🇪🇺 🇪🇸 THỊ THỰC SCHENGEN ĐỒNG NHẤT (THỊ THỰC NGẮN HẠN HOẶC THỊ THỰC SCHENGEN LOẠI C) 🇪🇺 🇪🇸

🇪🇺 🇪🇸 THỊ THỰC SCHENGEN ĐỒNG NHẤT (THỊ THỰC NGẮN HẠN HOẶC THỊ THỰC SCHENGEN LOẠI C) 🇪🇺 🇪🇸

 

Người mang thị thực ngắn hạn được phép lưu trú tối đa 90 ngày trong một kỳ sáu tháng trên toàn bộ lãnh thổ Schengen​

Nếu dự định nhập cảnh vào một hoặc nhiều Nước thành viên thuộc lãnh thổ Schengen với mục đích lưu trú tối đa 90 ngày trong một kỳ sáu tháng, bạn cần xin loại thị thực đồng nhất. Đây cũng là loại thị thực cần xin khi bạn quá cảnh qua khu vực Schengen trên đường đến một nước thứ ba, trừ phi bạn không có ý định ra khỏi khu vực quá cảnh quốc tế của sân bay, vì rằng trong trường hợp này bạn sẽ cần tham khảo hướng dẫn dành cho thị thực quá cảnh sân bay (thị thực Schengen loại A). Nếu bạn không rõ về sự khác nhau giữa hai trường hợp này, vui lòng nhấn vào đây.

Thị thực đồng nhất là thị thực Schengen loại C, được điều chỉnh bởi luật cộng đồng (Liên minh Châu Âu), theo đó thị thực này được phép sử dụng tại bất cứ nước thành viên Schengen nào.

Trước khi xin thị thực đồng nhất tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, vui lòng làm theo các bước sau đây.

1.- Để xác định xem bạn có nằm trong diện phải xin loại thị thực này hay không, nhấn vào lựa chọn sau đây tùy theo quốc tịch.

Công dân Việt Nam

Theo quy định chung, các công dân Việt Nam cần phải có thị thực đồng nhất để nhập cảnh vào lãnh thổ Schengen. Quy định này chấp nhận một số ngoại lệ, theo đó, một số công dân Việt Nam nằm trong các trường hợp sau đây sẽ được miễn thị thực nhập cảnh vào Tây Ban Nha:

Những người mang giấy phép cư trú được cấp bởi một Nước thành viên

Những người được áp dụng chế độ cộng đồng và mang thẻ cư trú được cấp bởi Vương quốc Anh, Ai-len, Rumani, Bun-ga-ri hoặc Đảo Síp dựa trên các điều số 10 hoặc 20 của Chỉ thị số 2004/38/CE (những người mang giấy phép cư trú được cấp bởi các nước này dựa trên luật quốc gia của họ không được miễn trừ yêu cầu phải có thị thực đồng nhất)

Những người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam,

Những người mang hộ chiếu của Liên hợp quốc và của Khối quân sự Bắc Đại tây dương

Những người không quốc tịch, những người tị nạn được công nhận, hoặc những người không mang quốc tịch của bất kỳ nước nào nhưng đang cư trú tại một Nước thành viên và mang giấy thông hành được cấp bởi nước này,

Các thành viên phi hành đoàn dân dụng nếu như họ được cấp giấy phép hành nghề và các chứng chỉ dựa trên các phụ lục từ 1 đến 9 của Hiệp ước Chicago về Hàng không Dân dụng quốc tế,

Các thành viên thủy đoàn dân dụng nếu họ được cấp Sổ Thuyền viên trên cơ sở các Công ước về Tổ chức Lao động Quốc tế (Số 108 năm 1958 và số 185 năm 2003) hoặc Công ước (FAL) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về hỗ trợ giao thông hàng hải quốc tế (Luân đôn, 9 tháng 4 năm 1965).

Công dân các nước khác

2.- Xác định Nước thành viên có thẩm quyền

Lưu ý rằng thị thực đồng nhất cho phép lưu thông trên tất cả lãnh thổ Schengen, và do đó nếu bạn phải đi đến nhiều nước thành viên thì việc đầu tiên là phải xác định nước nào là nước có thẩm quyền xét duyệt thị thực của bạn, có nghĩa là một khi đã xác nhận rằng bạn nằm trong diện phải xin thị thực nhập cảnh vào lãnh thổ Schengen, thì Tây Ban Nha, chứ không phải một nước thành viên khác, là nước có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ của bạn.

Trường hợp chỉ có một đích đến duy nhất

Trường hợp nhiều đích đến

Trong mọi trường hợp, Lãnh sự quán (hoặc Đại sứ quán) nơi nộp hồ sơ xin thị thực có quyền quyết định họ có phải là cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hay không. Trường hợp bạn nộp đơn xin tại Đại sứ quán Tây Ban Nha và cơ quan này tuyên bố không có thẩm quyền dựa theo các quy định này, bạn sẽ được thông báo ngay lập tức và được hoàn trả hồ sơ, giấy tờ bổ sung và lệ phí xét duyệt thị thực, cũng như được chỉ dẫn về Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán nơi bạn cần phải nộp hồ sơ.

3.- Xác định Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Tây Ban Nha nào có thẩm quyền.

Khi chắc chắn cần xin thị thực và Tây Ban Nha là nước có thẩm quyền để xét duyệt hồ sơ, bạn cần khẳng định rằng Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam mà không phải Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Tây Ban Nha nào khác là cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

Theo quy định chung, cơ quan có thẩm quyền là Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Tây Ban Nha tương ứng với nơi cư trú của người xin thị thực, chứ không phải cơ quan tương ứng với quốc tịch của người này. Ví dụ: một công dân Việt Nam cư trú tại Fort Worth (Mỹ) muốn đi Tây Ban Nha và nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội nhân dịp nghỉ phép tại đây. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội tuyên bố không có thẩm quyền vì người xin thị thực không cư trú tại Việt Nam, và hướng dẫn người này nên xin thị thực tại Lãnh sự quán của Tây Ban Nha tại Houston (Mỹ).

Trong một số trường hợp ngoại lệ, có thể chấp nhận đơn xin thị thực của một người không cư trú tại Việt Nam, nhưng hiện đang có mặt một cách hợp pháp tại đây, nếu có thể giải trình việc mình đã không thể nộp hồ sơ tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Tây Ban Nha tại nơi mình cư trú. Chỉ có Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Tây Ban Nha mới có thể quyết định xem giải trình đó có thể chấp nhận được hay không. Ví dụ 1: một giáo viên Ấn độ, cư trú tại Australia đến Thành phố Hồ Chí Minh để dạy học hè tại một trường đại học. Trong khoảng thời gian ở đây, bố của người này đang sống tại Tây Ban Nha bị ốm nặng, và do vậy người này phải xin thị thực tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt nam sang Tây Ban Nha. Đại sứ quán sẽ tiếp nhận hồ sơ, vì việc bắt đương sự quay trở lại Australia để xin thị thực là một yêu cầu hơi quá.

Ví dụ 2: một công dân Indonesia trong một chuyến thăm thương mại đến Đà Nẵng (Việt Nam) muốn xin thị thực tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt nam để sang Tây Ban Nha, với lý do rằng thời gian chờ cần thiết để có hẹn nộp thị thực tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Jakarta (Indonesia) là quá lâu. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt nam sẽ từ chối nhận hồ sơ vì giải trình này thiếu cơ sở.

QUY TRÌNH XIN THỊ THỰC SCHENGEN

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 trở đi, tất cả các hồ sơ xin thị thực Schengen đi Tây Ban Nha đều phải xin đặt hẹn trước, thông qua hệ thống đặt hẹn tại trang web của công ty BLS .

Xin lưu ý Đại sứ quán Tây Ban Nha sẽ không chấp nhận các đơn xin thị thực từ các đương đơn mà có các chi tiết cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và số hộ chiếu) không trùng khớp hoàn toàn với các chi tiết trên tờ xác nhận đặt hẹn in từ trên hệ thống đặt hẹn. Ngoài ra, hệ thống không cho phép hủy lịch hẹn. Người xin thị thực chỉ có thể đặt lại lịch hẹn mới SAU BA THÁNG kể từ ngày đặt hẹn thành công lần cuối cùng. Vì vậy, người xin thị thực cần kiểm tra kỹ tất cả các dữ liệu trước khi khẳng định và gửi các dữ liệu này tại bước cuối cùng của quy trình đặt hẹn.

​Quy trình xử lý hồ sơ là giống nhau đối với tất cả các loại thị thực Schengen, bất kể đó là thị thực quá cảnh sân bay (thị thực Schengen loại A) hay thị thực đồng nhất (thị thực Schengen loại C). Quy trình này gồm nhiều thủ tục nối tiếp nhau làm nên chế độ chung hay còn gọi là chế độ phổ thông và được mô tả phía dưới.

Lưu ý rằng một số thành viên gia đình của công dân Tây Ban Nha hay của công dân các nước thành viên Liên minh Châu Âu hay của công dân Na Uy, Ai-xơ-len, Liechtenstein và Thụy Sĩ được hưởng chế độ đặc biệt, còn gọi là chế độ cộng đồng Châu Âu. Dù vẫn theo quy trình được mô tả dưới đây, chế độ này có một vài đặc thù riêng được mô tả bằng chữ in màu này trong các điều khoản dưới đây. Nhấp vào đây nếu bạn nghĩ đây là trường hợp của bạn, để xem mô tả chung về chế độ này.

1.- Nộp đơn xin thị thực

Đơn xin thị thực phải được điền đầy đủ và ký tên. Chỉ chấp nhận mẫu khai chính thức có các chú dẫn riêng của Đại sứ quán Tây Ban Nha. Bất kỳ mẫu nào, kể cả các mẫu có giá trị cho các nước thành viên Schengen khác, cũng không được chấp nhận.

Khai tờ khai bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Không khai bằng tiếng Việt hay bất kỳ thứ tiếng nào khác ngoài 2 thứ tiếng kể trên.

Trường hợp đi theo đoàn, mỗi đương đơn phải khai và ký tờ khai riêng của mình.

Vui lòng điền ngày tháng và ký vào trang 4 của thị thực.

Tờ khai xin thị thực của trẻ vị thành niên sẽ do bố, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ ký tên. Cần phải xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu và giấy khai sinh của trẻ hoặc văn bản liên quan đến việc đại diện hợp pháp. Các văn bản công nước ngoài, trong đó có giấy khai sinh hoặc các văn bản chứng minh việc bảo trợ hoặc các loại hình đại diện hợp pháp còn lại, nếu được cấp bởi một nước khác không phải Tây Ban Nha đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự (hoặc mang dấu Apostille trong trường hợp nước cấp là nước thành viên của Công ước La Hay).

Lấy dữ liệu sinh trắc học

Việc chụp ảnh và lấy dấu vân tay của mười đầu ngón tay của người xin thị thực sẽ được thực hiện ngay tại thời điểm nộp đơn. Ảnh và dấu vân tay là các thành phần cơ bản của hồ sơ xin thị thực, vì vậy không thể nhận đơn xin thị thực nếu thiếu hai thành phần này.

Hai thành phần dữ liệu sinh trắc học này sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống Thông tin Thị thực, được chia sẻ bởi tất cả các nước thành viên Schengen.

Hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành

Tờ khai dán ảnh phải được nộp kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành, có giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày dự kiến rời khỏi lãnh thổ Schengen đối với trường hợp thị thực một lần vào. Trường hợp xin thị thực nhiều lần vào, phải có giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày cuối cùng dự kiến rời khỏi lãnh thổ Schengen. Hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành cần phải còn ít nhất 2 trang trắng và được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây.

Hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành phải nộp kèm một bản phô tô khổ A4 của trang có dữ liệu tiểu sử cũng như các trang có chứa các thị thực trước đó, dấu của các cơ quan xuất nhập cảnh hay các ghi chú khác nhau của hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành. Nếu có hộ chiếu hay giấy tờ thông hành cũ thì nên nộp thêm (bản gốc kèm bản phô tô khổ A4).

Việc không nộp hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành hội tụ đầy đủ các yêu cầu nêu trên sẽ dẫn tới việc hồ sơ xin thị thực không được tiếp nhận.

Hồ sơ kèm theo

Ngoài các giấy tờ kể trên, người xin thị thực sẽ phải nộp một loạt các giấy tờ chứng minh mình hội tụ đủ các điều kiện nhập cảnh và không có nguy cơ nhập cảnh trái phép cũng như ảnh hưởng tới an ninh hoặc sức khỏe công cộng. Nhấp vào đây để xem các giấy tờ phải nộp kèm theo đơn xin thị thực.

Người xin thị thực thuộc chế độ cộng đồng châu Âu không cần phải nộp các giấy tờ kèm theo đó mà chỉ cần chứng minh mình có quyền được áp dụng chế độ này. Vui lòng nhấp vào đây để xem các giấy tờ cần phải nộp trong trường hợp này.

Ngoài các giấy tờ bắt buộc, người xin thị thực có quyền được nộp bất kỳ loại giấy tờ nào cảm thấy cần thiết để hỗ trợ cho đơn xin thị thực của mình. Đại sứ quãn cũng có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu thấy cần thiết hoặc yêu cầu phỏng vấn.

Khi nào cần nộp đơn?

Trường hợp thị thực một lần vào,

ít nhất 15 ngày trước chuyến đi. Nếu nộp đơn dưới thời hạn trên, Đại sứ quán  có thể từ chối nhận hồ sơ hoặc trong trường hợp chấp nhận, người xin thị thực sẽ được cảnh báo Đại sứ quán không chịu trách nhiệm về việc không có thị thực đúng ngày dự kiến đi.

trong vòng 6 tháng (hoặc 9 tháng đối với thuyền viên) trước ngày dự kiến đi. Đơn xin thị thực nộp trước thời hạn này sẽ bị từ chối tiếp nhận.

Người có thị thực nhiều lần vào có thể xin thị thực mới trước khi thị thực hiện có hết hạn. Tuy nhiên, giá trị của thị thực mới cần mang tính bổ sung đối với thị thực hiện có, nghĩa là một người không thể cùng lúc mang hai thị thực đồng nhất có giá trị cho cùng một khoảng thời gian. Ví dụ: một luật sư người Nigeria là đại diện của một tổ chức phi chính phủ về bình đẳng giới thường xuyên phải tham dự các cuộc họp tại nhiều nước thành viên khác nhau được cấp một thị thực nhiều lần vào có giá trị tới ngày 31 tháng 5. Luật sư này xin thị thực để nhập cảnh vào ngày 15 tháng 4. Thị thực mới được cấp sẽ có giá trị từ ngày 1 tháng 6 và, trong trường hợp đó, người mang thị thực có quyền nhập cảnh lãnh thổ Schengen với thị thực đầu tiên. Trong thời gian lưu trú, thị thực đầu tiên hết hạn và người này sẽ rời khỏi lãnh thổ Schengen bằng thị thực mới.

Nộp đơn ở đâu?

Trung tâm tiếp nhận thị thực của công ty BLS International Services Ltd. (từ 8:30 tới 11:00 và 13:00 tới 16:30 tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai tới thứ sáu)

Người xin thị thực phải đặt hẹn trước để được nộp đơn xin thị thực và phải trực tiếp đến nộp. Không chấp nhận nộp đơn thông qua người đại diện, công ty du lịch hay bất kỳ loại trung gian nào. Chỉ Đại sứ quán mới có quyền đơn phương quyết định chấp nhận ngoại lệ đối với quy định này trên cơ sở xét riêng rẽ từng trường hợp một và quyết định này không thể kháng nghị được. Trẻ vị thành niên phải đi kèm bố hoặc mẹ hoặc người đại diện hợp pháp. Cần phải xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu và giấy khai sinh của trẻ hoặc văn bản liên quan đến việc đại diện hợp pháp.

Lệ phí thị thực

Phải trả lệ phí thị thực hiện hành ngay khi nộp đơn (số 14a trong bảng). Người xin thị thực nộp đơn tại Trung tâm của BLS sẽ phải trả phụ phí dịch vụ cho công ty nói trên. Hóa đơn sẽ được trả lại cho người xin thị thực ngay khi trả lệ phí. Vui lòng lưu ý rằng lệ phí thị thực là không thể hoàn lại, kể cả trường hợp bị từ chối, chỉ trừ phi từ chối không chấp nhận đơn xin thị thực thể theo nguyên tắc quy định tại điểm tiếp theo.

Người xin thị thực trong độ tuổi từ 6 tới 12 sẽ nộp lệ phí theo số 15a trong bảng.

Miễn lệ phí thị thực cho:

những người xin thị thực được áp dụng chế độ cộng đồng châu Âu

người mang hộ chiếu ngoại giao (trong tất cả mọi trường hợp) hoặc người mang hộ chiếu công vụ đi công tác,

học viên các khóa học khác nhau, kể cả cao học, khi nhập cảnh với mục đích giáo dục hoặc đào tạo, và các giáo viên đi kèm,

nghiên cứu viên nhập cảnh với mục đích nghiên cứu khoa học (theo định nghĩa của văn bản Khuyến nghị số 2005/761/CE của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đề ngày 28/09/2005),

đại diện các tổ chức phi lợi nhuận dưới 25 tuổi nhập cảnh để tham gia vào các hội thảo, hội nghị hoặc các sự kiện thể thao, văn hóa hoặc giáo dục do các tổ chức phi lợi nhuận tổ chức,

trẻ dưới 6 tuổi.

Lệ phí thị thực được xét lại định kỳ mà không thông báo trước.

Từ chối nhận đơn xin thị thực nếu không trả lệ phí thị thực (trong trường hợp không được miễn lệ phí)

Vui lòng nhấn vào đây để xem thông tin chung về lệ phí lãnh sự.

2.- Thủ tục chấp nhận đơn xin thị thực

Trước khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, Đại sứ quán cần quyết định xem đơn xin thị thực có được chấp nhận hay không. Đơn xin thị thực sẽ bị từ chối chấp nhận trong những trường hợp sau:

khi Đại sứ quán tuyên bố không có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ thể theo điểm 1 và 2 trên đây,

khi hồ sơ được nộp trên 6 tháng (hoặc trên 9 tháng đối với thuyền viên) trước chuyến đi dự kiến,

khi tờ khai không đúng với mẫu chính thức có các chú dẫn riêng của Đại sứ quán Tây Ban Nha, hoặc khi tờ khai không được ký,

khi hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành không hội tụ đủ các điều kiện cần thiết,

khi không lấy các dữ liệu sinh trắc học (ảnh và dấu vân tay)

khi không nộp lệ phí thị thực, trừ trường hợp được miễn.

Khi từ chối nhận đơn xin thị thực, Đại sứ quán sẽ trả lại người xin thị thực tờ khai và hồ sơ kèm theo, hoàn lệ phí và không tiếp tục với việc nghiên cứu hồ sơ.

Khi chấp nhận đơn xin thị thực, Đại sứ quán sẽ đóng lên hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành một con dấu ghi chú sự việc này, trừ trường hợp hộ chiếu ngoại giao, công vụ hoặc đặc biệt. Con dấu này không có bất kỳ hàm ý pháp lý nào.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, hồ sơ sẽ được chuyển vào để xét duyệt hoặc lưu lại đợi bổ túc đầy đủ nếu thấy cần thiết.

3.- Thủ tục bổ túc hồ sơ

Khi Đại sứ quán thấy rằng hồ sơ không có đầy đủ giấy tờ như quy định hoặc, sau khi xem xét, Đại sứ quán thấy cần phải yêu cầu người xin thị thực bổ túc thêm giấy tờ hoặc tới phỏng vấn, Đại sứ quán sẽ cho người xin thị thực 10 ngày làm việc để bổ túc hồ sơ hoặc cho thông báo ngày cụ thể để phỏng vấn.

Sau thời hạn trên mà hồ sơ không được bổ túc mà không có lý do chính đáng, hoặc tới ngày phỏng vấn mà người xin thị thực không tới phỏng vấn thì Đại sứ quán sẽ tự hiểu người xin thị thực không muốn tiếp tục với đơn xin thị thực của mình và sẽ ra quyết định trên tinh thần đó và thông báo cho người xin thị thực cũng như lưu hồ sơ mà không làm bất kỳ thủ tục nào khác nữa.

4.- Xét duyệt hồ sơ

Hồ sơ sẽ được chuyển vào xét duyệt khi đầy đủ giấy tờ, nhằm mục đích xem người xin thị thực có hội tụ đủ các điều kiện nhập cảnh và có tiềm ẩn nguy cơ nhập cư trái phép hay nguy hiểm tới an ninh hoặc sức khỏe công cộng hay không. Cụ thể, tất cả các giấy tờ kèm theo đơn xin thị thực đều nhằm mục đích chứng minh các điều sau:

mục đích chuyến đi,

có nơi lưu trú hoặc có đủ điều kiện để trang trải cho việc này,

có, hoặc có điều kiện hợp pháp để có được các phương tiện đủ để chi trả cho toàn bộ thời gian dự định lưu trú và quay trở lại nước gốc hoặc nước cư trú hoặc để quá cảnh tới một nước thứ ba nơi người xin thị thực được đảm bảo sẽ được chấp thuận nhập cảnh,

ý định rời khỏi lãnh thổ Schengen trước khi thời hạn có hiệu lực của thị thực kết thúc

người xin thị thực không tiềm ẩn nguy cơ cho an ninh cũng như sức khỏe cộng đồng. Theo đó, công dân của một số nước nằm trong diện phải tham vấn với các nhà chức trách của một hoặc một vài nước thành viên khác sẽ có thời gian được giải quyết thị thực lâu hơn so với hồ sơ của các công dân các nước khác không nằm trong diện này. Công dân Việt Nam cần có thị thực Schengen nằm trong diện phải tham vấn.

Hồ sơ sin thị thực sẽ được giải quyết trong vòng 15 ngày (có thể kéo dài tới 45 ngày) kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Lưu ý rằng nếu được yêu cầu bổ túc hồ sơ, thời hạn này sẽ bị tạm dừng và sẽ được tính tiếp tục khi đã bổ túc đầy đủ nhất là trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Lưu ý rằng nếu được yêu cầu bổ túc hồ sơ, thời hạn này sẽ bị tạm dừng và sẽ được tính tiếp tục khi đã bổ túc đầy đủ. Các đơn xin thị thực thuộc diện chế độ cộng đồng châu Âu sẽ được xử lý ưu tiên.

Ví dụ: người xin thị thực nộp đơn ngày 14 tháng 5 và được tiếp nhận cùng ngày, vì vậy thời hạn giải quyết hồ sơ tối đa là ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, 6 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ (ngày 20 tháng 5), Đại sứ quán yêu cầu bổ túc thêm bảng lương và sao kê tài khoản ngân hàng trong vòng 3 tháng cuối. Thời hạn để bổ túc hồ sơ là 10 ngày làm việc và hạn chót để bổ túc sẽ là ngày 3 tháng 6. Người xin thị thực bổ túc đầy đủ hồ sơ vào ngày 26 tháng 5 và vì thế, cần phải tính tiếp 9 ngày kể từ ngày 26/5 trở đi, vì từ ngày 14 tới ngày 20 đã có 6 ngày trôi qua. Vậy nên thời hạn tối đa để Đại sứ quán ra quyết định giải quyết hồ sơ hết hạn vào ngày 4 tháng 6. Nếu người xin thị thực nộp bổ túc hồ sơ vào đúng hạn chót ngày 3 tháng 6, hạn chót để giải quyết hồ sơ sẽ là ngày 12 tháng 6.

5.- Giải quyết hồ sơ. Thông báo

Sau khi xem xét hồ sơ xin thị thực, người phụ trách bộ phận lãnh sự sẽ ra quyết định đối với hồ sơ. Sau đó, Đại sứ quán sẽ gửi thư điện tử thông báo đã có kết quả đối với hồ sơ và yêu cầu người xin thị thực trực tiếp hoặc ủy quyền cho người thứ ba đến nhận kết quả và hộ chiếu. Đối với trường hợp nộp đơn kháng nghị, ngày nhận kết quả thực tế sẽ được tính là ngày đương sự được thông báo chính thức.

Trường hợp đồng ý cấp thị thực, Đại sứ quán sẽ trả lại hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành đã dán thị thực trong đó.

Trường hợp từ chối cấp thị thực, người xin thị thực sẽ nhận được thông báo bằng quyết định từ chối theo mẫu đồng nhất (mẫu chung cho tất cả các nước thành viên Schengen), trong đó có nêu rõ lý do từ chối và việc quyết định này có kết thúc thủ tục hành chính hay không, cũng như các kháng nghị có thể nộp để chống lại quyết định này, thời hạn và tên các cơ quan tiếp nhận đơn kháng nghị.

Khi trả kết quả, Đại sứ quán cũng trả lại hộ chiếu và các giấy tờ gốc cho người xin thị thực. Khi tới nhận kết quả, xin đừng quên đòi trả lại các giấy tờ này.

6.- Nhận kết quả thị thực

Người xin thị thực phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người thứ ba tới nhận kết quả thị thực trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được thông báo (tải xuống đây mẫu giấy ủy quyền). Nếu người xin thị thực không tới nhận thị thực trong thời hạn trên, Đại sứ quán sẽ tự hiểu là đương sự từ bỏ không xin thị thực nữa và hồ sơ sẽ được lưu trữ, kết thúc quá trình xin thị thực.

Khi tới lấy thị thực, vui lòng kiểm tra ngay tại cửa tiếp nhận xem các thông tin trong thị thực có chính xác không, đặc biệt là

họ tên, số hộ chiếu trong nhãn thị thực trùng với các thông tin ở trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành

đề nghị người trả thị thực xem hộ ngày tháng năm sinh và giới tính của mình có hiển thị đúng trong dãy chữ và số ở cuối nhãn dán thị thực hay không

ngày nhập cảnh, số ngày được phép lưu trú và ngày hết hạn thị thực đúng với kế hoạch đi và số lần được phép nhập cảnh ở trong nhãn dán thị thực đã chính xác hay chưa.

XIN ĐỪNG QUÊN thị thực chỉ là một trong các điều kiện nhập cảnh vào Tây Ban Nha, vì vậy, các nhà chức trách có thẩm quyền tại cửa khẩu có thể yêu cầu chứng minh việc hội tụ đủ và từng điều kiện nhập cảnh một, do đó khi đi cần mang theo các giấy tờ chứng minh tương ứng.

LƯU Ý: TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ CHỨNG MINH ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỘT TRONG SỐ CÁC ĐIỀU KIỆN NHẬP CẢNH NÓI TRÊN, NHÀ CHỨC TRÁCH CỬA KHẨU CÓ THỂ TỪ CHỐI CHO NHẬP CẢNH VÀO LÃNH THỔ SCHENGEN

— UNC tổng hợp —

Nguồn: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/HANOI/en/InformacionParaExtranjeros/Pages/Visados/Visado%20Uniforme.aspx

✨ 🌺 🍀 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác