(VN) 👨‍❤️‍👨👑 QUYỀN LGBT CỦA CÁC QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ 👨‍❤️‍👨👑