🇨🇦 🇨🇦 Tìm hiểu Giấy phép tạm trú (TRPs): Xem xét các trường hợp cụ thể đối với các nạn nhân của tình trạng buôn người

🇨🇦 🇨🇦 Tìm hiểu Giấy phép tạm trú (TRPs): Xem xét các trường hợp cụ thể đối với các nạn nhân của tình trạng buôn người

 

Phần này bao gồm các Chính sách, thủ tục, hướng dẫn được sử dụng bởi Nhân viên Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada. Thông tin này được đăng trên trang web của Cục như một trách nhiệm cho các bên liên quan.

Để tăng cường các cơ chế hiện có ở Canada, tạo điều kiện cho những người có thể là nạn nhân của nạn buôn người và là người nước ngoài, CIC đã phát triển các tiêu chí để sử dụng nhằm đánh giá các đơn TRP từ các những người có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Các biện pháp này cũng sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm của Bộ Y tế Liên bang cho những người này và sẽ giới thiệu một cách có hệ thống hơn để theo dõi những trường hợp này.

Thông tin chung về vấn nạn buôn người

Nạn buôn người là gì

Nghị định thư về nạn buôn người là một khuôn khổ được quốc tế công nhận để ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân, truy tố những người phạm tội và hợp tác quốc tế chống lại hoạt động buôn người. Nghị định này yêu cầu hình sự hóa nạn buôn người trong luật pháp trong nước và khuyến nghị một số biện pháp nhất định để bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

Nghị định thư về nạn buôn người định nghĩa buôn người là:

“Việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển nhượng, chứa chấp hoặc tiếp nhận người, bằng các biện pháp không phù hợp, chẳng hạn như vũ lực, bắt cóc, lừa đảo hoặc ép buộc cho một mục đích không chính đáng, như cưỡng bức hoặc cưỡng chế lao động, nô lệ hoặc bóc lột tình dục.”

Xem thêm:

Vấn nạn buôn người: Reference Guide for Canadian Law Enforcement (Phụ lục 1: Model Canadian Screening Tool to Help Identify a Potential Victim of Human Trafficking)

Các phương thức thường được những tên buôn người sử dụng.

Những tên buôn người sử dụng một số phương pháp để kiểm soát nạn nhân như:

 • Tịch thu các giấy tờ tùy thân của họ (bao gồm hộ chiếu và giấy thông hành),
 • Theo dõi và giám sát,
 • Giam giữ,
 • Tấn công tình dục, và
 • Bạo lực hoặc đe dọa bạo lực đối với các nạn nhân hoặc thành viên gia đình của họ.

Nạn buôn người có thể xảy ra xuyên biên giới hoặc trong nước, và thường liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức rộng rãi và vi phạm các quyền cơ bản về con người của nạn nhân.

Internet đã trở thành công cụ được lựa chọn của những kẻ buôn người để dụ dỗ nạn nhân, sử dụng các trang mạng xã hội để gặp gỡ và dẫn dụ các nạn nhân tiềm năng.

Nạn nhân của nạn buôn người có thể vào Canada bất hợp pháp hoặc hợp pháp. Ví dụ nạn nhân:

 • có thể được nhập cảnh lậu vào Canada theo cách thức bí mật,
 • có thể nhập hợp pháp, hoặc
 • có thể hoặc không thể ở lại quá thời gian cho phép.

Những kẻ buôn người có thể sử dụng các hồ sơ gian dối hoặc giả mạo để có được thị thực hoặc hỗ trợ nạn nhân tại khu vực nhập cảnh. Nạn nhân của nạn buôn người có thể hoặc không thể nhận thức được rằng họ đã nhập cảnh vào Canada bất hợp pháp. Trong một số trường hợp, những người nhập cảnh Canada là du khách hợp pháp sau đó được dẫn dụ bởi kẻ buôn người.

Xác định nạn nhân của nạn buôn người đang quá cảnh có thể khó khăn; thì việc dẫn dụ nạn nhân  có thể chưa xảy ra, và các nạn nhân tiềm năng sẽ không biết về ý định thực sự của những kẻ buôn người này. Ở giai đoạn này, nạn nhân có thể xem những kẻ buôn người như những người hỗ trợ, giúp đỡ thay hơn là những kẻ đang có mưu tính lợi dụng họ.

Đưa người Đi cư bất hợp pháp so với Nạn buôn người

Nạn buôn người thường bị nhầm lẫn với buôn người di cư bất hợp pháp; tuy nhiên, điều quan trọng là có thể phân biệt giữa hai điều này, vì chúng đòi hỏi các phản ứng khác nhau từ các nhà chức trách.

Sự khác biệt

Đưa người Di cư bất hợp pháp:

 • Xảy ra với sự đồng ý của người di cư bất hợp pháp (nạn nhân)
 • Những người di cư bất hợp pháp thường được tự do đi đến đất nước tại điểm đến cuối cùng, nơi họ thường không có liên hệ gì thêm với những kẻ buôn lậu di dân.

Nạn buôn người

 • Liên quan đến việc dùng những sự đe dọa, vũ lực, lừa đảo hoặc các hình thức cưỡng chế khác.
 • Nạn nhân của nạn buôn người không được tự do ở điểm đến cuối cùng. Họ được khai thác để lao động hoặc những dịch vụ mà họ có thể cung cấp.

Điểm tương đồng

Cả việc đưa người di cư bất hợp pháp và nạn buôn người có thể có những điểm tương đồng và thường chỉ được phân biệt sau khi điều tra thêm. Những người di cư bất hợp phá có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình buôn lậu. Một số người có thể đồng ý, ví dụ, bị đưa bất hợp pháp qua biên giới, nhưng họ phát hiện ra khi đến quốc gia nơi mà họ bị gán nợ, hoặc các hình thức cưỡng chế khác, đã được bị áp đặt. Nếu điều này xảy ra, họ trở thành nạn nhân của nạn buôn người, bất kể họ có đồng ý để bị buôn bất hợp pháp như vậy ngay từ đầu hay không.

Tác động của nạn buôn người đến các nạn nhân

Nạn buôn người gây ra một số hậu quả có hại trực tiếp và gián tiếp đến các nạn nhân. Nạn nhân của nạn buôn người có thể bị tấn công về thể xác và / hoặc lạm dụng tình dục, bị giam giữ, bị giam giữ và / hoặc bị lạm dụng tâm lý. Lo sợ cho sự an toàn cá nhân của chính mình, và sự an toàn của những người thân yêu có thể gây thêm tổn thương và căng thẳng về mặt cảm xúc, tinh thần của họ. Nạn nhân của nạn buôn người cũng có thể trải qua sự xấu hổ, hạ thấp lòng tự trọng và cảm giác bất lực. Nhiều nạn nhân của nạn buôn người bị rối loạn, căng thẳng thần kinh sau chấn thương, và có thể sợ hãi hoặc nghi ngờ chính quyền.

Xử lý

Sự tham gia của CIC thường bắt đầu khi một người tự nhận hoặc được giới thiệu đến CIC bởi một tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc cơ quan thực thi pháp luật như một nạn nhân tiềm năng của nạn buôn người. Một cuộc tham vấn giữa CIC và các đối tác cơ quan thực thi pháp luật đối tác có thể xảy ra khi một người tự nhận mình là nạn nhân của nạn buôn người.

Nếu được giới thiệu bởi một tổ chức phi chính phủ và nếu CBSA hoặc RCMP chưa được tư vấn, thì các cuộc tham vấn có thể thực hiện với điều kiện được phép tiết lộ thông tin.

Lưu ý: Một năm để truy cập TRP theo IRPA, phần A24 (4) không cấm một sĩ quan, theo sáng kiến ​​của họ, khả năng xem xét và cấp / từ chối TRP cho một nạn nhân tiềm năng của nạn buôn người.

Phỏng vấn

Cần có một cuộc phỏng vấn để xác định xem một người có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Nếu nạn nhân được giới thiệu đến CIC bởi một cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan đó có thể hỗ trợ xác minh sơ bộ; tuy nhiên, CIC có thẩm quyền duy nhất để xác định xem TRP có được bảo hành hay không. Khi nạn nhân được CBSA giới thiệu và đang bị giam giữ, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vòng 48 giờ liên lạc bởi vì CBSA có thể trả tự do cho cá nhân đó sau 48 giờ.

Để biết thông tin về việc đối phó với trẻ em bị buôn bán, hãy tham khảo ENF 21 – Recovering Missing, Abducted and Exploited Children (PDF, 279.75KB).

Viên chức tại các Cơ quan phải nhạy cảm với  hoàn cảnh cá nhân của một nạn nhân bị nghi ngờ buôn bán người vì họ có thể gặp phải chấn thương tâm lý và / hoặc thể chất. Họ có thể yêu cầu sự trợ giúp từ thông dịch viên.

Nơi xử lý đơn

Để thuận tiện, văn phòng CIC địa phương phải xử lý các đơn này vì bản chất khẩn cấp của những trường hợp này. Những nạn nhân này có thể ở Canada mà không có thân phận, không pháp lý và cũng có thể thiếu các hồ sơ du lịch và nhận dạng. Các hồ sơ này không được gửi trực tiếp cho CPC-Vegreville.

Hướng dẫn cấp bộ

Trong đơn quyết định của họ để cấp TRP, một viên chức phải thực hiện theo các Hướng dẫn của Bộ trưởng sau đây:

Các viên chức đang tiến hành đánh giá các công dân nước ngoài để xác định xem họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không là hợp lý trong việc cấp:

1 (1) Giấy phép tạm trú ngắn hạn kéo dài tới 180 ngày, trong trường hợp nơi mà viên chức chỉ có thể đánh giá sơ bộ rằng cá nhân đó có thể là nạn nhân của nạn buôn người. Các tiêu chí được sử dụng trong đánh giá sơ bộ để xác minh xem cá nhân có thể là nạn nhân của nạn buôn người hay không bao gồm các dấu hiệu:

 1. Việc tuyển dụng cá nhân là gian lận hoặc bị ép buộc, và cho các mục đích (thực tế hoặc dự định) khai thác, bóc lột;
 2. Cá nhân bị ép buộc vào việc làm hoặc hoạt động khác;
 3. Các điều kiện làm việc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác là khai thác, bóc lột; hoặc là
 4. Quyền tự do cá nhân đã bị hạn chế.

1 (2) Trong những trường hợp này, viên chức có thể cấp giấy phép tạm trú ngắn hạn kéo dài tới 180 ngày cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

 1. Để cung cấp một thời gian cho các nạn nhân buôn người để xem xét thêm các lựa chọn của họ để trở về Quê hương hoặc cho phép thời gian để quyết định nếu họ muốn hỗ trợ trong việc điều tra của kẻ buôn người hoặc trong tố tụng hình sự chống lại kẻ buôn người;
 2. Để cho phép nạn nhân nạn buôn người phục hồi sau chấn thương về thể chất và / hoặc tinh thần (ví dụ: tư vấn và / hoặc điều trị y tế có thể là cần thiết);
 3. Cho phép nạn nhân nạn buôn người thoát khỏi ảnh hưởng của những kẻ buôn người để họ có thể đưa ra quyết định có căn cứ về quá trình hành động trong tương lai;
 4. Để tạo điều kiện cho sự tham gia của các nạn nhân nạn buôn người trong cuộc điều tra hoặc truy tố một vi phạm TIP bị cáo buộc ở Canada hoặc hỗ trợ các cơ quan chức năng.
 5. Đối với bất kỳ mục đích nào khác, Viên chức Canada có thể phán xét có liên quan để tạo điều kiện cho việc bảo vệ các công dân nước ngoài dễ bị tổn thương là nạn nhân của nạn buôn người.
 6. Giấy phép tạm trú dài hạn, hoặc giấy phép tạm trú tiếp theo, trong trường hợp xác minh đầy đủ hơn các sự kiện cung cấp căn cứ tính hợp lý để cảnh sát tin rằng cá nhân đó là nạn nhân của nạn buôn người. Viên chức cần xem xét các yếu tố sau trong việc quyết định có cấp giấy tạm trú dài hạn hay không:
 7. Liệu các nạn nhân có an toàn và có thể trở lại và tái lập cuộc sống ở Quê hương hoặc nơi thường trú cuối cùng hay không;
 8. Liệu các nạn nhân có cần thiết, và sẵn sàng, để hỗ trợ các cơ quan chức năng trong một cuộc điều tra và / hoặc trong quá trình tố tụng hình sự của một tội phạm buôn bán.
 9. Trong các trường hợp, bất kỳ yếu tố nào khác mà theo ý kiến ​​của Viên chức pháp lý về việc cấp giấy phép tạm trú;

Mục tiêu của các hướng dẫn này là cung cấp sự bảo vệ cho các công dân nước ngoài dễ bị tổn thương là nạn nhân của nạn buôn người, bằng cách bình thường hóa tình trạng của họ ở Canada, khi thích hợp. Nạn nhân của nạn buôn người có thể yêu cầu trả lời hai giai đoạn khi xem xét yêu cầu cấp TRP. Trong một số trường hợp, cần thiết cấp một TRP ngắn hạn kéo dài đến 180 ngày trước khi có thể xem xét liệu TRP dài hạn có phù hợp hay không.

 • Sau khi quyết định cấp hay không TRP được đưa ra, Viên chức Canada phải thông báo quyết định cho Chi nhánh điều phối và quản lý điều hành (Operational Management and Coordination Branch – OMC) tại Trụ sở quốc gia.
 • Viên chức Canada cũng có thể truyền đạt quyết định tới văn phòng CBSA địa phương của họ, nếu cần.

Lưu ý: Nếu nạn nhân của việc buôn người có tình trạng nhập cảnh qua một chương trình khác, các Viên chức Canada có thể cân nhắc không cấp TRP cho đến khi tình trạng hiện tại kết thúc.Tuy nhiên, họ vẫn phải được phỏng vấn, và thông tin chi tiết được trình cho OMC.

Việc cấp thẻ TRP

TRP ngắn hạn (tối đa 180 ngày)

Với sự phức tạp của các vụ buôn bán người và chấn thương mà nạn nhân nạn buôn người có thể gặp phải, không phải lúc nào Viên chức Canada cũng có thể đưa ra kết luận rằng cá nhân đó thực sự là nạn nhân của nạn buôn người. Nếu cá nhân tự nhận mình là nạn nhân của nạn buôn người và chưa đến cảnh sát, Viên chức khó có thể xác minh tất cả các sự thật. Cá nhân có thể không thể trải qua một cuộc phỏng vấn sâu với các Viên chức Canada (do ngôn ngữ, sợ hãi, chấn thương, v.v). Họ có thể quá sợ hãi để xác định được những kẻ buôn người, hoặc có thể sợ hậu quả đối với hạnh phúc của chính họ hoặc hạnh phúc của những người thân yêu đang bị đe dọa, nếu bản chất của các hoạt động buôn người được biết đến.

Vì những lý do này, các Viên chức Canada chỉ có thể đánh giá sơ bộ rằng, dựa trên các tình huống được trình bày; cá nhân có thể là nạn nhân của nạn buôn người.

Các tiêu chí được sử dụng trong đánh giá sơ bộ để xác minh các trường hợp, bao gồm đánh giá độ tin cậy và liệu cá nhân có thể bị buôn bán hay không, nên xem xét mọi dấu hiệu cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào sau đây:

 • việc tuyển dụng cá nhân là gian lận hoặc bị ép buộc cho các mục đích (thực tế hoặc dự định) khai thác, bóc lột
 • cá nhân bị ép buộc làm việc hoặc hoạt động khác
 • các điều kiện làm việc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác là khai thác,bóc lột
 • quyền tự do cá nhân đã bị hạn chế.

Các nhân viên có thể cấp cho cá nhân thẻ TRP ngắn hạn trong bối cảnh sau:

 • để cung cấp thời gian cho nạn nhân bị nghi ngờ của nạn buôn bán người để xem xét các lựa chọn của họ để trở Quê hương hoặc để có thời gian quyết định xem họ có muốn hỗ trợ điều tra về kẻ buôn người hoặc trong tố tụng hình sự chống lại kẻ buôn người không
 • để cho phép các nạn nhân bị nghi ngờ của buôn bán người phục hồi sau chấn thương về thể chất và / hoặc tinh thần (ví dụ: tư vấn và / hoặc điều trị y tế có thể là cần thiết)
 • cho phép các nạn nhân bị nghi ngờ của nạn buôn bán người thoát khỏi ảnh hưởng của những kẻ buôn người để họ có thể đưa ra quyết định có căn cứ về quá trình hành động trong tương lai
 • để tạo điều kiện cho sự tham gia của các VTIP bị nghi ngờ trong việc điều tra hoặc truy tố một tội phạm buôn người bị cáo buộc ở Canada hoặc hỗ trợ các cơ quan chức năng
 • cho bất kỳ mục đích nào khác có liên quan để tạo điều kiện bảo vệ các công dân nước ngoài dễ bị tổn thương là nạn nhân của nạn buôn người.

Viên chức có thể xem xét cấp TRP ngắn hạn trong tối đa 180 ngày vì hiểu rằng cá nhân sẽ quay lại cảnh sát để kiểm tra đầy đủ hơn, nên dự kiến ​​thẻ TRP tiếp theo.

Nếu người đó bị nghi ngờ hoặc được xác định là nạn nhân của nạn buôn người, viên chức có thể hỗ trợ họ liên hệ với các tổ chức hỗ trợ cho những người bị buôn bán cũng như đại diện nước ngoài của họ ở Canada, các tổ chức phi chính phủ, tỉnh và thành phố. Trong nhiều trường hợp, người đó có thể chỉ muốn trở về Quê hương càng sớm càng tốt và có thể cần hỗ trợ về vấn đề này. Hỗ trợ tư vấn y tế và xã hội có thể được cấp cho các nạn nhân nghi ngờ của nạn buôn người thông qua chương trình Sức khỏe Liên bang Tạm thời (IFH) có sẵn thông qua CIC cho chủ sở hữu TRP.

Nếu người đó muốn nộp đơn yêu cầu tị nạn, hãy xem Refugee Protection Program Delivery Instructions

TRP dài hạn

Khi một nạn nhân bị nghi ngờ trong nạn buôn bán người đang tìm kiếm TRP dài hạn, sẽ được yêu cầu một xác minh đầy đủ hơn về các sự kiện tham khảo ý kiến ​​với cơ quan thực thi pháp luật, và sẽ có một cuộc phỏng vấn. Để thiết lập các căn cứ hợp lý để tin rằng cá nhân này là nạn nhân của nạn buôn người, các Viên chức Canada phải xem xét các yếu tố sau:

 • liệu các nạn nhân có an toàn và có thể quay trở lại và tái lập cuộc sống ở Quốc gia Quê hương hoặc nơi thường trú cuối cùng của họ không?
 • bất kỳ lý do hoặc yếu tố liên quan khác

Lưu ý: Những người bị buôn bán sang Canada có thể bị cách ly khỏi xã hội Canada, có thể không biết chữ hoặc không có kỹ năng và có thể không hình thành các mạng lưới hỗ trợ mà họ cần hoặc có thể phụ thuộc vào sự giúp đỡ trong việc hòa nhập. Những trường hợp này không nên chống lại tình trạng pháp lý.

Các Viên chức Canada phải tính đến những rủi ro rõ ràng mà nạn nhân của nạn buôn người phải đối mặt trong hoàn cảnh của họ. Nạn nhân không bắt buộc phải hợp tác với các cơ quan thực thi hoặc làm chứng chống lại những kẻ buôn người để nhận được giấy phép.

Sau thời gian phản ánh, giấy phép tiếp theo cũng có thể được cấp tới ba năm tùy thuộc vào hoàn cảnh từng cá nhân và vào tình huống không thể quy tội, cho phép nạn nhân của nạn buôn người nộp đơn xin thường trú tại Canada theo diện Chủ sở hữu tạm trú. Nạn nhân cũng có thể xin giấy phép làm việc cùng một lúc, và cả TRP ban đầu và giấy phép lao động đều có thể được làm miễn phí.

 • không gây áp lực quá mức cho nạn nhân để đưa ra tuyên bố
 • để cung cấp cho nạn nhân cơ hội công bằng để chia sẻ câu chuyện
 • có sự cảm thông với bất kỳ vấn đề giới tính nào, chẳng hạn như nạn nhân và người phỏng vấn có cùng giới tính

Phong cách phỏng vấn

Lịch sự, tôn trọng, cảm thông và nhận thức được các vấn đề

 • tránh cách tiếp cận độc đoán
 • tránh làm quen quá mức – thông qua giao tiếp bằng mắt hoặc ngôn ngữ cơ thể
 • đặt câu hỏi đơn giản – khuyến khích
 • lắng nghe tích cực
 • cho phép nói tự do và tránh gián đoạn
 • lưu ý rằng một số câu hỏi có thể gợi lại những sự kiện đau lòng
 • nạn nhân có thể cần nghỉ ngơi bất cứ lúc nào

Các khái niệm quan trọng cần được phân biệt trong cuộc phỏng vấn là những khái niệm khai thác và mất tự do hoặc hạn chế về tự do.

Các câu hỏi phỏng vấn điển hình có thể bao gồm, ngoại trừ giới hạn ở những điều sau đây:

Tuyển dụng và hồ sơ

 • làm thế nào bạn đến được Canada?
 • có bất cứ ai giúp bạn nhập cảnh vào Canada không?
 • bạn nghĩ rằng bạn đang đến Canada để làm gì?
 • làm thế nào bạn có được các hồ sơ dùng để nhập vào Canada (nếu người vào Canada có hồ sơ)?

Việc làm và ép buộc

 • bạn đã đến Canada để làm gì?
 • những loại công việc bạn đã thực sự làm, khi bạn đến Canada?
 • bạn đã trả tiền cho dịch vụ này? Chi phí bao nhiêu?
 • có phải chủ lao động nói rằng bạn nợ cho họ? Để làm gì?
 • bạn có phải trả bất kỳ khoản thu nhập nào của bạn cho khoản nợ đó?
 • bạn đã được phép giữ lại bất kỳ/tất cả thu nhập của bạn?
 • bạn có tin rằng bạn vẫn còn nợ chủ lao động của bạn bất cứ điều gì không?

Điều kiện làm việc (khai thác, bóc lột)

 • Bạn và chủ lao động đó có hồ sơ bằng văn bản nêu ra rõ các quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng của bạn không? Bạn có không?
 • Bạn làm việc bao nhiêu giờ một ngày?
 • Bạn có được phép nghỉ bất cứ lúc nào không?
 • Bạn có được phép nghỉ khi bạn bị ốm không?

Hạn chế tự do và sử dụng vũ lực

 • Bạn có được phép liên lạc với các thành viên trong gia đình không?
 • Bạn đã sống và làm việc tại cùng một nơi? Nếu vậy, bạn có được phép rời khỏi nơi làm việc đó khi bạn muốn không?
 • Có ai đi cùng bạn nếu bạn rời đi?
 • đe dọa đến bạn, các thành viên gia đình của bạn hoặc những người khác gần gũi với bạn?
 • điều gì đã xảy ra với các hồ sơ nhận dạng của bạn sau khi bạn đến nơi?
 • bạn có thể rời bỏ công việc của mình và tìm kiếm một công việc khác, nếu bạn muốn không?
 • bạn tin điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố gắng rời đi?

Nếu xác định việc thường trú tại Canada là phương án tốt nhất, trong trường hợp này Viên chức Canada có thể xem xét cấp TRP trong một khoảng thời gian đủ và cho đến khi người đó trở thành thường trú nhân.

Giấy phép lao động

TRP có hiệu lực ít nhất 180 ngày làm cho người chủ đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc. Những người sở hữu TRP không được miễn các yêu cầu để xin giấy phép lao động nếu họ muốn làm việc tại Canada. Nếu nạn nhân của nạn buôn người muốn nộp đơn xin giấy phép lao động, đơn này phải được xử lý bởi văn phòng CIC địa phương cùng một lúc với đơn TRP do tính chất khẩn cấp của những trường hợp này và không được gửi trực tiếp đến CPC-Vegreville.

Thu hồi phí tổn

Nạn nhân của nạn buôn người được miễn phí thu hồi phí tổn ban đầu cho TRP ngắn hạn lên đến 180 ngày trong giai đoạn xem xét và lệ phí cho việc cấp giấy phép làm việc cùng với TRP.

Hồi hương

Trong một số trường hợp, người đó có thể muốn trở về Quê hương của họ hoặc thường trú nhân hợp pháp. Nếu người đó đang trong diện thực thi, CBSA có trách nhiệm gửi người đó trở về Quê hương; do đó, các cán bộ CIC nên liên lạc với văn phòng CBSA địa phương.

Các biện pháp khác

Công dân nước ngoài là nạn nhân của nạn buôn người có thể sử dụng một số biện pháp hành chính và lập pháp khác để ở lại Canada tạm thời hoặc vĩnh viễn. Chúng bao gồm việc loại bỏ, tuyên bố bảo vệ người tị nạn, các đơn cho thường trú với sự cân nhắc nhân đạo và từ bi (H&C), và thẩm định rủi ro trước khi loại bỏ. Các cá nhân nên được tư vấn về các lựa chọn này.

Điều khoản buôn bán trái phép theo IRPA và Bộ luật hình sự

Phần A118, A120 và A121 của IRPA cấu thành một hành vi phạm tội buôn người cụ thể và quy định hình phạt nghiêm khắc cho những kẻ buôn người vào Canada.

Phần 279.01 của the Criminal Code, phần 279.02 của the Criminal Code, Phần 279.03 của the Criminal Code, Phần 279.04 của the Criminal Code đưa ra hành vi phạm tội buôn người và trừng phạt.

Một số tội phạm Bộ luật Hình sự khác cũng đã được áp dụng để giải quyết các vụ buôn người, bao gồm:

Nguồn tham khảo: 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/permits/considerations-specific-victims-human-trafficking.html?fbclid=IwAR0if-Gft8yMjgg8gpgZBaquYBCVJ9-abn5t-k4CfHxsuoo0e1irITDtMdk

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
Hotline: 028 38 227 207
Fanpage Hochiminh:
Group:
UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/
*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 024 35 743 666
Fanpage Hanoi:

Tin liên quan khác