🇻🇳 🇺🇸 CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN HOẶC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM🇻🇳 🇺🇸

🇻🇳 🇺🇸 CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN HOẶC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM🇻🇳 🇺🇸

 

NGUỒN: EMBASSY OF THE Socialist Republic of Vietnam IN THE UNITED STATES OF AMERICA: http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/chung-thuc-hop-dong-uy-quyen-giai-quyet-cac-van-de-lien-quan-den-tai-san-hoac-bat-dong
———————

1. Người Việt Nam đang làm việc, học tập, hoặc cư trú tại Hoa kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán để ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào Hợp đồng ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản hoặc bất động sản (nhà, đất) tại Việt Nam và được Đại sứ quán chứng thực chữ ký để sử dụng tại Việt Nam.

Mẫu Hợp đồng ủy quyền (mẫu download pdf) : Quý vị có thể đề nghị người liên quan ở Việt Nam gửi cho quý vị mẫu Hợp đồng ủy quyền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam. Mẫu của Đại sứ quán đính kèm theo chỉ để tham khảo.
– Đối với Hợp đồng ủy quyền mà Bên được ủy quyền không cùng có mặt tại Hoa Kỳ để ký thì Bên ủy quyền ký và làm thủ tục chứng nhận chữ ký tại Hoa Kỳ. Sau đó Hợp đồng này phải được Bên được ủy quyền ký tiếp tại Phòng công chứng ở Việt Nam để được công chứng chữ ký thì Hợp đồng ủy quyền này mới có hiệu lực pháp lý.- Người yêu cầu chứng thực Hợp đồng ủy quyền cần xuất trình các giấy tờ kèm theo :
• Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của người ủy quyền đối với tài sản hoặc bất động sản đó (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam); Nếu giấy tờ liên quan đến bất động sản được cấp trước năm 1975 thì cần có xác nhận của Phòng Nhà Đất hoặc Phòng đô thị Quận/huyện nơi có bất động sản về việc bất động sản đó hiện nay không thuộc quản lý của Nhà nước; và
• Bản sao hộ chiếu Hoa kỳ (trang có ảnh và chữ ký) nếu người ủy quyền mang hộ chiếu Hoa Kỳ; hoặc thẻ xanh và bằng lái xe. Bản sao hộ chiếu Việt Nam (từ trang 1 đến trang 4) nếu người ủy quyền đang mang hộ chiếu Việt Nam. Nếu tên trong khai sinh Việt Nam, và tên trong giấy tờ hiện nay của quý vị khác nhau, quý vị cần có giấy xác nhận quý vị có hai tên (quý vị có thể nộp bản photocopy giấy nhập quốc tịch, nếu ở mặt sau của giấy này có ghi tên Việt Nam trước khi vào quốc tịch của quý vị) hoặc các giấy tờ khác của Hoa Kỳ hoặc của Việt Nam xác nhận về việc đổi tên của Quý vị.
• Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu của người được ủy quyền tại Việt Nam (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam);
– Hướng dẫn cách điền Hợp đồng ủy quyền:
– Hợp đồng ủy quyền cần điền đầy đủ, rõ ràng, chính xác, bằng tiếng Việt Nam, các nội dung theo yêu cầu. Không được gạch xóa, viết bằng hai nét chữ hoặc hai loại màu mực viết khác nhau.
– Điều 2 : nếu không có thù lao thì ghi Hợp đồng ủy quyền không có thù lao.
– Điều 3: Về thời hạn ủy quyền có thể ghi cụ thể thời gian ủy quyền, hoặc ghi Hợp đồng ủy quyền có thời hạn kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc ủy quyền.
– Nếu dùng mẫu số 1 thì Bên được ủy quyền (Bên B) phải chỉ định người thứ 3, không phải là người được tặng cho tài sản nêu tại Điều 1 thì mới làm thủ tục được ở Việt Nam.
*Lưu ý : Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ liên quan cần thêm 01 bản photocopy để lưu tại Đại sứ quán.

2. Trong trường hợp không thể có mặt tại trụ sở Đại sứ quán, quý vị có thể gửi qua đường bưu điện Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ như yêu cầu nêu trên để được chứng thực. Tuy nhiên, trên Hợp đồng ủy quyền cần có:

• Xác nhận của Công chứng viên (Notary Public) hoặc Lục sự Quận (County Clerk) đối với chữ ký của quý vị; và
• Xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State-level Secretary of State or its Authentication Office) đối với chữ ký của Công chứng viên hoặc Lục sự Quận đó.
Lệ phí: Trả bằng Money Order hoặc Cashier’s Check cho “Embassy of Vietnam”.
Thời gian giải quyết: Năm ngày làm việc kể từ khi Đại sứ quán nhận được đầy đủ hồ sơ.
Gửi trả kết quả: Đại sứ quán có thể gửi trả kết quả qua đường bưu điện bằng dịch vụ có tracking number USPS Express Mail. Quý vị cần cung cấp bì th¬¬ư đã trả tiền cư¬ớc phí của dịch vụ trên và ghi rõ địa chỉ ngư¬¬ời nhận để Đại sứ quán gửi trả. Vì sự an toàn của giấy tờ của quý vị, xin đề nghị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.
Quý vị cần ghi lại tracking number của bì thư gửi đi và gửi trả kết quả để thuận lợi cho việc tra cứu kết quả.
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:
– Giờ tiếp khách tại Đại sứ quán: 9:30 đến 12:00 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
– Hỏi thêm về thủ tục: Điện thoại số: (202) 861 0694 và (202) 861 2293 từ 10h00 đến 12h00 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
– Tra cứu kết quả: Điện thoại số (202) 861 0737 ext 238 từ 2h30pm đến 4h00pm các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu
– Fax: (202) 861 1297 và (202) 861 0917
– Website: http://www.vietnamembassy.us
– Địa chỉ: 1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036

🇺🇸 🇻🇳 THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA VÀ CHỨNG THỰC BẢN SAO GIẤY TỜ, TÀI LIỆU TẠI HOA KỲ (LEGALIZATION AND CERTIFICATION OF COPY)🇺🇸 🇻🇳

————
————————–
1. Hợp pháp hóa (legalization)
Đối với việc chứng nhận, công chứng chữ ký hoặc giấy tờ ủy quyền, Đại sứ quán chỉ thực hiện đối với khách đến ký trực tiếp tại trụ sở Đại sứ quán (xem thủ tục công chứng, chứng thực chữ ký hoặc giấy tờ ủy quyền).
Trường hợp không thể trực tiếp đến Đại sứ quán, Quý vị có thể làm thủ tục theo các bước sau:
– Ký giấy tờ trước mặt công chứng viên Hoa Kỳ;
– Xin chứng nhận tại Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State level – Department of State), địa chỉ liên hệ các Bộ Ngoại giao Tiểu bang tải tại đây;
– Gửi qua đường bưu điện đến ĐSQ làm thủ tục hợp pháp hóa giấy tờ của Hoa Kỳ để mang về Việt Nam sử dụng (xem thủ tục ở dưới).
2. Chứng thực bản sao (certification of copy)
Người Việt Nam có nhu cầu chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, tài liệu (giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp Đại học, trung học, học bạ, giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ, Thẻ xanh, hộ chiếu, giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân…) có thể gửi giấy tờ qua đường bưu điện.
3. Thành phần hồ sơ:
– Phiếu đề nghị hợp pháp hóa, chứng nhận giấy tờ (tải tại đây)
– Đối với hợp pháp hóa: Các giấy tờ tài liệu đã có xác nhận của công chứng viên (Notary public), hộ tịch viên(registrar) hoặc lục sự tòa (County clerk) và xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State level- Department of state) hoặc văn phòng công chứng (office of Authentification) thuộc Bộ Ngoại giao Tiểu bang.
– Đối với chứng thực bản sao các loại giấy tờ: Gửi qua bưu điện hoặc xuất trình (nếu đến trực tiếp nộp hồ sơ) bản chính và photocopy các loại giấy tờ cần được chứng thực tới Đại sứ quán.
4. Ngoài ra, Đại sứ quán nhận dịch và chứng nhận bản dịch các lại giấy tờ như: giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng nhận kết hôn, giấy chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ thông thường khác. Đại sứ quán không nhận dịch các tài liệu kỹ thuật chuyên môn.
5. Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER’S CHECK hoặc CERTIFIED CHECK cho EMBASSY OF VIETNAM.
6. Nếu có yêu cầu gửi trả kết quả qua đường bưu điện, người đề nghị phải gửi kèm theo hồ sơ một bì thư gửi trả đã gửi tiền cước phí bưu điện và ghi rõ địa chỉ của người nhận. Tùy theo yêu cầu dịch vụ chuyển phát nhanh hay chậm, người đề nghị có thể chọn một trong ba dịch vụ có tracking number sau: Certified Mail, Express Mail, Priority Mail, with Delivery confirmation (USPS).
7. Thời hạn xử lý:
– yêu cầu làm thường: 5-7 ngày làm việc.
– yêu cầu làm nhanh: 2-3 ngày làm việc.
8. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:
– Giờ làm việc: 9:00 AM – 12:00 PM và 02:00 PM – 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ.
– Điện thoại: (202) 861-0737 ext 122.
– Fax: (202) 861-0917

🇻🇳 🇺🇸 THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA, CHỨNG THỰC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC (LEGALIZATION OF DOCUMENT FOR MARRIAGE). – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ VÀ CÔNG DÂN HOA KỲ🇻🇳 🇺🇸

———————————
NGUỒN: EMBASSY OF THE
Socialist Republic of Vietnam
——————-

Người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ, đáp ứng các điều kiện kết hôn và có nguyện vọng kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, có thể trực tiếp hay gửi qua đường bưu điện hồ sơ xin đăng ký kết hôn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC để hợp pháp hóa trước khi mang về Việt Nam làm các thủ tục tiếp theo.

1. Thành phần hồ sơ:
Giấy chứng nhận không có tiền sử hôn nhân (Certificate of No Marriage Record) do Lục sự Hạt (County Clerk) hoặc cơ quan tương đương của địa phương cấp có giá trị trong vòng 06 tháng. Giai đoạn tìm kiếm hồ sơ (search period) bắt đầu từ khi đủ tuổi kết hôn (nữ 18 tuổi; nam 20) cho tới hiện nay, hoặc từ khi ly hôn hoặc vợ/chồng bị chết cho tới nay.
Giấy xác nhận của bác sỹ chuyên khoa tâm thần (Certificate of Good Mental Health). Quý vị liên hệ với bác sỹ của mình để có được giấy xác nhận này hoặc có thể bổ sung khi về Việt Nam làm thủ tục kết hôn.
– Bản sao hộ chiếu (Passport) hoặc thẻ xanh (Permanent Resident Card).
Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Nếu không thể về Việt Nam để trực tiếp nộp đơn, Quý vị có thể ủy quyền cho hôn phu/hôn thê ở Việt Nam nộp.
Lưu ý:
– Trước khi gửi đến Đại sứ quán để được hợp pháp hóa, các giấy tờ nêu trên cần có:
+ xác nhận của Công chứng viên – Notary Public hoặc Lục sự Tòa (Court Clerk);
+ xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State-level Department of State) đối với các chữ ký và thẩm quyền của Công chứng viên (Notary Public) hoặc Lục sự Tòa (Court Clerk);
– Nếu các văn bản do cùng một Công chứng viên xác nhận thì chỉ cần một văn bản của Bộ Ngoại giao Tiểu bang đối với thẩm quyền của Công chứng viên đó) hoặc Hộ tịch viên (Registrar) hoặc Lục sự Tòa (Court Clerk) nêu trên. Đại sứ quán chỉ hợp pháp hóa những giấy tờ đã được chứng thực bởi Bộ Ngoại giao Tiểu bang.
– Trường hợp ly hôn cần nộp thêm bản sao Phán quyết ly hôn của Tòa án có (1) chứng thực của Lục sự Toà hoặc Công chứng viên và (2) xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu Bang đối với chữ ký và thẩm quyền của Công chứng viên hoặc Lục sự Toà nêu trên.
– Trường hợp có vợ/chồng đã chết cần nộp thêm bản sao Giấy chứng tử có (1) xác nhận của Hộ tịch viên hoặc Công chứng viên và (2) xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang đối với chữ ký và thẩm quyền của Hộ tịch viên hoặc Công chứng viên nêu trên.
2. Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER hoặc CASHIER’S’S CHECK (CERTIFIED CHECK) cho EMBASSY OF VIETNAM.
3. Thời hạn xử lý
– Hồ sơ thường: 5 -7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.
– Hồ sơ gấp: 2-3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.
Nếu Quý vị có yêu cầu, Đại sứ quán có thể gửi trả kết quả qua đường bưu điện bằng dịch vụ có tracking number USPS Express Mail. Quý vị cần cung cấp bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ trên và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả. Để đảm bảo, đề nghị Quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác. Quý vị cần ghi lại tracking number của bì thư gửi đi và gửi trả để thuận lợi cho việc tra cứu kết quả.
4. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:
– Giờ làm việc: 9:00 AM – 12:00 PM và 02:00 PM – 04:30 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ.
– Điện thoại: (202) 861-0737 ext 122.
– Fax: (202) 861-0917

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
Hotline: 028 38 227 207
Fanpage Hochiminh:
Group:
UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/
*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 024 35 743 666
Fanpage Hanoi:

Tin liên quan khác