[DÂN SỰ] THÔNG BÁO QUAN ĐIỂM CHÍNH THỨC CỦA UNC VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

[DÂN SỰ] THÔNG BÁO QUAN ĐIỂM CHÍNH THỨC CỦA UNC VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

 

Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, THAILAND VÀ VIETNAM.

Liên quan về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó. Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây: Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác và trường hợp về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác như:  các nhân viên chủ chốt rời đi và làm việc cho đối thủ cạnh tranh, sử dụng (hoặc có thể sử dụng) thông tin bí mật kinh doanh làm lợi cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp của doanh nghiệp hoặc thành lập nên một công ty mới cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp, sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp, các nhân viên cũ bắt đầu liên hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng tương lai của doanh nghiệp, xúi giục, lôi kéo, khích động khách hàng phá vỡ hợp đồng của doanh nghiệp, dẫn tới các tổn hại đến uy tín và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.

Công ty Universal Network Connection (UNC) trân trọng thông báo quan điểm chính thức như sau:

Những hành vi CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH đã gây hoang mang lớn cho khách hàng, gây thiệt hại nặng nề cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Universal Network Connection (UNC) và hậu quả của những thông tin thất thiệt này là uy tín, thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp, danh dự của cá nhân bị xâm hại nghiêm trọng trong một khoảng thời gian dài.

Nhà sáng lập Tập đoàn Universal Network Connection (UNC) là luật sư Úc và từng làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Úc, vì vậy, ông rất tôn trọng tinh thần thượng tôn pháp luật và công lý. Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, Công ty Universal Network Connection (UNC) sử dụng CÁC HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ HỢP PHÁP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM đối với những cáo buộc, các phương thức vi phạm pháp luật để phá hoại, gây rối hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và hình ảnh của Universal Network Connection (UNC) tới Tòa án và các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

  1. Đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, phá hoại và tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, Universal Network Connection (UNC) đã đệ trình hồ sơ pháp lý HÌNH SỰ tới Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh như thông tin chính thức đã được cập nhật tại UNC Website:

** [HÌNH SỰ] THÔNG BÁO VỀ HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ CỦA UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC): https://ngan-test.azurewebsites.net/announcement-about-juridical-action-of-universal-network-connection-unc/

** [HÌNH SỰ] THÔNG BÁO QUAN ĐIỂM CHÍNH THỨC CỦA UNC VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH, PHÁ HOẠI VÀ TUNG TIN ĐỒN THẤT THIỆT TRÊN MẠNG XÃ HỘI: https://ngan-test.azurewebsites.net/thong-bao-quan-diem-chinh-thuc-cua-unc-ve-hanh-vi-canh-tranh-khong-lanh-manh-pha-hoai-va-tung-tin-don-that-thiet-tren-mang-xa-hoi/

  1. Đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và cũng như các thiệt hại dân sự khác, Universal Network Connection (UNC) đã đệ trình hồ sơ pháp lý DÂN SỰ tới Tòa án như thông tin chính thức đã được cập nhật tại UNC Website:

** Thống kê về các hành động pháp lý của UNC được cập nhật trên báo chí và website công ty, nhằm thể hiện sự tuân thủ pháp luật của UNC một cách công khai: https://ngan-test.azurewebsites.net/legal-activities-of-unc-are-updated-on-the-press-and-company-website/

+ TRUYỀN HÌNH CÔNG AN NHÂN DÂN

Xử lý thế nào với hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

https://www.facebook.com/TruyenHinhCongAn/posts/826558911029316?__tn__=K-R

+ BÁO THANH NIÊN – HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

Xử lý thế nào với hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/xu-ly-the-nao-voi-hanh-vi-canh-tranh-khong-lanh-manh-1042582.html

+ BÁO ĐIỆN TỬ KIẾN THỨC – LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

Xử lý thế nào với hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/xu-ly-the-nao-voi-hanh-vi-canh-tranh-khong-lanh-manh-1171110.html

+ BÁO MỚI – TRANG TIN TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT CÁC TIN TỨC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI TỪ CÁC BÁO VÀ TRANG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG ĐẦU

Xử lý thế nào với hành vi cạnh tranh không lành mạnh?
How to deal with unfair competition behavior?

https://baomoi.com/xu-ly-the-nao-voi-hanh-vi-canh-tranh-khong-lanh-manh/c/29318284.epi

+ BÁO PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. CƠ SỞ CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UNC KHỞI KIỆN VÌ CHO RẰNG BỊ XÂM PHẠM TÊN THƯƠNG MẠI

http://plo.vn/xa-hoi/unc-khoi-kien-vi-cho-rang-bi-xam-pham-ten-thuong-mai-813409.html

+ BÁO CÔNG LÝ – CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

BÀI TOÁN GIỮ GÌN “THƯƠNG HIỆU” DOANH NGHIỆP

http://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/bai-toan-giu-gin-thuong-hieu-doanh-nghiep-281806.html

+ BÁO MỚI

BÀI TOÁN GIỮ GÌN “THƯƠNG HIỆU” DOANH NGHIỆP

https://baomoi.com/bai-toan-giu-gin-thuong-hieu-doanh-nghiep/c/29155275.epi?fbclid=IwAR3ozyaeeYU1jqX4pcByxHLhf5Pp0xiVH6zER48vvVIHLOtJQYo4U7vPuAI

 

** Sau khi đệ trình hồ sơ pháp lý DÂN SỰ, tuân thủ yêu cầu của TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH, Universal Network Connection (UNC) đã đề cử Luật sư UNC và Luật sư của công ty luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tham dự đầy đủ theo lệnh triệu tập của Tòa án với tư cách là NGUYÊN ĐƠN, Đại diện theo pháp luật của BỊ ĐƠN đã VẮNG MẶT KHÔNG LÝ DO mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ.

 

Ngoài ra, đối các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác như, đối thủ cạnh tranh đã MƯỚN NGƯỜI ĐÓNG GIẢ LÀM KHÁCH HÀNG ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN tại Universal Network Connection (UNC), dùng nhiều phương thức tiếp cận thiếu thiện chí, trái tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh để tấn công, LIÊN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI VÀ TIỀM NĂNG TƯƠNG LAI CỦA DOANH NGHIỆP, XÚI GIỤC, LÔI KÉO, KHÍCH ĐỘNG KHÁCH HÀNG PHÁ VỠ HỢP ĐỒNG CỦA DOANH NGHIỆP, hoặc có các hành động pháp lý khác đối với các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Luật sư của UNC sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu triệu tập để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình như các vụ HÌNH SỰ, DÂN SỰ mà Universal Network Connection (UNC) đã chính thức thông tin.

 

Trên đây là quan điểm chính thức của Công ty Universal Network Connection (UNC).

Trân trọng ./.

Universal Network Connection (UNC).


Tin liên quan khác