CẢNH GIÁC CUỘC VIẾNG THĂM CỦA NHỮNG KẺ LẠ – NHẰM MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ HÌNH ẢNH) MÀ KHÔNG ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý – ĐỂ ĐĂNG TẢI TRÁI PHÉP HÌNH ẢNH, LOAN TRUYỀN THÔNG TIN NHẰM XÚC PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ NGHIÊM TRỌNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CẢNH GIÁC CUỘC VIẾNG THĂM CỦA NHỮNG KẺ LẠ – NHẰM MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ HÌNH ẢNH) MÀ KHÔNG ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý – ĐỂ ĐĂNG TẢI TRÁI PHÉP HÌNH ẢNH, LOAN TRUYỀN THÔNG TIN NHẰM XÚC PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ NGHIÊM TRỌNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 

– Cốc, cốc, cốc!
– Ai gọi đó?
– Tôi là Thỏ
– Nếu là Thỏ
Cho xem tai

– Cốc, cốc, cốc!
– Ai gọi đó?
– Tôi là Nai
– Thật là Nai
Cho xem gạc

– Cốc, cốc, cốc!
– Ai gọi đó?
– Tôi là Vạc
– Đúng là Vạc
Cho xem chân

– Cốc, cốc, cốc!
– Ai gọi đó?
– Tôi
– Tôi là ai?
– Là Cáo
– Mày hay láo
Phải cút ngay!
Mày là tay
Ăn gà vịt
——————————

👤 👤: Cốc, cốc, cốc, chúng tôi trực thuộc cơ quan A,B,C, chúng tôi yêu cầu chủ nhà ra TIẾP ĐÓN chúng tôi.

👧: Các chú là ai mà bước vào nhà này? Các chú có lịch hẹn trước với ba má con không? Các chú phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Các chú không tự ý bước vào nhà và chụp ảnh, quay phim tài sản nhà của con.

👤 👤: Đây là giấy tờ tùy thân, vào nói ba má con phải TIẾP ĐÓN người của cơ quan A,B,C ngay. Ba má con BỊ TỐ là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ủa, tại sao các chú không có quyền chụp ảnh, quay phim nhà con? Các chú thích thì làm thôi vì các chú là người trực thuộc cơ quan A,B,C, con có biết không?

👧: Sao chỉ có 01 người xuất trình giấy tờ tùy thân? Khi mà đi tới 02 người ?

👤 👤: Muốn xuất trình giấy tờ tùy thân mấy người là chuyện của các chú, vì đơn giản chú trực thuộc cơ quan A,B,C, yêu cầu ba má con ra TIẾP ĐÓN đi.

—————

👧: Má ơi má, ba vắng nhà, có NHIỀU NGƯỜI LẠ tới nhà đòi ba má phải TIẾP XÚC trong mùa dịch COVID-19 cao điểm? Má ơi, con sợ quá. 😭 😭 Ngay cả khi không phải trong mùa dịch cao điểm COVID-19, nhà mình phải luôn tiếp đón NHIỀU NGƯỜI LẠ đột nhiên viếng thăm mà không lịch hẹn sao hả má? Má ơi, con sợ quá. 😭 😭

—————————

 

Kính thưa Quý vị, Quý ông và Quý bà

Universal Network Connection (UNC) luôn đề cao cảnh giác đối với cuộc viếng thăm của những kẻ lạ (đặc biệt là tự xưng danh nghĩa: phóng viên báo chí) – nhằm mục đích thu thập và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân (bao gồm cả hình ảnh) mà không được sự đồng ý – để đăng tải trái phép hình ảnh, loan truyền thông tin nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự nghiêm trọng của tổ chức, cá nhân.

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, văn phòng Universal Network Connection (UNC) (thuộc sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu doanh nghiệp) có cuộc viếng thăm bất ngờ của NHỮNG KẺ LẠ tự xưng là phóng viên báo chí yêu cầu tiếp xúc trong mùa dịch Covid-19, mặc dù trước đó Universal Network Connection (UNC) đã thông bao chính thức tới các số điện thoại lạ là TỪ CHỐI TIẾP XÚC. Theo nguyên tắc khách viếng thăm tại văn phòng Universal Network Connection (UNC) bắt buộc phải có xác nhận lịch hẹn, cũng như nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản tại UNC và quấy rối tại khu vực văn phòng UNC.

NHỮNG KẺ LẠ bao gồm hai người, tuy nhiên chỉ 01 người xuất trình giấy tờ, NHỮNG KẺ LẠ đã được nhân viên của UNC nhắc nhở việc không được phép chụp ảnh và quay phim, tuy nhiên VẪN CỐ Ý TIẾP TỤC XÂM PHẠM TRÁI PHÉP TÀI SẢN UNC vì cho rằng mình có QUYỀN VÌ TRỰC THUỘC CƠ QUAN A,B,C, đã có hành vi cố ý chụp ảnh tài sản của công ty UNC khi chưa có sự cho phép của doanh nghiệp. Việc quay phim chụp ảnh khi chưa được phép của chủ sở hữu tài sản, cụ thể ở đây là chủ doanh nghiệp đã xâm phạm quyền cá nhân đối với hình ảnh của mình.

Tình cờ, cùng ngày 16 tháng 3 năm 2020, Đại diện pháp lý Universal Network Connection (UNC) tiếp tục nhận được các tin nhắn đe dọa về việc đăng tải các thông tin NHẰM XÚC PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ NGHIÊM TRỌNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN và phá hoại kinh doanh.

 

Căn cứ Hiến pháp khẳng định nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bộ luật dân sự và Nghị định số 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử:

HIẾN PHÁP:
Điều 21.
1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.
Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.
Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Điều 22.
1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.
2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.
3. Việc khám xét chỗ ở do luật định.

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015:
Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:
a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;
b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.”
Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín
1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.
Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.
4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.
5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

NGHỊ ĐỊNH 15/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:
a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;
d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;
đ) Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;
e) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;
g) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;
h) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 102. Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
e) Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật;
g) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác;
m) Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
n) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

“Thông tin của tổ chức, cá nhân” ở đây bao gồm cả hình ảnh, “hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” của NHỮNG KẺ LẠ cứ cho rằng mình là người trực thuộc CƠ QUAN A,B,C thì nói chuyện giọng BỀ TRÊN, ngang nhiên XÂM PHẠM TRÁI PHÉP TÀI SẢN ĐƯỢC SỞ HỮU HỢP PHÁP: đã vi phạm pháp luật.

Universal Network Connection (UNC) đã lưu lại bằng chứng qua việc yêu cầu Văn phòng thừa phát lại lập vi bằng, ghi nhận lại sự kiện, hành vi pháp lý và sẽ xử lý tới cùng vì hình ảnh bị đăng tải trái phép cùng một số thông tin loan truyền bịa đặt nhằm xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại là tháng 6 năm 2020, UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) chính thức chia sẻ thông tin này với mục đích chứng minh ngay từ giai đoạn đầu UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) đã bị rất nhiều bên dân sự không liên quan xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tuy nhiên, UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC) đã không thực hiện việc phản bác trực tiếp để đáp trả các tin đồn. Thay vào đó, UNC sẽ tiến hành các bước pháp lý theo đúng quy định của pháp luật của Việt Nam để giải quyết.

Trên đây là quan điểm chính thức của UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (UNC).

Trân trọng kính chào ./.

 

 

 

 


Tin liên quan khác