🇨🇦🌟 QUY TRÌNH NHẬP CƯ VỚI THỊ THỰC KHỞI NGHIỆP 🇨🇦🌟 CANADA START-UP VISA

🇨🇦🌟 QUY TRÌNH NHẬP CƯ VỚI THỊ THỰC KHỞI NGHIỆP 🇨🇦🌟 CANADA START-UP VISA

 

NHẬP CƯ VỚI THỊ THỰC KHỞI NGHIỆP: VỀ QUY TRÌNH

CANADA START-UP VISA

Từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

 1. Về quy trình

 2. Ai có thể nộp đơn

 3. Cách đăng ký

 4. Sau khi Đương đơn áp dụng

 5. Chuẩn bị đến nơi

Tùy chọn: Giấy phép làm việc tạm thời

Phí của chúng tôi đã thay đổi

Lệ phí cho hầu hết các chương trình nhập cư diện kinh tế của chúng tôi và quyền thường trú tăng lên kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2020. Tìm hiểu thêm .

Lệ phí

Từ: $ 2,075

Thời gian xử lý ?

12 đến 16 tháng

Đương đơn có thể cần phải  cung cấp sinh trắc học cùng với hồ sơ của đương đơn. Thời gian xử lý này  bao gồm  thời gian đương đon cần cung cấp cho sinh trắc học của đương đơn.

Về quy trình

Chương trình Thị thực Khởi nghiệp của Canada nhắm vào các doanh nhân nhập cư có kỹ năng và tiềm năng để xây dựng các doanh nghiệp ở Canada:

Là sự sáng tạo

Có thể tạo việc làm cho người Canada

Có thể cạnh tranh trên quy mô toàn cầu

Đương đơn có một ý tưởng kinh doanh sáng tạo? Nếu đương đơn có thể nhận được hỗ trợ cho ý tưởng của mình từ một trong những tổ chức được chỉ định , đương đơn có thể nhập cư vào Canada.

Đương đơn muốn sống ở Quebec?

Tỉnh Quebec phụ trách chương trình nhập cư kinh doanh của riêng mình. Nếu Đương đơn có kế hoạch sống ở Quebec, hãy truy cập  trang web nhập cư của Quebec .

Tài liệu hướng dẫn

NHẬP CƯ VỚI THỊ THỰC KHỞI NGHIỆP: AI CÓ THỂ NỘP ĐƠN

Từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

 1. Về quy trình

 2. Ai có thể nộp đơn

 3. Cách đăng ký

 4. Sau khi Đương đơn áp dụng

 5. Chuẩn bị đến nơi

Tùy chọn: Giấy phép làm việc tạm thời

Ai có thể nộp đơn

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Visa khởi nghiệp, Đương đơn phải:

có một doanh nghiệp đủ điều kiện

nhận được thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định

đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ

Có tài chính đủ để vận hành

Có một doanh nghiệp đủ điều kiện

Một doanh nghiệp đủ điều kiện có nghĩa là Đương đơn đã tạo ra một doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây.

Tại thời điểm Đương đơn nhận được cam kết từ một tổ chức được chỉ định:

mỗi ứng viên nắm giữ từ 10% trở lên quyền biểu quyết gắn liền với tất cả các cổ phiếu của tập đoàn đang lưu hành tại thời điểm đó (tối đa 5 người có thể đăng ký làm chủ sở hữu)

người nộp đơn và tổ chức được chỉ định cùng nắm giữ hơn 50% tổng số quyền biểu quyết gắn liền với tất cả các cổ phần của công ty đang lưu hành tại thời điểm đó

Tại thời điểm Đương đơn nhận được hộ khẩu thường trú của mình:

Đương đơn cung cấp quản lý hoạt động và liên tục cho doanh nghiệp này từ bên trong Canada

một phần thiết yếu của hoạt động kinh doanh diễn ra ở Canada

doanh nghiệp này được thành lập tại Canada

Nhận thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định

Đương đơn phải nhận được thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định (một nhóm kinh doanh đã được phê duyệt để đầu tư hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp có thể khởi nghiệp).

Đương đơn sẽ cần:

liên hệ với tổ chức được chỉ định để tìm hiểu làm thế nào để nhận được sự hỗ trợ của nó

thuyết phục tổ chức rằng Đương đơn có một ý tưởng kinh doanh đáng để hỗ trợ

nhận được thư hỗ trợ từ tổ chức được chỉ định

Quá trình đưa ra ý tưởng của Đương đơn là khác nhau cho mỗi tổ chức. Mỗi tổ chức có yêu cầu riêng. Ví dụ, Đương đơn có thể được yêu cầu trình bày khái niệm kinh doanh của Đương đơn trực tiếp hoặc gửi kế hoạch kinh doanh chi tiết.

Nếu Đương đơn đạt được thỏa thuận với một tổ chức được chỉ định, họ sẽ gửi cho Đương đơn một lá thư hỗ trợ. Đương đơn cần bao gồm thư này khi Đương đơn gửi đơn cho chúng tôi. Đây là bằng chứng Đương đơn cần chứng minh rằng Quỹ đầu tư mạo hiểm, Nhóm nhà đầu tư thiên thần hoặc Vườn ươm doanh nghiệp đang hỗ trợ cho ý tưởng kinh doanh của Đương đơn.

Tổ chức cũng sẽ gửi giấy chứng nhận cam kết trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng cả thư hỗ trợ của Đương đơn và chứng nhận cam kết của tổ chức để đánh giá đơn đăng ký của Đương đơn. Xin lưu ý, chúng tôi có thể yêu cầu Đương đơn cung cấp thêm thông tin kinh doanh để đưa ra quyết định cuối cùng cho đơn đăng ký của Đương đơn.

Nếu Đương đơn không bao gồm thư hỗ trợ hoặc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào khác, chúng tôi sẽ từ chối đơn đăng ký của Đương đơn.

Đương đơn có biết?

Trong khi đơn xin thường trú của Đương đơn đang được xử lý, Đương đơn có thể xin giấy phép làm việc tạm thời để đến Canada và bắt đầu xây dựng doanh nghiệp của mình. Xem giấy phép làm việc cho người xin visa khởi nghiệp .

Đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ

Khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc cả hai ngôn ngữ sẽ giúp doanh nghiệp của Đương đơn thành công ở Canada.

Đương đơn phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ từ một cơ quan được phê duyệt và bao gồm các kết quả với đơn đăng ký của Đương đơn, nếu không chúng tôi sẽ không xử lý nó.

Đương đơn phải đáp ứng mức tối thiểu của Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 5 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong cả bốn lĩnh vực này:

nói

đọc hiểu

lắng nghe

viết

Sử dụng kết quả kiểm tra của Đương đơn để tìm cấp độ CLB của Đương đơn .

Nếu Đương đơn không đáp ứng các kỹ năng ngôn ngữ tối thiểu, chúng tôi sẽ từ chối đơn đăng ký của Đương đơn.

Tài chính đủ để vận hành và hoạt động doanh nghiệp.

Chính phủ Canada không hỗ trợ tài chính cho những người nhập cư visa mới khởi nghiệp.

Khi Đương đơn nộp đơn, Đương đơn sẽ cần đưa ra bằng chứng rằng Đương đơn có tài chính để hỗ trợ bản thân và người phụ thuộc sau khi Đương đơn đến Canada. Đương đơn không thể mượn số tài chính này từ người khác.

Số lượng Đương đơn cần phụ thuộc vào quy mô của gia đình Đương đơn. Chúng tôi cập nhật số tài chính này mỗi năm.

Đương đơn nên mang theo bao nhiêu tài chính?

Tìm hiểu chi phí bao nhiêu để sống ở nơi Đương đơn dự định định cư ở Canada.

Mang theo càng nhiều tài chính càng tốt để chuyển đến Canada và tìm nhà dễ dàng hơn.

NHẬP CƯ VỚI THỊ THỰC KHỞI NGHIỆP: CÁCH NỘP ĐƠN

Từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

 1. Về quy trình

 2. Ai có thể nộp đơn

 3. Cách nộp hồ sơ

 4. Sau khi nộp hồ sơ

 5. Chuẩn bị lên đường

Tùy chọn: Giấy phép làm việc tạm thời

Đương đơn cần cung cấp cho sinh trắc học của Đương đơn

Trong hầu hết các trường hợp, bây giờ Đương đơn cần cung cấp dấu vân tay và ảnh (sinh trắc học) sau khi Đương đơn áp dụng. Tìm ra nơi sinh trắc học phù hợp trong quá trình nộp hồ sơ .

Làm sao để đăng kí

Nhận gói hồ sơ

Trả lệ phí nộp đơn của Đương đơn

Gửi đơn của Đương đơn

Nhận gói hồ sơ

Các gói hồ sơ cho một visa mới thành lập bao gồm một hướng dẫn giảng dạy và một danh sách kiểm tra tài liệu (PDF, 372KB) .

Điền vào mẫu đơn

Điền vào Mẫu đơn đăng ký chung cho Canada [IMM 0008] (PDF, 553.83KB) trên máy tính của Đương đơn

Nhấp vào nút xác thực của người dùng trên biểu mẫu. Nếu có bất kỳ trường nào Đương đơn vẫn cần điền, chúng sẽ được viền màu đỏ

In mẫu đơn xác nhận. Đảm bảo in tất cả các trang của mẫu đơn và trang mã vạch. Trang mã vạch sẽ xuất hiện sau khi Đương đơn xác nhận mẫu. Nếu Đương đơn có nhiều gói, hãy đặt một trang mã vạch riêng trên mỗi gói.

Ký tên và đề ngày vào mẫu

Hoàn thành danh sách kiểm tra tài liệu

Tập hợp tất cả các tài liệu và thông tin hỗ trợ theo thứ tự được xác định trong Danh sách kiểm tra tài liệu (PDF, 371,86KB)

Kiểm tra từng mục

Đặt tất cả các giấy tờ tùy thân và tài liệu hỗ trợ trong một phong bì dán kín

In ra danh sách kiểm tra tài liệu và ký tên

Bao gồm danh sách kiểm tra tài liệu như trang bìa hồ sơ của Đương đơn

Đương đơn phải bao gồm tất cả các biểu mẫu, tài liệu hỗ trợ, chữ ký, kết quả kiểm tra ngôn ngữ và bằng chứng thanh toán phí xử lý. Nếu có thiếu, hồ sơ của Đương đơn sẽ không đầy đủ. Chúng tôi sẽ gửi trả lại cho Đương đơn mà không xử lý nó.

Tất cả các câu trả lời của Đương đơn phải đầy đủ và đúng sự thật. Nếu chúng tôi thấy rằng Đương đơn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin sai lệch hoặc bỏ qua các chi tiết quan trọng:

đơn của Đương đơn có thể bị từ chối

Đương đơn có thể không được chấp nhận và

Đương đơn có thể bị cấm trong 5 năm kể từ khi nộp đơn đến Canada vì bất kỳ lý do gì

Trả lệ phí nộp đơn của Đương đơn

Phí của chúng tôi đã thay đổi

Lệ phí cho hầu hết các chương trình nhập cư diện kinh tế của chúng tôi và quyền thường trú tăng lên kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2020. Tìm hiểu thêm .

Trong hầu hết các trường hợp, phí của Đương đơn sẽ bao gồm:

phí xử lý cho Đương đơn và bất cứ ai Đương đơn đưa vào hồ sơ

phí các Quyền thường trú (RPRF)

sinh trắc học

phí của bên thứ ba

Đương đơn phải trả phí trực tuyến (buộc mở trong tab mới) .

Phí sinh trắc học

Trong hầu hết các trường hợp, Đương đơn phải trả phí sinh trắc học khi Đương đơn nộp đơn . Nếu không, Đương đơn có thể bị chậm trễ hồ sơ. Phí sinh trắc học bao gồm chi phí thu thập dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số.

Sau khi Đương đơn trả phí sinh trắc học với một hồ sơ hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ gửi cho Đương đơn một lá thư xác nhận rằng Đương đơn cần cung cấp cho sinh trắc học của Đương đơn và nơi Đương đơn có thể đi. Đương đơn phải trình thư này khi Đương đơn đưa ra sinh trắc học của Đương đơn.

Đương đơn phải cung cấp cho sinh trắc học của Đương đơn. Hãy chắc chắn để đặt một cuộc hẹn nếu dịch vụ này được cung cấp. Tìm một điểm thu thập gần Đương đơn .

Phí của bên thứ ba

Tùy thuộc vào tình huống của Đương đơn, Đương đơn có thể cần phải trả tài chính cho bên thứ ba cho:

khám sức khoẻ

Lý lịch tư pháp

kiểm tra ngôn ngữ

Hướng dẫn có thể giúp Đương đơn hiểu những khoản phí nào áp dụng cho Đương đơn.

Gửi đơn của Đương đơn

Nếu có nhiều người nộp đơn xin thường trú (PR) làm đối tác trong một doanh nghiệp đủ điều kiện , chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ đơn đăng ký nào cho đến khi tất cả đã được nhận.

Mỗi đối tác kinh doanh phải nộp đơn đăng ký riêng của họ. Không gửi tất cả các hồ sơ trong một phong bì.

Nếu một thành viên trong nhóm không còn nộp đơn xin thường trú, Đương đơn phải sử dụng mẫu web để cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt.

Để đảm bảo Đương đơn có một hồ sơ hoàn chỉnh, Đương đơn phải:

trả lời tất cả các câu hỏi

ký đơn của Đương đơn và tất cả các hình thức

trả phí xử lý của Đương đơn và đính kèm một bản sao hóa đơn vào hồ sơ của Đương đơn

bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ

Nếu Đương đơn quên điều gì đó, chúng tôi sẽ gửi lại hồ sơ của Đương đơn cho Đương đơn. Đương đơn sẽ phải sửa bất kỳ lỗi nào và gửi lại.

Gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh của Đương đơn đến địa chỉ trong hướng dẫn .

Đừng gửi đơn của Đương đơn đến bất kỳ trung tâm xử lý hoặc văn phòng thị thực nào khác.

NHẬP CƯ VỚI THỊ THỰC KHỞI NGHIỆP: SAU KHI ĐƯƠNG ĐƠN NỘP HỒ SƠ

Từ Bộ Di trú, nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada

 1. Về quy trình

 2. Ai có thể nộp đơn

 3. Cách đăng ký

 4. Sau khi Đương đơn áp dụng

 5. Chuẩn bị đến nơi

Tùy chọn: Giấy phép làm việc tạm thời

Sau khi Đương đơn áp dụng

Lấy dấu vân tay của Đương đơn và chụp ảnh

Cách chúng tôi đánh giá hồ sơ của Đương đơn

Thời gian xử lý

Khám sức khoẻ

Giấy chứng nhận cảnh sát

Quyết định về hồ sơ của Đương đơn

Xác nhận thường trú

Làm việc tại Canada trong khi chúng tôi xem xét đơn đăng ký của Đương đơn

Trong khi đơn xin thường trú của Đương đơn đang được xử lý, Đương đơn có thể xin giấy phép làm việc tạm thời để đến Canada và bắt đầu xây dựng doanh nghiệp của mình. Xem giấy phép làm việc cho người xin visa khởi nghiệp .

Lấy dấu vân tay của Đương đơn và chụp ảnh

Nếu Đương đơn   Đương đơn cần cung cấp dấu vân tay và ảnh (sinh trắc học) cho mỗi đơn xin thường trú mà Đương đơn gửi cho chúng tôi. Ngay cả khi Đương đơn đã cho sinh trắc học của Đương đơn trong quá khứ và chúng vẫn còn hiệu lực.

Đương đơn phải trả  phí sinh trắc học  khi Đương đơn nộp đơn.  Nếu không, Đương đơn có thể gặp sự chậm trễ.

Hoàn thành công việc này  ngay khi Đương đơn nhận được thư  từ chúng tôi yêu cầu Đương đơn cung cấp sinh trắc học.

Đương đơn có 30 ngày để làm điều này kể từ ngày trên thư.

Tìm ra những người cần cho , cách cho và  nơi để cung cấp sinh trắc học của Đương đơn .

COVID-19: Thay đổi sinh trắc học

Dịch vụ thu thập sinh trắc học không có sẵn tại một số trang web.

Tìm hiểu phải làm gì nếu có sự gián đoạn dịch vụ tại địa điểm gần Đương đơn nhất .

Cách chúng tôi đánh giá đơn xin thị thực khởi nghiệp của Đương đơn

Sau khi Đương đơn đăng ký, chúng tôi sẽ xác minh rằng Đương đơn có:

điền vào mẫu đơn của Đương đơn một cách chính xác và ký tên

trả phí xử lý của Đương đơn và

bao gồm tất cả các tài liệu cần thiết

Nếu Đương đơn quên điều gì đó, hồ sơ của Đương đơn sẽ không được xử lý và sẽ được gửi lại cho Đương đơn.

Thời gian xử lý?

 12 đến 16 tháng

Đương đơn có thể cần phải cung cấp sinh trắc học với hồ sơ của Đương đơn. Thời gian xử lý này  bao gồm  thời gian Đương đơn cần cung cấp cho sinh trắc học của Đương đơn.

Thời gian xử lý

Đương đơn có thể tránh sự chậm trễ bằng cách:

nói với văn phòng thị thực về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của Đương đơn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại hoặc email, hoặc sự ra đời của một đứa trẻ và

không liên lạc với văn phòng thị thực nhiều lần về cùng một vấn đề

Hồ sơ của Đương đơn sẽ bị trì hoãn nếu:

có vấn đề về tội phạm hoặc an ninh hoặc chúng tôi cần kiểm tra lý lịch nhiều hơn

hoàn cảnh gia đình của Đương đơn không rõ ràng vì lý do tại sao có thể bao gồm ly hôn hoặc nhận con nuôi chưa hoàn thành hoặc các vấn đề về quyền nuôi con chưa được giải quyết hoặc

văn phòng thị thực phải liên hệ với các văn phòng thị thực khác ở Canada hoặc nước ngoài để xác minh dữ liệu Đương đơn đã cung cấp

Đương đơn có thể kiểm tra trạng thái của đơn sau khi văn phòng thị thực đã bắt đầu xử lý.

Khám sức khoẻ

Đương đơn phải đi khám sức khỏe trước khi đến Canada. Các thành viên gia đình của Đương đơn cũng phải có một người, ngay cả khi họ không đi cùng Đương đơn.

Chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn đăng ký của Đương đơn nếu sức khỏe của Đương đơn:

là mối nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn công cộng của Canada hoặc

sẽ gây ra nhu cầu quá lớn đối với các dịch vụ y tế hoặc xã hội ở Canada

Chúng tôi sẽ gửi cho Đương đơn một lá thư để cho Đương đơn biết làm thế nào để kiểm tra y tế sau khi chúng tôi gửi đơn của Đương đơn đến văn phòng thị thực.

Giấy chứng nhận cảnh sát

Nếu Đương đơn có tài chính án, Đương đơn có thể không được phép vào Canada. Những người có nguy cơ đối với an ninh của Canada cũng không được phép đến Canada.

Để nhập cư vào Canada, Đương đơn và bất kỳ thành viên nào trong gia đình từ 18 tuổi trở lên phải cung cấp chứng chỉ cảnh sát cho văn phòng thị thực, nếu được yêu cầu làm như vậy. Đương đơn phải nhận được chứng chỉ cảnh sát từ mỗi quốc gia hoặc lãnh thổ nơi Đương đơn đã sống 6 hoặc nhiều tháng liên tục kể từ tuổi 18. Chúng tôi khuyên Đương đơn nên thực hiện các bước để có được chứng chỉ cảnh sát ngay bây giờ để tránh sự chậm trễ trong tương lai.

Quyết định về hồ sơ của Đương đơn

Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về hồ sơ của Đương đơn nếu Đương đơn:

đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện

có đủ tài chính để nuôi sống bản thân và gia đình khi Đương đơn đến Canada

vượt qua bài kiểm tra y tế và chứng chỉ cảnh sát

Chúng tôi sẽ liên hệ với Đương đơn nếu Đương đơn cần gửi thêm tài liệu hoặc đi phỏng vấn.

Nếu đơn của Đương đơn được chấp thuận, chúng tôi sẽ yêu cầu Đương đơn gửi hộ chiếu đến văn phòng thị thực để chúng tôi có thể cấp visa thường trú cho Đương đơn.

Xác nhận thường trú

Nếu chúng tôi chấp thuận đơn đăng ký của Đương đơn, chúng tôi sẽ cấp cho Đương đơn thị thực thường trú. Thị thực này bao gồm Xác nhận thường trú (COPR) và thị thực nhập cảnh của Đương đơn.

COPR của Đương đơn sẽ có thông tin về Đương đơn là ai, cũng như bức ảnh của Đương đơn. Vui lòng kiểm tra để chắc chắn rằng nó chính xác. Nó phải giống như thông tin trên hộ chiếu của Đương đơn. Nếu có lỗi trên COPR của Đương đơn, hãy liên hệ với chúng tôi qua tài khoản của Đương đơn.

Đương đơn phải có COPR và visa của Đương đơn khi Đương đơn đến Canada. Chúng tôi sẽ không gia hạn COPR của Đương đơn, vì vậy Đương đơn nên đảm bảo sử dụng nó trước khi hết hạn .

NHẬP CƯ VỚI THỊ THỰC KHỞI NGHIỆP: CHUẨN BỊ ĐẾN NƠI

Từ Bộ Di trú, nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada

 1. Về quy trình

 2. Ai có thể nộp đơn

 3. Cách đăng ký

 4. Sau khi Đương đơn áp dụng

 5. Chuẩn bị đến nơi

Tùy chọn: Giấy phép làm việc tạm thời

Nếu Đương đơn đã ở Canada

Chúng tôi sẽ liên lạc với Đương đơn về các bước tiếp theo.

Đương đơn sẽ phải làm một cuộc phỏng vấn ngắn với một nhân viên nhập cư.

Đương đơn có hai lựa chọn cho cuộc phỏng vấn của mình:

đặt lịch hẹn tại một trong các văn phòng của chúng tôi ở Canada (tùy chọn tốt nhất)

đi đến một cảng Canada của lối vào (đường biên giới) và hiện tại:

bằng chứng là Đương đơn có tài chính để hỗ trợ bản thân và gia đình

Xác nhận thường trú (COPR) và visa thường trú của Đương đơn (nếu chúng tôi cung cấp cho Đương đơn)

Trong cuộc phỏng vấn, nhân viên sẽ:

đảm bảo tất cả các tài liệu của Đương đơn là hợp lệ

hỏi Đương đơn một vài câu hỏi để đảm bảo Đương đơn vẫn đáp ứng các điều khoản để nhập cư vào Canada

xác nhận địa chỉ gửi thư Canada của Đương đơn, để chúng tôi có thể gửi thẻ thường trú nhân của Đương đơn (thẻ PR)

Nếu Đương đơn thay đổi địa chỉ trong vòng 180 ngày kể từ khi nhận được trạng thái của mình, Đương đơn phải cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng mẫu web .

Nếu Đương đơn ở ngoài Canada

Khi Đương đơn đến Canada, Đương đơn sẽ được chào đón bởi một sĩ quan từ Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA).

Khi Đương đơn đến nơi, Đương đơn phải có:

hộ chiếu hợp lệ và / hoặc tài liệu du lịch

Hộ chiếu của Đương đơn phải là hộ chiếu thường xuyên, riêng tư. Đương đơn không thể nhập cư vào Canada bằng hộ chiếu ngoại giao, dịch vụ chính phủ hoặc hộ chiếu.

thị thực thường trú hợp lệ và Xác nhận thường trú (COPR) của Đương đơn

Cảnh sát sẽ đảm bảo Đương đơn vào Canada trước hoặc vào ngày hết hạn được hiển thị trên thị thực của Đương đơn (tài liệu này không thể được gia hạn)

bằng chứng là Đương đơn có đủ tài chính để nuôi sống bản thân và gia đình sau khi Đương đơn đến Canada

Cảnh sát sẽ hỏi Đương đơn một vài câu hỏi để đảm bảo Đương đơn vẫn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện để nhập cư vào Canada. Những câu hỏi này sẽ tương tự như những câu Đương đơn đã trả lời khi Đương đơn áp dụng.

Đương đơn sẽ không được phép vào Canada:

nếu Đương đơn cung cấp thông tin sai hoặc không đầy đủ hoặc

nếu Đương đơn không thuyết phục được cảnh sát rằng Đương đơn đáp ứng các điều kiện để vào Canada

Nếu Đương đơn đáp ứng các yêu cầu, cảnh sát sẽ cho phép Đương đơn vào Canada với tư cách thường trú nhân. Họ cũng sẽ xác nhận địa chỉ gửi thư Canada của Đương đơn và có thẻ thường trú nhân của Đương đơn được gửi đến Đương đơn ở đó.

Nếu Đương đơn thay đổi địa chỉ trong vòng 180 ngày kể từ khi đến Canada, Đương đơn phải thông báo cho chúng tôi bằng công cụ trực tuyến này .

Công khai quỹ

Nếu Đương đơn đến Canada với hơn 10.000 đô la CAN, Đương đơn phải nói điều này với nhân viên CBSA. Nếu Đương đơn không, Đương đơn có thể bị phạt và tài chính của Đương đơn có thể bị tịch thu.

Những khoản tài chính này có thể ở dạng:

Tiền mặt

chứng khoán thuộc về Đương đơn (ví dụ: cổ phiếu, trái phiếu, giấy nợ, tín phiếu kho bạc)

dự thảo ngân hàng

Séc

séc du lịch

chuyển tiền

Những gì Đương đơn có thể mang vào Canada

Trước khi Đương đơn đi du lịch đến Canada, hãy xem trang web của CBSA để tìm hiểu những gì Đương đơn có thể và không thể mang vào đất nước này.

Đồng hồ đeo tay

Video: Trước khi Đương đơn đến Canada

Vị trí hiện tại:00:00:00Tổng thời gian:00:10:58

Video này sẽ giúp Đương đơn sẵn sàng cho cuộc sống mới ở Canada. Nó sẽ giải thích một số điều Đương đơn nên làm trước khi rời khỏi quốc gia gốc để đảm bảo Đương đơn đã chuẩn bị khi đến Canada.

Định dạng thay thế và bảng điểm

GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CHO NGƯỜI XIN VISA KHỞI NGHIỆP

Từ Bộ Di trú, nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada

 1. Về quy trình

 2. Ai có thể nộp đơn

 3. Cách đăng ký

 4. Sau khi nộp đơn

 5. Chuẩn bị đến Canada

Tùy chọn: Giấy phép làm việc tạm thời

Mục lục

1.0 Giới thiệu

2.0 Yêu cầu đủ điều kiện

3.0 Gửi lời mời làm việc của Đương đơn và trả phí tuân thủ của chủ lao động

4.0 Gửi lời mời làm việc của Đương đơn và trả phí thông qua Cổng thông tin tuyển dụng

4.1 Tạo lời mời làm việc

4.2 Gửi lời mời làm việc của Đương đơn

4.3 Trả phí tuân thủ của chủ lao động

5.0 Gửi lời mời làm việc của Đương đơn và trả phí bên ngoài Cổng thông tin tuyển dụng

5.1 Trả phí tuân thủ sử dụng lao động của Đương đơn trực tuyến (chỉ khi sử dụng IMM 5802)

5.2 Hoàn thành IMM 5802

6.0 Áp dụng cho giấy phép làm việc của Đương đơn

6.1 Chuẩn bị hồ sơ của Đương đơn

6.2 Bằng chứng về quỹ

6.3 Đăng ký trực tuyến

6.4 Áp dụng trên giấy

6.5 Điều kiện và gia hạn giấy phép lao động

7.0 Yêu cầu đủ điều kiện cho các thành viên gia đình đi cùng với Đương đơn

1.0 Giới thiệu

Hướng dẫn này giải thích cách Đương đơn có thể xin giấy phép làm việc ngắn hạn theo Chương trình trao đổi Quốc tế trước khi nộp đơn xin thường trú theo Chương trình Visa khởi nghiệp (SUV).

Chỉ những công dân nước ngoài đã nhận được Giấy chứng nhận cam kết và Thư hỗ trợ do một thực thể được chỉ định cấp mới có thể được xem xét cho giấy phép làm việc ngắn hạn. Các tổ chức được chỉ định phải hỗ trợ yêu cầu giấy phép làm việc.

Nếu Đương đơn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, Đương đơn có thể xin giấy phép làm việc. Đương đơn không cần phải nộp đơn xin thường trú trước.

Lưu ý: Giấy chứng nhận cam kết của Đương đơn có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày được cấp. Đương đơn phải nộp đơn xin thường trú trước khi hết hạn, cho dù Đương đơn có xin giấy phép làm việc hay không.

2.0 Yêu cầu đủ điều kiện

Để đủ điều kiện xin giấy phép lao động, Đương đơn phải:

có kế hoạch sống ở một tỉnh hoặc lãnh thổ khác ngoài Quebec

trả phí tuân thủ của chủ lao động

đã nhận được Giấy chứng nhận cam kết và Thư hỗ trợ từ một đơn vị được chỉ định cho biết Đương đơn là người thiết yếu và có những lý do kinh doanh khẩn cấp để Đương đơn sớm đến Canada (tức là phần 8.0 của Giấy chứng nhận cam kết đã hoàn thành) và

có đủ tài chính để đáp ứng thu nhập thấp cho gia đình Đương đơn trong 52 tuần

Trước khi nộp đơn xin giấy phép làm việc, Đương đơn phải gửi đề nghị tuyển dụng ‘tự làm chủ’, cũng như trả phí tuân thủ của chủ lao động $ 230 .

3.0 Gửi lời mời làm việc của Đương đơn và trả phí tuân thủ của chủ lao động

Nếu doanh nghiệp của Đương đơn đã đăng ký số doanh nghiệp của Cơ quan thuế Canada, hãy làm theo các hướng dẫn trong phần 4.0 .

Nếu doanh nghiệp của Đương đơn chưa đăng ký số doanh nghiệp của Cơ quan thuế Canada, hãy làm theo các hướng dẫn trong phần 5.0 .

4.0 Gửi lời mời làm việc của Đương đơn và trả phí thông qua Cổng thông tin tuyển dụng

Nếu doanh nghiệp của Đương đơn đã đăng ký số doanh nghiệp của Cơ quan thuế Canada, Đương đơn phải sử dụng Cổng thông tin tuyển dụng trực tuyến để gửi đề nghị tuyển dụng và trả phí tuân thủ của chủ lao động.

Để làm điều này, trước tiên Đương đơn phải đăng ký vào Cổng thông tin tuyển dụng . Để được hướng dẫn về cách đăng ký, hãy xem Hướng dẫn đăng ký Cổng thông tin tuyển dụng .

Sau khi Đương đơn đã đăng ký thành công Cổng thông tin tuyển dụng, Đương đơn có thể đăng nhập bằng ID và mật khẩu người dùng thông tin xác thực an toàn của mình (sử dụng Đối tác đăng nhập hoặc GCKey). Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Cổng thông tin của nhà tuyển dụng, vui lòng đọc Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin của nhà tuyển dụng .

4.1 Tạo lời mời làm việc

Khi Đương đơn đăng nhập vào tài khoản của mình, Đương đơn sẽ thấy trang chào mừng Cổng thông tin tuyển dụng. Bên dưới, Đương đơn muốn làm gì hôm nay? chọn vùng cao Gửi một lời đề nghị tuyển dụng việc làm .

Hình ảnh của trang chào mừng cổng thông tin hiển thị nút Gửi lời mời làm việc.

Sau đó, Đương đơn sẽ được chuyển đến cung cấp của trang ứng dụng việc làm.

Hình ảnh hiển thị danh sách bốn hình thức trên đề nghị của trang việc làm.

Có bốn hình thức Đương đơn phải hoàn thành:

Thông tin kinh doanh

Lao động nước ngoài

Chi tiết công việc

Tiềnlương và lợi ích

Mẫu thông tin doanh nghiệp sẽ chỉ cần điền vào khi Đương đơn tạo lời mời làm việc đầu tiên, trừ khi thông tin thay đổi.

Bên cạnh mỗi tên biểu mẫu, Đương đơn sẽ thấy một biểu tượng trạng thái hiển thị nếu biểu mẫu đó là không được khởi động, thì trong tiến trình, hoặc hoàn thành.

4.1.1 Mẫu thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp: Ba trường đầu tiên sẽ được điền trước thông tin Đương đơn đã nhập khi đăng ký Cổng thông tin tuyển dụng. Những lĩnh vực này không thể được sửa đổi.

Nhập số điện thoại doanh nghiệp được chỉ định và chọn “Next” .

Địa chỉ doanh nghiệp: Đây phải là địa chỉ thực và địa chỉ gửi thư (nếu có) của địa điểm kinh doanh chính.

Loại hình kinh doanh: Chọn “No”

Chi tiết về doanh nghiệp: Hoàn thành các lĩnh vực này theo kiến ​​thức tốt nhất của Đương đơn. Ví dụ: chọn ít hơn 100 nhân viên và tổng thu nhập dưới $30.000.

Thông tin liên hệ chính của doanh nghiệp: Nhập thông tin liên hệ của người sẽ là người liên hệ chính cho doanh nghiệp.

Khi Đương đơn hoàn thành việc hoàn thành biểu mẫu, xác thực thông tin, lưu và thoát.

4.1.2 Mẫu công nhân nước ngoài

Nhập thông tin cá nhân của Đương đơn chính xác như xuất hiện trong hộ chiếu của Đương đơn. Điều này bao gồm chính tả, dấu gạch nối, dấu trọng âm, dấu cách và viết hoa.

Khi Đương đơn hoàn thành việc hoàn thành biểu mẫu, xác thực thông tin, lưu và thoát.

4.1.3 Mẫu chi tiết công việc

Ba trường đầu tiên sẽ được điền trước với thông tin Đương đơn đã nhập khi Đương đơn đăng ký vào Cổng thông tin tuyển dụng.

Tiêu đề miễn trừ LMIA: Chọn Significant benefit R205 (a).

Mã miễn trừ LMIA: Trường này sẽ được tự động điền.

Giải thích về cách công việc đáp ứng các yêu cầu của miễn trừ được yêu cầu: Giải thích rằng Đương đơn là một doanh nhân đang tìm cách thành lập hoặc vận hành doanh nghiệp của Đương đơn ở Canada và Đương đơn cần thiết cho việc khởi nghiệp kinh doanh theo phần 8.0 của Giấy chứng nhận cam kết .

Chức danh công việc: Cho biết “Start-Up Visa Entrepreneur”

Mã NOC: NOC 8888

Vị trí công việc thực tế: Vị trí công việc thực tế là địa chỉ nơi Đương đơn sẽ làm việc.

Nhiệm vụ chính của công việc: Cung cấp một mô tả ngắn gọn về công việc Đương đơn sẽ thực hiện. Ví dụ có thể bao gồm:

thành lập doanh nghiệp của Đương đơn,

đăng ký tất cả các giấy phép,

nhận được sự chấp thuận theo yêu cầu.

Câu hỏi thanh toán phí: Chọn “Yes, I will be paying the employer compliance fee for this offer .

Nhập các chi tiết còn lại cho công việc và chọn “Next”

Thông tin liên hệ chính của chủ lao động: Nhập thông tin liên lạc của người sẽ cung cấp thông tin về lời mời làm việc. Người này có thể giống hoặc khác với thông tin liên hệ chính của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành biểu mẫu, xác thực thông tin, lưu và thoát.

4.1.4 Hình thức tiền lương và phúc lợi

Để hoàn thành biểu mẫu này, chọn ‘ Type of wage ‘ theo giờ từ danh sách thả xuống và nhập ‘ 0 ‘ trong năm hộp sau.

Trong hộp Chương trình bồi thường thay thế, chỉ ra rằng Đương đơn là một doanh nhân tự làm chủ và chứng minh rằng Đương đơn có số tài chính tối thiểu để hỗ trợ bản thân và bất kỳ thành viên gia đình nào đi kèm (nếu có) trong 52 tuần. Cho biết số tài chính giải quyết có sẵn và những tài liệu Đương đơn có thể cung cấp làm bằng chứng.

Lợi ích: Để trống phần này.

Sau khi hoàn thành biểu mẫu, xác thực thông tin, lưu và thoát.

Lưu ý: Đảm bảo thông tin trong các mẫu này là chính xác. Khi Đương đơn gửi đề nghị, Đương đơn sẽ không thể thay đổi nó. Nếu Đương đơn mắc lỗi hoặc nhập thông tin không chính xác, Đương đơn có thể phải rút lại ưu đãi và bắt đầu lại với một yêu cầu mới.

4.2 Gửi lời mời làm việc của Đương đơn

 1. Khi trạng thái của tất cả bốn biểu mẫu hiển thị “complete” , Đương đơn có thể gửi lời mời làm việc:

Trên trang Ưu đãi tuyển dụng được LMIA miễn, hãy chọn “Continue” . Đương đơn sẽ được chuyển đến danh sách kiểm tra tài liệu của Đương đơn. Vì Đương đơn đã chỉ định “Yes, I will be paying the employer compliance fee for this offer” , Đương đơn sẽ không cần phải tải lên bất kỳ tài liệu nào.

 1. Chọn “next” .
 2. Trên màn hình ‘Your Declaration and Electronic Signature’:

đọc tờ khai sử dụng lao động

chọn ‘I agree’

nhập tên của Đương đơn vào bảng chữ ký và trả lời Câu hỏi bảo mật

 1. Nhấp vào ‘ Sign ‘.

4.3 Trả phí tuân thủ của chủ lao động

Đương đơn được yêu cầu phải trả lệ phí tuân thủ nhà tuyển dụng $230. Sau khi ký lời mời làm việc của Đương đơn:

 1. Chọn “Transmit and Pay”

 2. Xem lại trang tóm tắt về phí và chọn “Transmit and pay”. Đương đơn sẽ được chuyển đến trang web thanh toán trực tuyến của Người nhận.

 3. Hoàn thành mẫu thanh toán trực tuyến. Nhấp vào “Process Transaction”

 4. Xem lại và in biên lai giao dịch. Đương đơn sẽ cần cung cấp một bản sao hóa đơn này cùng với đơn xin giấy phép lao động nếu Đương đơn sẽ nộp đơn bằng giấy.

 5. Chọn “Return”. Đương đơn sẽ được chuyển hướng trở lại Cổng thông tin tuyển dụng.

 6. Chọn “Exit questionnaire” để trở về cổng Chào mừng trang.

Xem “Employment queue” để lấy số lời đề nghị việc làm.

5.0 Nộp lời mời làm việc của Đương đơn và trả phí bên ngoài Cổng thông tin tuyển dụng

Nếu doanh nghiệp của Đương đơn chưa đăng ký số doanh nghiệp của Cơ quan doanh thu Canada, Đương đơn sẽ không thể sử dụng Cổng thông tin tuyển dụng. Thay vào đó, hãy gửi email cho Cổng thông tin tuyển dụng và cho biết Đương đơn là một doanh nhân.

Trong email của Đương đơn, bao gồm:

Họ và tên

ngày sinh

quyền công dân

nước sinh và

giới tính

Nếu yêu cầu email của Đương đơn được chấp thuận, Đương đơn sẽ nhận lại email bằng:

đề nghị tuyển dụng việc làm đối với quốc gia nước ngoài từ đánh giá tác động thị trường lao động (IMM 5802)

hướng dẫn về nơi trả lại mẫu đã điền và

hướng dẫn cách thanh toán phí tuân thủ sử dụng lao động trực tuyến

Lưu ý: Đương đơn phải trả phí trước khi hoàn thành biểu mẫu. Số biên lai thanh toán lệ phí của Đương đơn phải được nhập vào Hộp 3 trong mẫu.

5.1 Trả phí tuân thủ trực tuyến của chủ lao động (chỉ khi sử dụng IMM 5802)

Đương đơn có thể trả phí tuân thủ sử dụng lao động của Đương đơn bằng cách sử dụng công cụ Trả phí của Đương đơn .

 1. Chọn quốc gia nơi Đương đơn đang trả phí.
 2. Chọn ‘Employer compliance’ cho loại phí (ở cuối danh sách).
 3. Nhấp vào ‘Get payment instructions’.Hình ảnh của công cụ trả phí của Đương đơn như mô tả ở trên.

 1. Đọc hướng dẫn trong phần ‘Pay online and apply on paper’.
 2. Nhấp vào ‘Pay my fees online’.

Hình ảnh hiển thị hướng dẫn về cách thanh toán trực tuyến và áp dụng trên giấy như mô tả ở trên.

Đương đơn sẽ được chuyển đến màn hình Thanh toán trực tuyến mới.

6. Chọn ‘Continue’.

7. Đồng ý với Điều khoản và Điều kiện và chọn ‘Continue’ một lần nữa.

8. Chọn ‘Immigration’.

9. Chọn ‘Temporary Residence’.

10. Từ danh sách các khoản phí nhập cư, hãy nhập 1 dưới ‘Số lượng ứng dụng’ bên cạnh phí Tuân thủ (chủ lao động) – $ 230,00.Hình ảnh cho thấy phí tuân thủ (sử dụng lao động) như mô tả ở trên.

11. Nhấp vào ‘Submit’.

12. Nhấp vào ‘Login and pay’.

Để thanh toán trực tuyến, Đương đơn sẽ cần phải đăng nhập vào tài khoản của Đương đơn. Nếu Đương đơn không có tài khoản, nhấp vào ‘Register’. Sau khi Đương đơn hoàn thành quy trình đăng ký ba bước, Đương đơn có thể đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của mình và thực hiện thanh toán.

Sau khi thanh toán của Đương đơn được xử lý, hãy lưu ý số biên lai lệ phí của Đương đơn, vì Đương đơn sẽ cần đưa số này vào IMM 5802.

5.2 Hoàn thành IMM 5802

Khi hoàn thành Đề nghị tuyển dụng việc làm cho quốc gia nước ngoài được đánh giá từ đánh giá tác động thị trường lao động (IMM 5802), hãy tham khảo các hướng dẫn bên dưới cho các lĩnh vực nhất định:

Ô số 2 – Số doanh nghiệp của Cơ quan Doanh thu Canada (9 chữ số đầu tiên).

Để trống.

Ô 4 và 5 – Tên hoạt động kinh doanh và tên pháp lý kinh doanh.

Nếu Đương đơn chưa có tên doanh nghiệp, hãy đặt ‘New business and name of entrepreneur’.

Ô 17 và 24 – Chức danh

Nhập ‘Start-Up Visa Entrepreneur’.

Ô 21 – Tiêu đề miễn LMIA được yêu cầu.

Chọn ‘Significant Benefit – R205(a) ’ (Hộp 22 sẽ tự động điền).

Ô 23 – Giải thích về cách công việc đáp ứng các yêu cầu của miễn trừ được yêu cầu.

Giải thích rằng Đương đơn là một doanh nhân đang tìm cách thành lập hoặc vận hành doanh nghiệp của Đương đơn ở Canada và rằng Đương đơn rất cần thiết cho việc khởi nghiệp kinh doanh theo mục 8.0 của Giấy chứng nhận cam kết.

Ô 25 – Mã phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC).

Đầu vào NOC 8888.

Ô 29 – Nhiệm vụ chính của công việc.

Cung cấp một mô tả ngắn gọn về công việc Đương đơn sẽ thực hiện. Ví dụ có thể bao gồm:

thành lập doanh nghiệp của Đương đơn

đăng ký tất cả các giấy phép

nhận được sự chấp thuận theo yêu cầu

Ô 33 – Tài chính lương bằng đô la Canada và số giờ làm việc.

Để trống.

Ô 34 – Chương trình bồi thường thay thế (Đương đơn phải hoàn thành phần này).

Cho biết rằng Đương đơn là một doanh nhân tự làm chủ và cho thấy rằng Đương đơn có số tài chính tối thiểu cần thiết để hỗ trợ bản thân và bất kỳ người phụ thuộc đi kèm nào trong tối thiểu 52 tuần.

Cho biết số tài chính giải quyết có sẵn và những tài liệu Đương đơn có thể cung cấp làm bằng chứng.

Ô 36 – Lợi ích.

Không yêu cầu.

Tuyên bố sử dụng lao động

Hoàn thành phần này và ký tên là nhà tuyển dụng.

Quan trọng: Đỗ không sử dụng nút “Gửi qua Email”. Thay vào đó, hãy lưu biểu mẫu dưới dạng tệp PDF và đính kèm vào email theo hướng dẫn Đương đơn nhận được với email ủy quyền của mình.

6.0 Áp dụng cho giấy phép làm việc của Đương đơn

Đương đơn có thể xin giấy phép làm việc trực tuyến hoặc trên giấy .

Trong hầu hết các trường hợp, Đương đơn phải nộp đơn từ bên ngoài Canada. Tuy nhiên, Đương đơn có thể đủ điều kiện để nộp đơn từ bên trong Canada. Hãy chắc chắn rằng Đương đơn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện tùy thuộc vào nơi Đương đơn dự định nộp đơn xin giấy phép làm việc.

Lưu ý: Đỗ không nộp hồ sơ của Đương đơn cho một giấy phép lao động và cùng thường trú tại cùng một gói. Các ứng dụng này phải được gửi đến các văn phòng khác nhau để xử lý.

6.1 Chuẩn bị hồ sơ của Đương đơn

Trước khi Đương đơn nộp đơn trực tuyến hoặc trên giấy, hãy thu thập hồ sơ của Đương đơn:

Thư Hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định , trong đó cho thấy Đương đơn đang “ cần thiết ” và rằng Đương đơn cần một giấy phép lao động

bằng chứng là Đương đơn có đủ tài chính để nuôi sống bản thân và các thành viên trong gia đình trong thời gian 52 tuần

lời đề nghị về số lượng việc làm của Đương đơn (số này được tạo sau khi Đương đơn gửi lời mời làm việc trực tuyến thông qua Cổng thông tin tuyển dụng và có thể được tìm thấy trong hàng đợi Việc làm của Nhật ký) hoặc IMM 5802 hoàn thành của Đương đơn và biên lai thanh toán của Đương đơn cho phí tuân thủ của chủ lao động

kết quả kiểm tra y tế của Đương đơn , nếu cần

Giấy chứng nhận cảnh sát hợp lệ , nếu cần

Đương đơn có muốn xử lý nhanh hơn?

Nếu Đương đơn nộp đơn trực tuyến và bao gồm tất cả các tài liệu trên, giấy phép làm việc của Đương đơn sẽ được xử lý nhanh hơn. Nếu Đương đơn nộp đơn trên giấy, chúng tôi không thể đảm bảo Đương đơn sẽ xử lý nhanh hơn.

6.2 Bằng chứng về quỹ

Để đủ điều kiện cho một giấy phép lao động, Đương đơn phải có đủ tài chính để đáp ứng việc cắt giảm thu nhập thấp (LICO) cho quy mô gia đình của Đương đơn cho 52 tuần. Hãy chắc chắn rằng Đương đơn thể hiện rõ ràng rằng Đương đơn đáp ứng số tài chính tối thiểu được liệt kê trong bảng LICO dưới đây:

Các quỹ cũng phải có sẵn và có thể chuyển nhượng, và không bị giới hạn bởi các khoản nợ hoặc nghĩa vụ khác.

Đây là một danh sách những gì chúng tôi chấp nhận như chứng minh tài chính:

Tiền mặt

Hồ sơ thể hiện tài sản hoặc vốn phải trả cho Đương đơn, như:

cổ phiếu

trái phiếu

giấy nợ

tín phiếu kho bạc

Hồ sơ đảm bảo thanh toán một số tài chính đã đặt, phải trả cho Đương đơn, chẳng hạn như:

dự thảo ngân hàng

Séc

séc du lịch

chuyển tiền

Quy mô đơn vị gia đình  Thu nhập cần thiết tối thiểu

Công khai quỹ

Nếu Đương đơn đang mang hơn $ 10.000 qua biên giới Canada, Đương đơn phải khai báo với một quan chức Canada khi Đương đơn đến. Nếu Đương đơn không khai báo, Đương đơn có thể bị phạt và số tiền của Đương đơn có thể bị tịch thu.

6.3 Đăng ký trực tuyến

Để đăng ký trực tuyến, Đương đơn phải có quyền truy cập vào máy quét hoặc máy ảnh để tạo bản sao điện tử của hồ sơ để tải lên và có thẻ tín dụng hợp lệ để thanh toán.

Xác định đủ điều kiện của Đương đơn bằng cách trả lời một số câu hỏi. Để xác định chính xác Đương đơn là người nộp đơn trong tương lai theo chương trình SUV, hãy đảm bảo rằng Đương đơn trả lời chính xác các câu hỏi sau đây như được hiển thị bên dưới.

Câu hỏi: Đương đơn muốn làm gì ở Canada?

Trả lời: Làm việc

Câu hỏi: Đương đơn dự định ở lại Canada bao lâu?

Trả lời: Tạm thời – hơn 6 tháng

Image showing questions “What would you like to do in Canada?” and “How long are you planning to stay in Canada?”

Câu hỏi: Đương đơn có một lời đề nghị bằng văn bản từ một nhà tuyển dụng ở Canada?

Trả lời:

Image of question “Do you have a written offer from an employer in Canada?”

Câu hỏi: Tình trạng công việc của Đương đơn là gì?

Trả lời: Tạm thời – ít nhất một năm

Hình ảnh minh họa câu hỏi “What is the status of your job offer?”

Câu hỏi: Đương đơn có kế hoạch làm việc trong một trong các loại sau không?

Trả lời: Không

Câu hỏi: Đương đơn có bất kỳ kinh nghiệm chăm sóc hoặc đào tạo chính thức trong vòng 3 năm qua không?

Trả lời: Chưa có kinh nghiệm.

Hình ảnh minh họa câu hỏi “Do you plan to work in one of the following categories?” and “Do you have any caregiver experience or formal training within the last 3 years?”

Trả lời các câu hỏi còn lại theo tình hình cá nhân của Đương đơn.

Kết quả của Đương đơn nên nêu rõ Công nhân nước ngoài – Chương trình di động quốc tế . Nó cũng sẽ cho Đương đơn biết nếu Đương đơn cần visa du lịch hoặc eTA.

Nhấp vào “Continue” để trả lời một số câu hỏi bổ sung.

Câu hỏi: Đương đơn có giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập hợp lệ và cần visa để trở lại Canada không?

Trả lời: Không

Hình minh họa câu hỏi  “Do you have a valid work permit or study permit, and need a visa to return to Canada?”

Câu hỏi: Loại giấy phép lao động nào Đương đơn muốn nộp đơn xin?

Trả lời: Giấy phép lao động được miễn đánh giá tác động thị trường lao động.

Hình minh họa câu hỏi “What type of work permit do you want to apply for?”

Trả lời một vài câu hỏi theo tình hình cá nhân của Đương đơn.

Câu hỏi: Có phí liên quan đến hồ sơ này. Đương đơn sẽ trả lệ phí của Đương đơn hoặc Đương đơn được miễn lệ phí?

Trả lời: Có, tôi sẽ trả lệ phí nộp đơn.

Ảnh minh họa cho câu hỏi “Will you be paying your fees or are you fee exempt?”

Trả lời các câu hỏi còn lại. Nếu Đương đơn cần trợ giúp với một câu hỏi, nhấp vào biểu tượng dấu hỏi để biết thêm thông tin.

Khi Đương đơn trả lời xong tất cả các câu hỏi, Đương đơn có thể xem lại câu trả lời của mình và sửa đổi chúng nếu cần.

Sau khi Đương đơn đã xác minh rằng thông tin là chính xác, hãy nhấp vào ‘ Continue ‘ để truy cập danh sách kiểm tra tài liệu cá nhân của Đương đơn. Trang này cung cấp cho Đương đơn các hướng dẫn từng bước về cách gửi đơn đăng ký trực tuyến. Nó cũng sẽ liệt kê (các) mẫu đơn yêu cầu, tài liệu hỗ trợ và lệ phí.

Hãy chắc chắn rằng Đương đơn viết mã tham chiếu cá nhân của Đương đơn được tìm thấy ở đầu trang. Đương đơn sẽ cần mã tham chiếu cá nhân của Đương đơn khi Đương đơn nộp đơn trực tuyến.

6.4 Áp dụng hồ sơ trên giấy

Để nộp đơn trên giấy, xem Áp dụng cho giấy phép làm việc và làm theo các bước từ 2 đến 5.

Lưu ý: Nếu Đương đơn áp dụng hồ sơ trên giấy, việc xử lý ưu tiên không thể được đảm bảo.

6.4.1 Áp dụng từ bên ngoài Canada

Khi hoàn thành Đơn xin giấy phép lao động được thực hiện bên ngoài mẫu Canada (IMM 1295) ( PDF , 465,84 KB ) , trong phần ‘ Chi tiết về Công việc dự định ở Canada ‘ điền thông tin như sau:

Câu hỏi 1a: Đương đơn đang xin loại giấy phép lao động nào?

Trả lời: Miễn đánh giá tác động thị trường lao động.

Câu hỏi 2a: Tên nhà tuyển dụng

Trả lời: Nhập tên của doanh nghiệp mới (nếu biết) hoặc tên của riêng Đương đơn.

Câu hỏi 4: Nghề nghiệp của tôi ở Canada sẽ là:

Chức danh: Doanh nhân.

Mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ: Bắt đầu một doanh nghiệp mới với một thực thể được chỉ định theo chương trình SUV.

Câu hỏi 6: Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) số hoặc đề nghị tuyển dụng lao động (miễn trừ LMIA) số

Trả lời: Nhập số được tìm thấy trong hàng đợi Việc làm của Nhật Bản, trong Cổng thông tin tuyển dụng hoặc nếu được phép sử dụng mẫu IMM 5802, hãy sử dụng số A9999999 và bao gồm một bản sao của mẫu đã điền.

Tùy thuộc vào quốc gia hoặc lãnh thổ quốc tịch hoặc tình trạng của Đương đơn ở Canada, có ba cách để nộp đơn xin giấy phép làm việc của Đương đơn:

Nếu Đương đơn ở Canada với tư cách là khách truy cập: hãy gửi đơn đăng ký của Đương đơn đến Trung tâm Hồ sơ Visa (VAC) ở New York .

Nếu Đương đơn đủ điều kiện để nộp đơn tại cảng nhập cảnh, hãy trình bày những điều sau đây cho nhân viên ở biên giới:

Hồ sơ hoàn thành của Đương đơn

một bản sao Thư hỗ trợ của Đương đơn nói rằng Đương đơn là người thiết yếu và có những lý do kinh doanh cấp bách khi Đương đơn nhập cảnh vào Canada và

một bản sao hóa đơn thanh toán của Đương đơn cho phí tuân thủ của chủ lao động

Nếu Đương đơn ở bên ngoài Canada: Đương đơn có thể gửi đơn đăng ký tới VAC gần nhất . Hãy cho VAC biết rằng Đương đơn là người nộp đơn SUV để ứng dụng của Đương đơn được mã hóa chính xác.

6.4.2 Áp dụng từ bên trong Canada

Nếu Đương đơn đủ điều kiện để nộp đơn từ bên trong Canada , Đương đơn phải hoàn thành Đơn xin thay đổi điều kiện, gia hạn thời gian lưu trú hoặc ở lại Canada với tư cách là một công nhân

Khi hoàn thành mẫu đơn (IMM 5710) ( PDF , 484,21 KB ) , trong phần ‘ Chi tiết về công việc dự định ở Canada ‘ điền thông tin như sau:

Câu hỏi 1a: Đương đơn đang xin loại giấy phép lao động nào?

Trả lời: Miễn đánh giá tác động thị trường lao động

Câu 2a: Tên nhà tuyển dụng

Trả lời: Nhập tên của doanh nghiệp mới (nếu biết) hoặc tên của riêng Đương đơn

Câu hỏi 4: Nghề nghiệp của tôi ở Canada sẽ là:

Chức danh: Doanh nhân

Mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ: Bắt đầu một doanh nghiệp mới với một thực thể được chỉ định theo chương trình SUV

Câu 6: Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) số hoặc đề nghị tuyển dụng lao động (miễn trừ LMIA) số

Trả lời: Nhập số được tìm thấy trong hàng đợi Việc làm của Gian hàng trong Cổng thông tin tuyển dụng hoặc nếu được phép sử dụng biểu mẫu IMM 5802, hãy sử dụng số A9999999 và bao gồm một bản sao của biểu mẫu đã hoàn thành

Gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh của Đương đơn đến địa chỉ trong hướng dẫn .

Hãy chắc chắn viết Urgent: Start-up Business Class Work Permit do trên phong bì bên ngoài.

6.5. Điều kiện và gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép làm việc của Đương đơn cho phép Đương đơn làm việc như một doanh nhân trong việc phát triển doanh nghiệp của Đương đơn, như được ghi trong Giấy chứng nhận cam kết của Đương đơn . Nó không phải là một giấy phép làm việc mở.

Giấy phép làm việc của Đương đơn sẽ chỉ có hiệu lực trong một năm để cho phép Đương đơn bắt đầu làm việc tại Canada trong khi đơn xin thường trú (APR) của Đương đơn đang được xử lý. Hầu hết các APR sẽ được xử lý trong vòng một năm. Tuy nhiên, nếu Đương đơn cần một tiện ích mở rộng, nó sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp thông qua quy trình mở rộng thông thường . Đối với bất kỳ phần mở rộng nào trong chương trình này sẽ được xem xét, APR phải được xử lý.

7.0 Yêu cầu đủ điều kiện cho các thành viên gia đình đi cùng Đương đơn

Nếu Đương đơn nộp đơn xin giấy phép lao động, Đương đơn có thể mang theo người phối ngẫu hoặc đối tác luật pháp chung và con cái phụ thuộc của Đương đơn đến Canada nếu họ đáp ứng các yêu cầu về tạm trú .

Người phối ngẫu hoặc đối tác Pháp luật chung

Nếu người phối ngẫu hoặc đối tác luật pháp chung của Đương đơn muốn làm việc trong khi ở Canada , anh ấy / cô ấy có thể xin giấy phép làm việc mở với tư cách là người phối ngẫu hoặc đối tác pháp luật chung của một công nhân có tay nghề cao.

Trẻ em phụ thuộc

Nếu con cái phụ thuộc của Đương đơn muốn học tập hoặc làm việc trong khi ở Canada, họ phải xin giấy phép học tập hoặc làm việc .

Lưu ý: Trẻ nhỏ, không ở độ tuổi đến trường cần phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào giống như bất kỳ du khách nào khác. Họ có thể cần một eTA hoặc visa du lịch để vào Canada.

Mỗi thành viên trong gia đình phải điền vào một mẫu đơn riêng tùy thuộc vào việc họ có cần:

visa du lịch hoặc eTA

giấy phép lao động hoặc

Giấy nhập học

Đương đơn có thể gửi tất cả các ứng dụng cho vợ / chồng và con cái phụ thuộc cùng với đơn xin giấy phép lao động của Đương đơn và sử dụng một biên lai thanh toán cho tổng số tài chính.

Lưu ý: Nếu Đương đơn đủ điều kiện để nộp đơn xin giấy phép làm việc tại một cổng nhập cảnh , tất cả các thành viên gia đình phải đáp ứng các yêu cầu giống như Đương đơn nộp đơn tại cảng nhập cảnh.

— UNC tổng hợp —

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/about.html

✨ 🌺 🍀 CÔNG TY TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (VIẾT TẮT LÀ “UNC”) ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ GIÁO DỤC – TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐỊNH CƯ TRONG HƠN 10 NĂM, VỚI SỰ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

*** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

Hotline: 028 38 227 207

Fanpage Hochiminh:

UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

Group:

UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

*** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 024 35 743 666

Fanpage Hanoi:

UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/


Tin liên quan khác