu chuyện bị đánh rớt Visa UK gần đây nhất, điều đầu tiên phải xem xét Lãnh sự vùng xét duyệt Vietnamese là ai cho năm 2020, thì câu chuyện không bất ngờ, khi UKVI, India là cơ quan xét duyệt cho Vietnamese application … Chuyện kỳ thị sắc tộc là có và việc thứ hạng quốc tịch là có … Rất may mắn, đương đơn chính đã rất bình tĩnh thảo luận với Luật sư di trú để khiếu nại việc kỳ thị sắc tộc và ẩn ý sâu sa, bản thân đương đơn hiểu được vì sao mình bị cho failed mà lỗi không thuộc về phía mình khi hồ sơ xét duyệt được chuyển về cơ quan lãnh sự vùng India, và họ có sự phân biệt khá SÂU SẮC giữa hồ sơ nộp từ người mang quốc Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam …

✨🔥  Câu chuyện: cứ Việt Nam là xếp hạng chung với Lào và Campuchia, còn Thái Lan, Ấn Độ là quốc tịch cao hơn Việt Nam … HÊN XUI … viên chức lãnh sự có quá đáng khi xét duyệt cứ người Việt Nam đệ trình hồ sơ di trú thì sẽ bị PHÁN XÉT MỘT CÁCH THÁI QUÁ …

✨  Việc xét duyệt di trú liên quan về xếp hạng hộ chiếu, một số cơ quan lãnh sự các nước khi xem xét hồ sơ di trú đệ trình, hộ chiếu Việt Nam thường được xếp chung nhóm các nước: INDIA, SRI LANKA, NEPAL, AFGHANISTAN, BHUTAN, THAILAND, VIETNAM, BURMA, LAOS AND CAMBODIA.

✨  Thứ hạng hộ chiếu các quốc gia, vui lòng tham khảo tại:

https://www.henleypassportindex.com/passport

https://www.henleypassportindex.com/assets/2020/Q4/HENLEY_PASSPORT_INDEX_2020_Q4_INFOGRAPHIC_GLOBAL_RANKING_201009_1.pdf

✨  Thứ hạng của hộ chiếu cực kỳ quan trọng, vì sẽ bị phân loại quốc gia và chuyển về một số cơ quan lãnh sự vùng xét duyệt.

✨  Nếu bạn không may mắn, gặp phải một số cơ quan lãnh sự vùng, viên chức lãnh sự không có thiện cảm với thứ hạng hộ chiếu của nước bạn, thì đôi khi các trường hợp hi hữu thường diễn ra: Discrimination – ‘Deep underlying racism’  EVENT vào một ngày đẹp trời.

😢 LÀM GÌ KHI LỖI XUẤT PHÁT TỪ CƠ QUAN XÉT DUYỆT VISA? THÀNH CÔNG VISA DU LỊCH TỰ TÚC TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

http://uncvietnam.vn/lam-gi-khi-loi-xuat-phat-tu-co-quan-xet-duyet-visa-thanh-cong-visa-du-lich-tu-tuc-tai-vuong-quoc-anh/

😢 UK STANDARD VISITOR VISA REFUSAL NOTICE … FOR ONLY YOU … IN THIS TIME. IS IT YOUR FAULT?

http://uncvietnam.vn/en/uk-standard-visitor-visa-refusal-notice-for-only-you-in-this-time-is-it-your-fault/

😢 Refusal by ACCIDENTS of CIC SYTEM? DO NOT GIVE UP, sometimes, a problem is not from APPLICANTS – 🔥 🌎 ✈ ALL FAMILY MEMBERS – PASSPORT REQUEST BY IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA (IRCC) under AIPP IMMIGRATION program

http://uncvietnam.vn/en/refusal-by-accidents-of-cic-sytem-do-not-give-up-sometimes-a-problem-is-not-from-applicants-%f0%9f%94%a5-%f0%9f%8c%8e-%e2%9c%88-all-family-members-passport-request-by-immigration-refug/

✨ Di trú là câu chuyện dài hơi mà các đương đơn luôn cần sự bình tĩnh và kiên nhẫn trong mọi tình huống về câu chuyện thứ hạng hộ chiếu ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình xét duyệt di trú …

🔥 🌎 ✈ Immigration Category on the Confirmation of Permanent Residence (COPR)

💫  Khi một người nhập cư được chấp thuận cho thường trú tại Canada, họ sẽ nhận được tài liệu Xác nhận thường trú nhân. Nhân viên nhập cư tại cảng nhập cảnh hoặc văn phòng Chính phủ Canada ký và ghi ngày vào tài liệu này. Các thường trú nhân sử dụng các tài liệu này để trình cho các tổ chức tỉnh bang và lãnh thổ để được yêu cầu sử dụng dịch vụ. Có một danh mục nhập cư được in trên tài liệu này.

💫  When an immigrant is approved for permanent residence in Canada, they receive a Confirmation of Permanent Residence document. An immigration officer at the port of entry or a CIC office signs and dates this document when permanent residence is finally granted. This document is used by permanent residents to show to provincial and territorial organizations in order to access services. There is an immigration category printed on this document.

Link: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/immigration-category-confirmation-permanent-residence-copr.html

🌟CONTINUED – NOVEMBER 2020🌟 CONGRATULATIONS !! MORE UNC CLIENTS GET ATLANTIC IMMIGRATION PILOT ENDORSEMENT APPROVAL

AFTER MEETING ALL PERMANENT RESIDENCE REQUIREMENTS, UNC GROUP WOULD LIKE TO CONGRATULATE MORE UNC CLIENTS WHO GET ATLANTIC IMMIGRATION PILOT ENDORSEMENT APPROVAL IN NOVEMBER 2020.

The COVID-19 outbreak has impacted the provincial economy in an unprecedented way and may lead to a pending consideration and feedback for immigration files by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) in 2020.

Refusal by ACCIDENTS of CIC SYTEM? DO NOT GIVE UP, sometimes, a problem is not from APPLICANTS – 🔥 🌎 ✈ ALL FAMILY MEMBERS – PASSPORT REQUEST BY IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA (IRCC) under AIPP IMMIGRATION program

✨  Di trú là một câu chuyện dài hơi … và đôi khi một ngày đẹp trời … nhận được REFUSAL LETTER by CIC mà LỖI KHÔNG THUỘC VỀ ĐƯƠNG ĐƠN CHÍNH …

✨ 😢  LẦN TỪ CHỐI THỨ 1: CIC cho rằng nhà bảo trợ không đóng đầy đủ phí, không phản hồi CIC yêu cầu đóng phí

 • Luật sư di trú UNC và nhà bảo trợ phản bác lại quan điểm của CIC: đã đóng toàn bộ phí theo yêu cầu chính phủ và trình Receipt chứng minh.
 • CIC phản hồi: Lỗi CIC system đã tự chuyển phí đã đóng refund mà quên thông báo cho nhà bảo trợ. CIC đề nghị re-apply lại toàn bộ hồ sơ, đóng phí lại lần nữa để xem xét lại từ đầu.

✨ 😢  LẦN TỪ CHỐI THỨ 2:

✨  Luật sư di trú UNC liên hệ hỏi tình hình sau thời gian dài re-apply, CIC cho rằng do dịch COVID 19, nên không đủ nguồn nhân lực xem xét hồ sơ, nên kéo dài thời gian xem xét, đồng thời sau khoảng thời gian lockdown tại Canada nên cần tái cấu trúc kỹ thuật trên hệ thống system, CIC sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

✨  Luật sư di trú UNC lại tiếp tục liên hệ, CIC lại phản hồi từ chối với lý do cực kỳ đơn giản: Hồ sơ đệ trình thiếu giấy tờ hành chính a, b, c …

 • Luật sư di trú UNC và nhà bảo trợ phản bác lại quan điểm của CIC: Lần 1, đương đơn chính đã nộp đầy đủ hồ sơ, tuy nhiên bị từ chối do về việc đóng phí chính phủ, lỗi là do CIC system tự refund BY ACCIDENTS. Như vậy hồ sơ đã trình đầy đủ lần 1, thì lần 2 khi tái đệ trình, theo nguyên tắc pháp lý chỉ nộp những gì CIC chưa rõ và yêu cầu thêm.
 • CIC phản hồi: Đồng ý tái xem xét hồ sơ và không yêu cầu cung cấp thêm.
 • Kết quả: 🔥 🌎 ✈ ALL FAMILY MEMBERS – PASSPORT REQUEST BY IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA (IRCC) under AIPP IMMIGRATION program

✨  Vấn đề cơ quan xét duyệt và hệ thống của lãnh sự đôi khi thật sự có các vấn đề KỸ THUẬT … những lá thư từ chối hoàn toàn không xem xét kỹ cho từng trường hợp khác nhau, tập quán thương mại và hoàn cảnh của mỗi đương đơn là khác biệt, khiến nhà bảo trợ, luật sư di trú và cả đương đơn chính đều bắt buộc kiên nhẫn giải trình và tái đệ trình hồ sơ di trú nhiều lần …

✨  Giả định, đương đơn chính sau 2 lần bị từ chối NẢN và YÊU CẦU LUẬT SƯ DI TRÚ UNC DỪNG VIỆC KHIẾU NẠI LÊN CIC … vì TECHNICAL PROBLEM BY ACCIDENTS OF CIC SYTEM or/and … viên chức lãnh sự đã vô tình bỏ qua các luận điểm giải trình mà ngay từ đầu đương đơn chính đã đệ trình trong hồ sơ … thì sẽ không nhận được kết quả như hôm nay: 🔥 🌎 ✈ ALL FAMILY MEMBERS – PASSPORT REQUEST BY IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA (IRCC) under AIPP IMMIGRATION programRất may mắn, đương đơn chính thấu hiểu được di trú là câu chuyện dài hơi và vẫn bình tĩnh tái đệ trình quan điểm tới CIC.

🍁 The road to Canadian citizenship through the immigration investment program is as follows:

Temporary visa (Work permit) → PR – permanent resident → Nationality (citizen)

 

 The COVID-19 outbreak has impacted the provincial economy in an unprecedented way and may lead to a pending consideration and feedback for immigration files by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) in 2020.

 

🍁 Landing to Canada by:

Main applicant: Work Permit Visa

Spouse: Open Work Permit Visa

Dependent: Visitor Visa

”Dear [UNC CLIENTS]

This is in reference to your application for temporary residence. A decision has been made on your application. We require your passport to finalize processing your application.

Passport requirements

 • Please provide your passport or travel document, with a copy of this letter.
 • There must be at least one blank page in your passport.
 • Your passport must be valid for the duration of your expected length of stay in Canada.
 • Please note that we cannot issue a visa beyond the expiry date on the passport.

Your passport must be received by Immigration, Refugees and Citizenship Canada within

30 days from the date of this letter. Failure to do so could result in the refusal of your application. Please ensure that a copy of this letter is included with your passport.

To find out where to send your passport, visit our website: …..

Thank you for the interest you have shown in Canada.”

☘ 🍁 ☘ 🌎 ✈ PASSPORT REQUEST BY IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA (IRCC) UNDER AIPP IMMIGRATION PROGRAM

🤴 Ông trời cho mình tới đâu thì mình hưởng tới đó, nhiều khi … nghĩ vậy cho nhẹ nhàng. Anh nghĩ những lần thất bại trước lại là cái may, nếu cách đây 5 tháng mà anh ra visa thì lại gặp ngay dịch Covid 19 và gặp cảnh Lockdown tù túng con người … Con người có cái số … tới thời điểm này anh thành công sau nhiều lần thử nghiệm, anh lại cảm thấy phù hợp.

Giống như cách đây 5 năm, đi du học là cái hướng xem là có khả năng rộng mở vì đi làm chui được, giờ đi du học qua học online và xin làm chui cũng khó … Chi phí du học xong mà gặp cảnh mùa Covid 19 … về nước tìm việc khó khăn, mà ở lại bên kia cạnh tranh với những người đã có work permit và chỗ làm thì cũng khó bon chen … Thấy cảnh mấy đứa bạn anh giờ phải gửi đồ ăn từ Việt Nam sang cho con cái du học … vì giờ tụi nó không đi làm chui được … mà anh thấy cũng ngán … Chưa nói nhiều đứa nhỏ đi sớm quá mà gia đình bảo bọc nó quá ở Việt Nam, nên khi sang nó chới với, lại than …  Do đó, Anh nghĩ lạc quan về số phận anh do ông trời sắp xếp vậy cũng có lí do … cho nhẹ nhàng, nghĩ mình cũng may khi bị thất bại những lần trước …

🌎 Cũng giống như theo yêu cầu của tòa án về thủ tục ly hôn: đương sự phải nộp Bản chính giấy chứng nhận kết hôn, nếu như trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn, thì chúng ta sẽ không thể tiến hành kết thúc cuộc hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được?

🌎 Cũng giống như những người sinh trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam bị mất giấy khai sinh, khi tiến hành các thủ tục di dân nước ngoài, theo yêu cầu bắt buộc của lãnh sự phải nộp hồ sơ nhân thân, chẳng lẽ sẽ rơi vào trường hợp bị từ chối chỉ vì không đầy đủ giấy tờ hộ tịch dù chỉ là xin visa du lịch?

🌎 Trải qua nhiều thăng trầm cũng như diễn biến lịch sử theo từng thời kỳ, người Việt Nam chúng ta đã quen sống trong nhiều nỗi lo sợ thường trực, khi trượt visa thì tâm trạng ngày càng hồi hộp lo lắng, loanh quanh lẩn quẫn với nhiều câu hỏi: Liệu hồ sơ lịch sử visa của mình có bị rơi vào blacklist? Liệu với tỷ lệ chọi các nước á châu khác quá cao thì hồ sơ visa của mình có đủ khả năng được xem xét? Phải chăng họ vẫn đang xem xét vị trí thứ hạng quốc gia và đánh ván bài loại bỏ theo cấp bậc quốc tịch?

🌎 ✈ Đôi khi … khi chúng ta tự xác định CÁI MÌNH MUỐN CUỐI CÙNG LÀ GÌ ? … thì câu chuyện đánh cược: ”Được ăn cả, ngã về không” sẽ nhẹ nhàng hơn khi QUYẾT ĐỊNH.

🌎 ✈ Đôi khi … sống ở tuổi mà cái đầu đã đầy sạn, chứng kiến bao cái thị phi oái ăm của trường đời, thì câu chuyện THẤT BẠI nó không phải điều quan trọng, mà cái cốt lõi: PHƯƠNG ÁN THAY THẾ là gì? BẢN LĨNH có đủ tiếp tục QUYẾT ĐỊNH nữa hay không?

🍁 ☘  UNC Việt Nam xin trân trọng gửi lời chúc mừng đến các Qúy khách của UNC đã nhận được kết quả THÀNH CÔNG VISA từ Chính phủ Canada theo CÁC CHƯƠNG TRÌNH DI TRÚ CANADA mặc dù đã từng trượt Visa Mỹ, Visa Canada và Visa Châu âu nhiều lần …

🍁 ☘  Một lần nữa, UNC Việt Nam xin chúc mừng và cám ơn đến Quý khách hàng đã kiên nhẫn cùng UNC TIẾN HÀNH HOÀN THIỆN, TƯ VẤN QUẢN LÝ HỒ SƠ DI TRÚ của khách hàng trong những năm vừa qua.

🔥 🌎 Kính chúc Quý khách hàng đạt được thành công, nhiều sức khỏe và gặp thuận lợi tại Vùng đất mới, Canada.

☘ 🍁 ☘  CONTINUED OCTOBER 2020 ☘ 🍁 ☘

🔥 🌎 ✈ PASSPORT REQUEST BY IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA (IRCC) under AIPP IMMIGRATION program

😢  Refusal by CIC for the first time?

😢 😢  Refusal by CIC for the second time?

🔥 🌎 ✈ DO NOT LOSE YOUR HOPE, BE CALM and BE CONTINUED TO RE-APPLY and PROVIDE LEGAL STATEMENTS  to explain to CIC.

🍁 ☘  RESULT: PASSPORT REQUEST BY IMMIGRATION, REFUGEES AND CITIZENSHIP CANADA (IRCC) under AIPP IMMIGRATION program

🔥 🌎 ✈ P/S: Thank you for our clients who can keep their calm through their result records by CIC, agree to keep moving on with our UNC Immigration Lawyer in the right way ☘ 🍁 ☘

”Dear [UNC CLIENTS]

This is in reference to your application for temporary residence. A decision has been made on your application. We require your passport to finalize processing your application.

Passport requirements

 • Please provide your passport or travel document, with a copy of this letter.
 • There must be at least one blank page in your passport.
 • Your passport must be valid for the duration of your expected length of stay in Canada.
 • Please note that we cannot issue a visa beyond the expiry date on the passport.

Your passport must be received by Immigration, Refugees and Citizenship Canada within

30 days from the date of this letter. Failure to do so could result in the refusal of your application. Please ensure that a copy of this letter is included with your passport.

To find out where to send your passport, visit our website: https://www.canada.ca/content/canadasite/ en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account/where-submit-passport.html.

Thank you for the interest you have shown in Canada.”

The COVID-19 outbreak has impacted the provincial economy in an unprecedented way and may lead to a pending consideration and feedback for immigration files by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) in 2020.

Due to High numbers of applications, medical and security screening or ”changing a new employer sponsor TO MAXIMIZE THE SUCCESSFUL OPPORTUNITY” that takes longer than usual, Things that can cause delays. However, a final purpose of UNC Clients still focus for Permanent Resident Card (PR) and Must Be Landed in Canada for their children’s future, for that reason, UNC customers have overcome all barriers from legal procedures to psychological pressure, continue to remain calm and patient with UNC group for following the legal requirements under AIPP immigration program step by step.

 Once again, UNC Group would like to congratulate and thank you for your trust and confidence in UNC service to COMPLETE, MANAGE and CONSULT YOUR IMMIGRATION RECORDS through years.

🌺 UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) has been established, operating in the field of Educational Support – Overseas Study and Settlement Immigration Counseling for over 10 years, with a commercial presence in many countries on the world: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, THAILAND, VIETNAM.

The nature of the UNC business service is cooperated with partners in abroad, therefore, UNC is only as an intermediary/ agency party as well as having to depend on the related parties (foreign government, partners in abroad), therefore, please kindly be noted that:

🌺 UNC will not control the objective and force majeure factors that UNC has absolutely no legal authority to directly or indirectly affect.

🌟OCTOBER 2020🌟 CONGRATULATIONS !! MORE UNC CLIENTS GET ATLANTIC IMMIGRATION PILOT ENDORSEMENT APPROVAL

AFTER MEETING ALL PERMANENT RESIDENCE REQUIREMENTS, UNC GROUP WOULD LIKE TO CONGRATULATE MORE UNC CLIENTS WHO GET ATLANTIC IMMIGRATION PILOT ENDORSEMENT APPROVAL IN OCTOBER 2020.

The COVID-19 outbreak has impacted the provincial economy in an unprecedented way and may lead to a pending consideration and feedback for immigration files by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) in 2020.

🌺 UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) has been established, operating in the field of Educational Support – Overseas Study and Settlement Immigration Counseling for over 10 years, with a commercial presence in many countries on the world: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, THAILAND, VIETNAM.

The nature of the UNC business service is cooperated with partners in abroad, therefore, UNC is only as an intermediary/ agency party as well as having to depend on the related parties (foreign government, partners in abroad), therefore, please kindly be noted that:

🌺 UNC will not control the objective and force majeure factors that UNC has absolutely no legal authority to directly or indirectly affect.

[UNC 2020] PROMOTION IMMIGRATION PROGRAM FROM 23/9/2020 TO 31/10/2020

❣️ UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (abbreviated as “UNC”) has been established, operating in the field of Educational Support – Overseas Study and Settlement Immigration Counseling for over 10 years, with a commercial presence in many countries on the world as: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM AND THAILAND.

✈️ The customers who registers for the Immigration Programs Service of the UNC from September 23 to October 31, depending on the type of Immigration Program as: Canada, Europe, America, Australia … You will receive preferential flights. Business Class (Business Class) for applicants flying Domestic or International routes by Vietnam Airlines (Vietnamese: Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. ‘Vietnam National Airlines’), with the aim of joining hands to recover the Aviation and Tourism industry after COVID-19.

 

Business Class by Vietnam Airlines (Vietnamese: Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. ‘Vietnam National Airlines’) always focuses on every detail of its service to provide the optimal experience for passengers. You will enjoy priority privileges throughout your journey from check-in on the ground to boarding and leaving ✈️✈️

[UNC 2020] PROMOTION CHƯƠNG TRÌNH DI TRÚ TỪ 23/9/2020 TỚI 31/10/2020

 

❣️ Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, THAILAND, VIETNAM.

 

🔥🌈 ✈️ Quý khách hàng đăng ký Chương trình dịch vụ tại UNC từ 23/9 tới 31/10, tuỳ theo loại Chương trình  di trú Canada, Châu âu, Mỹ, Úc … Quý khách sẽ nhận được ưu đãi ve máy bay hạng Thương gia (Business Class) cho đương đơn tuyến Nội địa hoặc tuyến Quốc tế của hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, nhằm mục đích chung tay phục hồi ngành Hàng không và ngành Du lịch sau dịch COVID-19.

 

 Hạng Thương gia (Business Class) của Vietnam Airlines luôn chú trọng từng chi tiết trong dịch vụ của mình nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho hành khách. Quý khách sẽ được tận hưởng những đặc quyền ưu tiên trong suốt hành trình bay từ thủ tục trên mặt đất đến khi lên máy bay và rời khỏi sân bay ✈️✈️

🇨🇦 🇨🇦 Canadian Visa for new experience 🇨🇦 🇨🇦

————————

💶 ☘ Chính sách thị thực Khối Schengen được đặt ra bởi Liên minh Châu Âu và áp dụng với Khối Schengen và các quốc gia thành viên EU khác trừ các quốc gia chọn không tham gia như Ireland và Anh Quốc. Nếu ai đó không thuộc Liên minh Châu Âu, Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) hoặc công dân Thụy Sĩ muốn đến Khối Schengen, Bulgaria, Croatia, Síp hoặc Romania phải xin thị thực hoặc là công dân của các quốc gia được miễn thị thực.

 

Khối Schengen bao gồm 22 Quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và bốn quốc gia không phải thành viên nhưng là thành viên của EFTA: Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Bulgaria, Croatia, Síp và Romania chưa phải là một phần của Khối Schengen nhưng họ có cùng chính sách thị thực với Khối Schengen.

 

☘ 💷 IRELAND VÀ ANH QUỐC CHỌN KHÔNG THAM GIA CHÍNH SÁCH THỊ THỰC CỦA CHÂU ÂU VÀ THAY VÀO ĐÓ CÓ CHÍNH SÁCH THỊ THỰC RIÊNG, CŨNG NHƯ MỘT SỐ VÙNG LÃNH THỔ HẢI NGOẠI CỦA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN EEA.

 

☘ 💷 💶 ☘ Sự khác biệt giữa Visitor Visa UK và Visitor Visa khối Schengen, cụ thể như sau:

✨ UK KHÔNG YÊU CẦU phải có giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ di trú đệ trình: Bảo hiểm y tế du lịch bắt buộc (Compulsory paid travel medical insurance).

✨ UK cấp loại Visitor Visa: 6 tháng, 2 năm hoặc 10 năm tùy theo yêu cầu đương đơn

Lưu ý: Tất cả các đương đơn xin visa từ Việt Nam có nhu cầu đi đến Vương quốc Anh trong thời gian dài hơn sáu tháng cần có giấy chứng nhận xác nhận miễn nhiễm lao (TB) trước khi nộp đơn xin thị thực.

 

✨ Ngược lại, các nước EU yêu cầu phải có: Bảo hiểm y tế du lịch bắt buộc (Compulsory paid travel medical insurance): Bảo hiểm phải có giá trị cho tất cả các nước Schengen và cho toàn bộ thời gian lưu trú dự kiến, bao gồm cả chi phí điều trị khẩn cấp và vận chuyển về nước vì lý do y tế, mức bảo hiểm tối thiểu là 30.000 EUR.

VD: 1 bản photo giấy xác nhận bảo hiểm du lịch có hiệu lực cho toàn bộ thời gian lưu trú và trên toàn lãnh thổ Schengen, với hạn mức bảo hiểm tối thiểu phải trên 30,000 euro.

Nếu thời gian lưu trú trong lãnh thổ Schengen của Quý vị ít hơn 7 ngày, Quý vị cần phải mua bảo hiểm có giá trị tối thiểu 7 ngày. Ví dụ, nếu Quý vị dự định lưu trú trong khối Schengen từ 20-23/01/2015 (4 ngày), Quý vị cần phải mua bảo hiểm du lịch có giá trị từ 20-26/01/2015 (7 ngày).

Nếu thời gian lưu trú trong lãnh thổ Schengen của Quý vị từ 7 ngày trở lên, Quý vị cần phải mua bảo hiểm cho toàn thời gian lưu trú cộng thêm 2 ngày. Ví dụ, nếu Quý vị dự định lưu trú trong khối Schengen từ 20-26/01/2015 (7 ngày), Quý vị cần mua bảo hiểm du lịch có giá trị từ 20-28/01/2015 (9 ngày).

(*) Lưu ý: Nếu quý vị mua gói bảo hiểm có hạn mức bảo hiểm 30,000 Euro, thì trên tờ xác nhận bảo hiểm, công ty bảo hiểm cần xác nhận Hạn mức tối thiếu hoặc Quyền hạn tối thiếu là trên 30,000 Euro, nếu ngược lại công ty bảo hiểm xác nhận Hạn mức tối đa/ hoặc Quyền hạn tối đa là 30,000 Euro thì quý vị cần yêu cầu công ty bảo hiểm điều chỉnh lại như yêu cầu trên hoặc qúy vị phải nâng cấp gói bảo hiểm với hạn mức cao hơn 30,000 Euro.

✨ Các nước EU cấp Visitor Visa khối Schengen KHÁ NGẮN: 1 tháng, 2 tháng hoặc tối đa 90 ngày tùy theo lịch trình du lịch của đương đơn khi đệ trình hồ sơ. Thời hạn lưu trú tối đa của Visa Schengen là 90 ngày (3 tháng) và có giá trị trong vòng 12 tháng. Các thông tin có trên nhãn visa sẽ thể hiện bạn được phép lưu trú tại các quốc gia Schengen trong bao lâu, bên cạnh ngày hiệu lực và hết hạn của visa.

YÊU CẦU ĐƯƠNG ĐƠN PHẢI TỚI TRÌNH DIỆN TẠI LÃNH SỰ SAU CHUYẾN ĐI.

☘ 💷 💶 ☘ KẾT LUẬN:

Đương đơn chính sẽ có thể chủ động lịch trình khi được cấp VISITOR VISA UK so với VISITOR VISA KHỐI SCHENGEN.

ĐIỂM CHUNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT UK VÀ CÁC NƯỚC KHỐI SCHENGEN:

KHI ĐỆ TRÌNH VIỆC KHIẾU NẠI DI TRÚ SẼ LÀ HAI CƠ QUAN ĐỘC LẬP VÀ KHÁCH QUAN XEM XÉT, TRÁNH SỰ QUAN LIÊU VÀ BAO CHE GIỮA CÁC CẤP, CŨNG NHƯ CÁC SỰ TIÊU CỰC ‘PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG’.


Questionnaire for visa applicants

(To be filled in by the applicant in English)

 

TOURIST

 

 1. Name (Please, use CAPITAL letters)
Surname: Name:

 

2. Where and how will you travel to and in Schengen?
Please, specify the place, duration of the trip and transportation
 

 

 

 1. Which countries and cities will you visit in Schengen? (Please, specify the address of hotels, etc. in each place)
 1. 4. Can you speak English? (Please, tick off one of below options)?
 1. None 2. Little 3. Fluent

 

 1. . If you chose option 1 or 2, please specify how you will travel around in Schengen and communicate without English?
 

 

 

 1. What is your job? Please, if you are employed, specify your position, name and address of employer; if you are self-employed, name of your company/business field.
 

 

 

7  How will you support yourself for the trip?
(Please, specify how much you will bring cash, credit card or if someone will support you in Schengen)

 

 

 

 1. Do you have any friends/relatives in Schengen? If yes, please, specify their names, date of birth.

 

 1. Have you previously applied for a Schengen visa? When? Where? What was the decision?

Bạn dự định đến trời Âu hay Châu Mỹ hoặc Anh Quốc? Bạn nhất định cần có visa hay thị thực của Quốc gia muốn đến.

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục xin visa đi du lịch, thăm thân, công tác các nước Mỹ, Canada, Anh?

Châu Mỹ không chỉ được mọi người biết tới với nền kinh tế phát triển mà còn là niềm mơ ước với nhiều người yêu du lịch, số lượt người đi du lịch tới Châu Mỹ ngày càng tăng góp phần gia tăng ngoại tệ cho sự phát triển của các quốc gia thuộc Châu lục này.

Tại sao nên chọn du lịch hay công tác tại Mỹ? Nước Mỹ, cái nôi của các doanh nhân hàng đầu thế giới, một môi trường làm việc tiên tiến. Được làm việc tại đây, không những nâng cao được trình độ mà những kỹ năng mềm của bạn sẽ được cải thiện, bạn sẽ có một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp của bạn.

Visa Schengen là gì?

Visa Schengen cho phép bạn di chuyển tự do qua 26 quốc gia châu Âu nằm trong khối Schengen, bao gồm: Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Litva, Malta, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Áo, Ý, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Liechtenstein.

Không chỉ vậy, các vương quốc nhỏ và vùng lãnh thổ như Vatican & San Marino (thuộc Ý), Monaco, Andorra cũng cho phép người có visa Schengen nhập và xuất cảnh. Visa Schengen quyền lực và tiện lợi

Quy trình xử lý.

1. UNC tư vấn, kiểm tra, đánh giá tình trạng hồ sơ cho khách và ký hợp đồng
2. Tiếp nhận hồ sơ khách hàng, quý khách đóng phí dịch vụ.
3. Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ
4. Nộp hồ sơ tại cơ quan Lãnh sự
5. Thông báo lịch hẹn & thời gian xử lý hồ sơ xin thị thực cho quý khách
6. Nhận thị thực
7. Trả visa cho khách tại văn phòng. Hoặc quý khách đăng ký nhận chuyển phát nhanh.

—————-

✨ ☘ Chuyện bên lề xin VISIT VISA SCHENGEN GERMANY, trong các nước châu âu, việc xin visa tại Đức và Anh là hai nước kiểm tra cực kỳ gắt gao. Đặc biệt là việc xin visa theo dạng tự túc hoặc thăm thân.

🌟 💶 Mọi người thường cho rằng mua tour du lịch để nâng cao tỷ lệ thành công, hoặc có thư mời bảo lãnh sẽ đạt thành công cao hơn. Đối với các bạn trẻ ‘xách ba lô lên và đi’ thường chọn đi du lịch các châu á trước để có nền dấu stamp hải quan ‘đi-về’ đúng hạn. TUY NHIÊN, THỰC TẾ KHÔNG PHẢI VẬY.

🌟 💶 Do Luật di trú tại các nước thay đổi liên tục, nên việc rà soát theo các nguyên tắc mới dần thay đổi, cách đây vài năm bạn đậu visa, không có nghĩa hiện tại khi nộp xin visa sẽ đậu, vì bản chất yếu tố hoàn cảnh tài chính sẽ thay đổi và căn cứ xem xét nền tảng tài chính của Lãnh sự cũng tỷ lệ thuận theo thời gian.

 

✨ ☘ VISIT VISA SCHENGEN GERMANY theo dạng tự túc hoặc thăm thân đều cần phải chứng minh tài chính của đương đơn chính và nhà bảo trợ/người bảo lãnh mạnh

✨ ☘ GIẤY TỜ BỔ SUNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ NHƯ:

Thăm thân nhân:

 1. Thư mời từ thân nhân nêu rõ mục đích cuộc viếng thăm
 2. Bản sao các trang thích hợp hộ chiếu của thân nhân bên Đức
 3. Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân với người mời bên Đức (ví dụ: giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch, vv để chứng minh mối quan hệ với người mời ở Đức)
 4. Bản tường trình mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người nộp đơn
 5. Giấy lĩnh lương của 3 -6 tháng gần nhất của người bảo lãnh/nhà bảo trợ
 6. Giấy cam kết bảo lãnh bản gốc của cơ quan có thẩm quyền của Đức + 1 bản sao
 7. v..v..

✨ ☘ BỞI VÌ:

Người mời phải cam kết bảo lãnh trước cơ quan có thẩm quyền tại nơi sinh sống. Ở Đức, thông thường là sở ngoại kiều hoặc chính quyền địa phương.

Trước khi cấp giấy cam kết bảo lãnh cơ quan có thẩm quyền của Đức sẽ kiểm tra xem người mời có đủ khả năng tài chính để làm giấy cam kết bảo lãnh này hay không.

Thông thường phải mang theo giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ chứng minh khả năng tài chính (ví dụ: bảng lương, thông báo lương hưu, thông báo thuế đối với người kinh doanh độc lập hoặc chứng nhận về các khoản tiết kiệm). Cơ quan có thẩm quyền của Đức sẽ đánh dấu vào mặt sau của giấy cam kết về khả năng tài chính có „đáng tin cậy“ hay không hoặc có „được chứng minh“ hay không. Nếu chỉ được đánh dấu vào ô „không đáng tin cậy“ hoặc „không chứng minh được“ thì các giấy cam kết bảo lãnh này không có giá trị đối với quá trình xem xét hồ sơ xin thị thực.

Như vậy, phía hồ sơ tài chính của Nhà bảo trợ/ Người bảo lãnh phải là ĐIỀU KIỆN CẦN và phía hồ sơ tài chính của Đương đơn chính và các chứng cứ đi kèm chứng minh nguồn tài chính là ĐIỀU KIỆN ĐỦ (ties to the local economy).

 

🌟 💶 Nếu may mắn gặp viên chức có tâm: Lãnh sự có quyền yêu cầu phỏng vấn thêm từ 1-2 lần đối với đương đơn chính để giải trình làm rõ các chi tiết và đính kèm thêm các văn bản giải trình (nếu có).

 

🌟 💶 Nếu không may mắn: Lãnh sự sẽ ra thông báo từ chối: nghi ngờ về tài chính và/hoặc xét rằng đương đơn chính không có yếu tố quay về.

 

⏩ Nhiều đương đơn chính bị Lãnh sự từ chối ngay cả khi: cung cấp sổ hồng, sổ đỏ về việc sở hữu Bất động sản tại Việt Nam. Vì quan điểm Lãnh sự hoàn toàn hiểu rằng: đương đơn chính có thể tiến hành thủ tục ủy quyền cho một người khác thay mặt mình bán bất động sản tại Việt Nam, và đương đơn chính có thể không quay về.

 

⏩ Nhiều đương đơn chính bị Lãnh sự từ chối vì cho rằng không có yếu tố quay về vì khi khai trình không nói rõ tình trạng là độc thân hay kết hôn/li dị. Sau đó, đương đơn chính VỘI VÃ kết hôn để có chứng cứ GIẤY KẾT HÔN là yếu tố ràng buộc tại Việt Nam, rồi tái đệ trình hồ sơ di trú, càng khiến Lãnh sự nghi ngờ mục đích xin VISIT VISA và buộc ra thông báo ‘banned for 5 years from going to Schengen area’.

✨ ☘ Bắt buộc khi tiếp nhận thông báo từ chối Lãnh sự, đương đơn chính phải cùng cố vấn pháp lý di trú xem xét toàn bộ hồ sơ di trú và lý do từ chối lãnh sự đang xem xét ở mức độ nào? Tùy theo lý do, sẽ đưa khoảng thời gian tái đệ trình phù hợp và cũng như văn bản giải trình.

⏩ Trong một số trường hợp, do đương đơn chính BỊ NHIỄU THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG XÃ HỘI (your circumstances may be too complex for an internet query answered by random strangers), chắt góp thông tin nhiễu dẫn tới TỰ Ý cung cấp thêm nhiều giấy tờ không phù hợp, thay vì VỪA và ĐỦ. Lãnh sự hỏi tới đâu thì mình giải trình và bổ sung thêm. VÌ MỖI HOÀN CẢNH ĐỀU KHÁC NHAU.

⏩ Trong một số trường hợp, do đương đơn chính tự làm khó chính mình khi đăng tải về trường hợp từ chối của mình lên internet: THƯ TỪ CHỐI DI TRÚ, câu chuyện từ chối di trú – đây là một vấn đề hoàn toàn nhạy cảm, khi các anh hùng bàn phím hoàn toàn được có cơ hội xem xét toàn bộ hồ sơ pháp lý di trú của đương đơn chính và vẫn có thể phán như thánh. Đương đơn chính càng mất bình tĩnh xem xét về trường hợp của mình một cách khách quan nhất, để có các phương án phù hợp tiếp theo.

✨ ☘ Thông tin chung về thị thực Schengen

⏩ Các nước sau thuộc khối Schengen: Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Lettonia, Lituanie, Malta, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng Hòa Séc, Slovakia, Slovénia, Thụy Điển, Thụy Sĩ.

 

⏩ Nộp hồ sơ xin thị thực tại quốc gia nào trong khối Schengen:

Trong trường hợp sẽ lưu trú tại nhiều quốc gia trong khối Schengen, cần nộp hồ sơ xin thị thực Schengen ngắn hạn tại cơ quan lãnh sự là “điểm đến chính” của chuyến đi.

 

⏩ Cách xác định quốc gia nào là “« điểm đến chính » ?

Quốc gia « điểm đến chính » là quốc gia mà ở đó đương đơn sẽ thực hiện mục đích chính của chuyến đi.

⏩ Trong trường hợp mục đích của chuyến đi là giống nhau trong tất cả các quốc gia sẽ đặt chân đến, Quốc gia « điểm đến chính » là nơi mà đương đơn sẽ lưu lại lâu nhất.

 

⏩ Trong trường hợp cả mục đích chuyến đi lẫn thời gian lưu trú tại mỗi quốc gia đều giống nhau, Quốc gia « điểm đến chính » là nơi mà đương đơn sẽ đặt chân xuống đầu tiên.

Bất kỳ loại visa nào (visa du lịch, visa định cư, visa lao động) khi bạn nhận thư từ chối từ cơ quan xét duyệt, bạn cho rằng đó là lỗi từ ai?

Bạn sẽ trút giận lên văn phòng VFS nơi tiếp nhận hồ sơ xin visa của bạn?

Bạn sẽ tự đỗ lỗi cho chính bản thân và hoài nghi về chính mình mặc dù mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng?

Bạn sẽ tự oán trách cho màu sắc trên hộ chiếu của mình mặc dù quốc gia không làm gì có lỗi với bạn cả?

Hãy bình tĩnh, vì CƠ QUAN XÉT DUYỆT VISA, họ luôn có sự nhầm lẫn, rập khuôn và ngay cả khâu hành chính nước sở tại đều có thể có vấn đề? Lỗi sai không thuộc về bạn, mà thuộc về cách nhìn nhận hồ sơ pháp lý của CƠ QUAN XÉT DUYỆT. Vô tình, bạn lại xui xẻo nhận ngay sự nhầm lẫn phán xét từ CƠ QUAN XÉT DUYỆT VISA.

Bạn đừng trút giận lên văn phòng VFS tại Việt Nam, vì chức năng VFS là nơi trung chuyển thông tin từ cơ quan xét duyệt tại nước sở tại.

Bạn đừng oán trách bản thân vì cho rằng mình không chuẩn bị kỹ.

Bạn có quyền khiếu nại lên Bộ Nội Vụ (Home Office) và Hệ thống tòa án di trú (the Immigration and Asylum Tribunal) về sự nhầm lẫn này một cách bài bản và bình tĩnh xử lý.

Lý do: Kết quả khi bạn thực hiện quyền của mình sẽ được công bằng và loại bỏ việc phân biệt sắc tộc, cũng như đánh giá một con người qua màu sắc của hộ chiếu khi mà chưa hoàn toàn xem xét kỹ càng toàn bộ hồ sơ di trú đã đệ trình. Và … vì MÀU CỜ, SẮC ÁO …

Visa du lịch Anh cũng giống như visa Mỹ có thời hạn cố định, nếu bạn đi ngắn hạn như visa du lịch, công tác hay thăm người thân đều có chung 1 loại 6 tháng, nhiều lần, được phép ở tối đa 180 ngày. Mặc dù cho với thời hạn như vậy nhưng Anh cũng chỉ cho phép bạn nộp trước thời điểm đi 3 tháng tối đa.

Như vậy, bạn có thể chủ động được lịch trình của mình khi dịch Covid-19 được kiểm soát và chính sách kích cầu du lịch sẽ trở lại hoạt động bình thường.

HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH TỰ TÚC VƯƠNG QUỐC ANH, độ khó của hồ sơ chứng minh nguồn gốc dòng tiền và nhân thân là vô cùng phức tạp, tùy theo pháp luật của từng nước, các giấy tờ pháp lý tại Việt Nam hoàn toàn không tương đồng với tiêu chuẩn của các nước phát triển, điều này dẫn đến SỰ NHẦM LẪN và/hoặc SỰ KỲ THỊ do vô tình hay cố ý từ CƠ QUAN XÉT DUYỆT VISA.

Trước khi nhận kết quả thành công VISA DU LỊCH TỰ TÚC VƯƠNG QUỐC ANH vào cuối tháng 8/2020, hồ sơ xin visa du lịch tự túc đã từng bị TỪ CHỐI do sự nhầm lẫn và không xem xét kỹ càng từ hệ thống cơ quan hệ duyệt visa tại Anh.

Giải pháp: Sau khi xem xét lại toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ xin visa, đương đơn chính cho rằng hoàn toàn không có vấn đề về hồ sơ di trú của mình, do đó, đương đơn chính tiếp tục đệ trình khiếu nại lên Bộ Nội Vụ (Home Office) và Hệ thống tòa án di trú (the Immigration and Asylum Tribunal): yêu cầu xem xét lại và loại bỏ việc phân biệt sắc tộc giữa các nước châu á trong khu vực: Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Bhutan, Thái Lan, Việt Nam, Miến Điện, Lào và Campuchia.

Bản thân đương đơn chính cho rằng mình bị xúc phạm về tính danh dự nhân phẩm cho sự nhầm lẫn của cơ quan xét duyệt Visa, đây là vi phạm NHÂN QUYỀN của đương đơn chính, bản chất đương đơn chính không có vấn đề hổ thẹn về nơi mình xuất thân, màu cờ sắc áo đang mang. Hồ sơ di trú của đương đơn chính chứng minh một cách logic và hoàn toàn không có thiếu sót.

Cơ quan xét duyệt Visa vẫn có đủ thời gian để yêu cầu đương đơn chính giải trình các vấn đề về hệ thống pháp luật Việt Nam cho các giấy tờ pháp lý của mình, tuy nhiên, cơ quan xét duyệt Visa đã cố ý đưa ra kết quả nhầm lẫn và bỏ qua HUMAN RIGHTS của đương đơn chính.

Kết luận: Hệ thống tòa án di trú (the Immigration and Asylum Tribunal) tại Vương Quốc Anh đã hướng dẫn đương đơn chính cho yêu cầu chính đáng của mình để tiếp tục khiếu nại tới Bộ Nội Vụ (Home Office):

”Dear Sir/Madam,

Thank you for your email.

Most of your query is about the service from the Home Office. I would advise you to re-direct your query to them.

The Tribunal is an independent judicial body with administrative support from HM Courts and Tribunals Service, an executive agency of the Ministry of Justice. The UKVI (formerly UKBA) is an executive agency of the Home Office. They are separate organisations with different roles.

The Tribunal does not grant visas, but allows or dismisses appeals against the refusal of visa applications by the Home Office. It is the responsibility of the Home Office to grant any permission to remain in the UK.

The following address can be used to communicate with the Home Office: ………………………………

Thank you again for contacting The Immigration and Asylum Tribunal, we really value your input, we use feedback to help us improve our processes and offer the best possible service.

Kind regards

Immigration and Asylum Chamber

PO Box 6987

Leicester

LE1 6ZX

United Kingdom”

KẾT QUẢ: THÀNH CÔNG VISA DU LỊCH TỰ TÚC CÓ GIÁ TRỊ 6 THÁNG TỪ THÁNG 10/2020 TỚI THÁNG 04/2021

Nếu bạn cần đến Vương quốc Anh thường xuyên
Nếu bạn cần đến thăm Vương quốc Anh thường xuyên trong thời gian dài hơn, bạn có thể nộp đơn xin thị thực Du lịch Tiêu chuẩn dài hạn kéo dài 2, 5 hoặc 10 năm. Bạn có thể ở lại tối đa 6 tháng cho mỗi lần đến thăm.
Nếu bạn dưới 18 tuổi khi nộp đơn, thị thực khách Tiêu chuẩn dài hạn của bạn sẽ chỉ có hiệu lực trong tối đa 6 tháng sau khi bạn đủ 18 tuổi.
Thời gian sớm nhất bạn có thể nộp đơn là 3 tháng trước khi bạn đi du lịch.
Ví dụ: Bạn có thể đăng ký từ ngày 16 tháng 3 nếu dự định đi du lịch vào ngày 15 tháng 6.

NGHỊ LỰC VƯỢT KHÓ – NGƯỜI GIÀU CŨNG CÓ NỖI KHỔ

—————-
Chuyện bên lề về hồ sơ di trú, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, chuyện hy hữu luôn xảy ra
Có nhiều anh/chị đau đầu về việc chứng minh truy xuất nguồn tiền và truy xuất nguồn gốc nhân thân khi gặp phải sự phán xét của Viên chức lãnh sự:
… Tiền của đương đơn chính là sử dụng chứng minh dịch vụ tài chính của ngân hàng …
=> không có đủ tiền để trang trải chi phí chuyến đi/ hoặc vốn đầu tư
=> không có yếu tố quay về hoặc đủ tiền sinh sống tại nước sở tại, dẫn tới gánh nặng xã hội cho nước họ.
Hầu hết các thư từ chối đều liên quan đến yếu tố đầu tiên: xem xét NGUỒN GỐC TÀI CHÍNH của đương đơn cho mọi loại visa (visa du lịch, đầu tư, định cư và lao động) trên phần ghi chú nội bộ của Lãnh sự, mỗi loại visa đều có cái khó khác nhau, không thể nào đánh đồng tất cả.
Các yếu tố từ quan điểm Viên chức lãnh sự xem xét như sau:
1. Người này quá trẻ tuổi, còn độc thân thì làm sao có được số dư tiết kiệm 200-500 triệu, hoặc con số cao hơn.
2. Người này đã kết hôn, hàng tháng chi phí sinh sống gia đình là bao nhiêu? Tại sao lại tiết kiệm được số tiền nhiều như vậy? Tại sao xin đi thời gian quá dài? Phải chăng có vấn đề hôn nhân, nên muốn tìm đối tượng kết hôn khác khi qua nước sở tại.
3. Người này đã lớn tuổi, dù có nhà cửa, đất đai, nhưng hàng tháng chỉ có cửa hàng tạp hóa nhỏ, đã nghỉ hưu, không có dòng tiền thu nhập ổn định đều đặn thì phải chi phí rất nhiều, làm sao có thể tiết kiệm được nhiều đến như vậy? Có yếu tố quay về Việt Nam hay không? Lỡ có người thân bên nước ngoài, qua đó làm OSIN chui thì sao? Người lớn tuổi thường gặp nhiều vấn đề sức khỏe như vậy càng nhiều yếu tố lớn không quay về và gánh nặng xã hội.
———————

Vì bản chất LÃNH SỰ yêu cầu chứng minh DÒNG THÁC NƯỚC về nguồn gốc dòng tiền.

Để chứng minh thì lại yêu cầu đòi hỏi các giấy tờ pháp lý vô cùng phức tạp, nếu trong trường hợp thiếu thì phải có sự giải trình hợp lý liên quan về vấn đề thủ tục hành chính khó khăn, bất cập và tập quán thương mại.
Nhiều khi hay nói đùa: Gặp bữa phong thủy may mắn, ông viên chức uống cà phê và chuyện nhà cửa hanh thông, nên tâm lý xem xét khách quan, còn gặp trúng bữa tâm trạng không vui, ổng phán ngay là có vấn đề tài chính dù là đó là tiền thật và tài sản thật của người giàu.
Ở các nước đang phát triển, việc làm giàu nhờ kinh doanh bất động sản hoặc kinh doanh hộ cá thể và đầu tư đất đai trúng thời là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, việc giấy tờ pháp lý để chứng minh được thì cả vấn đề.
————-
Nhiều anh/chị bị shock tâm lý khi nhận các thông báo từ chối của Lãnh sự mặc dù mình thật sự là người có tiền, thế mà không hiểu sao cứ tai bay vạ gió bị đánh giá là họ không tin mình có tiền thật.
Cơ quan xét duyệt yêu cầu quá đáng khi nhìn nhận hồ sơ pháp lý của đương đơn chính từ các nước đang phát triển và bỏ qua YẾU TỐ TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI: chứng minh nguồn tiền, yếu tố gắn kết tại nước sở tại và vấn đề liên thủ tục hành chính nằm ngoài kiểm soát của đương đơn chính.
VD: theo luật tại một số nước đang phát triển, sau 30-45 ngày sẽ có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tuy nhiên thực tế thì không phải vậy ‘phép vua thua lệ làng’ tại một số nơi. Và/Hoặc chính sách hành chính của hệ thống ngân hàng thương mại và nhà nước đều khác nhau, họ từ chối cung cấp hỗ trợ các giấy tờ chỉ có cơ quan duy nhất là ngân hàng mới phát hành được.

PHÁP LÝ DI TRÚ là câu chuyện dài hơi, mà ngay cả người giàu cũng cần NGHỊ LỰC VƯỢT KHÓ

Nghị lực vượt khó thể hiện qua độ bền bỉ tiếp tục tái đệ trình và Văn bản giải trình khá dài chứng minh thời kỳ pháp luật, thủ tục hành chính, yếu tố thương mại tác động đến các quốc gia đang phát triển ra sao, dẫn tới giấy tờ pháp lý khổng thể nào yêu cầu đòi hỏi phải hoàn hảo tối đa được.
Cũng như chính sách di trú mỗi nước khác nhau, COVID -19 thì hiện tại chỉ có Anh Quốc chấp thuận việc đệ trình hồ sơ du lịch, các quốc gia châu âu khác vẫn đang đóng cửa.
Việc xét duyệt vào thời điểm COVID-19 sẽ có thêm cái thuận lợi: giả định hồ sơ bị từ chối, đương đơn chính có thời gian bình tĩnh khiếu nại và đón nhận kết quả, chuyển hướng xử lý sau khi đánh giá tình hình và yếu tố khách quan theo từng thời kỳ mở cửa, phía lãnh sự do số lượng nộp ít, trong quá trình xem xét lại sẽ khách quan hơn và đỡ áp lực về vượt quá quota xét duyệt vào thời điểm CAO ĐIỂM.
———————–

Nếu bạn cần đến Vương quốc Anh thường xuyên

Nếu bạn cần đến thăm Vương quốc Anh thường xuyên trong thời gian dài hơn, bạn có thể nộp đơn xin thị thực Du lịch Tiêu chuẩn dài hạn kéo dài 2, 5 hoặc 10 năm. Bạn có thể ở lại tối đa 6 tháng cho mỗi lần đến thăm.

Nếu bạn dưới 18 tuổi khi nộp đơn, thị thực khách Tiêu chuẩn dài hạn của bạn sẽ chỉ có hiệu lực trong tối đa 6 tháng sau khi bạn đủ 18 tuổi.

Thời gian sớm nhất bạn có thể nộp đơn là 3 tháng trước khi bạn đi du lịch.

Ví dụ: Bạn có thể đăng ký từ ngày 16 tháng 3 nếu dự định đi du lịch vào ngày 15 tháng 6.

——————

Nếu bạn cần đến Vương quốc Anh thường xuyên
Nếu bạn cần đến thăm Vương quốc Anh thường xuyên trong thời gian dài hơn, bạn có thể nộp đơn xin thị thực Du lịch Tiêu chuẩn dài hạn kéo dài 2, 5 hoặc 10 năm. Bạn có thể ở lại tối đa 6 tháng cho mỗi lần đến thăm.
Nếu bạn dưới 18 tuổi khi nộp đơn, thị thực khách Tiêu chuẩn dài hạn của bạn sẽ chỉ có hiệu lực trong tối đa 6 tháng sau khi bạn đủ 18 tuổi.
Thời gian sớm nhất bạn có thể nộp đơn là 3 tháng trước khi bạn đi du lịch.
Ví dụ: Bạn có thể đăng ký từ ngày 16 tháng 3 nếu dự định đi du lịch vào ngày 15 tháng 6.
——————
TUY NHIÊN,
Khi đương đơn chính và nhà bảo trợ tiến hành đệ trình hồ sơ di trú của mình trong thời gian dịch COVID-19 thường sẽ lường trước các vấn đề từ Cơ quan xét duyệt Visa như sau:
1. Từ chối vì COVID-19, một trong các lý do thường xuyên diễn ra từ giai đoạn sau tháng 6/2020.
2. Cơ quan xét duyệt yêu cầu quá đáng khi nhìn nhận hồ sơ pháp lý của đương đơn chính từ các nước đang phát triển và bỏ qua YẾU TỐ TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI: chứng minh nguồn tiền, yếu tố gắn kết tại nước sở tại và vấn đề liên thủ tục hành chính nằm ngoài kiểm soát của đương đơn chính.
VD: theo luật tại một số nước đang phát triển, sau 30-45 ngày sẽ có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tuy nhiên thực tế thì không phải vậy ‘phép vua thua lệ làng’ tại một số nơi. Và/Hoặc chính sách hành chính của hệ thống ngân hàng thương mại và nhà nước đều khác nhau, họ từ chối cung cấp hỗ trợ các giấy tờ chỉ có cơ quan duy nhất là ngân hàng mới phát hành được.
————————————

Việc xét duyệt phụ thuộc rất nhiều vào cách làm việc Viên chức lãnh sự:

+ nếu bạn MAY MẮN gặp một viên chức lãnh sự có tâm, họ sẽ có cuộc gọi điện thoại phỏng vấn để hiểu rõ tập quán thương mại của bạn, hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản thông qua đại diện di trú của bạn, để đương đơn chính, nhà bảo trợ chuẩn bị Văn bản giải trình.
+ nếu bạn KHÔNG MAY MẮN gặp phải một viên chức có tiềm ẩn yếu tố ‘kỳ thị’, thì họ sẽ đưa ra thông báo từ chối với các lý do và điều khoản chung chung và hệ thống di trú đều đôi khi gặp vấn đề họ gửi sai thông báo vì đánh giá nhầm đối tượng. Chuyện hi hữu luôn xảy ra về các vấn đề cảm tính.
Như vậy, cả hai trường hợp MAY MẮN va KHÔNG MAY MẮN đều yêu cầu đương đơn chính, nhà bảo trợ và luật sư di trú phải bình tĩnh xử lý và chuẩn bị VĂN BẢN GIẢI TRÌNH, LUẬN ĐIỂM GIẢI TRÌNH nêu rõ lý do tác động YẾU TỐ TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI, VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH tại quốc gia các nước đang phát triển có nhiều bất cập, từ đó chứng minh hồ sơ di trú của đương đơn chính là xúc tiến đầy đủ theo đặc tính thương mại và pháp lý từng quốc gia.
————————————–
KẾT QUẢ:
+ nếu bạn MAY MẮN: hồ sơ di trú sẽ được chấp thuận
+ nếu bạn KHÔNG MAY MẮN: hồ sơ di trú phải đệ trình lần nữa, thay đổi viên chức lãnh sự khác xem xét một cách khách quan hơn. Thông thường khi hồ sơ di trú tái đệ trình, chứng tỏ đương đơn chính đang yêu cầu cơ quan lãnh sự phải xem xét lại một cách công bằng, không thể rập khuôn hoặc các yếu tố quan liêu của các viên chức lãnh sự trước đây.
Điều này đòi hỏi ĐƯƠNG ĐƠN CHÍNH và NHÀ BẢO TRỢ có sự kiên nhẫn đối mặt với tình huống xét duyệt như trên.
——————————————————-

Tất cả các đương đơn xin visa từ Việt Nam có nhu cầu đi đến Vương quốc Anh trong thời gian dài hơn sáu tháng cần có giấy chứng nhận xác nhận miễn nhiễm lao (TB) trước khi nộp đơn xin thị thực.

Các loại đơn bao gồm diện sinh viên dài hạn (trên sáu tháng), diện PBS 1,2 và 5 (trên sáu tháng) (cùng với những người phụ thuộc), và tất cả các trường hợp định cư và kết hôn. Xin lưu ý rằng những người không nộp giấy chứng nhận tại thời điểm nộp đơn sẽ bị từ chối và lệ phí visa sẽ không được hoàn trả.

Giấy Chứng nhận Y tế IOM sẽ được cung cấp cho tất cả các ứng viên miễn nhiễm lao và đang nộp đơn xin thị thực để đến  Vương quốc Anh trong thời gian dài hơn sáu tháng, bất kể tuổi tác.

Các ứng viên sau được miễn kiểm tra lao: Tất cả người mang hộ chiếu ngoại giao nhận nhiệm sở tại Vương quốc Anh.

Để sắp lịch kiểm tra sức khỏe, xin vui lòng liên hệ với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam tại các địa điểm sau đây:

Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 23, Toà nhà 72 tầng Keangnam Hanoi Landmart, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84.24) 3736 6258 – Đường dây nóng: 0966 319 066.

Email: hanoi@iom.int

Tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 1B Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.28) 3822 2057 – Fax: (+84.28) 3822 1780.

Email: hcmc@iom.int

Giờ làm việc của IOM:

Vào đây để xem giờ làm việc của IOM.

Các yêu cầu khi đăng ký:

Hộ chiếu gốc;

Sổ theo dõi thai cho phụ nữ mang thai

Địa chỉ bên Anh. Lưu ý cho học sinh: Nếu bạn không biết địa chỉ chính xác của bạn vui lòng cho biết tên trường đại học/trường học, nơi bạn có kế hoạch đến học.

— UNC Tổng hợp —

Nguồn: https://vietnam.iom.int/vi/uktbdp

✨ 🌺 🍀 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/